Livets utveckling, i form av en klocka

5 röster
20453 visningar
uppladdat: 2006-05-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund:
Det här arbetet är ett fritt arbete inom livets utveckling i ämnet biologi.
Jag hittade någonting som jag tyckte skulle passa mig, uppgiften om Livets evolution. För att få en uppfattning om hur lång tid allting tog kan man tänka sig de 15 000 miljoner åren som en klocka som flyttar sig 12 timmar. Jag tänkte dock att 15 000 miljoner år på 12 timmar skulle innebära att det blev trångt på klockan. Jag valde att ändra lite. Jag bestämde mig för att koncentrera mig på livets evolution, som började för 570 miljoner år sedan. Min klocka startar samtidigt som det första livet i havet utvecklas. Mitt arbete ska vara rakt och lätt att förstå. Klockan har 24 timmar, och nedräkningen börjar klockan 00.00. De första dryga 14 000 miljoner åren har jag räknat om som egna dygn.

Metod:
I mitt arbete om livets evolution använde jag mig av kunskaper från ett tidigare arbete som jag gjort i 1:an-3:an, då jag besökte Naturhistoriska riksmuseet och Paleontologen i Uppsala. Jag använde mig också av biologiboken och Nationalencyklopedin.

Om det ändå varit så lätt som bibeln säger:
Den första dagen var allt svart och Gud sade Ljus, och ljus spred sig över jorden. Det mörka kallade Han Natt, och det ljusa för Dag. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.
Den andra dagen skapade Gud valvet som skiljde vattnet ovanför valvet från vattnet nedanför valvet. Gud kallade vattnet ovanför valvet för himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen.
Den tredje dagen sa Gud att vattnet nedanför valvet skulle samlas på en enda plats så att land skulle bli synligt. Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan kallade Han hav. Gud såg att jorden var god, Han sa att grönska skulle sprida sig över jorden, örter, fruktträd och annan grönska började växa. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen.
Den fjärde dagen, femte dagen och den sjätte dagen, skapade Gud Sol, Måne, havsdjur, sjöar, fåglar, boskap, kräldjur, vilda djur av olika arter och människor. På den sjunde dagen vilade Gud, Hans verk var fullbordat, och Han såg att det var gott.

I dagens samhälle vet alla att denna historia från bibeln inte är rimlig, jorden kan omöjligt ha skapats på sex dagar. Men ordningen som händelseförloppet utspelar sig i stämmer enligt dagens forskare och vetenskapsmän. Om 2 000 år så kan det visa sig att det vi tror idag om Universums utveckling inte alls stämmer, med det vet vi inte idag. Jag anser dock att det som dagens forskare och vetenskapsmän tror om livet från ”Den Stora Smällen” fram tills idag är mycket troligt, smådetaljer kan ju skilja sig vetenskapsmän emellan, men i stora drag så stämmer dom överens med varandra.
Här följer en kort beskrivning vad som har hänt sedan ”Den Stora Smällen” Fram till idag.

Vetenskapsmännens forskningar och teori:
*Universum skapades för cirka 15 000 miljoner år sedan genom en enorm explosion, materia kastades ut och skapade alla galaxer i Universum.
Denna explosion uppkom inte ur tomma intet, atomer måste alltid ha funnits för att teorin om ”Den Stora Smällen” ska fungera, atomerna ”växte” och blev fler och tillslut blev det en stor atomsmäll mellan atomerna och flera olika atomer som reagerar tillsammans skapar nya ämnen. Den här ”smällen” skapade tillslut materia, planeter, jord, vatten osv.

*För 4 600 miljoner år sedan skapades Jorden, eller Tellus som vår planet egentligen heter. Det fanns inget liv på planeten och en otrolig hetta vilade över Tellus.

*Tidsperioden Prekambrium började för 4 600 miljoner år sedan och slutade för cirka 570 miljoner år sedan. Under Prekambrium hände inget speciellt i utvecklingen, Prekambrium kallas också urtiden.

*Efter Prekambrium började en tidsperiod som är kallades för Kambrium. Under Kambrium fanns det enda livet i havet. En varelse med hårt skal som kallas trilobit var vanlig. Tidsperioden Kambrium varade från Prekambriums slut till för 510 miljoner år sedan.
Trilobiternas fossiler är de enda fossiler som man hittat från den här tiden. Trilobiternas skal var hårt, därför har dom bevarats fram tills idag. Det kan mycket väl ha funnits andra varelser som levde då, men om de inte hade skal så finns dom inte bevarade fram tills idag.

