Anorexia

3 röster
8835 visningar
uppladdat: 2007-02-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är Anorexia Nervosa?

Anorexia nervosa är en av de allvarligaste ätstörningarna. Den kan leda till döden, till följd av svält, eller till följd av andra sjukdomar orsakade av att man äter för lite. Gränsen för anorexia brukar sättas vid ett BMI-värde på mindre än 17 eller 18, i kombination med andra symptom. Ca en halv till en procent av unga kvinnor lider av anorexia nervosa.
Det finns kroppsliga sjukdomar som kan leda till att man äter för litet, sådana personer klassificeras inte som anorexia nervosa.
Personer med anorexia nervosa antingen vill eller kan inte äta tillräckligt.
Att inte vilja äta för mycket kombineras ofta med en extrem rädsla för att bli fet och extrema föreställningar om vad som är nyttig och onyttig mat.
Att inte kunna äta för mycket kan bero på ett beroendeförhållande, där svälten stimulerar kroppens belöningscentrum.
Personer med anorexia nervosa förnekar ofta själva att de väger för lite eller att de är sjuka. Jämför med hur personer som missbrukar alkohol ofta förnekar sitt alkoholberoende.
För kvinnor med anorexia nervosa uteblir ofta menstruationerna många gånger i följd.
Det finns två huvudtyper av personer med anorexia nervosa:

* Den restriktiva typen inskränker konsekvent allt sitt ätande. Personer med denna typ av anorexia har ofta stark viljestyrka.

* Den hetsätande typen växlar mellan hetsätning och sätt att bli av med näringen på samma sätt som för bulimi nervosa. Dessa personer har oftare andra missbrukssjukdomar och problem med impulskontrollen.
Ett liknande beteende kan alltså klassificeras som anorexia, bulimi eller hetsätningsstörning beroende på hur mycket man väger.
Samma person kan vid olika tidpunkter klassificeras som anorexia och bulimi, allteftersom kroppsvikten växlar. T.ex. är det vanligt att personer som insjuknar i anorexia så småningom utvecklar bulimi nervosa.

Anorexia nervosa drabbar främst flickor och unga kvinnor. Sjukdomen är känd inom medicinen sedan 1600-talet. Den som är drabbad känner sig ofta tjock, fastän hon väger för lite. Tanken på att gå upp i vikt gör henne livrädd. Att äta vanlig mat ger ångest. Trots detta tänker anorektikern hela tiden på mat. Hela livet kretsar kring mat, ångest och rädslan för att gå upp i vikt. Anorexisjukdomen går i de flesta fall över men förloppet kan ibland bli långdraget. Utan behandling leder sjukdomen i en del fall till döden pga. svält eller självmord.

Ätstörning UNS kallas de lindrigare varianterna av ätstörning där olika kompensationsmetoder som kräkning, laxering, vätskedrivande medicin eller fasta och intensiv motion används för att banta. Bantningen går dock inte så långt att man får en riktig anorexia nervosa. Man har inte heller överätningsattacker i form av helt okontrollerad hetsätning. Denna typ av ätstörning kallas ibland i media för "anorexia light" och är ibland början på en svårare ätstörning, ibland slutfasen av en lång tids sjukdom.

Bulimi nervosa, hetsätning, är närbesläktat med anorexia. Hetsätning har blivit ett vanligt problem hos många kvinnor. Den som lider av hetsätning vräker tvångsmässigt i sig stora mängder mat för att sedan ofta kräkas upp den. Andra sätt att kompensera för hetsätningen är att fasta, motionera, laxera (ett sätt att tvångsmässigt tömma tarmen) eller hålla en extrem bantningsdiet. Även hetsätaren är livrädd för att gå upp i vikt och känner sig tjock, oavsett om hon är det eller inte. Då de flesta hetsätare är normalviktiga syns det inte på utsidan att någon lider av bulimi. Tillståndet medför ofta ett stort lidande och kan leda till svåra komplikationer i form av depression, självmord och social isolering.

Binge eating disorder (BED), eller hetsätningsstörning som det kallas på svenska, är närbesläktat med bulimi nervosa. Vid BED kompenserar inte den drabbade för hetsätningen genom att kräkas, laxera eller hålla en extrem bantningsdiet. Följden blir nästan alltid att den drabbade blir överviktig. Uppemot 30% av alla svårt överviktiga lider av BED.

Hur vanligt är det med ätstörningar?
Bland yngre tonåringar är anorexia nervosa den vanligaste ätstörningen och förekommer hos c:a 1%. Hos äldre tonåringar och kvinnor mellan 20 och 40 är hetsätningsproblem vanligast. Den svåraste formen av hetsätning, bulimi nervosa, drabbar c:a 1-2% av alla kvinnor i åldrarna 18-30 år. En något lindrigare variant är hetsätningsstörning, som drabbar ytterligare c:a 2%.
Sammanlagt drabbas c:a 4-5% av alla kvinnor någon gång av en allvarlig ätstörning. Om man även räknar med lindrigare ätstörningar, som "anorexia light", blir siffran kanske dubbelt så hög.

Sjukdomen har ökat under de senaste decennierna och mest i storstäderna. Ofta debuterar anorexia i samband med puberteten, och kan återkomma som reaktioner under hela livet. Många fall upptäcks och behandlas inte, utan de går över av sig själva. Tillståndet betecknas ändå som allvarligt, dödligheten ligger på mellan 10-20% utan behandling, 10% får återfall med samma symtom.


Mina tankar:
Som du nog ser har jag valt både anorexi och Bulimi. Det är för jag tycker att dom hör ihop, det är två olika ätstörningar. Men i grunden ganska lika (tycker jag). För dom som har någon av dom här sjukdomarna dom tänker på samma sätt, för båda vill gå ner i vikt och bli smalare men dom gör det på olika sätt. Det är synd att vissa människor måste gå igenom de här, för en del kanske inte ens tycker att dom är tjock och så kommer en kille/tjej och säger att dom är tjock och då kanske hon/han börja tycka det också, och i vissa fal kan det vara så att man gillar någon och hon/han inte läger märke till en och då vill man bli smalare för att hon/han ska lägga märke till den. Jag tror att det är fler som har anorexia en vad man lägger märke till, men jag tror att det är fler som har anorexia en bulimi.

För och nackdelar:
Det är i princip bara nackdelar med dom här sjukdomarn...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Anorexia

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-02-18]   Anorexia
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6546 [2020-09-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×