Utvandrarna

1 röster
1226 visningar
uppladdat: 2020-10-14
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

       Utvandrana 

 

 

 

Människor har i alla tider vandrat över jorden av olika orsaker. Det har handlat om konflikter, brist på mat men också andra faktorer som miljöpåverkan eller politiska instabilitet. Människan har vandrat från delar av Afrika till Sverige, från delar av Sverige till Amerika och vidare.  Utvandringen från Sverige till Amerika från slutet av 1800 talet beskrivs i Vilhelm Mobergs bok välkända “Utvandrarna” (1949) som än idag läses nästan 50 år efter den utgavs. Men varför är Utvandrarna aktuell än idag, och vad kan vi idag lära oss av utvandrarna?

 

Utvandrarna är första delen i en bokserie skriven av Vilhelm Moberg. Den utspelar sig i Sverige på 1840 talet. Ett hårt liv för invånarna speglas. Ett liv fyllt med svält, förtryck och missnöje från invånarna. Karl-Oskar, Kristina, Robert, Arvid, Ulrika och flera andra drömmer om ett bättre liv utan svält och förtryck. Karl-Oskar får en idé tillsammans med sin bror att utvandra från Sverige till det nya Amerika och hoppet om en bättre framtid föds.

 

I boken får vi läsa om att Karl-Oskar klandrar sig själv för Annas, ett av hans barn, plötsliga bortgång. Anna dör av att äta gröt då beskyller Oskar sig själv, då det är hans ansvar att se till att familjen får mat. Han känner sig misslyckad och börjar därför leta efter en lösning på svälten. “Hunger grävde och slet i magsäcken och tarmar.” Även hans fru Kristina beskyller sig själv för Annas bortgång. Hon menar att hon borde ha sagt till barnen att de inte skulle äta av gröten, eller att hon borde ha ställt gröten så barnen inte nådde. Hon tänker likt Karl-Oskar på allt hon kunde ha gjort men hon håller sina tankar för sig själv.. Kristna är också väldigt tveksam till Oskars förslag till att resa till Amerika. Trots det lyssnar hon på Karl-Oskar och låter sig själv bli övertalad att följa med till Amerika och lämna sitt hem, sin familj och sina vänner i Sverige. Ju längre de kommer ju mer tveksam blir Kristina till att hon lämnat Sverige. Det tar lång tid innan hon vågar berätta för Karl-Oskar över sina känslor men då är det redan försent att vända tillbaka till Sverige. I Utvandrarna beskriv Sverige som ett land med stora problem. Moberg skriver om de problem Sverige har och om alla möjligheter som fanns i Amerika. Moberg skriver om den missväxt som är i Sverige när Karl-Oskar och Kristina ännu inte migrerat. Hur Karl-Oskar klagar över missväxten och att sakna tillräckligt med odlingsmark för att kunna mätta alla barn. I Amerika finns det massor av odlingsmark och massor av billig nästan grattis odlingsmark. Allt enligt rykten från andra.

 

Den bilden av Amerika speglar även texten Svenskarna som utvandrade till Amerika av Byron J Nordstrom, (2010). Den skriver om hur odlingsmark fanns i överflöd i Amerika till de första som migrade. Till skillnad från Moberg berättar den om hur migrationen växte och hur det gjorde att odlingsmarkerna till de nyanlända blev färre och mindre. Det i sin tur, tillsammans med att Sverige fick det bättre ställt och industrialiserades, gjorde att emigrationen till Amerika minskade. Mobergs spelar även sin syn på Sverige när han skriver om Daniels frikyrkorörelse och deras gudstjänster. Han skriver om hur han håller i en vanlig fredlig gudstjänst men från ingenstans blir den stormad med dragna vapen. Deltagarna blir hotade med långa fängelsestraff och höga böter. I Amerika däremot är alla välkomna i Amerika oavsett religion, ett himmelrike för de djupt religiösa smålänningarna.

