USA:s utveckling inom finansiella tjänster och banksektorn

1804 visningar
uppladdat: 2019-09-11
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Under början av 1800-talet, närmare bestämt år 1824, kom Sveriges allra första bankverksamhet på plats. I samband med detta stabiliserades den finansiella tryggheten i landet ytterligare och möjliggjorde vidare utveckling av samhället i stort. De större och stabilare bankerna som vi har idag som exempelvis Swedbank kan spåras så långt tillbaka som till just 1800-talets början. Storbankerna har genom historien visat sig kunna stå emot kraftiga svängningar på marknaden och har överlevt alla de ekonomiska kriser och nedgångar som kommit och gått under årens lopp.

Om vi ser utanför Sverige och på hur andra länder utvecklade sin ekonomiska struktur under den här tiden ser vi att USA startade sin första bank, centralbanken under år 1781. I början av etableringen av USA:s centralbank ingick bara tre stater men staterna utökades i takt med att ramarna för banken blev tydligare och de finansiella medlen växte sig starkare.

Till en början var banken inte tillgänglig för vanliga människor utan det var endast staten och rika företagare och förmögna familjer som fick tillgång att bruka bankens tjänster och förmåner. Det var ytters svårt och till synes omöjligt för en vanlig arbetare att få tillstånd att öppna ett bankkonto på banken. 

Att få en kredit var även otänkbart i dessa tider. Under slutet av 1800-talet var det fler aktörer som förstod behovet av att vanliga människor också hade ett behov att låna pengar. De öppnade därför upp något som påminner om dagens  kreditföretag som kan jämföras med Credigo, som erbjuder lån likt sms lån i form av mindre krediter. Lånen som företagen gav ut till människorna under den här tiden hjälpte många familjer som hade det ekonomiskt svårt i perioder att kunna få mat på bordet.  Men dessa lån ogillades av de andra bankerna och av myndigheten och de ansågs därför vara illegala. Men myndigheterna såg ändå att dessa illegala lån var till nytta och hjälp för befolkningen och såg därför mellan fingrarna och lär dessa aktörer hållas.

Men det skulle dröja ända till i början av 1900-talet tills dessa lån blev accepterade och ansågs legala av myndigheten. Men kort därefter reglerade de marknaden och införde ett räntetak för hur mycket kreditföretagen fick ta ut i ränta på lånen. Med en reglerad  maxränta på 6% gjorde det omöjligt för kreditbolagen att få lönsamhet eftersom de lånade ut mycket små summor under kort tid. Ränteregleringen gjorde så att kreditföretagen för att överleva gick över till att olagligt låna ut pengar till en högre ränta än vad myndigheten tillät. 

1959 godkände således senaten i USA att dessa små lån med hög ränta skulle tillåtas för personer som hade en låg kreditvärdighet hos banken och till de som var allra fattigast. Dessa lån kallades check cashing loan och pengarna skulle betalas tillbaka när låntagaren fick sin nästa lön. Check cashing loan var föregångaren till Payday loan som blev en populär och uppskattad kredit under 90- talet och början av 2000-talet. Senaten godkände år 1996 att även människor som inte var i direkt ekonomisk kris nu fick möjligheten att låna små summor med pengar. Företagen som tillhandahöll dessa  Payday loan anammade i samma veva den nya tekniken och gjorde det möjligt att ta Payday loan med sms. I och med detta exploderade Payday loan på USA:s marknad och konceptet spreds vidare över världen. Under 2006 nådde dessa små lån även Sverige och blev kända som smslån.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: USA:s utveckling inom finansiella tjänster och banksektorn

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Simon Liljeqvist [2019-09-11]   USA:s utveckling inom finansiella tjänster och banksektorn
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60546 [2020-10-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×