Medeltidens korståg, Förändring och Kontinuitet

1211 visningar
uppladdat: 2020-10-02
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Förändring och Kontinuitet Uppgift

 1.      Korstågen

Man kan säga att korstågen var militära expeditioner som skickades ifrån de västeuropeiska staterna för att ”befria” Jerusalem från Muslimerna; som tagit makten på 600-talet. Muslimernas makt över Jerusalem gjorde det svårt för pilgrimer att besöka landet. Dessa ägde rum mellan 1096 och sent 1200-tal. Under den tidiga medeltiden så infördes det feodala systemet i samhället. Detta innebar att kungen styrde landet med stor hjälp av den kristna kyrkan. Tack vare detta så fick kyrkan en stor makt i samhället. Folket kontrollerandes mycket av kyrkan med bland annat de sju dödssynderna. Om man bröt mot dessa så hotade kyrkan med livet. Korstågen var ett sätt för kyrkan att sprida sin makt. Genom att ena Europa så hoppades kyrkan på att slippa de inre problemen som fanns i länderna. Under 1094 så drabbades jordbruket av missväxt, folket bad kyrkan och Gud om hjälp. Då tog kyrkan tillfället i akt och bad folket om hjälp för att hjälpa de kristna pilgrimerna som befann sig i Jerusalem. Det påstods att pilgrimerna hade blivit trakasserade och plundrats av Muslimerna i Jerusalem. Påven ville bygga upp en armé för att befria det heliga landet. De som deltog påstods befrias från deras synder och få en del av de rikedomar som de kom över. Kyrkan byggde upp en armé under korsets tecken.

 

Hatet mot muslimer och judar tillsammans med den ökade folkmängden är några av orsakerna till att korstågen startade. Men det fanns fler orsaker än dessa, tillexempel ekonomiska och sociala motiv. I sydfrankrike och i Italien så rådde det en ekonomisk kris runt år 1000, och det resulterade i att privatekonomin för adeln blev ostabil. Adeln såg då en möjlighet att rädda upp situationen i samband Jerusalem. Man såg Orienten som en möjlighet att bygga upp kolonier. Italien hade kontroll över medelhashandeln under den här tiden, så en handelsstation i Orienten skulle inte suttit fel. Under medeltiden så utvecklades även jordbrukssamhället och dess maskiner mycket. Detta ledde till att arbetet effektiviserades och gick mycket lättare att utföra. Detta innebar att antalet arbetare som behövdes minskades, arbetslösheten ökade markant. Detta tillsammans med den allmänna folkökningen gjorde att många fick det sämre ställt. Vanligtvis så var det endast den äldsta sonen som gifte sig och fick ärva gården. Alltså fick de yngre bröderna en sämre framtid när ekonomin blev sämre. Korstågen var en väg ut ur detta. Det blev färre människor att mätta men samtidigt fanns chansen att kunna utvidga jordbruket i Orienten.

 

2.      Korstågens väg igenom medeltiden

 

Under medeltiden så gick det 8 stora korståg. Det första av dem leddes av Urban II och de lyckades efter mycket om och men att erövra Jerusalem. Vägen dit var tuff då de muslimska arméerna slog tillbaka hårt. En förlust var många gånger inte långt ifrån att bli verkligheten. När de väl tog Jerusalem så tog de ut sin hämnd på muslimerna och judarna. Natten då de erövrade Jerusalem så inleddes en massaker på alla stadens invånare, kvinnor, män och till och med barn. De halshöggs, torterades och dödades på extrema sätt. Många konstaterade nu att Urban II ord stämde, Gud låg bakom detta. Men trots européernas vinst så fortsatte muslimerna att göra motstånd och lyckades ta tillbaka staden. Så här fortsatte korstågen, makten över Orienten gick mellan européerna och muslimerna i nästa 150 år, och flera hundratusentals människor dog. Kyrkan gav sig aldrig och fortsatte med att sända korståg. Men varje gång de tog Orienten så tog muslimerna tillbaka den. Tillslut, i slutet av 1200-talet så började intresset för korstågen att minska. Riddarordnarna hade nu stora rikedomar och var mycket nöjda med det livet som de levde utan krig och korståg. De kristna som hade makten i de olika städerna i Orienten hade börjat bråka med varandra om deras landområden och vem som ägde vad. Då tog den muslimska ledaren Baibars tillfället i akt, han samlade en armé och erövrade alla ständer som den kom till. Han visade ingen nåd och avrättade alla som de tillfångatagit. De kristna städerna lämnades i panik och de som överlevde flydde till Europa. När de kom fram så upptäckte de att Europa var blomstrande. Europa hade utvecklats något enormt och länderna var täckta med samhällen och städer. Kungarnas makt stärktes och de små kungadömena blev tillslut länder.