 

Den här drömmen om ett land där alla religioner är accepterade får Ulrika och Daniel att bestämma sig för att flytta till Amerika. Det är en stor pull faktor för dem och det religiösa förtrycket i Sverige är en stor push-faktor. Det religiösa förtrycket kan liknas med det som skedde på 1400-talet mot muslimer i delar av världen och som det berättas om i Vårt historiska minne är kort skriven av Dick Harrison (2010) .Anledningen till utvandring ser olika ut för olika människor. Karl Oskar migrerar mycket på grund av missväxten som beror på vädret som är i Sverige. Missväxten ledder till svält hos Karl Oskars familj. En till anledning till att svälten är stor i Sverige är för att befolkningsmängden ökar mycket på grund av att mortaliteten minskat i Sverige.  Kristina följer med Karl Oskar på resan till Amerika för att hon inte vågar säga emot honom. Men det finns flera anledningar till migration som inte nämns i Utvandrarna.

 

En av anledningarna är möjligheten till bättre betalda jobb inom exempelvis industrier. Den här anledningen nämns i Nordstroms artikel och vi kan se spår av den än idag. Vi kan se det när       människor idag migrerar från exempelvis Filippinerna till USA för att få ett jobb med bättre villkor och högre lön.

 

På 1800-talet påverkade de höga lönerna inte enbart de migrerade utan även de som stannade i Sverige genom att de migrerade skickade pengar hem till Sverige i amerikabrev. Pengarna i amerikabreven var en direkt utlösande orsak till att fler kunde emigrera eftersom de nu fick råd men även de som var kvar i Sverige fick det bättre ställt. Vi kan se att det här upprepar sig än idag och troligen fortsättningsvis kontinuerligt kommer att hända, genom så kallade ekonomiska remitteringar.

 

Det finns även bakomliggande orsaker till utvandringen, som att passagen mellan Sverige och Amerika utvecklades. Även om det är lätta att tro att Utvandrarna är baserade på riktiga händelser, mycket på grund av de detaljer Moberg skriver om med sådan säkerhet, är det viktigt att komma ihåg att boken är en roman. Moberg gjorde noggranna efterforskningar på området genom att åka samma resa som sällskapet gör över Atlanten, men han upplevde aldrig den på riktigt på 1840-talet. Bokens genomslag gör att Mobergs berättelse riskerar att bli den dominerande bilden av utvandringen. Den upplevs som en sanning eftersom att vi inte kan veta vad som är sant och påhittat och hans bild av utvandringen. Ett till problem är det att boken enbart behandlar vissa av anledningarna till migration och kan därför ge oss en trångsynt bild av hur migrationen var. Ett tredje problem är faktumet att boken enbart behandlar en del av den tiden Svenskar emigrerade och därför missar de förändringar som skedde för de som utvandrade.

 

Boken Utvandrarna visar på flera orsaker till varför utvandringen från Sverige hände. Många av de stämmer överens med vad som sägs i andra källor som exempelvis i Nordströms text, men Utvandrarna berättar inte som alla orsaker till migrationen. Det fanns flera push- och pull-faktorer som inte nämns exempelvis att det saknades allmän värnplikt i Amerika och hur det politiska läget i Sverige var. En av konsekvenserna av att utvandringen skedde var att makthavarna i Sverige blev oroliga över hur migrationen skulle påverka Sverige. De var oroliga över den ekonomiska förlusten som det innebar när migranter flyttade från Sverige och vad den förlorade arbetskraften hade för påverkan på samhället. Enligt Utvandrarna som vände hemåt skriven av Lisa Pelling (2014), var det inget makthavarna behövde vara oroliga för. Han menar att, i och med att människor åkte till Amerika utvecklades färdmedlet över Atlanten. Det gjorde i sin tur, det möjligt för migranterna att återvända till Sverige och föra med sig ny teknik. Det ledde till en vändpunkt och emigrationen till Amerika minskade när Sverige, Nu var båda länderna industrialiserade och Amerika hamnade i finanskris. Vi kunde se att när det börjar gå bättre för hemlandet, och sämre för mottagarlandet, minskade migrationen under utvandri...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Utvandrarna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Ester Roxström [2020-10-14]   Utvandrarna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60769 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×