Livets Ord

8 röster
19455 visningar
uppladdat: 2006-05-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Livets Ord är en svensk frikyrkosamling med fäste i Uppsala som grundades hösten 1983. Ulf och Birgitta Ekman står på Livets Ords hemsida som gemensamma grundare, Ulf Ekman är ledare för rörelsen.Ulf Ekman studerade vid Kenneth E. Hagins bibelskola i USA. När han kom hem till Sverige lämnade han sin plats som prästlärling i Svenska kyrkan och startade Livets Ord. Ulf Ekman ansåg att det fanns ett stort behov av frisk och frispråkig undervisning i tro. Ekman har använt Hagins lära när han byggt upp Livets Ord. Denna lära går ut på att människan består av tre delar, en ande som är evig, gudomlig och lever efter kroppen har dött. En själ som är alla viljor och känslor och en kropp som är de skal vi bor i. Det pågår hela tiden en kamp mellan dessa tre, det motsvarar kampen mellan det goda och det onda (gud och djävulen). Läran säger att man får ett framgångsrikt liv både materiellt och sjukdomsmässigt så länge man är stark i sin tro och låter anden vara den mest framträdande.


Det är svårt att få fram uppgifter om hur många anhängare Livets Ord har men någonstans runt 2500. Många kritiserar rörelsen och säger att medlemmarna blir hjärntvättade och att församlingen bara vill åt deras pengar, kan tyckas berättigat om man själv står utanför. Under ett söndagsmöte med 1500-2000 besökare kan kollektinsamlingarna komma upp i 150.000-200.000 kr. Livets Ord drivs som en stiftelse och har så inga som helst skyldigheter att ekonomiskt ansvara för sina medlemmar. Medlemmarna uppmanas att ge 10% av sin inkomst till Livets Ord.

Trosuppfattning
Eftersom Livets Ord är en kristen rörelse tänkte jag jämföra deras trosuppfattning med Svenska Kyrkans. Båda har ju bibeln som grund för hela religionen och tron men de är hur dem tolkar bibeln som den största skillnaden finns. Livets Ord följer bibeln till punkt och pricka medan Svenska Kyrkan inte tar lika allvarligt på den biten. Treenigheten finns med i både Livets Ord (anden, själen och kroppen) och Svenska kyrkan ( fadern sonen och den helige anden). Enligt Livets Ord finns anden i varje människa, den gör oss starka eller svaga i vår tro, men Svenska Kyrkan anser att vi är avbilder av gud och anden är en del av gud som finns för att vägleda oss. Livets Ord ägnar mycket av sin tid åt gud, böner, bibelstudier. Vi har kommit till jorden för att fullfölja Faderns vilja - bli mer lik Jesus. Vi måste söka styrka hos Fadern för att ta oss fram till slutmålet. Man koncentrerar sig oerhört mycket på bibeln och vårt uppdrag på jorden. Så här står det på Livets Ords hemsida
”Att följa Jesus är inte alltid lätt - vägen kan gå genom snårskog och trånga passager, du kan stöta på hårt motstånd och bli tvungen att bestiga höga berg. Men när Guds ord får bo i dig kommer det att spränga alla barriärer, ta dig igenom allt motstånd och skjuta ut dig i ett övernaturligt liv. Där finns inga gränser. Där väntar ett större äventyr än du anar! ”

Bön och bekännelse
Bönen är en mycket viktig del i medlemmarnas liv, det är då, som i så många andra religioner och religiösa grupper, man närmar sig gud. De bönande talar ofta i tungotal, ”en typ av mer eller mindre obegripligt tal som människor i religiös extas har en tendens att frambringa”.
Människan kanske inte kan förstå det med gud vet precis vad det är du säger, men det är en värdefull gåva från gud.
Under bekännelsen berättar du för gud vad du har gjort och vad du vill skall hända, en felaktig bekännelse betyder nederlag, bekänner du att du kommer bli sjuk, då blir du det. Bekänner du hälsa kommer gud att ge dig hälsa och välmående.

Sjukdom
Du är guds redskap på jorden, utan din kropp finns du inte. Djävulen vill med sjukdom förstöra din kropp så du försvinner från jorden. Du kan vara sjuk utan att ha syndat men t.ex. könssjukdomar är ett tydligt bevis på att du har syndat. Men en stark tro skyddar dig från sjukdom och en svag tro ger dig sjukdom.

Abort
Jag mailade till Livets Ord och frågade hur dem ser på abort som både preventivmedel och tillvägagångssätt efter en våldtäkt. Och detta är svaret jag fick.

