Jordbruk och fiske

11 röster
11857 visningar
uppladdat: 2006-05-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
jordbruk

I norden andvänds ca 90 000 km2 landyta till odling. Det är ungefär 8 procent. Danmark odlar mest. De andvänder 63 procent (26 000 km2) av deras landyta till jordbruk och de skulle kunna försörja 15 miljoner människor. Sverige andvänder bara 7 procent (29 000 km2) jordbruks areal.

Klimatet i norden är inte så pjåkig, den är rätt bra. På grund av frosten hinner inte skadeinsekter och växtsjukdommar utväckla och då behöver man inte andvända så mycket bekämpnings medel. De behöver inte heller så mycket vatten. Regnet sköter vattningen men vi kan ju inte odla alla sortes grödor så vi får nöjja oss med potatis, korn och bär till exempel.
Fast det bästa klimatet i norden är danmark och skåne, där är jorden mycket kallkrik och finkornig.

I Sverige finns det 80 000 gårdar. Vår jordbruk har blivit specialliserat och nu har vi gårdar för växtodling och animalieproduktion som kött, ägg och mjölk.

Sveriges växtodling består blandannant av rapsoljeväxter, vallväxter, ärtor, sockerbetor, brödsäd och fodersäd. I Sverige andvänds mycket konstgödsel för att tillföra extra näring till växterna. Men oftast läcker mycket av kemikalierna ut i vattendrag som leder till sjöar och blir övergödda och får syrebrist. Konsekvensen blir att fiskarna dör. Det är bara 10% av Sveriges åkerareal som odlas ekologiskt, dvs. Utan kemikalier.

Man kan inte odla alla växter överallt eftersom att alla växter inte tål samma sorts klimat. Därför genmodifierar vi växterna dvs, man ändrar på växternas gener för att få fram den växt med de egenskaper man söker. T.ex man gör om växter så att de tål olika sortes klimat bättre som kyla.

Man exporterar och importerar livsmedel över hela världen. Varför gör man det? Sverige behöver igentlien inte importera, vi skulle kunna klara oss med de produkter som producerar. Men t,ex ost, socker, frukt och grönsaker kan inte våra inhemska varor täcka så vi måste importera. Vi importerar även varor vi inte kan få fram som bananer och apelsiner.
Men vi importerar inte bara utan vi expoterar också. Normalt brukar vi exportera griskött, smör, brödsäd och fodersäd. Fördelen export är att man tjänar pengar på saker man har för mycker av.

Alla länder inom EU har vissa regler om hur jordbruket ska skötas, vad de får göra och hur de ska säljas. Det görs för att skydda naturen. EU ger ut många bidrag till förbättring av miljön. De ger ersättning så att det lönar sig att odla, de ger stöd till de som odlar och djurhåller ekologiskt. De ger även startstöd till unga jordbrukare.
Bönder får inte mjölka hur mycket de vill. Alla länder inom EU har mjölkkvotar. Det betyder att man har en gräns på mjölk. Man får inte mjölka mer än vad mjölkkvoten säger.

Det odlas överallt i hela världen, ändå så ser det inte likadant ut. Det är en stor skillnad mellan odling i t.ex Sverige och Indien. Vad är skilnaden? Vad odlar man?
Som en jordbrukare måste man tänka på en rad olika faktorer:Klimatet - tempraturen, nedebörden och solens strålning.
Jorden - om jorden är näringsrik, om den har förmåga att hålla vatten.
Ekonomin - om man har pengar till gödsel, mark, maskiner, transporter och andra utgifter. Kunskap - om man kan olika tekninker, arbetsmetoder t.ex. växtföljd.
Matvanor - vad man får och inte får äta av religionen.

Många bönder i de tropiska länderna brukar advända sig av svedjebruk. Det betyder att man bränner ner en bit av regnskogen där de sedan odlar på. Varför gör man det? Det gör man för att askan som blir kvar är väldig näringsrik jord och är utmärkt att odla på. De brukar odla majs, hirs eller knölväxter som taro, jams, och batat. Världens viktigaste jordbruksområde finns i Monsun Asien och i de temperade zonerna. Främst i norra Europas och NorsAmerikas slätter.

USA, Australien, Canada och Frankrike representerar tillsammans 80% av världens vete export och blir livsmedels handelns största länder. Men det är bara rika eller industriländer som har råd att inportera. Fattiga länder som inte odlar tillräckligt har inte tillräckligt med pengar att köpa livsmedel från överskottsländerna. Det anses att med all jordens livsmedel skulle kunna försörja ca 6 miljader människor och ändå finns det hundra tusentals av undernärda och svältande människor.Fiske

för Sverige är fisket ett viktig näring. Vi haar vi har långa fiskrika kuststräckor som Skagearck, Kattegatt och Östersjön. Varje år fångar fiskar och skaldjur för en miljard kronor.

Vi fångar skarpsill, sill, torsk, makril, räkor. 75% av alla fångst är foderfiskar. de kallas också för skarpfisk t.ex. sill/strömming och skarpsill. Foderfiskar mals till fiskmjöl och de blir sedan mat åt större fiskar t.ex. torskar.

Till havsfiske andvänds speciella redskap, de vanligaste redskapen är trålen. Det finns också olika trålar för olika sortes fiskar. T.ex. flyttrål som andvänds för sillar, bottentrål som fångar räkor och torskar på botten och ringnoten samt snörpvadensom är stora nät och används på fiskstim. Dessa fiskstim hittar de genom att andvända ekolod. Näten läggs ut omkring stimmen.

All hav vatten runt hela jorden är indelade i ekonomiskazoner, som sträcker sig 200 sjö mil ut till havet. Kuststaterna har alltså rätt till naturgångarna och fisket inom den zonen.

För inte så länge sedan hade nästan all torsk försvunnit. alla länder inom EU fick nu begrensa sitt fiske. Nuförtiden har alla fiskare en fångskvot. Det betyder att EU bestämmer hur mycket man får fiska per år. Man får inte fiska mer än vad som är begrensad. Man får heller inte ta up fiskar m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Jordbruk och fiske

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-05-25

    Bra arbete men fan va mycket s

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-26]   Jordbruk och fiske
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6408 [2021-01-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×