GAL-TAN (politisk skala)

2 röster
724 visningar
uppladdat: 2019-11-04
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

 

1.      Varför har en modernare skala tillkommit och vad betyder GAL och TAN?

För att tydligare se skillnaderna mellan partiernas ideologier har GAL-TAN skalan vuxit fram. Den klassiska höger-vänster skalan, som visar ekonomi- och fördelningspolitik, räcker inte längre till för att visa hur partierna skiljer sig åt. GAL-TAN visar partiernas position i sociala och kulturella frågor något som förändrar det politiskalandskapet helt. GAL står för gröna, alternativa och liberala värderingar. Partier som placeras på GAL är positiva till internationella samarbeten och progressiva, engagerade inom miljöfrågor, feministiska, frihet för individen och en generösare flyktinginvandringspolitik även emot ett tiggeriförbud.

På andra änden av skalan är TAN. TAN står för traditionella, auktoritära och nationalistiska värden. Partier som placeras på TAN är negativa till internationella samarbeten, lag och ordning är viktigt, värnar nationalstaten och kultur, fler poliser, är konservativa, ett starkt försvar och en restriktivare flyktinginvandringspolitik även för ett tiggeriförbud.

Partier som står nära varandra på höger-vänster-skalan kan skilja sig mycket inom sociala och kulturella värderingar, som GAL-TAN täcker. Det hjälper oss förstå varför partier som står nära varandra på höger-vänster-skalan kan få det svårt att samarbeta, ett exempel är (L) och (SD). Liberalerna som är för mer EU samarbete ställs emot Sverigedemokraterna som vill lämna EU som gör de svårt för partierna att komma överens trots att båda är höger-partier.

Ytligare ett exempel där GAL-TAN istället hjälper oss förstå likheter mellan partier som placeras olika ändor av höger-vänster-skalan är (C) och (MP). Partierna skiljer sig åt inom skattefördelning men delar flera sociala- och kulturella värderingar som placerar dem nära varandra på GAL. GAL-TAN ger en annan bild av partierna och hur deras ideologier kan båda skilja sig och likna andra partiers, (C) och (MP) som på höger-vänster-skalan ser väldigt olika ut visar GAL-TAN delar fler likheter än vad man tror.

GAL-TAN orsaker även problem inom alliansen där Centern och Moderaterna splittras i deras sociala och kulturella värden. Centern som GAL parti och moderaterna som placeras i mitten av skalan kan få det svårt att hitta en gemensam politik som kan orsaka problem i en framtida regeringsbildning om det skulle ske.

GAL-TAN-skalan ger väljarna en tydligare bild över partiernas ideologiska skillnader och kan underlätta för väljarna att välja de parti som överensstämmer med deras egna åsikter. GAL-TAN ersätter inte vänster-höger-skalan, eftersom skattepolitik är en viktig skiljelinje mellan partier, men GAL-TAN är ett bra och förtydligande komplement till den skalan.

2.      Visa två av riksdagspartierna på GAL TAN-skalan och motivera deras placering dels utifrån deras politik men även deras ideologi.

Bilden till vänster visar partiernas egna placering av partiet på båda höger-vänster och GAL-TAN medan bilden till höger visar väljarnas placering av partiet.

De allra flesta partier väljer själva att placera sig nära mitten. Utifrån ha läst statsvetares rapporter om deras placering av partierna, tror jag att partier som står nära mitten försöker anpassa sig efter väljarna, just för att en tredjedel av väljarna finns just i mitten, för att vinna fler röster.

Både socialdemokraterna och Sverigedemokraternas placeringar skiljer sig från väljarnas bild av partiet, framförallt Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraternas väljares placering av partiet tror jag grundar sig i att (SD) ideologi är nationalism och socialkonservatism, en ideologi som vars värderingar stämmer överens med TAN, något som reflekteras i deras politik. Partiet värnar om nationalstatens gränser, en kraftig restriktivare invandring, emot EU-samarbete, prioriterar lag och ordning i samhället, starkt försvar, stödjer kärnfamiljen, gemensamt språk, betonar värdet av nationen och våra traditioner och kultur. Dessa åsikter och värderingar reflekterar tydligt vad TAN står för och ger därför en placering långt ner på TAN sidan.

