Språkliga variationer

304 visningar
uppladdat: 2021-04-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Språklig variation

 

Inledning: 

Jag har valt att skriva om hur språksituationen i Sverige kommer att ändras om några hundra år för att se och jämföra hur samhället och världen kommer se ut och hur den kommer att ändras. Till följd av att antalet migranter har ökat in till Sverige har det lett till att vi lånar ord från andra språk vilket leder till att det svenska språket ändras, och att de nya orden blir försvenskade. 

 

Frågeställningen:

Talar vi svenska i Sverige om femhundra år? Eller har engelskan tagit över som världsspråk?

 

Resultat: 

Enligt Peter Petrelius ( Svenska Yle 25.10.2018 https://svenska.yle.fi/artikel/2018/10/25/kommer-engelskan-att-ha-status-som-varldssprak-ocksa-i-framtiden )

 

har engelskan framsteg varit att många människor som inte har språket engelskan som sitt modersmål använder ändå det språket för att kommunicera.” 

 

Enligt Petrelius också

 

används engelskan i olika sammanhang och olika sätt . Språket används mycket av människor som inte har engelska som modersmål och är ett ganska stort språk bland modersmål.” Enligt Lars-Gunnar Andersson en professor i modern svenska vid Göteborgs universitet ( 11 juni 2016 https://www.gp.se/debatt/hotas-verkligen-svenskan-1.2505818 )

 

har engelskan stärkt sin position i Sverige och andra delar av världen. Engelska används ofta som arbetsspråk, särskilt inom affärslivet och forskningsområdena. Enligt Språkrådet , institutet för språk och folkminnen ( 10 mars 2020 https://svenskaspraket.si.se/hur-forandras-svenskan/ )

 

lånar vi in fler engelska ord och uttryck email, date, swipe, tags och många lånord får ej försvenskad stavning och böjning mejl, dejt, svajpa, taggar.

 

Sammanfattning / diskussion:

Resultat tyder på att engelskans inflytande ökar i världen och i Sverige eftersom det används mycket dagligen och affärsspråk i arbetslivet. Engelska är en utav de största och främsta språken man talar, desto mer människor som lär sig engelska i skolan och i dagliga livet genom att titta på serier, filmer eller läser böcker så utvecklas deras engelska mer och ändrar på hur världen ser ut om många år. Antalet engelsktalande människor som flyttar till Sverige har ökat allt eftersom i modern tid, och i Sverige är det en stor fördel att kunna kommunicera på engelska eftersom människor, som till exempel nyanlända, inte kan svenska. Det är väldigt troligt att de använder sig utav engelska för att kunna kommunicera med svensktalande människor. Engelska är dessutom ett viktigt kärnämne. Engelskan har således blivit vanligare bland ungdomar och s.k. gamers, personer som spelar data -och tv spel, där de använder engelskan för att kunna kommunicera med andra spelare från andra länder.

 

Idag i Sverige finns det fler språk än vad det fanns förr, eftersom antalet migranter har ökat och vilket det gör att de väljer att prata sitt modersmål och inte lär sig det språket som talas i Sverige, vilket jag tycker är fel. Detta är en av orsakerna som leder till att svensk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/10/25/kommer-engelskan-att-ha-status-som-varldssprak-ocksa-i-framtiden https://www.gp.se/debatt/hotas-verkligen-svenskan-1.2505818 https://svenskaspraket.si.se/hur-forandras-svenskan/

Kommentera arbetet: Språkliga variationer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2021-04-22]   Språkliga variationer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60847 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×