Vetenskapligt arbete om homoadoption

3 röster
10387 visningar
uppladdat: 2006-05-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
HomoadoptionFilbornaskolan1. Inledning
Min första tanke när vi skulle skriva ett arbete inom etik och moral var att det skulle vara intressant att veta mer om homoadoption. Det jag inte tänkte på då var att det egentligen inte finns någon större mängd fakta inom ämnet (förutom SOU). Det finns mest åsikter i massor. Enligt mig bygger faktan vad gäller homoadoption på förutfattade meningar och påståenden som bygger på fördomar. Det påstås att barn måste växa upp med en mamma och en pappa men samtidigt är det helt i sin ordning att låta ensamstående adoptera. Jag tror inte att chansen är större för ett barn att hitta en bra familj om man utesluter en hel grupp människor som olämpliga föräldrar. Det finns självklart brister hos homosexuella men är heterosexuella helt felfria?

1.1 Syfte och frågeställning
Min frågeställning är hur folk ställer sig till homoadoption. Anledningen till den frågeställningen är att jag är intresserad av att veta vad ungdomar verkligen tycker och tänker i den frågan.

1.2 Metod och material
Jag har valt att dela ut enkäter på filbornaskolan åk.1 där eleverna är mitt material.
Min frågeställning är: Ska homosexuella få adoptera?
Jag ska också försöka hinna intervjua någon eller några olika sorters människor och då få lite mer utförliga och intressanta svar. Med tanke på den stora tidspressen ska jag försöka hinna så mycket som möjligt.

2.Bakgrund
Fram till år 1944 var det belagt med upp till två års straffarbete för två personer av samma kön att ha sexuellt umgänge i sverige. Fram till 1977 gällde olika åldersgränser för sexuellt umgänge för homo- och heterosexuella. Till år 1995 hade inte homosexuella tillgång till alla de rättig- och skyldigheter som äktenskapslagstiftningen innebär. I Sverige får inte homosexuella prövas som adoptivföräldrar. Svenska staten och samhället behandlar homosexuella orättvist .(http://www.marknadskraften.com/artiklar/homo.shtml)
I Sverige finns många barn som växer upp i homosexuella familjer, trots det är kunskapen om deras situation väldigt dålig, om adoptivbarn som vuxit upp i homosexuella familjer är kunskapen nästan obefintlig. Det finns många homosexuella adoptivmammor som dolt sin sexuella läggning för att få adoptera, de vill därför inte träda fram.
Många adoptivbarn växer upp med en känsla av förlust. En del söker efter sin identitet och sina rötter hela livet. Det ställer självklart stora krav på adoptivföräldrarna.
Även homosexuella har ofta levt med en känsla av utanförskap eftersom de är en minoritetsgrupp. Om det är en för- eller nackdel kan ingen svara på. Adoptivbarn funderar mycket, om de skulle må sämre av att ha två föräldrar av samma kön finns det heller inga svar på. I en Sifo undersökning 1999 svarade 58% av svenska folket nej till adoption för homosexuella, 30% svarade ja och 12% visste inte. Av de som var positiva var de flesta kvinnor eller yngre människor. Bland ungdomsförbunden svarade alla utom Kristdemokraterna ja. De flesta adoptionsorganisationer är mot, men RFSL och RFSU är för.
(http://www.rfsu.se/sou_2001_10.asp)
En utredning som många partier hänvisat till för att undvika att ta konflikter med andra partier. I utredningen konstaterades att det finns för lite forskning om adopterade barn i homosexuella familjer. Därför ska adoptionslagstiftningen ses över i ett större perspektiv. (http://www.sos.se/fulltext/108/2001-108-2/2001-108-2.htm)
Enligt internationella studier utvecklas barn på lika dant sätt och mår bra. Det viktigaste för barnen är att de växer upp i en trygg och kärleksfull miljö. I forskningen har inga skillnader kommit fram mellan hur hetero- och homosexuella uppfostrar och agera mot sina barn.
Om Sverige ändrar lagen och tillåter homosexuella par adoptera finns risken att ’sändarländerna’ avslutar sitt samarbete med sverige. Majoritetan av de länder som skickar barn till Sverige säger att en lagändring inte kommer att påverka sammarbetet. Problem kan ändå uppstå, t.ex i Kina där man tycker att homosexualitet är en mentalsjukdom eller i Rumänien där homosexualitet är förbjudet.
(www.alba.nu/Alba6_01/cecilia.html)


3.Resultat
Här nedan visas resultatet av vad tjejerna och killarna på filbornaskolan tycker om homoadoption.• 14 % (7 killar) var positiva, och 30% (15 killar) var negativa till frågan.
• 28 % (14 tjejer) var positiva, och 20% (10 tjejer) var negativa till frågan.
• 4 % (2 killar) och 4 % (2 tjejer) tyckte både och.
Av de som var positiva till homoadoption svarade de flesta att alla människor har rätt till att få adoptera oavsett kön.

