Skillnader mellan Sverige och Guinea-Bissau

1 röster
11146 visningar
uppladdat: 2001-05-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sverige

Fakta

Huvudstad: Stockholm
Språk: Svenska
Innevånare: c:a 9 miljoner
Totala yta: 449750 km2
Sverige är medlem i EU (EuropaUnionen)
Statsskick: Monarki

Sverige är det fjärde största landet i Europa till ytan. Sverige indelas i Götaland, Svealand och Norrland. Sverige indelas även i 25 landskap som inte längre har någon större betydelse. Sveriges sydligaste del heter Smygehuk och den nordligaste heter Treriksröset.

Klimatet i Sverige är ovanligt varmt jämfört med andra platser på samma breddgrad. Detta beror på att Golfströmmens varma vatten värmer. Sveriges värmerekord är 38 grader, köldrekodet ligger på -53 grader!
Sverige var det första landet i världen att införa folkräkning.
Detta skedde år 1749 och då hade Sverige ca: 2 miljoner invånare, som kan jämföras med dagens 9 miljoner. År 1865 till 1914 utvandrade ungefär en miljon svenskar främst till Nordamerika. Orsaken var den snabba befolkningsökningen i Sverige, 1860 års missväxt och införandet av allmän värnplikt. Men 1950 sattes en stor invandring igång. Främst från de nordiska länderna men också från Chile, Turkiet m.fl.

Sverige är ett av Europas högst industriella länder. Det stora genombrottet kom i slutet av 1800-talet . Inom industrin utnyttjar man mest Sveriges naturtillgångar som skogen och malmen. Idag är det bara 5% procent som livnär sig på jordbruk men innan 2:a världskriget var det mer än hälften som livnärde sig på jordbruk i Sverige.

Sverige är som sagt ett i-land som inte har medverkat aktivt i ett krig på väldigt länge och
utan att vara nationalist så kan jag säga att jag gillar mitt land. För det är ett väldigt bra land jämfört med andra länder som ofta ligger i krig eller väldigt fattiga länder som sitter i en rejäl skuldfälla. Det känns bra, men ändå konstigt eftersom Sverige har liksom alla andra i-länder del i att detta. Men som tur är finns det bra organisationer i Sverige som hjälper u-länder. Tex Sida(Swedish international development Authority). Ja, det var allt om Sverige idag. Tack för att du läste!!!


Guinea Bissau

Fakta

Yta: 36 000 km2
Huvudstad: Bissau
Valuta 100 pesos: (=0,52 sek)
Befolkning: 1,1 miljoner
Befolkningstillväxt per år: 2,36
Medellivslängd: 43,5 år
BNI per invånare: c:a 1920 svenska kronor ( BNI = Brutto national inkomst)
Språk. Mestadels portugisiska
Bakgrund

Guinea-Bissau ligger i Västafrika. Till det lilla landet, som är ungefär lika stort som Jämtland, hör även ett sextiotal öar strax utanför kusten i Atlanten.
För sin överlevnad är landet fullständigt beroende av sina naturresurser, framförallt jordbruk, skogsbruk och fiske. Det existerar knappt någon industri i landet.

Den forna portugisiska kolonin blev självständig år 1974. Befrielserörelsen PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet i Guinea-Bissau och Kap Verde) hade från början socialistiska ideal. De portugisiska kolonialherrarna lämnade kvar en mycket svag förvaltning och infrastruktur. Det fanns varken vägar, elenergi, eller telefonnät, och ett socialt system existerade knappt. Det nya guineanska styret förmådde inte styra in samhällsutvecklingen på en mer hoppfull väg utan misslyckades i stor utsträckning med försöken att industrialisera och utveckla landet. För att få hjälp att komma ur krissituationen inleddes år 1983 ett ekonomiskt reformprogram med hjälp av Världsbanken och Internationella Valutafonden, IMF. Villkoren för hjälpen var att landet gick över till marknadsekonomi. Men trots reformerna sköt utlandsskulden i höjden och mer än fördubblades mellan 1983 och 1987. Ännu mer drastiska förändringar i form av ett strukturanpassningsprogram inleddes, men fortfarande tyngs landets ekonomi av den tunga skuldbördan.

De ekonomiska reformerna följdes av en demokratisk utveckling. 1991 ändrades författningen så att det blev tillåtet med andra politiska partier än PAIGC. Flerpartival till parlament och presidentpost hölls 1994. Oppositionen, som hade hunnit växa till 15 partier, kunde inte på allvar utmana PAIGC:s grundmurade fäste på framförallt landsbygden. Men valresultatet, där det största oppositionspartiet Movimento Bafatá lyckades få 16 procent, visade dock att oppositionens ansträngningar inte varit förgäves.Trots den allt öppnare politiska debatten finns fortfarande stora brister när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Inom såväl polisväsendet som domstolar förekommer godtycke och övergrepp. Guinea-Bissau får idag mycket bidrag från Sida. Både pengar och kunskap om bättre jordbruksredskap och annat. Men räcker det?

Handelsfakta:
Import: 448 miljoner svenska kr
Export: 152 miljoner svenska kr

Här ser vi att importen är mycket högre än exporten och det är ett exempel på att i-länderna sätter priserna på u-ländernas varor och därför tvingas u-länderna ta mer lån för att importera. Det är synd och skam. Och EU (Europa unionen) försvårar ännu mer för fattiga länder som vill exportera. Eftersom medlemmarna i EU handlar med varandra så blir u-länderna uteblivna så därför tvingas de att sänka priserna så att någon vill köpa. Det är hemskt. Det kanske är därför Guinea-Bissau är ett av världens absolut fattigaste länder. Kanske det kanske. Ja det var väl allt om Guinea-Bissau för idag. Hejdå!!!


Slutanalys

Sverige--------------------GuineaBissau

Jag har alltså jobbat med vårat eget land Sverige och det afrikanska landet Guinea-Bissau. Två väldigt olika länder i två olika världsdelar med helt olika förhållanden. Sverige är ett i-land och Guinea-Bissau är ett u-land. Det har ni säkert redan fattat om ni läste de andra papperna i mitt arbete. Om ni nu inte har ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Skillnader mellan Sverige och Guinea-Bissau

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-05-17]   Skillnader mellan Sverige och Guinea-Bissau
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=627 [2020-07-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×