Satanismen

16 röster
57801 visningar
uppladdat: 2001-05-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Satanism. I mångas öron väcker ordet anstöt. Tankarna går till ritualmord, gravskändningar, kyrkobränder och sexorgier. Andra kanske tänker på kontroversiella rockband som Marilyn Manson eller blackmetal-band som Dark Funeral när de hör ordet Satanism.
I pressen beskrivs ofta satanisterna som smått psykotiska personer, med elitistiska närmast nazistiska ideal, som begår brott och perversioner p.g.a. att de anser att Satan ger dem rätt att göra det.
När jag diskuterar satanismen med olika människor så vet de inte särskilt mycket om religionen, om ens något alls, men deras inställning i är oftast negativ. Det är kanske inte så konstigt, med tanke på att vi fortfarande lever i ett land där kulturen huvudsakligen bygger på kristet moraliska grunder, en moral där Satan personifierar allt som kan sägas vara ont och destruktivt. Många av åsikterna rörande den satanistiska trosuppfattningen bygger ofta på fördomar och missförstånd, som att alla satanister t.ex. skulle tillbe den bibliske Satan, eller att de hyllar ondska och illvillighet.
Detta är förvisso inte helt osant, men ej heller korrekt eftersom är satanismen betydligt mer komplex än så.


Frågeställningar

De ämnen och frågeställningar jag tänkt ta upp i detta specialarbete är; Hur ser satanismens historia ut? Vad finns det för olika organisationer och tolkningar av satanismen? Vad står i den satanistiska bibeln? Hur ser satanisterna på magi? Hur ser satanisterna på kristendomen? Finns det någon länk mellan satanismen och fascismen? I vilken grad förkommer det satanistiska brott? I vilken grad existerar satanismen i norden? Vad har satanismen för framtid?


Metod

Som metod har jag valt att i första hand utgå från förstahandskällor, främst från internet där den mesta sataniska litteraturen finns, men jag har även läst den satanistiska bibeln (The Satanic bible) av Anton Lavey.
Jag har främst valt att främst undersöka två grupperingar, Church of Satan som är den överlägset största och mest betydelsefulla satanistgruppen, samt Order of Nine Angels som anser sig stå för en mer traditionell syn på satanismen. Order of the Nine Angels kanske inte är den mest betydelsefulla organisationen jämte Church of Satan, men jag har valt att undersöka denna gruppering främst eftersom Order of Nine Angels tro skiljer sig ganska radikalt från de flesta andra satanistiska grupperingarna.


Undersökning

Kort historik
Satanismen anses av många ha äldre rötter än kristendomen. Det är knappast så konstigt om man jämför den arketypiska bilden av den hornbeprydde och klövfotade Satan, med den grekiska fertilitetsguden Pan, som inte alls representerade ondska utan tvärtom. I The Satanic Bible (som jag återkommer till) menar Anton Lavey att det är mycket möjligt att de kristna missionärerna medvetet gjort onda symboler av de gamla grekiska naturgudarna för att vända dessa mot kristendomens "goda" ideal. Och därför är det inte helt omöjligt att en kult av dessa "sataniska" gudar levt kvar under tidig kristen tid.

I vilken omfattning det funnits en satanskult under feodal tid Europa är svårt att säga, men kyrkan lade ner mycket tid spåra upp sådana grupper, för att förgöra dessa, vilket resulterade i häxbränningar och inkvisitioner. Huruvida de kvinnor som brändes på bål var satanister eller inte kan man omöjligt veta, dock kan man med största säkerhet säga att de flesta inte var det, utan istället helt enkelt var oskyldiga kvinnor som fallit offer för påhittade anklagelser.

Men även kvinnor i kategorin "kloka gummor" föll offer för häxjakten. Dessa hade ofta kunskaper om helande örter och annan visdom som kyrkan klassade som magiska. Det är inte omöjligt att många av dessa "häxor" inte var kristna, utan trodde på olika sorter av hedniska myter, däremot verkar det ganska otroligt att de skulle ha varit vara satanister. Men man kan kanske ändå se dem som en sorts föregångare till dagens satanister och anhängare av andra ockulta rörelser.