Av de som var negativa svarade de flesta att barnet kommer bli mobbat.

Av de som tyckte både och svarade samtliga att alla har rätt till adoptering men att chansen att barnet ska bli mobbat är stor.

Några andra svar som elever födda år 1989 svarat:

Av de som va negativa: kille: ” stackars ungar”
kille: ”Barnet blir mobbat och om de adopterar barnet kan de inte amma bebisen”
kille: ”För att folk inte ska uppmuntras till att bli homosexuella”
tjej:” För att jag inte skullle vilja ha det”
tjej:” Fy vad pinsamt”

Av de som va positiva: kille: ”mäktigt med två pappor”
tjej: ”Bättre för barnet att få en familj även om det är under konstiga omständigheter än ingen familj alls”
kille: ”Barnet som adopteras får det bättre dem än i landet de kommer från”
tjej: ”För att jag hade älskat mina föräldrar lika mycket även om dom var homo”
bisexuell tjej: ”Bara för att man tycker om samma sorts kön ska inte det betyda att man ska straffas och inte kunna ha ett barn tillsammans. Jag tror även att många homosexuella personer är mycket bättre föräldrar än heterosexuella personer. Homosexuella personer som adopterar vet man ju verkligen vill ha barn och då tar de hand om det! Barn som växer upp med homosexuella
föräldrar vet ändå inte hur det är att ha heterosexuella föräldrar och lider därför inte!

Jag har intervjuat en präst mina frågor och hans svar :

• Tycker du att homosexuella ska ha rätt att adoptera?

Tycker jag att homosexuella ska få adoptera barn? Jag undrar om frågan ställs vid vanliga adoptioner, om de längtande, blivande föräldrarna är heterosexuella. Jag har personligen svårt för fixeringen vi det sexuella i det hela. Den viktiga frågeställningen måste ju vara om de som väntar på adoption kommer att bli bra föräldrar, eller? Sexualfixeringen i vårt samhälle har gjort det hela så komplicerat och ibland tycker jag att de homosexuella i viss mån själva har bidragit till det. Det borde ju inte behöva vara en skyldighet att i alla sammanhang deklarera sin sexuella läggning. Problemet, för barnet, är ju inte om föräldrarna är hetero eller homosexuella utan samhällets attityd och hur det kommer att påverka barnet. Så, i princip, utifrån resonemanget kan jag tänka mig att homosexuella kan adoptera barn.

• Tror du att barnets uppväxt påverkas av att ha två föräldrar av samma kön?

Nej, jag tror inte, utifrån resonemanget ovan att barnet påverkas av att föräldrarna har samma kön. Inte på det sättet, om det är så du tänker, att de skulle påverkas att själva bli homosexuella. Kanske blir de mindre fördomsfulla. Återigen handlar det nog om
samhällets attityd.


• Om barnet går i första hand, är det rätt eller fel att ge adoptivbarn homosexuella föräldrar?

På den sista frågan tycker jag det är viktigt att de som, om det är möjligt, adopterar bort sitt barn ska ha rätt att påverka det hela. Vem kan avgöra vad som är rätt och fel? Många homosexuella har ju själva tagit ställning till att inte skaffa barn, vare sig genom insemination eller adoption, pga. att de inte kan få "egna" barn. De verkar ha sett det som ett "pris" de "betalt" för sin, från mängden, avvikande sexualitet.
Men som sagt: Relationer handlar ju inte i första hand om sex även om media gör allt för att vi ska tro det. Vi är i första hand människor med längtan som kan innebära sex på lika villkor med en människa av samma kön.

Tja, Amanda. Det var något av mina tankar så här en helt vanlig tisdag eftermiddag. Ute skiner solen igen och jag längtar efter vår. Ha det så gott hälsningar Mats.

