Ett halvt ark papper

2 röster
1093 visningar
uppladdat: 2020-10-01
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Ett halvt ark papper- August Strindberg 

Novellen handlar om hur en man försöker gå vidare och skapa ett nytt liv efter hans hustrus död. Den unga mannen ska flytta ifrån deras före detta gemensamma lägenhet, han går in i lägenheten och kollar så att han inte glömt något. Han hittar en lapp med olika ord som ger honom en återblick av det “gamla” livet de haft tillsammans. Orden får honom att minnas både de lyckliga och olyckliga tiderna genom livets gång. Maken sammanfattar de två åren av hans liv och anstränger sig för att gå vidare och få en positiv start av det “nya” livet. 

Huvudpersonen är maken eller änklingen till hustrun Alice. Läsarna får följa mannen i hela berättelsen eftersom novellen återspelar händelser ur de två senaste åren ur hans liv. Mannen kan beskrivas som en kärleksfull och stark individ. Novellen påvisar kärleken han har för sin avlidna fästmö vid citatet “Alice, det vackraste namn han då visste, därför att det var hans fästmös.” August Strindberg visar även att huvudpersonen är en stark individ då personen i slutet av novellen kysste pappret han läste orden ifrån och gick ut ur lägenheten med stolthet. Det krävs en vilja för att kunna gå vidare, samt en tro på ett liv efter sin hustrus död och detta framhävs på ett förståeligt sätt. 

Novellen handlar om fästmön Alice men man får endast veta makens perspektiv på hur allt utspelat sig i deras liv. Relationen mellan maken och hustrun kan urskiljas som ljuvlig och ytterst god. Maken beskriver denna tid som en vacker historia som utspelat sig under en kort period. Emellertid förändras denna tid till en oroväckande och sorgsen tid. Texten tyder på att kvinnan insjuknat i någon slags sjukdom eftersom det nämns att hon ligger till säng och huset därmed får skötas per telefon. Det nämns inte mycket om Alice därför är det svårt att få en uppfattning av hur hon är som person. 

Det finns fler bipersoner som inte har en så stor i inverkan i novellen. De nämns lite kort och man själv måste i vissa fall försöka lista ut vilka de är genom att läsa mellan raderna. De personerna är, doktor L, hyrkusken, möbelhandlaren, tapetseraren, svärmodern och en man som är okänd.  

Paret har även ett barn tillsammans vilket går att utläsa om man läser mellan raderna. I slutet står det “En större och en mindre, underförstått, kista”. Detta citatet tyder på att det finns en till person som ska begravas som är en anhörig till mannen. Tuberkelfri mjölk nämns även i novellen, mamman kunde inte amma sitt barn på grund av sitt sjukdomstillstånd vilket gjorde att tuberkelfri mjölk behövdes rekvireras från mejeribolaget.  

Texten är mannens skildring av verkligheten under dessa två år. Texten är skriven ur ett tredjepersonsperspektiv vilket gör att berättaren är en osynlig kommentator som återger det som hänt. Novellen är skriven i en bruten kronologi. Texten börjar med hur mannen ska flytta ut från lägenheten och sedan ges det återblickar från det “gamla” livet som han nu ska gå vidare ifrån. Efter dessa återblickar slutar novellen där den började, han flyttar ut och tar farväl av lägenheten.  

Berättarkurvan följs i texten. Det finns en inledning där huvudpersonen presenteras, en ung man som nyligen mist sin fru. Senare i texten får man även veta att kvinnan var gravid vilket betyder att han även mist sitt barn. Konflikten kan inte tydligt urskiljas men det som driver handlingen framåt är mannens sorg efter sin döda fästmö. Hela novellen handlar om deras liv tillsammans och vad kvinnans död fått för konsekvenser för mannen. Det finns inte en tydlig vändpunkt men man kan anse att kvinnans insjuknande är en vändpunkt. Detta kan ses som en vändpunkt eftersom man i avslutningen får veta hur det har gått för kvinnan. Konflikten löses även upp och mannen lyckas gå vidare och påbörja sitt “nya” liv. 

Novellen utspelar sig i en numera väldigt tom och kal lägenhet. Texten indikerar att paret haft det bra ekonomiskt eftersom det i lägenheten finns en sal, en kakelugn och ett telefonnummer. Detta hade inte alla råd med på 1900-talet när novellen utspelade sig. Paret kom från överklassen. De bodde förmodligen i en storstad då det fanns både en opera och ett apotek i staden. Det gifta paret tycks ha haft ett bra liv i staden, de hade mycket att hitta på med tanke på att de levde i en storstad och på grund av deras ekonomiska tillgångar.  

Språket var vardagligt i dåtidens era men numera är detta språket sällsynt. Det finns ord som man kan behöva söka upp men i stora drag är texten enkel att förstå. Det finns däremot vissa saker som inte skrivs ut direkt utan målas upp i bilder. Ett exempel på ett bildspråk, en liknelse är “ty det börjar skymma för hans ögon som det måtte göra för en drunknande på havet när han skall se igenom saltvatten”. Detta är ett annat sätt att uttrycka att mannen är ledsen istället för att skriva det rakt ut. 

Det är inte så detaljerat i texten och jag förmodar att det är avsikten. Man ska själv få en uppfattning av vad det är som händer utan att allt skrivs ut i varje liten detalj. Denna typ av text kan därför vara utmanande. Läsarna måste tänka till och försöka koppla ihop de “oförståeliga” delarna med resten av texten. 

Temat är att man ska gå vidare från det förflutna och försöka leva i nuet. Man får tänka tillbaka på de lyckliga tiderna innan det olycksbådande hände. Det som har en betydande roll i novellen är att kunna försona sig med det som skett. Denna unga karl tänker tillbaka på de fina och de tragiska händelserna som utspelat sig under de två åren. Han anstränger sig för att gå vidare och göra något bra utav situationen. I slutet av texten står det att han bar huvudet högt och var lycklig. Ett lyckligt liv är svårt att uppnå om man befinner sig i det förflutna, ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ett halvt ark papper

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Dijana Jurič [2020-10-01]   Ett halvt ark papper
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60750 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×