Sress och sårbarhetsmodellen

3 röster
17991 visningar
uppladdat: 2006-05-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Synsätt på avvikande beteenden – Stress och sårbarhets modell

När det gäller psykiskt störningar så finns det många olika förklaringar och sanningsteorier kring dessa, där det inte handlar om några enkla lösningar. Det finns flera faktorer som inverkar samtidigt när en psykisk störning uppkommer. Dessa faktorer påverkar givetvis varandra och varar över utdragen tid, vilket gör att det kan vara svårt att bedöma vad dessa psykiska störningar ska leda till. Man talar om att det är faktorer så som; Ärftlighet, uppfostran, ekonomi, hjärnskador, kulturmönster, tillfälliga upplevelser och annat av biologiskt, fysiologiskt och psykologiskt som spelar in när en psykiskstörning uppkommer. Människan är en enda helhet och påverkas på alla plan, så det är viktigt att inte skilja kroppen från sinnet.
Man talar ofta om en förklaringsmodell som kallas Stress och sårbarhetsmodellen;
Vilket innebär att individens sårbarhet ligger till grund för hur hon hanterar en stressad livssituation. Man menar med andra ord att händelser i livet går behandlas genom ett filter (vår personlighet och sårbarhets klass) och sedan när händelsen gått igenom detta filter så ser vi hur vi reagera på dem. Detta filter har vi skapat genom faktorer som biologiska, fysologiska och psykologiska. Med andra så har vi kanske genom dåliga uppväxtförhållanden tagit skada som gör att vi blivet mer sårbara för diverse händelser.
Stress och sårbarhets modellen ser liksom många andra synsätt, störningar som ett resultat av en process där små händelser och faktorer hakar i varandra, och på så sätt driver den psykiska och fysiska hälsan åt fel håll. Obetydliga förändringar i ett system kan få stora konsekvenser i ett annat. Detta kan vara en förklaring till v...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sress och sårbarhetsmodellen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-19

    Mycket bra, stress och sårbarh

  • Inactive member 2016-01-20

    tack för ditt arbete . En fråga dock. Hur behandlas den?

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-23]   Sress och sårbarhetsmodellen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6346 [2019-10-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×