Inlämningsuppgift - Andra världskriget och Förintelsen

1 röster
1278 visningar
uppladdat: 2020-09-27
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
  1. Redogör utförligt för orsakerna till det andra världskriget.

 

Början på andra världskriget startade redan efter första världskrigets slut. Efter freden i Versaille bestämdes det många regler för Tyskland och NF bildades. Några saker som hände efter Versaillesfördraget var att Tysklands Armé inte fick vara större än 100 tusen man, de fick inte tillverka vapen och annan krigsmakten, eftersom de inte ville att Tyskland skulle kunna starta ett nytt krig. Tyskland var även tvungna att betala ett stort krigsskadestånd, vilket ledde till att Tysklands ekonomi rasade samman. En anledning till den ekonomiska krisen var börskraschen i USA. Importen till USA från Tyskland minskade, fabriker behövde inte tillverka lika mycket och folk blev av med jobben, ingen tjänade pengar och folk med deprimerade och utan jobb. Sedan kommer Hitler in i bilden. Adolf Hitler, hade varit med i den tyska armén, efter att Tyskland hade förlorat kriget, återvände Hitler till München, där anslöt Hitler sig till ett nybildat parti, Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet, Nazizeterna. Han blev vald till partiledare, eftersom att han var en mycket bra talare. Under tiden Hitler satt i fängelse, efter han försökte utföra en statskupp, skrev han boken Mien Kampf, där han presenterade sina tankar och åsikter, bland annat att det var judarnas fel att Tyskland hade förlorat. Han skrev även att när han får makten i Tyskland så tänker han hämnas på länderna som hade segrat och förstört allt för Tyskland genom Versaillesfreden. Det var många medborgare i Tyskland som tyckte samma sak som Hitler och Nazizterna, att segrarländerna hade förstört för dem. Hitler ville att Tyskland skulle bli det Tredje Riket, som det hade varit under Kejsartiden. Det blev val och Nazizterna fick 43 procent av alla röster, de övriga partierna kunde om de hade gått ihop kunnat stoppa Hitler, men det hände aldrig. 

 

Hitler drömde som sagt om ett Tredje Rike och ville ha Lebensraum (Livsrum). Även om de inte fick så hade Hitler byggt upp en stor och stark armé, och tillverkat mycket krigsmateriel, såsom vapen och pansarvagnar. Hitler började med att ta Rhenlandet, som under Versaillesfreden hade bestämts vara ett icke militärt område. De välkomnades med pompa och ståt. Frankrike och Storbritannien gjorde inget motstånd och lätt Tyskland ta Rhenlandet för att undvika ett nytt krig. Någon gång i september började Hitler prata om att han ville ha Sudetområdet i Tjeckoslovakien, där den största delen av medborgarna var tyskar. Storbritannien och Frankrike åkte till München för att förhandla med Hitler. De lätt Hitler få Sudetlandet emot att Hitler inte skulle ta mer landområde Tjeckoslovakien, men inget kunde stoppa Hitler. I mars 1939 intog den tyska armén Tjeckoslovakien, Tjeckoslovakiens ledare ville att de skulle rösta om de skulle bli tyskt, men det ville inte Hitler.

 

Efter någon månad efter Hitler hade invaderat hela Tjeckoslovakien så började Hitler att hota och provocera Polen. Danzig, som hade blivit en fristad under NF, krävde Hitler att få tillbaka, men den polska regeringen stod emot. Polen, Frankrike och Storbritannien var allierade och lovade Polen att hjälpa till militärt om Tyskland angrep dem. Hitler kände på sig att de inte skulle kunna invadera Polen själva. Den 23 augusti 1939 skrev Tyskland och Sovjetunionen på en icke-angreppspakt, de skulle inte angripa varandra. Molotov-Ribbentroppakten kallas den för. Det inga andra länder visste var att de hade bestämt att dela upp Polen mellan sig, efter de tillsammans hade erövrat landet. Den 1 september 1939 angrep Tyskland Polen och två dagar efter det förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Andra världskriget ha nu startat…

 

(digilär.se)

 

  1. Välj en av följande händelser under kriget och berätta utförligt om den. 

Operation Barbarossa

 

Innan andra världskriget drog igång, så hade Sovjetunionen och Tyskland slutit en icke-angreppspakt, de fick skulle inte angripa varandra och dela upp Polen och övriga Europa mellan sig. Pakten kallas för Molotov-Ribbentroppakten, namnen på de som skrev under. Den skrevs under 23 augusti 1939, vilket blev en mycket stor överraskning eftersom Hitler hade pratat så mycket skit om kommunisterna i Sovjetunionen. 

