Analysuppgift – Befolkning, resurser och migration

415 visningar
uppladdat: 2020-05-05
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Analysuppgift – Befolkning, resurser och migration 

 

Befolkningsökning

 

Många länder i Afrika är väldigt fattiga och de svälter eftersom det är svårt att odla därför det är så torrt. Därför kommer de människorna till Sydafrika där de har lite bättre levnadsvillkor. Än de fattigaste ställen i Afrika.

 

Å ena sidan har Sydafrika många rika resurser såsom guld, krom, antimon, kol, järnmalm, mangan, nickel, fosfat, tenn, uran, diamant, platina, koppar, vanadin, naturgas och petroleum. Utifrån min slutsats bor de flesta människor där det finns mycket resurser. Det finns många arbetstillfällen i Sydafrika. Dessutom har Kapstaden bra klimat till att odla vindruvorna på och de har också industriområde och fiskeområde. Johannesburg har också rikligt med resurser såsom majs, uran och mycket Guld. Å andra sidan har Sydafrika mycket olika resurser, vilket  leder det till att folk väljer att immigrera till Sydafrika tex för att få utbildning och skaffa jobb där.

 

Jag har gjort en slutsats, befolkningen bor mest i Kapstaden och i Johannesburg eftersom har mycket av Sydafrikas resurser och där finns det även mycket jobb. Det är även storstäder som kan locka människor dit. 

 

Genom tiderna har människor styrt hur många barn de ska få för att det var en fördel att ha många barn. Eftersom de kunde hjälpa till med jordbruket. Medan i andra kulturer har det varit en nackdel, därför att det är jobbigt att gå långa sträckor samt bära runt på dem. Samtidig har det varit svårt att försörja alla barn med mat, det räckte helt enkelt inte till alla. Innan preventivmedel kom så har människor försökt att få missfall genom att äta speciella örter och växter. Det finns länder idag där barnadödligheten fortfarande är väldigt hög. De länderna har dålig sjukvård och barnen dör på grund av brist på sjukvård, vaccin och näring.Demografiska transitionen

 

Om man kollar på befolkningspyramiden så är Sydafrika mellan början av fas 3 och i slutet av fas 2. Dödstalen börjar att minska eftersom de får bättre mediciner och vaccin. De har fått renare vatten samt mer tillgång till vatten och därmed har de fått en bättre hygien. Eftersom de får bättre skolutbildning leder det  till att de i sin tur får bättre levnadsvillkor. Födelsetalen börjar att minska lite, vilket man ser på Sydafrikas befolkningspyramid. Utifrån att dödstalen har minskat så leder det till att det blir mer människor, vilket i sin tur leder till att det krävs mer resurser av landets årliga konsumtion som inte kommer att räcka till en ökad befolkning. Resurserna kommer att ta slut innan året är slut. Människorna har inte hunnit anpassa sig till nya förhållande med exempelvis medicin och vaccin och å ena sidan överlever de flesta spädbarn vilket leder till att de skaffar barn och deras barn skaffar barn. Det är det som gör att befolkningen ökar. Å andra sidan lever fler människor, eftersom de får bättre levnadsvillkor när de får medicin och vaccin och det leder till sin tur till en ökad äldre befolkning och det kommer leda till en ökad befolkning till och med överbefolkat om man tänker på längre sikt om man inte minskar att föda barn.

 

Å ena sidan kommer push-faktorerna göra så att flera kommer emigrerat från landet, så alltså färre kommer att bo där. Å andra sidan de som är fattiga kommer inte ha råd med att emigrera från landet utan behöver stanna kvar. Det leder i sin tur till att de flesta som bor där kommer att vara fattiga. Det kommer leda till sämre livskvalitet som tex sjukvård. Det kommer att bli brist på personal som jobbar där och då kommer de kanske att hoppa tillbaka till i början av fas 2 eller till och med slutet av fas 1 att flera dör på grund av de dåliga livsförhållandena. Det kommer finnas mindre tillgång till mat. Speciellt om man tänker på längre sikt så kan det bli ett problem. Det skulle leda till att landets utveckling går bakåt till det en gång i tiden var.

 

Befolkningsökningens konsekvenser påverkar människorna som bor i landet genom att när befolkningen ökar så hinner inte riktigt landet att ställa in sig på befolkningsökningen. Därav kan inte landets resurser försörja hela befolkningen i landet. Det leder ju till att de rika fortfarande har råd att köpa mat och andra saker, medan de fattiga inte har råd att köpa mat.Migration 

 

Push-faktorer allmänt

Tex krig som i Syrien och Irak. Det kan även vara förtryck på grund av religion, etniskt eller politisk. Andra faktorer såsom svält, hemlöshet, naturkatastrofer, arbetslöshet eller brist på sjukvård. Pull-faktorer allmänt 

Det är en större möjlighet att människor immigrerar till ett land där det finns bra med arbete, utbildning, klimat, kultur och politiskt åsikt. Ju bättre förutsättningar landet har desto mer folk väljer att flytta till det landet. Varför emigrerar människor från Sydafrika?

