Symtombild vis Schizofreni

1 röster
11139 visningar
uppladdat: 2006-05-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Förklaring till symtom vid Schizofreni

Schizofreni är en psykotisk, kronisk och allvarlig psykisk sjukdom där symtombilden kan variera och se olika ut från fall till fall. Men jag tänkte här gå igenom och förklara några av de vanligaste symtomen vid schizofreni.

1. Vanföreställningar är ett symtom vid psykisk sjukdom. Vilket innebär en orätt föreställning som grundar sig på en missuppfattning av verkligheten. Den som lider av vanföreställningar är absolut övertygad om att föreställningarna är korrekta, och har inte den sjukdomsinsikt som krävs för att personen ska kunna påverkas av rationella argument. Vanföreställningar är tecken på psykos. Vanföreställningar kan vara primära eller sekundära. Primära vanföreställningar utmärks av att de uppkommer utan att andra personer kan förstå bakgrunden till vanföreställningarna. En person kan ha vanföreställningen att han är förföljd av poliser, Aliens, robotar, ett mc-gäng som trackar honom på olika känsliga sätt.
Grunden till sekundära vanföreställningar är lättare att förstå för andra personer. Den drabbade personen kan ha hörselhallucinationer med fientliga röster, vilket medför att han känner sig förföljd. Vanföreställningar förekommer inte bara vid Scizofreni utan vid många psykossjukdomar så som, vanföreställningssyndrom, alkoholdelirium (delirium tremens) och missbruk av narkotika som amfetamin, kokain eller hasch. Vanföreställningar är också vanliga vid demenstillstånd som Alzheimers sjukdom.

2. Hallucinationer är en sinnesvilla stabil av en (väsentligen) utan yttre intryck uppkommen personlig sinnesbild med starkare eller svagare sken av yttre verklighet. Och kan är inte bara synhallucinationer, utan drabbar alla sinne som lukt, hörsel, smak, kroppsuppfattning osv. Men vanligaste hallucinationen vid schizofreni är hörselhallucinationer eller störda uppfattningar kring den egna kroppen.

3. Desorganiserat tal (till exempel uppluckrade associationer, splittring). Vilket gör att det blir svårare att hänga med i ett samtal med en schizofren. De kan hitta på egna ord, och associera hej vild och osammanhängande. Och kan också missuppfatta olika saker. Tex . Två vårdare står och diskuterar och den ene säger ”Här måste en ändring komma tillstånd”. Detta hör den Schizofrena och kanske fastnar på ordet stånd och börjar då gå runt och säga ”Personalen här talar bara om att få stånd”

4. Katatont beteende, är ett allvarligt psykiatriskt och medicinskt grupp av symtom, som kännetecknas av förändrad muskelspänning och störd motorik.
En kataton person kan ligga stel och stum (mutistisk) i kataton orörlighet (stupor) alternativt vara extremt överaktiv (exciterad) med ändamålslösa, upprepade, stereotypa, rörelser. Temperaturen, pulsfrekvensen och blodtrycket kan vara förhöjda.
Tillståndet är livshotande, då den katatona personen inte dricker eller äter, vilket leder till uttorkning och cirkulationskollaps. Det finns fall med schizofrena som har legat så i sin säg näst intill hela deras liv och fått näringsdropp. Detta är dock inte fullt lika så vanligt idag då det finns bra mediciner och mer kunskap.
Utlösande orsaker kan vara svårartat neuroleptikasyndrom, schizofreni, känslomässiga syndrom i manisk eller melankolisk fas, hjärninflammation, status epilepticus (epilepsianfall, som pågår en längre tidsperiod), påverkan av narkotika eller gifter. Dessutom kan katatoni utlösas av ett stort antal andra psykiatriska störningar samt sjukdomstillstånd/skador i hjärnan.
Behandlingen av katatoni är karakteristisk. Vätska tillförs i dropp. Vid elakartat neuroleptika syndrom avslutas neuroleptikabehandling omedelbart och andra specifika läkemedel som påverkar dopaminreceptorerna sätts in. Vid schizofreni, mani och melankoli kan tillståndet brytas med ECT. Vid hjärninflammation ges adekvat behandling mot virus/bakterier.
5. Negativa symtom, det vill säga känslomässig avflackning, utarmat tankeliv eller viljelöshet
Den affektiva problematiken kan vara fruktansvärd även för anhöriga att behöva förstå. Därför att detta symptom innebär att som exempel; Om en anhörig kommer för att berätta om olycka eller kanske död av näraanhörig, så kan den schizofrena börja skratta. Vilket givetvis kan upplevas stöttande för den anhör...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Symtombild vis Schizofreni

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-10-11

    intressant

  • Inactive member 2011-12-14

    Nerven

  • Inactive member 2012-11-13

    braa

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-31]   Symtombild vis Schizofreni
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6479 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×