Hej!
I och med att vi är en kristen församling så är våran etik ,moral, människosyn, syn på livet grundat på bibeln, dvs. Guds syn på saken.
Och i Hans ögon är livet, människan mycket värd. Så vi har stor respekt när en människa blir till. Och därmed inget mandat att "ta bort" ett liv.

När det är pga. av en våldtäkt är det inte en lätt sak .Men Guds plan är där för barnet oavsett hur det kom till. Det är ingen lätt sak, kanske minst för mamman. Och utan Gud är det svårt att se hur det ska gå utan en abort .Men med Gud kan både förlåtelse och inre helande vara där och rädda både mammans och barnets liv!
Om kvinnan har varit med om en våldtäkt och sen läggs även en abort på hennes sorg kan det bli mycket svårt. Jag tror att det är många gånger lättare att helas och rädda barnet.
Mycket att säga om detta, men vi ska vara medvetna om att promille av de aborter som sker är pga. våldtäkt, så diskussionen är ganska ocentral i abortfrågan.

Övrigt så skall man inte ha sex före äktenskap och man skall själv ta ansvar för sina sexuella handlingar. Ett embryo är också en individ. Ett äktenskap skall vara livet ut eftersom skilsmässa är en synd.

Homosexuella
Som många andra kristna församlingar är Livets Ord mot homosexuallitet, man anser att den rätta kärleken är den heterosexuella, eftersom de var så gud skapade människan. En homosexuell människa blir vid guds uppenbarelse och vid frälsning och omvandlad till heterosexuell, så därför finns det ingen homosexuell i Livets Ords församlingar.
Olika föreningar som går ut i samhället och föreläser och upplyser folket om homosexualliet, t ex RFSL (Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigade) begår de våld mot den heterosexuella naturen. Det finns helt enkelt ingen varelse som drar sig till samma kön. Det kan bero på störningar i barndomen, så som misshandel och andra tuffa uppväxtförhållanden som bidrar till en människas homosexuallitet. En stark osäkerhet och känslan av att ge igen kan också vara en bidragande faktor.

Barnuppfostran
Livets Ords syn på barnuppfostran är nog som de flestas, en säker och trygg miljö och mycket kärlek. Barnen skall bli väl omhändertagna och bli accepterade för det dem är och inte för vad dem gör.

Healing
De sysslas ganska mycket med healing för att bota sjukdomar. Man vill komma åt djävulen inom den sjuke eftersom det är djävulen som är orsaken till sjukdomen. Troende lägger sina händer på den sjuke och ber, är utdrivningen lyckad kommer den sjuke kräka ut djävulens onda demoner.Livets Ord driver följande skolor
» Livets Ord Bibelcenter
Det kristna livet handlar om att följa Mästaren Jesus Kristus och bli mer lik honom. På bibelcentret får man den kunskap som krävs för att fullfölja uppdraget, för det är inte lätt att klara sig i livet.
Det är inte vem som helst som kommer in på bibelcentret, det krävs rekommendationer från två vänner och en andlig ledare. Vid ansökningarna får man svara på personliga frågor som tex, sexuelläggning, drogproblem. Avviker man på någon punkt är man inte välkommen.
» Livets Ords Kristna Skola
2005/2006 gick det 699 elever på skolan. Skolan har statsbidrag och säger sig följa den svenska läroplanen. Kristendom är ett eget ämne och all undervisning sker av guds ord
» Livets Ords Kristna Gymnasium
Här står man för en kristen profil och värderingar och skolan är öppen för alla.
Varje dag inleds med en morgonbön. Alla måste läsa BTT- Bibel, troslära och teologi. Skoluniform är ett måste.
» Livets Ord University
Här kan man mer ingående läsa bibliska studier och mission.


Livets Ord har startat upp olika center runt om i världen, men främst i Östeuropa och Asien. Moskva, Ryssland var nästa anhalt efter Uppsala. Där finns nu en församling med ca 2500 anhängare, även i Moskva drivs en bibelskola. Man jobbar mycket med socialt arbete, ger mat till hungriga, renar narkomaner. Runtom i Ryssland och fd. Sovjetunionen finns ca 2700 församlingar.

Israel
Ulf Ekman och hans hustru Birgitta Ekman åkte till Israel första gången 1987 och insåg då att de kristna folket akut behövde stå upp för den judiska befolkningen. 1993 drogs Operation Jabotinsky ig...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Livets Ord

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2013-03-25

    mycket bra och enkelt att förstå

  • Erik Wallenberg 2021-05-04

    Wow vilket arbete!

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-23]   Livets Ord
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6333 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×