Satanskulterna började inte agera öppet förrän efter den franska revolutionen i slutet på 1700-talet. Då började man arrangera fester vid så kallade "Hell-fire klubbar", till Satans ära. Ofta innehöll dessa fester sexorgier och experimenterande med olika droger. Denna form av satanistiska riter och fester var kanske inte mest ett sätt för uttråkade personer i småborgerliga kretsar att få utlopp för nyfikenhet över det förbjudna, och då var ju Satan en bra symbol att ta till. Men det var även under denna tid som det lades grunder för mer seriösa satanistiska sällskap, som studerade gamla riter och ockulta trosuppfattningar.

Satanismens första riktiga steg ut i allmänhetens ljus skedde valborgsnatten 1966 då amerikanen Anton Szandor Lavey rituellt rakade sitt huvud och förklarade att den "mörka tidsåldern hade anlänt" (The dark age has arrived).
Med detta startade han världens största och mest betydelsefulla satanistiska grupp, Church of Satan. Medierna flockades självfallet kring denna märkliga grupp som utförde satanistiska ritualer inför allmänhetens ögon. Anton Lavey genomförde världens första satanistiska dop, giftermål och även en satanistisk begravning, och alltsammans rapporterades om i amerikansk massmedia. Church of Satans medlemsantal ökade också explosivartat, mycket tackvare den gratisreklam man fick i massmedia, och lokala grupper (så kallade grottos) bildades över hela USA. Många berömda och betydelsefulla personer deltog vid Anton Laveys föredrag, och blev medlemmar i Church of Satan. Några exempel är skådespelerskan Jane Mansfield och bandet the Eagles, vars kändaste låt "Hotel Califonia" handlar om Laveys svartmålade villa i San Francisco.

I och med att Church of Satan popularitet växte, växte även antalet alternativa satanistiska grupper till ett oräkneligt antal. 1975 började dock interna splittringar att uppstå inom rörelsen. Anton Lavey anklagades av många högt uppsatta präster för att vara mer intresserad av att tjäna pengar än att sprida den satanistiska läran. Det sades att han sålde prästtitlar, vilket många av naturligtvis hade svårt att acceptera. Lavey slog ifrån sig anklagelserna och menade att Church of Satan minsann hade större användning av personer med mycket pengar, än av satanistiska teologer. Bråket resulterade i att Michael Aquino, som var chefredaktör för Church of Satans officiella tidning, Cloven Hof, tillsammans med många andra högt uppsatta satanister, lämnade organisationen och istället startade gruppen Temple of Set.

Church of Satan skakades hårt av splittringen och beslöt att lägga ner all social verksamhet och bli en mindre offentlig rörelse. I vilken skala som kyrkans medlemsantal påverkades av detta är svårt att säga eftersom man endast betalar in en medlemsavgift på ca 1000 kronor till Church of Satan, och sedan är man medlem på livstid. Därför kan kyrkan säkert säga sig ha betydligt fler medlemmar på papperet, än medlemmar som verkligen är seriösa i kyrkans verksamhet.

Lavey har även skrivit många och viktiga böcker, varav den allra viktigaste är The Satanic Bible som gavs ut 1969. Den beskriver kortfattat grunderna i den satanistiska trosuppfattningen och livsåskådningen, samt hur man genomför de enklaste av de satanistiska ritualerna. Han har även skrivit böcker som The Satanic Ritual och The Satanic Witch som mer ingående beskriver satanistisk magi och satanistiska ritualer, samt mer humoristiska verk som Satan Speaks.

1997 avled Anton Lavey efter en tids sjukdom, vilket kom att innebära ännu en kris för kyrkan. Anton Laveys sambo Blanche Barton och Antons dotter Karla Lavey hamnade nästan genast i tvist om vem som skulle leda Church of Satan, vilket i sin tur resulterade i att Karla lämnade organisationen och bildade gruppen The First Church of Satan.
Många jag talat med menar att Anton Laveys död även inneburit att mer tveksamma personer kommit i ledande ställning inom Church of Satan, inte sällan med fascistiska och högerextrema åsikter.


