Sverige i Nutid

3 röster
8010 visningar
uppladdat: 2006-05-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Nutidshistoria i Sverige

Min tanke är att beskriva vårt 2000- tal i stora drag och sedan skriva min uppfattning om hur våra fem första år på 2000-talet kommer att återberättas.
Jag har valt att inrikta mig på den bristande psykiatrin som vi i ett modernt Sverige har idag. Detta förmodar jag är något som våra barnbarn kommer att grubbla över. Hur vi i ett annars utvecklat samhälle har dylika brister. Dagens vårdbehov möts dels genom öppenvård, dels med korttidsvård vid lasarettsanslutna psykiatriska kliniker och längre tids vård vid decentraliserade, hemlika mindre enheter. Det har skett en successiv minskning av antalet vårdplatser, men vård- utnyttjandet har ökat p.g.a. avkortade vårdtider. Genom psykiatrireformen sker vården av långvarigt psykiskt funktionshindrade i kommunal regi. Samhällets årliga kostnad för den psykiatriska vården är drygt 50 miljarder kronor, där huvuddelen är produktionsbortfall i form av sjukskrivning och förtidspension (62 %) och sjukvård (28 %). Kostnader för kommunernas sociala stödinsatser och arbetsmarknadsåtgärder utgör 10 %. Även om den psykriatiska vården gått framåt så har den dock ståt stilla i många år, och bedrivs snare som förvaring på alltför många ställen. Vi har även drabbats av alltför mycket traumatiska händelser tackvare vår bristande psykiatri. ”Vilket också är ganska intressant att vi i Sverige drabbats av i så stor bredd om man jämför med länder som Japan eller andra asiatiska länder där de också har mindre utskrivningar av antidepressivamedel.http://www.2000taletsvetenskap.nu/nyheter/japan.htm”. Dessa händelser tar jag upp i min tids spektra nedanför:
Så följande frågor kommer jag att ta upp genom fakta, diskussion och analys:
1. Vilka händelser har skett som har kommit att skapa historia?
2. Hur jag tror att arkeologerna skulle tolka vår värld, Sverige, när de tittar tillbaka på oss om 100 år?
Här gör jag en avstickare ifrån Psykiatrin;
3. Vilka arkeologiska lämningar jag tror blir de mest befintliga om vår tid?

För att finna fakta inom detta område kommer jag att använda mig av delvis Internet men främst genom Bertmarks årsböcker 2000-2005

1. Vilka händelser har skett som har kommit att skapa historia?
2000
I datorvärlden väntar man sig att vid millenniumskiftet, skulle väldiga svårigheter med programvara uppstå, man varnade för att alla datorer skulle komma att krascha då datum inställningarna skulle skapa problem.
De flesta problemen uteblir dock.
1 januari - Svenska kyrkan skiljs från staten.
15 maj Dalai Lama kom till Sverige. Här träffade han Göran Person och utbyte politiska åsikter.
1 juli - Öresundsbron invigs och öppnas för trafik.
Under dagen hölls en rojalistisk invigning och de första bilarna och motorcykel trafiken kunde släppas över vid midnatt.
21 september - Sveriges justitieminister Laila Freivalds avgår efter hård kritik på grund av ett lägenhets köp. Lägenheten hon köpte för 2,1 miljoner på Kungsholmen värderades till det dubbla. Hon efterträds av Lena Hjelm-Wallén. SJ:s monopol på persontågtrafik upphör. Telia börsintroduceras och staten säljer ut knappt 50 procent av aktieinnehavet. Telia aktien är tänkt att bli en "folkaktie".
Vapenföretaget Bofors i Karlskoga säljs till det amerikanska företaget United Defense. Därmed har svensk vapenindustri övergått i utländska händer.

Den nya, moderniserade svenska bibelöversättningen, Bibel 2000, utkommer


2001, 1 januari:

För ett halvår övertar Sverige ordförandeskapet i EU. Man satsar på de tre frågorna om EU:s östutvidgning, sysselsättningen och miljön.
En nutida, ömsesidig svensk namnlängd börjar gälla och ersätter den från 1901.


