Digitala utbildningstjänster i tider av social distansering: ett måste för många studenter

692 visningar
uppladdat: 2020-07-07
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Under våren 2020 förändrades förutsättningarna för hur utbildning sker drastiskt i samband med att universitet, högskolor och gymnasieskolor tvingades stänga sina lokaler. Kraven på social distansering har fått mångas undervisning att flytta ut på internet – någonting som kan vara till en nackdel för studenter med speciella behov och som behöver extra stöd av lärare. Det är dessutom inte alla lärare som är bekväma med att driva sin undervisning över nätet på distans och det är inte alla kursplaner som är anpassade efter den typen av undervisning. Olika typer av studieplattformar och digitala utbildningstjänster, som exempelvis Superprof, är hjälpmedel som kan garantera att studenter får stödet som de behöver.  

Internet är fullt av utbildare

Låt oss börja med att titta på hur marknaden för digital utbildning ser ut. I Sverige finns det en rad olika tjänster som erbjuder akademiskt stöd till studenter i form av läxhjälp, mentorskap, vägledning, etc. Många är medvetna om att det finns privatlärare och dylikt att tillgå på nätet, men för att betona hur utbredd marknaden av utbildare online faktiskt är så kan vi ta ovan nämnda Superprof som exempel. Den franskgrundade plattformen för kunskapsdelning är utbredd över hela 28 länder och har ett team på över 11 miljoner utbildare runt om i världen. Associationen med privatundervisning är ofta att den är dyr och svårtillgänglig, men bevisligen finns det valmöjligheter för den som söker undervisning på internet.

Ingen garanti att skolan kan ge studenten rätt stöd

Det finns många fördelar med att vända sig till onlinetjänster för att vässa sina kunskaper och extra viktigt kan det vara för de studerande som känner att de behöver särskilt stöd i sin undervisning. Enligt svensk skollag så har visserligen alla elever rätt till den typ av stöd som de behöver, men det finns trots det flera anledningar till att själv vända sig till onlinetjänster för sin inlärning.

 

Dels så baseras en elevs särskilda behov på skolans egen utredning – en utredning kan ta tid och dessutom vara svår att genomföra tillförlitligt på distans – och dels implementeras stödet betydligt enklare i grundskolan än i gymnasie- och högskolan. Detta är värt att ta i beaktning då det är främst de två sistnämnda som drabbats av stängda lokaler med mera.

 

Det kan med andra ord inte ses som en säkerhet att alla studenter får det stöd som de behöver – framför allt inte under en krisperiod – från skolan man får sin undervisning på.

Fördelarna med en onlinetjänst för studenten

Väljer en student att vända sig till en onlinetjänst för att hitta en privatlärare så kan man på egen hand garantera att man får det stöd som man behöver. Istället för att behöva kämpa om ordet med 30 andra studenter under en Zoom-föreläsning, eller utbyta eviga mejl med en lärare för att få stödet som behövs, så kan man lägga upp en tydlig plan med privatläraren man själv anlitat.

 

Till fördelarna kan man bland annat räkna friare pl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Digitala utbildningstjänster i tider av social distansering: ett måste för många studenter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Johan Henriksson [2020-07-07]   Digitala utbildningstjänster i tider av social distansering: ett måste för många studenter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60734 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×