Satanismen och Satan

Det finns två sorters "satanister", dels de som dyrkar Satan som en gudom, så kallade djävulsdyrkare. Dessa grupper är ganska ovanliga och ganska svåra att få information om, eftersom de oftast inte vill synas i offentliga sammanhang. Därför kommer detta arbete främst handla om den andra gruppen som främst representeras av Church of Satan; Satanisterna.
Dessa satanister hyllar tvärtemot vad många tror inte Satan som en alternativ gud, eller den Satan som beskrivs i bibeln, utan de ser Satan som en symbol för människans mörkare sidor, den starka rebelliska individen och de djuriska instinkterna. Man ser däremot den bibliska Satan som en god förebild, eftersom han vågade gå sin egen väg, och rebellera mot Gud.
När Church of Satans anhängare genomför sina satanistiska riter kan det dock mycket väl låta som de verkligen tror på Satan, här är ett exempel hur en satanistisk meditationsfras kan låta:

"I am ready, oh Dark Lord. I feel your strength within me and wish to honor you in my life. I am one of the Devil´s Own. Hail Satan!!"
Men varför väljer man ett så negativt laddat begrepp som Satan att bygga en religion kring? Och varför skapa en religion som egentligen bara säger sig hylla den mänskliga naturen? Lavey menar dock att satanismen fyller det mänskliga behovet av dogmer och riter och att Satanismen är den enda religion som fyller det grårum som skiljer psykologi och religion. Satanismen är både en religiös och psykologisk rörelse menar Lavey.Order of Nine Angels har en lite mer konkret bild av Satan, och ser honom som mer än bara en kraft som finns i individens ego, utan snarare som en mörk kraft som även finns utanför individen och som på många sätt styr världen. Order of Nine Angels menar att ordet Satan inte härstammar endast från hebreiskan, utan även från den antika grekiskan, som enligt dem betyder "den orsakande" eller "skaparen". (På hebreiska betyder Satan "motståndaren" eller "den anklagande". )


Satanistiska symboler

Den mest kända och använda satanistiska symbolen är det uppochnervända pentagrammet, som ser ut som en femuddig stjärna i en cirkel. Det uppochner vända pentagrammet är främst en symbol för svart magi. Även
vita magiker använder sig av pentagram men dessa är uppvända.
En annan version av pentagrammet är baphometen där en getskalle är inritad i stjärnan.
Även uppochnervända kors är vanliga i satanistiska sammanhang.

The Satanic Bible

Den Satanistiska bibeln är uppdelad i fyra delar, Satans bok, Lucifers bok, Belials bok och Levithians bok.
Den första delen kan sägas vara en kort parodi på den kristna bibeln, uppdelad i numrerade stycken innehållande korta satanistiska teser. Lavey menade att denna dels syfte var att för en gångs skull ge Satan möjlighet att ge sin syn på kristendomen, eftersom kristendomen har haft närmast obegränsade möjligheter att ge sin syn (och kasta smuts) på Satan. Denna del är kort, bara 6 sidor.
Sedan följer del två, Lucifers bok, som är den klart mest intressanta delen. Denna del är uppdelad i korta kapitel och utgör ungefär hälften av den ca 250 sidor tjocka boken. Kapitlen kan på sätt och vis beskrivas som en noggrannare förklaring av de 9 satanistiska deklarationerna, som är grunden för den moderna satanistiska tron och som inleder den satanistiska bibeln:

1. Satan representerar hängivelse, istället för avhållsamhet!

2. Satan representerar livskraftig existens, istället för andliga önskedrömmar!

3. Satan representerar obefläckad visdom, istället för hycklande självbedrägeri!

4. Satan representerar godhet mot dem som förtjänar den, istället förkärlek bortkastad på otacksamma!

5. Satan representerar hämnd, istället för att vända andra kinden till!

6. Satan representerar ansvar åt de ansvarsfulla, istället för omtanke för psykiska vampyrer!

7. Satan representerar människan som vilket annat djur som helst, ibland bättre men oftare värre än de som går på alla fyra, och som, på grund av sin "gudomliga andliga och intellektuella utveckling", har blivit det grymmaste av alla!