18 januari
En 16 årig elev skjuts ihjäl på en toalett på Bromma gymnasium. Samma kväll har polisen de två tonårsmördarna.
14 juni EU-toppmötet i Göteborg inleds. På samma gång påbörjas demonstrationer mot mötet, varvid en mängd demonstranter plundrar i staden under kravallarmade former. Under de så kallade Göteborgskravallerna grips cirka 1.000 personer av polisen och 80 förs till sjukhus. Butiker och offentliga platser förstörs. Ett 20-tal anmälningar om övervåld lämnades in mot polisen.
De svenska Arbetsskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen ombildas till Arbetsmiljöverket.

Det stora förändringsarbetet med den svenska Posten inleds. Postkontoren läggs ner eller ombildas till Svensk Kassaservice. Brev- och pakettjänster utlokaliseras till affärer.
Det svenska Försvarets materielverk (FMV) får tillåtelse att ingå militära överenskommelser med andra EU-länder.

2002 21 januari -
Den kurdiska kvinnan Fadime Sahindal 26 år gammal mördas av sin far, vilket utlöser en debatt om så kallade hedersmord i Sverige. Hennes kista bars symboliskt ut ur kyrkan av kvinnor och hon begravdes intill sin tidigare avlidne pojkvän.

28 januari – Vårt land och enligt många världens mest älskade barnboksförfattare avlider, Astrid Lindgre. Hon blev 94 år.

11 april - Ett jordskalv på 3,3 på Richterskalan skakar området kring Skellefteå.

15 september - I det svenska riksdagsvalet går socialdemokraterna och vänsterpartiet tillbaka, liksom moderaterna och kristdemokraterna, medan folkpartiet går framåt och miljöpartiet och centerpartiet står kvar på samma nivå som tidigare. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet går samman och bildar regering, sedan miljöpartiet efter omfattande förhandlingar har bestämt sig för att fortsätta stödja socialdemokraterna.

18 november - Telia går samman med det finska Sonera och bildar därmed ”Telia-Sonera” från och med 2003.

2003 1 januari - Knivsta blir Sveriges 290:e kommun.

26 januari - Gudrun Schyman avgår som partiledare för Vänsterpartiet, sedan hennes skattefiffel avslöjats.

28 januari - Folkhälsoinstitutet vill ha rökförbud i alla restauranger, barer och kaféer i Sverige.

11 februari - Enligt en rapport från Socialstyrelsen har de fattigaste grupperna i Sverige - invandrare, ensamstående föräldrar och ungdomar - det sämre idag än 1990.

6 mars - Enligt en rapport från Saco kommer det att ta 60 år innan löneskillnaderna mellan könen i Sverige helt har försvunnit, om utjämningen fortsätter i nuvarande takt.

12 mars - Enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet är alkohol och övervikt de nya hoten mot svenskarnas hälsa, medan cancerrisken minskar.

19 maj - En man attackerar oprovocerad flera människor vid Åkeshovs T-banestation. En äldre man dör av skadorna. Det framkommer senare, att mannen är psykiskt sjuk.

31 maj - En psykiskt sjuk man mejar ner gående med sin bil på Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm. Två dödas och femton skadas.

15 juni - Den statliga svenska adoptionsutredningen föreslår en övre åldersgräns för svenska adoptivföräldrar på 42 år.

1 juli - Den svenska adelns privilegier upphör helt.

11 juli - Enligt en rapport från Vägverket har 234 svenskar omkommit i trafiken under de senaste tolv månaderna, vilket är den lägsta siffran sedan 1950.

10 september - Sveriges utrikesminister Anna Lindh blir svårt knivskuren i buken av en okänd gärningsman på NK i Stockholm klockan 16.14. Hon förs till Karolinska sjukhuset där hon opereras under eftermiddagen, kvällen och hela natten. Hon avlider dock den 11 september 05.29-

11 september - En psyksjuk man dödar den femåriga flickan Sabina Eriksson på ett dagis i Arvika.

14 september - Folkomröstning hålls angående svenskt medlemskap i EMU. Valdeltagandet blir 80,9 % och Nej-sidan vinner med 56,1 % mot Ja-sidans 41,8 %. Sverige kommer tills vidare således inte omfattas av EMU:s tredje steg.

