Bipolär sjukdom

1 röster
1762 visningar
uppladdat: 2020-11-23
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

“​Att vara manisk betyder att vara överdrivet upprymd och energisk medan depression innebär motsatsen, att all
lust, glädje och energi har tagit slut. Att humöret svänger kraftigt mellan två motpoler är det som gett namn åt
bipolär sjukdom. Mellan perioderna kan du ofta leva som vanligt, med behandling.​”
- 1177


Symptom och beteende

Bipolär sjukdom kännetecknas av mani och depression. Allt som oftast kommer manin och
depressiviteten i olika perioder. Men det kan även vara så att du upplever både maniska och
depressiva symptom samtidigt. När du är inne i en manisk period är du överdrivet energisk och
överaktiv. Du kan även ha ett extremt stort självförtroende. Stor kreativitet och rastlöshet är vanligt
och du kan även uppleva omgivningen som tråkig då andra inte är lika energiska som du själv är. Du
behöver inte lika mycket sömn när du är inne i en manisk period. Ditt konsekvenstänk minskar och du
följer impulser som du annars inte hade följt. Detta kan leda till fara för dig och personer i din närhet.


Depression

Det finns många symptom på depression. Om du har ett eller flera av dessa symptom, ihållande,
under en period på över två veckor skall du kontakta sjukvården.

●Nedstämdhet
●Låg självkänsla
●Känsla av hopplöshet
●Orkeslöshet
●Koncentrationssvårigheter
●Ångest, irritation eller ilska
●Kroppsliga besvär
●Självmordstankar


Psykotiska symptom

När du är i det yttersta läget av en mani eller depression kan du hamna i en psykos.
I en depressiv psykos kan till exempel tro att du är förföljd, eller att du skall vara med om något
mycket hemskt.
I en manisk psykos kan du tro att du kan lösa världsproblem


Hypomani

När du är inne i en hypomani är de överaktiva symtomen lindrigare, och ditt beteende brukar sällan
leda till konflikter eller andra allvarliga följder.
I perioden som du är hyperaktiv har du ofta ganska stort självförtroende. Du har mycket energi och
känner sig upprymd. Du blir mer kreativ och ett av de första symptomen är att du får ett minskat
sömnbehov.


Två typer av bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom typ 1

Den allvarligare formen av bipolär sjukdom. Ger djupa depressioner och svåra maniska perioder.


Bipolär sjukdom typ 2

Mildare symptom av bipolär sjukdom. Lättare perioder av depression varvat av hypomani.Kraftiga pendlingar och blandtillstånd

Perioder där du har episoder med både maniska symptom och depressiva symptom samtidigt
förekommer. Det kan även vara så att du pendlar mellan kraftiga maniska och depressiva symptom
dagligen.


Vanligt med andra sjukdomar och besvär

Det är inte ovanligt att du som har en bipolär sjukdom också har andra psykiska besvär samtidigt.
Ångestsyndrom, diagnoser inom AST-spektrumet och olika typer av beroendeproblematik.


Utbredning

Ca 1-2% av Sveriges befolkning har fått diagnosen bipolär sjukdom och går på tunga mediciner. Det
är dock vanligare att du har en personlighet som svänger ganska mycket, perioder av upprymdhet
varvat med nedstämdhet, och visar vissa symptom. Dessa personer går inte på tunga mediciner och
får inte alltid en diagnos. Således finns de inte med i statistiken.


Genus

Bipolär sjukdom är lika vanlig hos män som hos kvinnor.


Ålder

Sjukdomen bryter ut mellan 15- och 30-års ålder. Vanligast är i 20-årsåldern.


Orsak

Gener har en relativt stor betydelse i bipolär sjukdom. Du har en ökad risk att drabbas av sjukdomen
om du har en genetisk släkting som har den. Sjukdomen kan utlösas av traumatisk händelser i livet.
Däribland dödsfall, separationer eller traumatiska händelser i barndomen som du reagerat på.


Behandlingsform

Det är viktigt med tidig behandling eftersom sjukdomen kan få allvarliga konsekvenser för dig och
personer i din omgivning. I en manisk period kan du till exempelvis göra av med alla dina pengar eller
förstöra dina relationer till vänner och familj till följd av ditt beteende. När du är inne i en svår
depressiv period kan självmordstankar komma och risken för att du försöker ta ditt liv är stor. Under
en sjukdomsperiod fungerar inte hjärnan som den ska och din kognitiva förmåga kan försämras
avsevärt.


Du kan behandlas på olika sätt, ofta flera samtidigt.
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den vanligaste behandlingen. Den kan ges i grupp eller enskilt,
oftast en gång i veckan. Hur länge behandlingen pågår varierar.
När du fått diagnosen får du behandling på en psykiatrisk specialistmottagning för att minska risken
för återfall. Du får förebyggande läkemedel samt psykoedukation behandling, d.v.s kunskap om
sjukdomen. Du kan även få samtalsstöd för en själv och anhöriga för att de runt en ska få större
förståelse och kunna hjälpa till. Ytterligare läkemedelsbehandling samt psykologisk behandling kan
också ges. Det läkemedel som hittills varit mest effektivt för att upprätthålla ett stabilt tillstånd för de
som är drabbade av bipolär sjukdom är litium. Med litiumbehandling kan risken för återinläggning
minskas med 30% jämfört med om individen inte skulle fått någon behandling alls. Antidepressiv
medicin kan användas i de djupa depressiva perioderna. Samtidigt är det inte ovanligt att elterapi ges
vid svåra depressioner. Du kan få hjälp med stöd i vardagen så som planering och hemsysslor. Det är
viktigt att du håller vanor och rutiner, och inte tar på sig för mycket aktiviteter och ansvar.


Vad kan du göra för att inte bli sjuk igen?


Om du har fått diagnosen och vill förebygga för att inte må dåligt igen kan du göra vissa saker för att
hålla livet och känslorna på en hyfsat stabil och jämn nivå. Att få en bra mängd sömn är viktigt för att
minska stress. Att få kunskap om sjukdomen är också väldigt viktigt för att du på så sätt ska lära sig
tidiga tecken och då i tid ta medicin. Anhöriga kan också känna igen symptom för att de känner dig
och ser det från ett annat perspektiv. Det kan vara lättare för andra runt om att se tecken eftersom det
kan vara svårt att veta hur du själv beter sig. När du sedan sett tidiga tecknen kan det vara bra att
sjukskriva sig direkt eftersom att det kan göra att du mår bättre snabbare och då kan komma tillbaka
till arbetsplatsen snabbare. Om du väl börjar bl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

1177.se Manodepressiv.se Wikipedia.se Anna Grahn Danehammar

Kommentera arbetet: Bipolär sjukdom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Nicolas Bredell [2020-11-23]   Bipolär sjukdom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60778 [2021-03-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×