*Under tidsperioden Ordovicium fanns det fortfarande bara liv i havet. Dock började fiskar komma, och trilobiternas form och storlek började variera. Andra djur med hårda skal blev vanliga. Ordovicium varade från 510 miljoner år sedan till för cirka 439 miljoner år sedan.

*För 409 miljoner år sedan slutade en tidsperiod som hette Silur. Under denna period började växterna som innan växt i vattnet att växa på land med. Sjöskorpioner var vanliga i vattnet.

*Efter Silur kom Devon. Devons tid var under åren för 409 miljoner år sedan till 363 miljoner år sedan. Under Devon var sjöar och floder fulla med fisk. De första djuren lämnade vattnet och några fiskarter kunde andas luft.

*För mellan 363-290 miljoner år sedan fanns en tidsperiod som hette Karbon. Under Karbon fanns det stora skogar och stora djur som kunde leva både på land och i vattnet, dessa djur kallas pansargroddjud.

*Perm är namnet på den tidsperiod som varade mellan åren 290-245 miljoner år sedan. Under denna tid var det kallt och torrt. Däggdjursliknande kräldjur började ersätta pansargroddjuren.

*Det fanns många öknar, och kräldjuren blev fler och utvecklades till däggdjur, de första dinosaurierna utvecklades under en tidsperiod som hette Trias, trias började för 245 miljoner år sedan och slutade för 208 miljoner år sedan.

*Jura: Träsk och skogar spred sig på land. Dinosaurierna blev enorma varelser och de första fåglarna kom. Jura slutade för 146 miljoner år sedan.

*Dinosaurierna och andra kräldjur levde och frodades under denna period som kallas för Krita, och varade för åren 146-65 miljoner år sedan. I slutet på perioden dog dinosaurier och andra kräldjur ut, riktigt varför vet man inte, det finns många olika teorier.

*Under tidsperioderna Paleocen (65-57 miljoner år sedan), Eocen (57-35 miljoner år sedan), Oligocen (35-23 miljoner år sedan), Miocen (32-5 miljoner år sedan) och Pliocen 1,65 miljoner – 11 500 år sedan) blev däggdjuren dominanta och utvecklades snabbt eftersom de inte hade lika många fiender. I slutet på dessa perioder började de första människoliknande varelserna utvecklas. Perioderna Paleocen till Pliocen varar under åren för 65 miljoner år sedan till för 2 miljoner år sedan. Dessa perioders era heter Tertiär.

*En människoliknande apa, Ramapithecus wickeri, uppkom för 12 miljoner år sedan. Däggdjur, primater och andra människoapor var också under utveckling under den här tiden.

* Människoapan Lucy är av arten Australopithecus afarensis dessa apor var inte längre än 90-130 cm. Hjärnan var inte mer utvecklad än en schimpans. Lucy och hennes artfränder levde för mellan 4-3 miljoner år sedan. Afarensis var den första människoapan som att man genom att titta på fossilerna kunnat fastställa att de gick på två ben, de är dock väldigt apliknande och använde sig inte alltid av två ben.

*För tre miljoner år sedan uppkom, noshörningen, mastodonten, olika sorters rovdjur och en sorts människoapa, Australopithecus africanus, den utvecklades inte vidare utan dog ut.

*Homo habilis är den första rasen som räknas till vårat eget människosläkte, Homo, och den första människan som det är känt att den skapade redskap. Habilis är cirka 2,3 miljoner år gammal och ersattes för cirka 1,7 miljoner år sedan av Homo erectus. Erectus var den första rasen som hade en fullt utvecklad upprättgående gång. Erectus hade en utvecklad hjärna och var cirka 180 cm lång, skelettet går heller knappast att skilja från den nutida människans. Erectus levde kvar till för cirka 350 000 år sedan.

*Pleistocen, eller istiden som den också kallas utspelade sig mellan åren 2 miljoner år sedan till för 20 000 år sen. Under denna period vandrade ullhåriga mammutar omkring i kylan. Människan var ett av de senaste djuren att utvecklas.

*För 400 000 år sedan levde mammuten, elefanten, ullhårig noshörning och jättehjort.

*Dagens människa som kallas Homo sapiens uppkom för cirka 120 000 år sedan. Eftersom Homo sapiens hjärna är så välutvecklad var det bara en tidsfråga innan elen, datorn, bilen etc. blev uppfunna.

*Häst, bison, ren, hjort och uroxe är några exempel på djur som utvecklades för 100 000 år sedan. Homo neanderthalis är den dominerande människan under den här tiden, neanderthalis har dock redan levt i cirka 300 000 år. Det tog Homo sapiens cirka 80 000 år att övervinna neanderthalis och komma in i Europa, varför vet man inte. Kanske tog det tid att utvecklas och komma på ett sätt att vinna land från neanderthalis som redan var etablerade i stora delar av Europa. Neanderthalis dör senare ut. Det var för cirka 40 000 år sedan som Homo sapiens tog sig in i Europa.

