Hinduism

58 röster
80693 visningar
uppladdat: 2001-05-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hinduismen

Hinduismen växte fram redan för över 3000 år sedan i Indien utan grundare. Dagens hinduism är inte likadan som den gamla ursprungliga utan har förändrats under åren. Ordet hindu betyder indier och de allra flesta hinduer är just från Indien. Ca 83 % av alla indier är Hinduer, 11 % är muslimer och resten är kristna och buddhister.

Kast
Hinduismen påverkar vardagen i Indien i och med kastsystemet som i och för sig är förbjudet enligt lag i Indien. Kastsystemet är det urgamla samhällssystemet som gäller för de flesta hinduer. Det går ut på att de som har skött sig bra i ett tidigare liv får det bra i nästa liv. De fyra huvudkasten är följande:

· Prästerna, brahimerna
· Krigare och ämbetsmän
· Bönder, köpmän och hantverkare
· Tjänare och slavar

Detta är som sagt bara de 4 huvudkasten, med tiden har det bildats flera tusen kaster, i en by t.ex. kan det finnas 10 kaster, i en annan kanske det finns några av dessa plus ytterligare kaster. Det finns även de som inte tillhör något kast alls. Det är de som ligger längst ner på samhällsstegen och är de allra fattigaste. De har stått utanför resten av samhället i tusentals år, men nu på senaste tid har deras situation blivit bättre. Den främste kämpen för de lågkastiga var Indiens store folkledare Mahatma Gandhi som mördades 1948. Han kallade de lågkastiga harijans ”Guds Barn”, själv kom han från en rik familj och tillhörde ett högre kast, men ville förbättra för de fattiga. Harijans har det fortfarande svårt, främst i små byar, men även de flesta lågkastiga har idag möjlighet till utbildning och vissa har blivit framgångsrika affärsmän och det finns även de som valts in i parlamentet i Indien. Det här är inte särskilt populärt bland de högre kasten.

Vad får man/får inte göra?

Om man ska leva som en rättroende hindu är det en del saker man bör tänka på, som att t.ex. offra och be till hinduernas gudar, delta i religiösa högtider och vara hjälpsam och solidarisk mot andra inom samma familj och kast. De flesta hinduer anser dessutom att man inte ska äta kött, skada något annat levande, dricka alkohol, stjäla eller ljuga.

De som använder ickevåldets väg, Jainismen är extra noga med att inte skada andra levande varelser. De bär ständigt en duk för munnen för att inte av misstag råka svälja nån insekt och de sopar vägen framför sig när de går för att inte trampa på någon myra eller småkryp.

Vegetarianer

Eftersom en rättroende hindu inte vill döda något liv så äter de som sagt inte kött, deras basmat består av starkt kryddat ris. Det finns hinduer som äter kött, det är framför allt de lågkastiga eller kastlösa. Det är en av anledningarna till att de föraktas av övriga hinduer, de anser det barbariskt att äta nåt som varit levande.

Kor är dessutom betraktade som heliga djur i Indien och strövar fritt omkring i städer eftersom man inte får mota bort dem vad som än händer. Kon är en gudomlig symbol.

Meningen med livet är moksha

Inom hinduismen tror man på reinkarnation (själavandring) som hör ihop med kastsystemet, om man har gjort goda gärningar och levt som en rättroende hindu i sitt tidigare liv så klättrar man upp på kaststegen. Målet med en hindus liv är att inte återfödas mer utan att uppnå moksha. Moksha är det man upplever när man blir fri från återfödningen och blir ett med världssjälen, Brahman. När man gör goda gärningar höjs ens karma, karman är summan av hur man har levt sitt liv. Karman är ett sätt att klättra upp på kaststegen och till slut uppnå moksha. Andra sätt att uppnå högre kast i nästa liv är t.ex.:

· Yoga – Att uppnå brahma genom inre träning och meditation
· Jainismen – Ickevåldets väg
· Bhakti – Känslans väg. De troende upprepar gudens namn, sjunger sånger, denna dyrkan tillägnas oftast guden Krishna.
· Vishetens väg – Genom att läsa heliga skrifter och meditera ska man uppnå brahma.
· Försakelsens väg – Man lever medvetet ett väldigt fattigt liv som asket, vissa plågar och späker sin kropp.


Gudar

Inom hinduismen finns det mängder av gudar. Gudsdyrkandet kan te sig på många olika sätt. Vissa hinduer menar att gudarna verkligen finns som olika individer, andra menar att de bara är symboler för en ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hinduism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-05-14]   Hinduism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=617 [2019-08-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×