industriella revolutionen

824 visningar
uppladdat: 2021-03-31
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

industriellarevolutionen
Den industriella revolutionen markerar en övergångfrån jordbrukssamhället till
industrisamhället. Industrialismens första fas inleddesi Storbritannien under senare delen av
1700-talet. Folket hade börjat uppfinna och tänkapå nya sätt. Under industriella revolutionen
så hade djuren på bondgårdarna blivit större på grundav den ökade matproduktionen och
detta ledde till att folket fick mer mat, de hadelärt sig att odla mer och effektivare.
I det gamla europa dog nästan hälften av alla barninnan de blev 10 år gammal på grund av
de fick inte tillräckligt med mat eller näring ellerså dog de av smittsamma sjukdomar. Men
eftersom folket hade börjat göra mer och bättre matså blev barnen mätta och de flesta barn
överlevde och befolkningen växte snabbt. Bakom folkökningenfanns ett vaccin som heter
smittkoppsvaccinet och det vaccinet upptäcktes aven engelsk läkare. Innan dess var
smittkopparna en vanlig barnsjukdom som de starkasteöverlevde.
När det inte längre behövdes lika mycket folk i jordbruketsom förr i tiden,samtidigt som
världen population blev mer och mer så flyttade mångatill städerna. I städerna fanns fler
jobb i de nya fabrikerna som byggdes. I fabrikernabyggdes varor åt de växande folket. Före
industriella revolutionen vävdes det mesta tyget ochandra saker som var handgjorda i
byarna. Folk vävde och sålde sina tyg och sålde detill affärsmän, sen skaffade affärsmän
mer tyg att väva och så fortsatte de. Sedan när spinnmaskinenuppfann så hann
spinnmaskinen väva jättemycket tyg. Detta ledde tillatt det blev brist på vävstolar och
vävarna krävde högre löner, men sen kom den mekaniskavävstolen och vävstolar var inte
längre bra.
Människorna i industrisamhället var en katastrof.särskilt för dom som har jobbade i
fabrikerna.
I fabrikerna var jobbet svårt ,tungt och enformigt,människorna skada sig ofta på fabriks
maskinerna. Förmän kontrollerade att arbetarna komi tid och att de jobba bra och effektivt.
Det var förbjudet att lämna jobbet under arbetstid.Dom flesta som jobbade i fabrikerna
jobbade sex dagar i veckan. De var instängda fråntidigt på morgonen till sent på kvällen på
jobbet. Det var stor skillnad från att jobba på landetoch jobba i fabrikerna, när man jobba på
landet så stannade man oftast på kvällen fast i fabrikernaså satte de upp ljus för att förlänga
arbetstiden. Allt det här ledde till att många blevgrovt sjuka från de svåra och tunga arbetet.
De flesta arbeten sköttes av kvinnor och barn dockså fick de mindre lön. Barn fick ibland
inte lön alls fabriksägarna gav dem mat och någonstansatt sova. Folk som jobbade vågade
inte riktigt att fråga om mer lön för att arbetsgivarnahade gott om folk och om de fråga hade
de fått sparken, samma sak också om dem strejka ellervägra jobba fast då kunde militären
eller polisen komma.
Orsaker till att den industriella revolutionen börjadevar att jordbruket förbättrades drastiskt.
England hade allt som behövdes till den industriellarevolutionen , england hittade jätte
mycket järn och kol och genom det blev de rika. Englandvågade satsa otroligt mycket
pengar på fabrikerna och hoppades att det skulle blimycket vinst och jobb och det funka.
England var så rika så de byggde ångdrivna maskineroch ångdrivna tåg. Detta ledde till att

england kunde transportera varor hur lätt som helst. Detta gjorde dom ännu rikare för vissa
andra länder transporterade varor på deras ångdrivnatåg och england krävde tull och
pengar för att transportera deras varor. Hantverkaregick till mekanisering för att det var
lättare för dom att jobba som ledde till att nästanallt tillverkades i fabrikerna. Folk började
flytta in till städerna för mer jobb med mera dettaledde till mera mat ,medicin,uppfinningar
m.m.
Ändå om industriella var väldigt bra på olika sättså fanns det fortfarande konsekvenser.
Människorna som flytta från sina byar och in tillstäderna hoppades på ett bra ställe att sova
och ha ett bättre liv men det var inte oftast så.Många hamna i slumområden vilket betyder
att samhället är inte rent och fint och många sjukdomarsprids och det är smutsig golv m.m.
Slumområden var rena dödsfällorna de fattiga dog somflugor. Detta ledde till att
slumområdena blev värre och mer och mer dog.
Sjukdomarna spreds snabbt genom smuts,trångboddhetoch undernäring, chanserna att
leva länge var bättre på landet än i staden. Genomsnittlivslängden sänktes mycket i
städerna till exempel i jordbruksområdet i rutlandså var livslängden 38-52 år. Men i
manchester en fabriksstad så var livslängden 17-38år . Det var också dåligt för miljön för att
det släpptes jättemycket koldioxid och andra gaseroch skräp som var jättedåligt.
Industriella var oc...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

So-boken,so rummet ,historia123 (filmerna)

Kommentera arbetet: industriella revolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Jaad Nabazi [2021-03-31]   industriella revolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60823 [2021-05-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×