8. Satan representerar alla av de så kallade synderna, eftersom de alla leder till fysisk, mental eller känslomässig tillfredsställelse!

9. Satan har varit den bästa vän kyrkan någonsin haft, då han hållit den igång i alla dessa år!

Ett av de mest intressanta av dessa kapitel är kapitel 3: "Some evidence of a new Satanic age". I det här kapitlet går Lavey bl.a. igenom den satanistiska synen på de kristna dödssynderna, girighet, högmod, avund, ilska, frosseri, lust och lättja. Lavey menar att alla dessa "synder" är sju delar av den mänskliga naturen, alla begår dessa synder till och med de kristna. Han menar att kristendomen skuldbelägger människans mest naturliga drifter eftersom detta gör människor till syndare, syndare skäms och människor som skäms över sig själva är lättare att kontrollera.
Lavey skriver:

"Since mans natural instincts lead him to sin, all men are sinners; and sinner go to hell. If everyone goes to hell, then you will meet all your fiends there. Heaven must be populated with some rather strange creatures if all they lived was to go to a place where they can sturm harps for eternity."
Lavey menar också att kyrkan och samhället blivit alltmer liberal när det gäller synen på synd och syndare och att detta är ett tecken på att den nya sataniska tidsåldern är på väg.

Belials bok handlar om hur man genomför en satanistisk ritual, vilka tillbehör som behövs, (altare, svärd, svarta ljus m.m.) Levithians bok handlar om hur man utför satanistisk magi. Dessa två delar är ganska ointressanta för en person som inte har några planer på att genomföra en satanistisk ritual, så därför kommer jag inte gå in närmare på dem. Lavey har dock i efterhand sagt att de ritualer som beskrivs i den satanistiska bibeln främst var menade för nybörjare, och att an som erfaren satanist inte behöver ha lika många teatraliska symboler o.s.v. för att genomföra en korrekt ritual.

Satanistism och magi

Magi kan sägas vara "Tron på möjligheten att genom olika tekniker och ritualer förändra verkligheten och skeenden efter sin vilja trots avsaknad av kausala samband mellan handling och effekt." Man brukar ofta skilja på svart och vit magi, och satanismen tillhör den svarta. Anton Lavey menar i den satanistiska bibeln att de allra flesta "vita magiker" är psedo-kristna hycklare, eftersom de endast vill använda magins kraft till goda, altruistiska syften, och absolut inte till att skada någon. Lavey menar däremot att magin är till just för egoistiska ändamål och att det är fel att försöka dra upp nån gräns vad som är god och ond magi, det är upp till den enskilda magikern att avgöra vad som är fel och vad som är rätt att utföra.

Satanism och kristendom

Satanismen kan självfallet på många sätt sägas vara kristendomens antites. När kristendomen predikar för att man ska vända andra kinden till menar Lavey: "If someone smite thee on one cheek, then smash him on the other." Dock är detta knappast något originellt för satanismen, även det gamla testamentet predikar "öga för öga, tand för tand".
Det skall tilläggas att Lavey inte anser att en satanist har rätt att vara dum och taskig mot vem som helst. En sann satanist lever efter en modifikation av "Den gyllene regeln"; "Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig." Satanisterna menar att man ska behandla andra som själv vill bli behandlad, men om man trots detta blir illa behandlad av en person, ska man vara minst lika jävlig tillbaka.

En annan viktig del av kristendomen som Satanismen motsäger sig är det kristna kärleksbudskapet "älska din nästa". Tvärt emot vad många tror så förnekar inte Satanismen kärleken, utan man säger sig företräda en äkta kärlekstro till skillnad från kristendomens syn på kärlek som man anser vara falsk och hycklande. Satanismen anser att man ska älska de som verkligen förtjänar ens kärlek och att man ska hata de som verkligen förtjänar ens hat. Detta gör kärleken (och hatet) mycket starkare och mer äkta än den masskärlek som kristendomen säger företräda, menar man.

