Labbrapport - Kristallvatten

1 röster
2585 visningar
uppladdat: 2020-03-19
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Labbrapport
Bakgrund:

Kristalliserat kopparsulfat innehåller kristallvatten. Det betyder att kring varje koppar jon sitter
ett visst antal vattenmolekyler. Detta skrivs som CuSO4. xH20 och betyder att kring varje
koppar jon sitter X antal vattenmolekyler. Med hjälp av upphettning kan man alltså räkna ut
antal vattenmolekyler i en kopparsulfatenhet. När kopparsulfat ha blå färg betyder att
kopparsulfaten innehåller vattenmolekyler och vice versa när den är gråvit. Vattenmolekylerna
i kopparsulfatenheten avdunstar efter upphettningen.

Syfte
: syftet med denna laboration var att bestämma mängden antal vattenmolekyler i en
kopparsulfatenhet. Vi ville också få mer kunskap om hur kristallvatten fungerar.


Material och metod

material
• Blå kopparsulfat, CuSO4. xH2O


• Glasbägare


• Värmeplatta


• Sked


• Våg


Metod
En mängd blåkopparsulfat, CuSO4.xH20, mättades i en bägare och vikten noterades. Vågen
visade att blåkopparsulfaten vägde ungefär 3,6 g. Kopparsulfaten upphettades med hjälp
av värmeplatta så att vattnet i saltet avdunstar. Kopparsulfaten vägdes med jämna
mellanrum för att avgöra huruvida det fortfarande avger vatten. Försöket gjordes om och
om igen tills vikten på kopparsulfaten blev konstant. Den nya vikten noterades och
antecknades för att kunna beräkna mängden vattenmolekyler som fanns i kopparsulfaten.

Resultat
Reaktionsformeln av kopparsulfat: CuSO4. xH20(s) --Δ---> CuSO4(s) + xH2O(g)

Massa (CuSO4. xH2O) = 3,6 g
Massa (CuSO4) = 2,3 g
Massa (CuSO4. xH2O) - Massa (CuSO4) = Massa (H2O)

Massa (H20) = 3,6 g – 2,3 = 1,3 g
Substansmängd (n) = massa (m) / molekylmassa (M)
Substansmängd (n) för (H2O) = m (H2O) / M (H2O) = 1,3 g / 18 = 0,072 mol
Substansmängd (n) för CuSO4 = m(CuSO4) / M (CuSO4) = 2.3 / 160 = 0,014375 mol
Antal kristallvatten i CuSO4. X H2O = n (H2O) / n(CuSO4) = 0,072 / 0,014375 = 5

Diskussion
CuSO4. xH20(s) --Δ---> CuSO4(s) + xH

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Labbrapport - Kristallvatten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Abdirahman Warsame [2020-03-19]   Labbrapport - Kristallvatten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60637 [2020-07-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×