Anledningen till att många flyttar från Sydafrika är bland annat att det finns hög arbetslöshet, låga löner, politiskt instabilitet och mycket konflikter. 

 

Å ena sidan kommer det  att bli mer arbetslöshet i landet, därför att de som jobbar där kanske inte trivs där på grund av de anledningar jag har listat upp ovan, som gör att de väljer att emigrera från Sydafrika. Det leder till sin tur till en ännu mer ökad arbetslöshet. 

 

Å andra sidan om det hade varit bättre utbildning kanske flera människor hade stannat kvar trots de andra nackdelarna. Eller bara jobba i Sydafrika och bo någon annanstans som motverkar att människor emigrerar från Sydafrika. Om Sydafrika hade förbättrat sina push-faktorer och gjort de till motsatsen och de hade blivit till Pull-faktorer skulle det i värsta fall ha lett till att landet skulle bli överbefolkat.

 

Varför immigrerar människor till Sydafrika?

En anledning till att människor väljer just att immigrera till Sydafrika är att de har många rika resurser såsom guld, krom, diamant, platina, koppar, naturgas och uran. Fördelarna med Sydafrika är att de har bra klimat till att skaffa resurser. Det lockar människor till landet. Där det finns mycket resurser där finns det mycket jobb.

 

Skillnad mellan tätbefolkat och överbefolkat

Tätbefolkat är ett land där människor bor väldigt tätt på vissa ställen i landet. De har tillräckligt med mat och resurser, medan andra ställen i landet kan det vara glest. Med överbefolkat menar man att det bor för mycket människor i landet att det inte går att försörja alla med bland annat mat, utbildning och jobb. Det skulle i sin tur leda till att människor kanske väljer att flytta från landet på grund av push-faktorerna.

 

Pull

Å ena sidan om det är mer som jobbar och att det finns fler jobb leder till att landet får bättre ekonomi. Staten får mer pengar om det är fler människor som jobbar. Vi tar Sydafrika som ett exempel de flesta människorna flyttar till de större städerna eftersom de har bättre resurser och jobb där och det leder till att det drabbar storstäder om fler människor flyttar till Johannesburg eller Kapstaden, vilket kan i värsta fall leda till att det blir tätbefolkat. Dessutom kommer det inte finnas skolor, utbildning eller jobb till alla och det kostar även mycket pengar för landet att bygga fler lokaler. Vilket i sin tur leder till att det är svårare att få utbildning och man måste åka ifrån storstäderna för att kunna gå i skolan/ få utbildning.
Om det skulle vara många människor som emmigrerar från Sydafrika, skulle det innebära att de förlorar arbetskraft och inte kan producera det de ska. Det leder i sin tur till att de inte kan exportera varor till andra länder. Det kan leda tillsist att det påverkar Sydafrikas ekonomi negativt.Å andra sidan kan det locka migranter till landet. Det kan i sin tur leda till att landet blir överbefolkat på grund av att människor anser att landet har bra pull-faktorer.

 

De skäl som får människor att välja en viss plats att flytta till kallas istället för pull-faktorer. Det kommer från engelskan och pull på engelska betyder “dra”, därför kan man tänka att det handlar om faktorer som drar eller lockar människor till en viss plats. Tex arbete eller annan trygghet.

 

På andra ställen i världen kan länder sätta stopp för människor att flytta dit de vill och även när det gäller EU så får de personer som inte bor i EU-länderna flytta dit hur som helst. På många platser på jorden är skälen att flytta till andra länder mycket starka. Då kan pull-faktorerna samverka med push-faktorerna.

 

Vissa vill flytta till något annanstans för att de ska börja plugga där i det landet för att skolan, gymnasiet eller universitetet finns där. Andra vill flytta till ett ställe för att de fått jobb där och vill bo nära sitt jobb. Tex kanske saknar sitt eget land möjligheter till högre utbildning eller där utbildning kostar pengar som de studerande måste betala själva. Eller att platsen/landet man bor på att det inte finns så mycket jobb där. Det är push-faktorer, skäl som sätter press på en flytt. Därför resonera människorna som bor där att det skulle vara bättre att bo där det finns mer jobb samt utbildning för fler. Orsaken till att människor immigrerar till det landet är för att levnadsvillkoren är bättre där.

