Schizofreni

9202 visningar
uppladdat: 2006-05-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Schizofreni i en liten sammanfattning.

När man talar om symptombilden till schizofrenibör man veta att den är så varierande att det i själva verket kan handla om flera störningar. Men schizofreni präglas av en mer djupgående störning av personligheten.
Men vi sjukdomen finns alltid några eller någon av de så kallade grundsymptomen.
1. Autism, Personen har isolerat sig i sig själv, med andra ord lever i sin fantasivärld, som kan vara väldigt stor.
2. Associationsstörningar, I samtalet eller pratet hos en person med schizofrenin blir sambandet konstigt ibland. Då dennes associationer är så ytliga.
3. Ambivalens, Man har mycket svårt att bestämma sig och kan då bli helt handlingsförlamad. Tex; Vilken av de två dörrarna ska jag gå in i, vad ska jag dricka till maten – Saft eller Mjölk. Svårt att bestämma sig. Anntingen är det ”Svart eller vitt” eller ”goda eller onda”
4. Affektiv rubbning, Personen reagerar ibland inte känslomässigt, eller kopplar till oväntade känslor i sammanhanget. Vilket kan vara mycket svårt för anhöriga. Ett ex. En anhörig kommer för att berätta om en olycka eller ett dödsfall, då kanske den sjuke istället börjar skratta.

SEKUNDÄRA SYMPTOM (Dessa kan också förekomma i andra psykotiska tillstånd)

1. Tankestörningar, individen kan uppleva det som om någon annan tagit över dennes hjärna eller att dennes tankar tas ifrån honom/henne.
2. Vanföreställningar, Upplever sig vara kontrollerad utifrån, tex. via Aliens eller militären osv.
3. Hallucinationer, Hör röster, kan ses saker, känna dofter, smakförnimmelser som inte existerar. Personen kan inte undkomma dessa själv.
4. Motoriska symptom, tex. i form av oro
5. Katatoni, Detta är en slags rörelsestörning och man kan säga att det är som om personen fastnar i en viss ställning. (Nästan som om man skulle ha frusit fast). Det har förekommit att patienter fastnat i en och samma ställning i flera år. Förföljelsemani kan också förekomma. Men vanligt är ju också att man har suddiga ”jag gränser” och lever ut alla sina impulser, kan inte uppfatta sin gräns. Och om man talar om Freuds modell med ”Över jaget” som symboliserar individens samvete, ”Jaget” som är ”den verkliga individen i nuet” och ”Det” som är personens undermedvetna och diverse olika behov, så kan man säga att dessa tre inte samverkar på ett ”normalt” sätt eller samverkar på ett sätt som inte passar situationen.
Givetvis finns det olika former av dessa och flera symptom.

Vad som orsakar Schizofreni är som de flesta andra psykiska sjukdomar mycket oklart och omtvistat och beror också mycket på vilken inriktning i psykologin som man valt att tro på. Men de vanligaste förklaringarna till schizofreni är dock att;
Det i viss mån är ärftligt, Man har en förhöjning av ämnet dopamin i hjärnan. Eller som enligt Freuds modell man har använt sig av en försvarsmekanism kallad regression.
Man har också sett ett mönster bland människor som lider av sjukdomen vilket är att många, dock inte alla, levt under uppväxt miljöer med m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Schizofreni

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-27]   Schizofreni
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6411 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×