Varför partiet själva placerar sig nära mitten motiverar dem med att partiet har breddats samt innehåller värderingar som på GAL. De menar att partiet i historia har varit mer TAN men utvecklats till en mittenposition på skalan. Deras argument anser jag inte håller utan att partiets värderingar tydligt är TAN. Jag tror att partiet placerar sig själva i mitten för att kunna vinna fler röstare eftersom det är en stor målgrupp som finns i mitten.

Lika Sverigedemokraterna skiljer sig även Socialdemokraternas placerings också mellan väljarna och partiet själva, dock inte lika extremt. Socialdemokraternas väljare är splittrade, deras yngre väljare dras åt GAL sidan medan en öppnare migrationspolitisk, en liberal idé, medan partiets äldre väljare är mer konservativa och traditionella än de yngre som täcks av TAN sidan. Partiet själva placerar sig på TAN nära mitten. Genom historien har Socialdemokraterna varit mer TAN, de menar att vid partiets start fanns inte lika mycket friheter och samhället var då auktoritärt styrt. De socialdemokraterna då kämpade för var människans rättigheter och frihet att få rösta. Partiet har utvecklats i samband med samhället i tiden och har då blivit mer liberalt och placeras därför närmre mitten av skalan.

Socialdemokraternas ideologi är demokratisk socialism som är en skapad av en blandning mellan demokrati och socialism, en sådan ideologi passar bättre in på höger-vänster-skalan då den innehåller ekonomiska lösningar hur man stärker samhället. På GAL-TAN placerar jag demokratisk socialism som en GAL-idé då demokrati står för att makten i landet utses tillsammans av medborgarna som är en liberal idé att alla har rättigheten och friheten att påverka landets styre.

Efter att ha läst vad socialdemokraterna själva står för och värderar högt samt statsvetares rapporter om socialdemokraterna anser jag att dem är ett mittenparti inom GAL-TAN-skalan fast aningens åt GAL hållet. Socialdemokraterna är positiva till mer internationella samarbeten som EU-samarbete och medlemskap i NATO, en GAL värdering. Partiet är feministiska som är en liberalvärdering. Anledning till att jag inte placerar dem högre på GAL är för att dem vill ha lag och ordning för ett tryggare samhälle som kräver då fler poliser, TAN värdering. Under socialdemokraternas mandatperiod drev dem en generös flyktinginvandringpolitik men har nu på senare tid utvecklat en mer restriktiv syn på den frågan, TAN värdering. Utifrån dessa punkter placeras jag därför Socialdemokraterna nära mitten åt GAL då jag anser dem som mer globala än traditionella i sina åsikter.

Jag använde alla källor som var länkade i uppgiften.

https://www.smt.se/article/gal-tan-ar-inte-sa-relevant-for-svenska-valet/

http://spraktidningen.se/blogg/veckans-nyord-gal-tan-skala

http://www.sydostran.se/ledare/alla-talar-om-gal-tan/

https://www.di.se/artiklar/2016/8/30/debatt-bristerna-i-gal-tan-skalan/?loggedin=true

 

Tips på källor om GAL TAN

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6924173

https://www.metro.se/artikel/metro-f%C3%B6rklarar-s%C3%A5-fungerar-den-politiska-skalan-gal-tan

Källor om ideologier

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: GAL-TAN (politisk skala)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Olle Norling 2019-11-04

    Fick A

Liknande arbeten

Källhänvisning

Olle Norling [2019-11-04]   GAL-TAN (politisk skala)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60575 [2020-06-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×