 

Nuförtiden har det blivit lättare för människor att ta sig eller flytta  till olika ställen genom moderna kommunikationsmedel som flyg, bil och tåg. Europeiska Unionen har bestämma att människorna får flytta till andra medlemsländer utan att ländernas myndigheter lägger sig i. Det har gjort att det har blivit mer rörlighet än förr.


På andra ställen i världen kan länder sätta stopp för människor att flytta dit de vill och även när det gäller EU så får de personer som inte bor i EU-länderna flytta dit hur som helst. På många platser på jorden är skälen att flytta till andra länder mycket starka. Då kan pull-faktorerna samverka med push-faktorerna.

Det kan också vara så att människor som blir diskriminerade i sitt hemland. Det kan även vara en orsak till emigration i landet. Människorna vill inte immigrera till ettan där diskrimineringen fortsätter eller är ännu starkare. Om de själva har en möjlighet att välja om de inte blir tvingade för att det är exempelvis krig i sitt land att flytta till ett land där det inte är krig, fast det finns diskriminering i landet. De väljer alltså ett land där de mänskliga rättigheterna respekteras bättre. 

 

Om man kollar genom historien har det varit livsviktigt för människan att vatten har varit helt avgörande för att kunna överleva. Tex om man kollar på en karta kan man se att de flesta städer ligger antingen vid kusten, vid en flod eller vid en sjö. Människor som har bott på dessa ställen har fått tillräckligt med vatten till allt de behöver. Detta kan ha lett till att människor som inte har bott nära vattnet har flyttat dit där det finns tillräckligt med vatten. Tex har vi kunnat fiska, vattna åkrar, ge djuren vatten, tvätta oss och våra kläder.

 

Genom historien brukade människor segla till att åka till andra platser. Det har varit lättare än att släpa det de ska ha med sig långa sträckor. Detta har lett till att det har underlättat livet på många sätt för människor tex genom att transporter och handel blivit lättare. Det har även lett till att kommunikationen har blivit  bättre eftersom människor från andra platser i världen har kunnat segla till de olika platserna och därför har människor kunnat utbyta tankar, idéer och kunskaper.

Push–faktorer

De skäl som får människor att flytta från en plats brukar kallas för push-faktorer. Det kommer också från engelskan push och kan översättas som “tryck eller press”. Anledningen till att människor väljer att flytta är att det finns någon form av press på att flytta, tex då nuvarande boplats inte erbjuder de förutsättningar som krävs.

 

En annan anledning kan vara att levnadsvillkoren där man bor, redan är dåliga eller kanske har försämrats mycket. Ibland måste människor flytta på grund av krig eller svält. Exempelvis flyr människor från Syrien till Turkiet på grund av det långa inbördeskriget.

 

Precis som med pull-faktorerna så finns det många olika slags push-faktorer. Det kan vara att levnadsvillkoren på det ställe vi bor på är eller har blivit dåliga. Det kanske finns få jobb, är svårt att få utbildning när det kostar pengar, miljön eller sjukvården kan vara dålig. Kanske bor vi bredvid en gruva eller i ett område där en fabrik har släppt ut föroreningar som förstört möjligheten att odla eller bo där.

Andra människor måste flytta på grund av krig eller svält. Några flyttar för att det inte finns tillräckligt med vatten där de bor eller är konflikter om vattnet. Så kan det också bli när naturresurserna används för mycket på en plats. 

 

Hur islam kan påverkar samhället

Islam påverkar samhället på många olika sätt, eftersom det finns många olika levnadsregler. Tex trosbekännelsen att de ska lyda gud och följa profeten. Deras tro är viktigare än allt annat. I länder som exempelvis Sydafrika där det är i stora delar Kristet och om det skulle komma många muslimer dit så följder inte Sydafrikas lagar islam och det kan bli ett problem i samhället genom att värderingar krockar med varandra och det kan leda till rasism. Mycket rasism kan leda till att det blir ett osäkert land och det kan även leda till att landet får ett sämre rykte.

 

Muslimer måste be 5 gånger om dagen och utföra en tvätt ritual innan varje bön. Det tar mycket tid från arbetet eller studier. 

 

Allmosan är att man ska ge 2,5% av sin inkomst men man kan även ge frivilliga gåvor. Det kan göra så att landet får bättre rykte, vilket i sin tur kan leda till att fler väljer att immigrera till landet.

 

Under fastemånaden ramadan får man varken äta eller dricka när solen är uppe. Det kan i sin tur påverka kvaliteten av arbetet speciellt jobbigt är det i varma länder. 

 

I länder där det är populärt att flytta till finns det människor som blir irriterade och samtidigt tycker att det är svårt för samhället om många ska dit. Ibland har det uppståt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Analysuppgift – Befolkning, resurser och migration

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Ebba Lindgren [2020-05-05]   Analysuppgift – Befolkning, resurser och migration
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60655 [2020-08-12]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×