Intervju med kille 17 år:

• Tycker du att homosexuella ska ha rätt att adoptera?

Jag tycker dem ska ha rätt att adoptera barn, visst man kan tycka det blir synd om barnet, att det måste ha en mamma osv, men handlar inte allting om att man ska älska sitt barn. Jag tycker det är det som ska avgöra om man får ha barn eller inte. Så länge man visar sitt barn kärlek så kommer man klara det bra.

• Tror du att barnets uppväxt påverkas av att ha två föräldrar av samma kön?

Nej jag tror inte det, kanske man kan bli lite retad när man är mindre men det skulle mest va för de andra inte skulle veta vad det igentligen handlar om, men när man sedan skulel å upp mot tonåren tror jag inte det skulle ses som konstigt.

• Om barnet går i första hand, är det rätt eller fel att ge adoptivbarn homosexuella föräldrar?

Jag tycker som sagt inte det är könet som avgör om man ska få adoptera, varför skulle liksom inte 2 män kunna älska sitt barn lika mycket som en man och en kvinna? Visst många säger att barnet måste få en del kvinnliga perspektiv i livet också, men jag tror inte det skulle märkas av så mycket om barnet ej skulle få det, för det finns ju så mycket folk även utanför äktenskapet som skulle kunna.Intervju med tjej 17 år:

• Tycker du att homosexuella ska ha rätt att adoptera?

Jag är tveksam. Om man ser det från föräldrarnas perspektiv så tycker jag att dom ska ha samma rättigheter att ha barn precis som hetrosexuella. Om man ser det från barnens perspektiv så tror jag inte att det hade varit så jobbigt att ha föräldrar av samma kön. Så länge föräldrarna älskar barnet. Men eftersom det ännu inte finns något homusexuellt par som har fått adoptera kan man inte se konsekvenserna som blir kankse. Om samhället ändrar sin inställning till homosexuella så tror jag barnet får en bra uppväxt med två föräldrar som älskar sitt barn.

• Tror du att barnets uppväxt påverkas av att ha två föräldrar av samma kön?

kan finnas både negativa och positiva syner på saken.Det kan bli jobbigt för barnet.

• Om barnet går i första hand, är det rätt eller fel att ge adoptivbarn homosexuella föräldrar?

Det kan jag inte svara på.4. Diskussion

Tycker elever på filbornaskolan att homosexuella ska få adoptera?

Det intrycket jag fick av hur ungdomarna ställde sig till frågeställningen var väldigt spridd. Det var fler tjejer som var positiva till homoadoption än killar. Många killar kunde för allt i världen inte förstår vaför homosexuella skulle få adoptera, det fanns självklart undantag. Medan många av tjejerna tyckte att alla har rätt till barn oavsett sexuell läggning.

Innan jag började ordentligt med det här arbetet var min egna åsikt självklar, jag tyckte absolut att homosexuella skulle få adoptera. Nu är jag lite mer osäker. Av de negativt inställda som svarade på min enkät var nästan samtligas svar ”att barnet kan bli mobbat” det var samma svar på de faktasidor, debatter m.m. som var negativt inställda. Den frågan jag hade velat ställa till alla dessa människor om jag hade haft mer tid är: ”skulle du vara en av mobbarna” ?
Jag har frågat några när jag fått tillbaka enkäten och samtliga har svarat att de inte skulle mobba barnet. Men vilka är de då som ska mobba? Är mobbingrisken så hög p.g.a samhällets inställning till homosexuella över lag? Att svenska folket på 2000-talet fortfarande inte fullt ut kan acceptera om en människa är homosexuell tycker jag är beklagligt. Anledningen till att jag var så positivt inställd till att homosexulla skulle få adoptera innan var för att jag inte i min vildaste fantasi hade en tanke på att ett barn skulle kunna bli mobbat p.g.a sina föräldrars sexuella läggning. Men om det nu är så är det väldigt synd. Jag tror nämligen att många homosexuella människor är väldigt starka i sig själva, de vågar stå upp och visa vilka de verkligen är och det är precis så det ska vara, man ska våga vara stolt över sig själv. Varför skulle då inte den här gruppen människor få adoptera?


5. Sammanfattning:
Enl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vetenskapligt arbete om homoadoption

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-27]   Vetenskapligt arbete om homoadoption
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6415 [2020-04-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×