 

Efter Hitler inte hade lyckats besegra britterna, vände han sig österut mot Sovjetunionen, han hade bestämt sig för att göra ett angrepp mot dem. Hitler hade som plan sedan tidigare att någon gång göra ett angrepp mot Sovjetunionen, pakten hade bara skrivits för att Tyskland skulle få hjälp av Sovjet för att kunna knäcka Polen. Den 22 juni 1941, sattes en Tyskarmé på 3 miljoner man in, andra länder som var allierade med Tyskland hjälpte också till i angreppet, t.ex exempel Italien, Bulgarien, Rumänien och Ungern. När Finland fick höra om Operation Barbarossa så såg de en möjlighet att få tillbaka områden som de förlorat under det Finska Vinterkriget. Kriget där startade igen.

 

Det tyska luftvapnet, Luftwaffe besegrade och slog ut det ryska flygvapnet direkt. De gick fort fram och redan i oktober hade Tyskarna tagit upp emot 3 miljoner fångar. Allting gick inte efter Hitlers plan, han hade räknat med att vara klar bara efter några månader, men när de var utanför Moskva kom vintern. Hitlers armé saknade vinterutrustning och hade svårt att kriga i kylan. De bättre utrustade Sovjetunionen kunde då göra bättre motattacker. Sovjetunionen tog hårt tränade soldater från Sibirien, de var vana vid kallt klimat, för att gå mot offensiv under vintern. Tyskarna hade fastnat. När våren sedan kom 1942 så började den tyska offensiven igen, men Sovjets Röda armé bjöd på ett bättre motstånd än innan. Samtidigt vid det tyska nederlaget nere vid Stalingrad, under vintern 42 och våren 43. Tyskland tvingades då vända sig till den defensiva sidan. 

 

(digilär.se)

(So-rummet)

(Andra Världskriget - Prio Historia)


  1. Krigets konsekvenser. Vad ledde det andra världskriget till? Vilka blev följderna? 

Det blev många förödande konsekvenser efter efter Andra Världskriget. Över 6 miljoner tyskar miste livet, och många hade förlorat sina hem efter bombningar från de olika länderna, det ledde till att många inte fick några nya hem och fick leva på gatan och kanske dog av det. Folk som bodde i t.ex Ostpreussen och Sudettyskland fick flyta när de nya landsgränserna sattes, eftersom Tyskland hade förlorat kriget och var tvungna att dela med sig av sitt landområde, men Tyskland var inte det land som hade drabbats mest. Sovjetunionen var det landet. Man tror att uppemot 18 miljoner icke soldater dog, även 9 miljoner soldater förlorade sina liv under kriget. Upp till 60 miljoner civila och militärer dog någon gång under andra världskriget. (Inkl. Förintelsens dödsfall)

 

Redan innan kriget var över så hölls det en internationell konferens där man bestämde att alla deltagande länders egna valutor skulle få ett värde i dollar, för att det skulle underlätta internationell handel mellan länderna, för att man trodde att ökad handel skulle leda till att världen blev mer fredlig, då länderna skulle kunna få bättre kontakt mellan varandra med hjälp av import och export, då regelbunden kontakt mellan länderna skulle kunna förhindra ännu mer krig. Efter andra världskrigets slut, bildades fredsförbundet, NF för att förhindra ett ytterligare krig, men de kunde ändå inte förhindra andra världskrigets utbrott under 1939, men man valde även denna gången att bilda en fredsförbund, Förenta Nationerna (FN). Det bildades ett säkerhetsråd inom FN, en mindre samling av länder som var medlemmar, de fick ansvaret att på alla möjliga sätt och vis förhindra mer krig. Världens stormakter var alltid ledande inom säkerhetsrådet, de fick även något som kallades för vetorätt, vilket betydde att de fick stoppa alla möjliga bestämmelser och beslut som de inte tyckte om och gillade. Det ledde till att samarbetet mellan Sovjetunionen och USA blev markant sämre än förut, de hade helt olika intressen och saker de ville göra. Det ledde till att säkerhetsrådet blev sämre och ineffektivt än vad som var tänkt. Mänskliga rättigheter blev en stor och viktigt fråga efter förintelsen och andra världskriget, man startade då en Kommission för mänskliga rättigheter som skulle se till att alla människor skulle vara lika mycket värda och ha samma rättigheter i världen, även om man var svart, vit, stor, liten, jude, icke jude, m.m. Allt för att förhindra en ytterligare förintelse, och att för att ingen skulle känna sig hotat och utstött. 