En annan viktig sak som Satanismen motsätter sig i kristendomen är tron på ett liv efter detta, och att man måste leva ett gott (anti-sataniskt) liv för att komma till himlen. Detta anser satanisterna är helt felaktig och livsförnekande tro. Lavey skriver: ”Det finns ingen himmel av ljus härlighet, och inget helvete där syndare rostas. Här och nu är vår dag av plåga! Här och nu är vår dag av glädje! Här och nu är vår möjlighet! Välj ni denna dag, denna timme, ty ingen frälsare lever! Säg till ditt eget hjärta, jag är min egen frälsare."


Satanistiska brott och övergrepp

En av de mest mystifierade och spridda fördomarna om satanismen är att satanister under extremt sadistiska former offrar odöpta spädbarn och djur till Satans ära. Även om man kan tvista om huruvida sådana övergrepp överhuvudtaget har existerat, så var detta självfallet ett effektivt sätt för den kristna kyrkan att genom liknande myter få mödrar att döpa sina barn, anser Lavey.

Även i modern tid har satanister ofta blivit anklagade för att utnyttja folk sexuellt under rituella former, särskilt i USA under 80-talet då det fördes en stundom mycket hetskt debatt om detta. Dock visade det sig att många av de som hade sagt sig bli utnyttjade av satanister inte hade några som helst grunder för sina påståenden, och att de ofta var sponsrade av extremkristna grupper.

Detta tycks ändå ha satt djupa spår hos många satanister. I Blanches Bartons (som är översteprästinna inom Church of Satan) bok Church of Satan, så ägnas en mycket stor del av boken till att avfärda alla som anklagar satanisterna för rituella övergrepp, som kristna fundamentalister som inte vet vad de talar om.

I den Satanistiska bibeln tar Anton Lavey starkt avstånd från övergrepp på barn och djur, eftersom barn och djur enligt satanismen är just så egoistiska och naturliga som satanismens idealbild av människan är.
I kapitlet The choice of human sacrifice, menar dock Lavey att det faktiskt är moraliskt rätt att offra en vuxen individ om personen i fråga har gjort satanisten en stor orätt. Lavey menar dock att man endast i "symbolisk" mening har rätt att förgöra någon. Hur man väljer att tolka detta är nog upp till varje Satanist.


En grupp som går mycket längre än så i denna fråga är Order of Nine Angels, som anser att mänskliga offer är en av grundpelarna inom den satanistiska tron.
På sin hemsida erkänner gruppen öppet att de i organiserad form ägnar sig åt att offra människor i Satans namn. T.ex. så beskrivs i en av texterna hur man inom gruppen planerade att offra en individ åt "Baphomet" som sägs vara den satanistiska traditionens gudinna. Denna ceremoni genomförs vart 17: e år och leds av en av gruppens Stormästare. Man planerade att offra personen genom att putta ner denne från en klippa. Men detta misslyckades och personen fick bara måttliga skador av fallet.

Enligt gruppens introduktion till satanismen måste offret kvalificera sig till att vara en värdelös individ innan ett offer kan vara praktiskt möjligt. För att kunna avgöra detta genomför man tester i det sociala livet, som kan vara av varierande slag, och om den utvalde misslyckas ser man inget fel i att offra honom till de mörka krafterna.

Order of Nine Angels är en mycket radikalt socialdarwinistisk grupp, som anser sig själva vara skapelsens krona och mänsklighetens naturliga ledare. Och genom att rensa ut individer som man värderar som mänskligt skräp så anser man sig göra den mänskliga evolutionen en tjänst.
Huruvida grupper som Order of Nine Angels är seriösa eller ej när de talar om att likvidera personer i Satans namn, kan man självfallet diskutera, men faktum är att Order of Nine Angels är en av de äldsta av de satanistiska grupper som fortfarande existerar och jag tror att de därför bör tas ganska seriöst.