 

3.      Korståg idag

 

Jag tror att grundorsaken till majoriteten av konflikter och krig är makt. Alla religiösa krig som utkämpas idag och under den moderna tiden handlar om makt. I denna jämförelse så kommer jag använda mig av USA:s krig i Afghanistan och Irak och terrorattacken 9/11. I Amerika så är 50 miljoner av befolkningen religiösa. Av dem så är ca. 9 av 10 kristna och tror på den kristna guden. Det är inte svår att hitta likheter mellan den medeltida kyrkan och George Bushs reaktion efter attacken mot World Trade Center. Bush och det amerikanska folket ansåg att attacken var en attack mot den kristna tron. Alla Amerikas presidenter har alltid avslutat sina tal med ”God Bless America”. Alltså, det som de sagt skulle Gud stå bakom. Under medeltiden så fick kyrkan många att tro att alla muslimer och judar var hemska. Man smutskastade helt enkelt dem folkgrupperna för att kyrkan sa det. Dessa likheter kan man se efter terroristattacken den elfte september. Många ansåg att alla muslimer var terrorister bara för att några få var det. Bush uttryckte sig även med ”dem” och ”vi” vilket han då menade var kristna och muslimer. Han sa bland annat ”They want to take our freedom”. “Vi mot dem” metoden användes både av Bush och Urban II för att ena folket mot en gemensam fiende. I detta fall var det muslimerna.

 

När USA blev attackerat så sa Bush att alla kristna var oskyldiga. På samma sätt sa den medeltida kyrkan att pilgrimerna var helt oskyldiga till att ha något ont mot muslimerna i Orienten. I Bushs senare tal så uppmanade han alla amerikaner att vara försiktiga, det kan finnas terrorister ibland oss. När man blir osäker så går man ofta till en plats där man känner sig trygg och i och med att många var religiösa så drogs många till kristendomen. Eftersom minstanksamheten växte så var det många som angav varandra till FBI som misstänkta terrorister. Samma sak hände under korstågstiden, man angav varandra för att vara ”otrogen” mot i detta fall Orienten och kristendomen.

Krig ger ofta ekonomiska vinster men dessa var inte lika. När korstågen gick så kunde kyrkan, adeln och bönderna tjäna på det. Då kunde man få tillgång till mer mark för att odla på. Adeln kunde använda krigen till att bygga upp det feodala systemet. I krigen med Afghanistan och Syrien så ser man inte samma vinst. I dem fallen så är det bara staten som vinner på det. När USA hade bombat söder Afghanistan och Syrien så behövde någon bygga upp städerna igen. Det var dem amerikanska företagen som erbjöd sig.

 

4.      Hur ser framtiden ut?

Om vi ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:132642/FULLTEXT02.pdf https://sverigesradio.se/artikel/6552554 https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden/korstagen https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/bakgrunden-till-det-forsta-korstaget https://sv.wikipedia.org/wiki/Korst%C3%A5g#cite_ref-27

Kommentera arbetet: Medeltidens korståg, Förändring och Kontinuitet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Vilhelm Öhrström [2020-10-02]   Medeltidens korståg, Förändring och Kontinuitet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60751 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×