 

Ungefär tre månader innan kriget var slut, träffades de dåvarande stormakter, USA, Storbritannien och Sovjetunionen för att bestämma hur världens skulle bli efter kriget. De bestämde att Tyskland skulle delas upp i olika ockupationszoner, som de skulle dela på tillsammans med Frankrike för att Tyskland inte skulle kunna starta ett nytt krig som de redan hade gjort, men de skulle senare få bli ett helt och eget land igen. Stormakterna kom också överens om att det skulle bli demokrati, något som även Stalin gick med på under mötet. När väl kriget var kriget var slut så bröt Stalin mot avtalet, Sovjetunionen var fortfarande en diktatur. Det var ett av startskotten för det Kalla Kriget. Kalla kriget var en tävling mellan de största makt staterna, USA och Sovjetunionen. De tävlade hela tiden om vilka som hade störst makt och vilka som var bäst, de ledde till att även Sovjetunionen började tillverka Atombomber för att visa att Sovjet visst var ett stort hot. De tävlade om vem som kunde åka till rymden och månen först, för att skryta om deras framgång.

 

Efter andra världskriget bildades staten Israel. På grund ut av Hitler hade utrotat och förintat många judar så kände många dåligt samvete och ville därför att de resterande Judarna skulle få en egen stat. Storbritannien valde att avsluta sin mandat nere i Palestina och valde att lämna över området till FN som hade bildats några år innan. FN ville rösta om att Palestina skulle delas upp in en arabisk del och en judisk del. ⅔ av alla röstade röster för att dela upp Palestina, man skyllde sedan på påtryckningar av USA när Israel den 14 maj 1948 utropades som självständig.

 

(Digilär)

(So-rummet)

(Wikipedia)

(Andra Världskriget - Prio Historia)

USA och Sovjetunionen

Judar och IsraelKällförteckning:

 

Digilär.se. (Hitlers väg till makten) - https://app.digilar.se/contents/b9675bb1-c068-4f57-90fe-c7b02411f5d8 den 24 jan 2020.

 

Digilär.se. (Andra Världskriget, 1939) - https://app.digilar.se/contents/2d4f6aea-f9a8-4505-8e6d-684a296b274e/sections/1380bae1-35aa-4f00-898d-eaed38f22323 den 24 jan 2020.

 

Digilär.se. (Andra Världskriget, 1939, Molotov-ribbentroppakten) - https://app.digilar.se/contents/2d4f6aea-f9a8-4505-8e6d-684a296b274e/sections/1380bae1-35aa-4f00-898d-eaed38f22323 den 27 januari 2020.

 

Digilär.se. (Världen efter 1945) - https://app.digilar.se/contents/4594b6e3-f16a-4df5-97db-f68e3ca78005/sections/5c071c2b-c092-40e5-80ba-47537921cf6c den 31 januari 2020.

 

Prio Historia. (Andra Världskriget) den 31 januari 2020

 

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Digilär.se. (Hitlers väg till makten) - https://app.digilar.se/contents/b9675bb1-c068-4f57-90fe-c7b02411f5d8 den 24 jan 2020. Digilär.se. (Andra Världskriget, 1939) - https://app.digilar.se/contents/2d4f6aea-f9a8-4505-8e6d-684a296b274e/sections/1380bae1-35aa-4f00-898d-eaed38f22323 den 24 jan 2020. Digilär.se. (Andra Världskriget, 1939, Molotov-ribbentroppakten) - https://app.digilar.se/contents/2d4f6aea-f9a8-4505-8e6d-684a296b274e/sections/1380bae1-35aa-4f00-898d-eaed38f22323 den 27 januari 2020. Digilär.se. (Världen efter 1945) - https://app.digilar.se/contents/4594b6e3-f16a-4df5-97db-f68e3ca78005/sections/5c071c2b-c092-40e5-80ba-47537921cf6c den 31 januari 2020. Prio Historia. (Andra Världskriget) den 31 januari 2020 So-rummet. (Operation Barbarossa) - https://www.so-rummet.se/kategorier/operation-barbarossa den 27 januari 2020 So-rummet. (Kalla Kriget) - https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/kalla-kriget den 31 januari 2020. Wikipedia. - https://sv.wikipedia.org/wiki/Israels_grundande den 31 januari 2020.

Kommentera arbetet: Inlämningsuppgift - Andra världskriget och Förintelsen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Melvin Elverskog [2020-09-27]   Inlämningsuppgift - Andra världskriget och Förintelsen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60747 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×