Satanism och fascism

Satanismens darwinistiska tänkande, dess starkt hierarkiska organisationsstrukturer och dess elitistiska människosyn får många att tänka på högerextrema och rent av fascistiska rörelser. Och detta är inte helt omotiverat, Anton Lavey har t.ex. gjort flera profascistiska uttalanden i Church of Satans tidskrifter som bl.a. detta :
"There is nothing inherently wrong with fascism, given the nature and needs of the average citizen... Now it´s not so much a case of avoiding fascism, but of replacing a screwed up, disjointed, fragmented and stupefying kind of fascism with one that is more sensible and truly progressive."

Det tycks även som de fascistiska grupperingarna inom Church of Satan har fått en allt starkare ställning sedan Anton Laveys död 1997. Som exempel kan sägas att uttalade fascister som t.ex. Boyd Rice och Michael Moynihan, som båda är industrimusiker i bandet NON respektive Blood Axis, har fått höga poster inom Church of Satans organisation.

Ett annat exempel är att en av översteprästerna inom Church of Satan, Peter Gilmore, har gjort flera tämligen tveksamma uttalanden som helt klart kan tolkas som fascistiska. Det mest kända är antagligen det e-mail där han propagerar för att Church of Satan ska fungera som en terroriserande SS-trupp mot dem som vill smutskasta rörelsen:
"You are all our shock troops, our special forces, our Waffen SS, and we´d like to see you perhaps interact with one another and coordinate your attacks on those who dare to try to besmirch our organization, and those of us who I think have earned your respect as your leaders."

Order of Nine Angels är en av få grupper som öppet tar ställning för fascismen och nationalsocialismen, men det finns även andra grupper som t.ex. White Order of Thule och Black Order (som även haft en underavdelning i Sverige).
Order of Nine Angels anser bl.a. att de västerländska samhällena står under inflytande av sionistisk (judisk) magi. Detta skapar ett onaturligt, mångrasligt och kvasisocialistiskt samhälle som innebär att den mänskliga evolutionen inte går framåt utan bakåt. I kontrast till detta står de ariska/nationalsocialistiska/satanistiska krafterna som vill verka för att stärka den vita rasen och göra samhället sunt och evolutionärände igen. Man tror även att det kommer komma en slutuppgörelse, en Ragnarök, där den sionistiska och den satanistiska magin ställs mot varandra och där de starkaste kommer att segra.

Kort sagt kan man säga att Order of Nine Angels syn på dagens samhälle skiljer sig väldigt mycket från Church of Satan, som anser att dagens samhälle utvecklar sig alltmer sataniskt så anser Order of Nine Angels det motsatta.


Satanism i norden

Under början av 90-talet brändes ett 50-tal norska träkyrkor ner till grunden, och även i Sverige har en hel del attentat mot olika kyrkor och kyrkogårdar genomförts. De flesta som greps för dessa dåd hade anknytning till den så kallade blackmetal-rörelsen. Blackmetal kan kortfattat beskrivas som en extremt svårlyssnad form av hårdrock, när sångaren skriker ut sitt hat mot de kristna och där Satan hyllas som gudom. Bland de viktigaste banden är Mayhem, Burzum, Darkthrone, Emperor och Ulver.

Alla som greps för dessa kyrkbränder var dock inte satanister utan många var asatroende eller odinister. Den mest kända av dessa är norrmannen Varg Vikernes även kallad Greven, som stod bakom enmansbandet Burzum. Denne dömdes till livstidsfängelse för flera kyrkbränder samt mordet på en konkurrerande blackmetal-musiker.

Den militanta grenen av blackmetal-rörelsen är idag så gott som utdöd, liksom de flesta av de mest betydelsefulla banden.

I Sverige finns det en undergrupp till Church of Satan som kallar sig The Satanic Order. De säger sig ha ca 300 medlemmar och driver även postorderföretaget Belial Center.


