Ekonomiska teorier kopplade till Covid-19

2 röster
341 visningar
uppladdat: 2020-10-12
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

I ju med situationen kring pandemin Covid-19, har den vanligtvis blixtsnabba och effektiva globala ekonomin rasat, och tiotusentals företag riskerar att gå i konkurs. Detta sätter flertalet människor i arbetslöshet, vilket i sin tur leder till en nedåtlåtande spiral. 

 

Klassisk (liberal) ekonomisk teori: 

Adam Smith menade, med sin så kallade osynliga hand, att “under vissa förutsättningar kan själviskt beteende leda till samhälleligt gagn. Trots att bagaren bakar och säljer sitt bröd enbart för egen vinnings skull så bidrar han därmed, liksom styrd av en osynlig hand, till det gemensamma goda. Alla får mat på bordet.” 

Där med, utifrån ett liberalistiskt perspektiv, ska staten hålla fingrarna borta från marknaden och snarast ta bort alla regleringar, för att krisen ska ha en chans att lösa sig. Genom att applicera denne metod, kommer ekonomin automatiskt att växa och skapa välstånd för alla.  

Klassiska liberaler håller inte med om statens exakta roll, men vill i allmänhet begränsa användningen av makt, vare sig av individer eller regeringar. De efterlyser stater som är små och hålls inom gränserna enligt kända regler. Å andra sidan, bör staten få mer makt till att hjälpa de mer svagare individerna i samhället, för att på så sätt skapa ett samhälle där alla människor lever som de själva önskar.  

Den liberala ekonomiska teorin, har absolut sina för-, och nackdelar. De liberala tankarna är att människan ska har möjlighet att själv bestämma över sitt liv och skapa sina egna förutsättningar, utan inblandning av staten. Men, att staten ska ha så litet inflytande över människorna som möjligt, innebär också att det inte finns ett ordentligt skyddsnät om något inträffar. 

Det är oftast svagare individer som får de största nackdelarna av denna sida denna ekonomiska teori. Dessutom finns risken att klyftorna i samhället ökar när det till alla delar är marknaden som styr ekonomin. Ett tänkbart exempel på just detta är USA. I ju med covid-19, har denna liberala strategi skapat större riskgrupper och flertalet döda i USA, på grund av att alla invånare inte har råd med egen sjukvård.  

Dock, så är det liberala ekonomiska systemet överlägset alla andra system människor uppfunnit i effektivitet och välståndsgenerering och fördelarna väger i vanliga tider över mot nackdelarna flera gånger om. Systemet måste fortsätta användas och ekonomin måste öppnas upp igen så snabbt som möjligt för att förhindra varubrist, arbetslöshet samt ekonomisk depression.  

 

 

Keynesianismen: 

Enligt Keynesianismen, är den största boven i en ekonomisk kris arbetslösheten och att arbetslösheten beror på en dåligt fungerande arbetsmarknad. Beviset för denna tes är ett cirkelresonemang. Att det finns arbetslösa måste bero på att arbetsmarknaden inte är tillräckligt ”flexibel”, annars skulle det inte finnas arbetslösa.  

Maynard Keynes, grundaren av Keynesianismenmenar på att när den ekonomiska kroppen var deprimerad förlorade folk sina jobb, då konsumerade de mindre, detta ledde till att företagen tjänade mindre pengar och behövde säga upp ännu mer personal. Spiralen snurrade utom kontroll och kunde leda till ett helt lands förfall. 

Keynesianismen säger också att, för att kunna gå från en lågkonjukturtill en högkonjuktur, bör staten istället öka sin konsumtion. Genom att investera i samhället, genom att till exempel bygga nya vägar och bidra med stödpaket till entreprenörer, behålls och skapas där med fler jobb som kan investera och stabilisera lönerna. 

I Sverige, har vi mer eller mindre använt oss av denne teoriStatligt stöd har getts ut till de mest drabbade företagen runt om i landet. Detta har gjort det möjligt för företag att vänta med att betala in löneskatt samt arbetsgivaravgifter, och i vissa fall även moms.  

 

Men, det finns alltid finns förlorare i Keynesianismen teori. Exempelvis, De Förenta Staterna (USA) har hamnat i positionen av en av de mest drabbade länderna av covid-19. Varför?  

Enligt artikeln “Den råbarkade sanning som högern förnekar är att kapitalism är dödligt”, som publicerats i Aftonbladet söndagen den 12 april 2020, antar skribenten att privatisering inte är den rätta vägen för en stadig ekonomi i dessa tider. Vad man istället gör i USA, genom att bruka en kapitalism, är att man gör de rika rikare och att det skapas en högre konkurrens.  

Artikelns skribent, Jan Guillou, framför också landet USA i sin artikel, och förklarar varför landets ekonomi påverkats så extremt mycket av Coronapandemin. Guillou, menar att det inte beror på materiell eller vetenskaplig efterblivenhet, utan en förhärskande högerideologi. I Amerika får man betala för sin sjukvård, vilket betyder att endast dem invånare med en relativt stadig ekonomi har möjligheten att tillfriskna från viruset. Han menar också på att USA har för dålig beredskap för att bemöta en pandemi. 

Maynard Keynes, skulle mena på att USA redan innan pandemin, haft ett rejält budgetunderskott. Enligt keynesianismens principer bör USA:s president, Donald Trumpha ägnat högkonjunkturen åt att få bättre ordning på statsfinanserna. Budgetunderskott, kan enligt Keynes aldrig lösa en ekonomisk kris.  

Keynesianismen är bra på att lösa problem som är en sidoeffekt av en fri marknad. Krisen vi befinner oss i är inte till följd av sidoeffekter av en fri marknad. Efterfrågan på marknaden har inte sjunkit pga marknadskrafter utan är en extern effekt på 

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ekonomiska teorier kopplade till Covid-19

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Molly Lindhe [2020-10-12]   Ekonomiska teorier kopplade till Covid-19
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60756 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×