ISLAM

148 visningar
uppladdat: 2020-06-19
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

ISLAM

Inledning

Islam är en av världens fem ledande religioner och är den yngsta av de tre religioner som tror på en enda Gud. Islam är världens näst största religion som utövas av mer än en miljard muslimer över hela världen, att vara muslim är en livsstil. Ordet islam är arabiska och betyder underkastelse, lydnad och en annan översättning av ordet är fred. Det finns mer än en miljard muslimer och de flesta bor i Mellanöstern, Afrika och Asien.

 Avhandling

Olika riktningar

Splittringen bland muslimerna började redan efter profeten Muhammeds död år 632. När de skulle välja den tredje Kalifen. Abu Bakr () valdes till Kalif istället för Muhammeds kusin och svärson Ali(). Abu bakr () tillhör sunnimuslimer och Ali () tillhör shiamuslimer. Shiamuslimerna ville att ledaren främst skulle vara en släkting till Muhammed, hans kusin Ali(). Runt Ali så bildade de ett parti, partiets namn är shia och därifrån kommer namnet.

Islam fem grundregler

Att leva som muslim innebär inte bara att ha en religiös tro utan det handlar om en livsstil. Att vara muslim innebär att totalt underkasta sig Guds vilja och handla enligt hans bud. Varje handling man gör i livet ska uppfylla guds vilja.

 1. Trosbekännelse

Det finns ingen Gud utom Allah, och Muhammed är Guds sändebud." Dessa ord uttalas dagligen i bönen. De innehåller två viktiga satser – att det bara finns en Gud (Allah) och att Muhammed fått denna uppenbarelse.

 2. Bönerna

En muslim ska be fem gånger per dag vid bestämd tidpunkt. Den kan utföras individuellt eller i grupp, och innehållet är mer tacksamhet och lovprisning än önskan. 

Den första bönen utförs mellan gryningen och soluppgången, den kallas (Fajr). Vid middagstid utförs (Dhuhr) som är den andra bönen. (Asr) är dagens tredje bön som ska utföras på eftermiddagen. Efter solnedgången utförs den fjärde bönen som kallas (Maghrib). (Isha) är dagens sista och femte bön som utförs under natten.

 3. Fastan

Alla muslimer fastar en månad per år. Den månaden kallas ramadan. Både kvinnor och män fastar (undantag gravida, sjuka, ammande kvinnor m.m.). Under ramadan avhåller sig muslimerna från mat, dryck och sexuellt umgänge från gryningen till solnedgången.

Muslimer menar att fastan även är nyttigt och hälsosamt för människan. Bland annat för att man lär sig behärska sig, blir mer medveten om sina egna matbehov, matsmältningssystemet får vila och rensas och man får känna samhörighet bland de andra fastande.

Ramadan avslutas med en stor glädjefest som kallas (Eid ul-fitr). Under (Eid ul-fitr) genomgår muslimerna en gemensam bön, träffar familj och vänner samt ger varandra presenter och hälsningar.

 4. Allmosan

Allmosan är (skatt) och 2,5 % av en muslimer tillgångar som går till egendom och till välgörenhet. Vissa ger även mer än så, man ska ge så mycket som man har råd med.

Koranen säger att man ska hjälpa den som behöver hjälp. (Koranen 3:92)

5.vallfärda

innebär att vallfärda till Mecka. Detta är något som varje muslim, som har möjlighet, detta inträffar den 12 månaden. Att utföra vallfärden 1 gång i sitt liv och det är plikt för varje muslim som har möjlighet.

Heliga platser

Mecka världens centrum, den andra Kaba (svart sten), som är belägen i världens största moské i Mecka. Moskén Masjid-ul-Haram har totalt sju minareter, mer än någon annan moské. Det är mot Mecka alla muslimer vänder sig när de ska be. Den näst heligaste platsen i islam är moskén i Medina. I Medina är Muhammed begraven. Den tredje heligaste platsen är klippmoskén i Jerusalem. Det sägs att Gabriel förde Muhammed till Jerusalem. När Muhammed står på en klippa i staden fördes han ner till helvetet och sedan upp till himmelen. Där mötte han Mose, Abraham och Jesus.

Moskén

Moskén är platsen för muslimernas gudstjänstlokal. Före gudstjänsten tvättar man sig och lämnar skorna utanför moskén. Istället för bänkar och stolar sitter man på mattor på golvet. Man ber i riktning mot Mecka. Bönen leds av en imam och han läser även en kort predikan ut Koranen. På fredagar är det den stora gudstjänstdagen och då samlas främst männen i moskén. Imam är som en präst i islam.

Slam i Sverige

I Sverige man räknar med att det finns flera hundratusen personer som offentliggör sig till Islam. Av dessa är de flesta första och andra generationens invandrare från många olika länder och de finns i flesta stora städerna som Göteborg, Stockholm och Malmö. 

Avslutning

Egna slutsatser

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.islamguiden.com http://islam.se/ http://www.islamguiden.com/

Kommentera arbetet: ISLAM

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Hasan Ali [2020-06-19]   ISLAM
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60720 [2021-01-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×