Beräkningar:
570 miljoner år = 1 dygn
570 miljoner år/24 timmar = 23,75 miljoner år per timme.
23,75 miljoner år/60 minuter = 0,3958 miljoner år per minut.
0,3958 miljoner år/60 sekunder = 0,0066 miljoner år per sekund.

Hur jag räknade ut tiden:
Ex. Första livet i havet under Kambrium Klockan 00.00 till klockan 02.32 (2 timmar 32 minuter. 60 miljoner år)

Kambrium varade under 60 miljoner år.
Jag delar 60 miljoner år med 570 miljoner år (antalet år/dygn), svaret multiplicerar jag med 24 (antalet timmar/dygn) det blir cirka 2,53 tvåan är antalet timmar som tidsperioden utspelar sig. Då subtraherar jag 2 från 2,53 för att få reda på hur många minuter som är resterande och det är alltså 0,53 timmar kvar. Jag multiplicerar 60 (antalet minuter/timme) med 0,53, svaret blir cirka 32 minuter. Kambrium utspelar sig på 2 timmar och 32 minuter, från klockan 00.00-02.32.

Universums historia på 27 dygn:
Period: Klockan: Varade i:
”Den Stora Smällen” 26 dygn och 8 timmar sedan.

Tellus/Prekambrium 8 dygn och 2 timmar sedan.

Kambrium 0.00-02.32 2 timmar 32 minuter

Ordovicium 02.32-05.32 3 timmar

Silur 05.32-06.47 1 timme 15 minuter

Devon 06.47-08.43 1 timme 56 minuter

Karbon 08.43-11.47 3 timmar 4 minuter

Perm 11.47-13.41 1 timme 54 minuter

Trias1 13.41-15.14 1 timme 33 minuter

Jura 15.14-17.51 2 timmar 37 minuter

Krita 17.51-21.15 3 timmar 24 minuter

Tertiär 21.15-23.55 2 timmar 40 minuter

Pleistocen – Nutid 23.55-00.00 5 minuter

(Homo sapiens 23.59.42-00.00 18 sekunder)

Era: Tid: Period: Varade i år:
Azoikum. 15 000 miljoner år sedan. Universum. 10 400 milj.

4 600 miljoner år sedan. Jorden.

4 600 - 570 miljoner år sedan. Prekambrium.4030 milj.

Paleozokium. 570-510 miljoner år sedan. Kambrium. 60 milj.

510-439 miljoner år sedan. Ordovicium. 71 milj.

439-409 miljoner år sedan. Silur. 30 milj.

409-363 miljoner år sedan. Devon. 46 milj.

363-290 miljoner år sedan. Karbon. 73 milj.

290-245 miljoner år sedan. Perm. 45 milj.

Mesozokium. 245-208 miljoner år sedan. Trias. 37 milj.

208-146 miljoner år sedan. Jura. 62 milj.

146-65 miljoner år sedan. Krita. 81 milj.

Tertiär. 65-57 miljoner år sedan. Paleocen. 63,35 milj.

57-35 miljoner år sedan. Eocen. 22 milj.

35-23 miljoner år sedan. Oligocen. 12 milj.

23-5 miljoner år sedan. Miocen. 18 milj.

5-1,65 miljoner år sedan. Pliocen. 3,35 milj.

Kvartär. 1,65 miljoner år – 11 500 år sedan. Pleistocen. 1,64 milj.

11 500 sedan – nu. Nutid. 11 500

Diskussion: ”Universums födelse ”
Under tiden som jag har arbetat om universums skapelse och livets evolution har jag många gånger fascinerats av den värld vi lever i idag. Livet har verkligen gått en lång väg. Jag tänker på den tomhet det måste ha varit innan ”Den Stora Smällen”, inget syre att andas, ingen gräsplätt att stå på, inget att greppa om, inget att titta på, inget ljus, inget at...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Livets utveckling, i form av en klocka

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-19

    åh herrejävlar...

  • Inactive member 2008-02-22

    Jag har inte läst hela dit arb

  • Inactive member 2009-10-14

    BOOOOOORIIIIIIIIIIIIIIIING! För mycket siffror! Siffror är helt ointressant, vem kommer ihåg alla årtal utantill? Vem bryr sig om hur man delar upp ett antal miljoner år på ett dygn?

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-14]   Livets utveckling, i form av en klocka
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6186 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×