10 oktober - Den nya svenska regeringen träder i kraft.

12 oktober - Enligt en rapport röker 16% av männen och 19% av kvinnorna dagligen i Sverige. Därmed är landet först i världen med att nå WHO:s mål om mindre än 20% rökare.

2004
1 januari - Resanderansonen för övriga EU-länder försvinner. Från dessa länder får man nu föra in hur mycket vin och sprit man vill i Sverige.

10 januari - Alexandra Fossmo mördas i Knutby. Mordet leder fram till den extremt uppmärksammade Knutbyrättegången. Den 30 juli i Uppsala tingsrätt tillkännager sin dom i Knutbyrättegången: "Pastorn" döms till livstids fängelse för anstiftan till mord. "Barnflickan" döms till rättspsykiatrisk vård.

12 augusti - Sveriges befolkning passerar niomiljonersstrecket 14:58.

25 november - Den svenska kronan noteras till 6,75 USD, vilket är den starkaste noteringen sedan november 1996.

2005
8 januari - En stark storm drabbar norra Europa, däribland Sverige, där
100.000-tals hushåll blir ström- och telefonlösa för en lång tid.

5 februari - Sveriges statsminister Göran Persson utses till hedersdoktor i medicin vid Örebro universitet. Utnämningen väcker starka protester, eftersom den anses vara en belöning för att statsministern har gjort Högskolan i Örebro till universitet.

16 maj - Annandag pingst är inte längre helgdag i Sverige, eftersom nationaldagen skall vara det istället.

3 december - Julbocken i Gävle antänds av två utklädda män klockan 21:08.

2. Vilka händelser kommer det att talas om fortfarande om 100 år?
Jag tror eller åtminstone hoppas att vi om hundra år kommer att tycka att man idag använde medicin på ett lättvindigt och oförsiktigt sätt. Att man lade alldeles för lite pengar på omsorg och vård. Jag hoppas nog allra mest att man inte bara ville låsa in psykiskt sjuka för att sedan kasta bort nyckel.
Det finns hundratals människor idag som visar tecken på att de behöver vård och många som ber om vård men inte får den. Om hundra år hoppas jag att vi kan använda oss av våra kunskaper kring psykiatrin på ett sätt som minskar händelser så som Anna Lind mordet, Bromma gymnasiums skottdrama, Göteborgskravallen, hedersmordet, Sabina mordet med fler.
I dag hävdar många inom sjukvården att det bara några år in på 2000-talet kommer att bli allt svårare att prioritera, inte minst på grund av nya behandlingsmetoder och ökande läkemedelskostnader. Hur ska man möta en sådan utveckling? I grunden är det förstås bra att vi kan bota eller lindra sådant vi inte klarade tidigare. Men jag förvånas var gång jag läser tidningen om någon psykisk sjuk som mördat någon. Förvånad därför att Sverige idag chockas varje gång som om det vore den första gången något skett. Vi bör lära oss att undvika sådana kriser genom bättre vård.
Citat av Eve Mandre, Certec, http://www.certec.lth.se/infodag/printSeminarier.aspx,
”Trots att man inom habilitering och psykiatri många gånger sysslar med liknande mänskliga problem har det byggts upp skilda och parallella kulturer med olika begreppsbildning, vetenskapliga paradigm och orsaksförklaringar. Ursprunget till de parallella kunskapsbyggena finns i den utsortering av "obotbara" som skedde i samband med byggandet av de stora mentalsjukhusen i mitten av 1800-talet. Från dem som skulle botas med mediciner sorterades då ut "fånar och idioter" som skulle uppfostras med pedagogiska metoder. I nuvarande lagstiftning förenas de båda gru...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sverige i Nutid

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-01-21

    vaaa? rapport?? men snälla, så ser ju inte ett rapport ut! Eller finns det olika typer rapporter?? I allafall, även om innehållet var bra så är det fortfarande inte nån bra rapport, du får inte kalla det här rapport. Uppsats kanske.

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-04]   Sverige i Nutid
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6101 [2020-08-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×