Diskussion

Vad är Satanismen?
Jag anser att satanismen är en blandning av många olika ideologier och trosuppfattningar. Satanisterna sätter alltid sig själva i centrum och är bland de mest individuella rörelserna som går att finna. Så därför klassas Laveys tolkning satanismen i av många som en extremt liberal tro.
Den viktigaste skillnaden som jag ser det mellan extremliberalism och satanism är att liberalismen de flesta liberaler inte är lika övertygade socialdarwinister som satanisterna är i allmänhet. Extremliberalerna menar att man ska få göra vad man vill så läge det inte skadar någon annan. Satanisterna går steget längre, och menar att man mycket väl har rätt och offra en individ om den står i vägen för ens eget självförverkligande.
En annan sak som slår mig är att Satanisterna har en mörk en ganska mörk syn på mänskligheten, tillskillnad från de flesta andra religioner och ideologier ser inte satanismen människans väsen som något rent och kärleksfullt, utan som något under kontroll av djuriska drifter, där hatet har en lika naturlig plats som kärleken i satanistens liv.

Satanisterna säger sig ofta vara religiösa humanister, vilket jag inte håller med om. En modern humanist tror på människans lika värde, en princip som Satanismen socialdarwistiska tro står i stark kontrast med. Satanismen vill inte heller alla bästa, utan anser att de som förtjänar lycka, de som inte är starka eller smarta nog att uppnå lycka på egen hand, får skylla sig själva, anser Satanisterna. Detta är förvisso en realistisk syn, men knappast en särskilt humanistisk syn.

Kort sagt kan satanismen sägas vara en liberal och individualistisk rörelse med inslag av socialdarwinism, fascism och elitism.
Eftersom satanismen är en så pass individualistisk ideologi så varierar definitionen av satanismen beroende på vilken satanist du frågar.


Vad har Satanismen för framtid?

Satanismen är om man tänker efter en religion som egentligen väldigt bra speglar de attityder tendenser och värderingar som finns i dagens samhälle. Det bli allt viktigare att sätta sig själv i första rummet, de kristna värderingarna med kärnfamilj och fasta könsroller i spetsen, är på reträtt, fri kärlek och sexualitet utan några tyngre moraliska betänksamheter är snart en självklarhet för varje ung människa. När Lavey menade att den sataniska tidsåldern hade anlänt, höll nog många frikyrkor med honom indirekt.

Samtidigt är det svårt att veta vilket framtid den satanistiska rörelsen i sig kommer att ha. Visst var det ett smart drag av Anton Lavey att kalla sin nya religion för satanism 1966, eftersom det uppenbarligen gav honom mer medial uppmärksamhet än någon annan ockult någonsin har fått, vilket i sin tur gav väldigt många medlemmar. Frågan är dock vilken dragningskraft Satan har idag? Hans namn klingar knappast lika upprorisk idag som det gjorde för 30 år sedan. Church of Satan tycks idag vara splittrat a interna motsättningar och fraktions strider, inte minst mellan profascister och libertaner. Att ännu fler utbrytningsförsök kommer att ske är inte att utesluta.

Däremot tror jag att det ser mer hoppfullt ut i Europa för satanismens del. För det första är satanismen inte lika blasé här som i USA, utan fortfarande omsvärmat av ett skimmer av mystik. Många (främst äldre) blir fortfarande rädda när de hör ordet satanism, vilket i sin tur säkert leder till att yngre som är av mer nyfiken natur blir intresserade av ämnet och tar reda på mer information om satanismen.

Även den satanistiska organisationen i Sverige, The Satanic Order, verkar tämligen välorganiserade, och tycks inte alls lida av de ideologiska motsättningarna som Church of Satan har drabbats av. Satanic Orders ledare Tommy Eriksson säger dock i en intervju att ha inte ser några problem med att det skulle finnas nazister skulle finnas med i hans organisation , men jag skulle dock uppskatta intresset hos de svenska nazisterna för satanismen som ganska litet.

I och med Internetrevolutionen är det inte heller särskilt svårt att få tag på satanistisk litteratur, de satanistisk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Satanismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Hugo Johansson 2019-02-02

    Tack så mycket

Källhänvisning

Inactive member [2001-05-17]   Satanismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=623 [2019-08-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×