Sveriges som innovationsland

337 visningar
uppladdat: 2019-05-14
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Få länder är – relativt sin storlek – lika framgångsrika som grogrund för innovatörer som just Sverige. Det finns några bakomliggande orsaker till detta i en utveckling som startade redan på 1800-talet.

Innovatörs- och forskningsnationen Sverige

Sverige av idag är ett land som på många sätt ligger i den absoluta framkanten när det gäller världsledande forskning och ett företagsklimat som gynnar innovatörer. Något som på flera sätt bidrar till vårt välstånd, men också kan göra oss stolta över våra företag, utbildningssystem, infrastrukturer, nyckelinstitutioner och även vår sedan länge existerande välfärdsstat.

Nya branscher

Idag växer de upp som svampar ur jorden – innovationerna och dess innovatörer. Och det går allt snabbare i digitaliseringens tidevarv. En innovatörstät verksamhet är exempelvis spelbranschen. Den senaste trenden med bankid casino i Sverige är ett lysande exempel på när flera innovatörer vävs samman på ett typiskt svenskt vis. Bankid är en innovation som öppnar upp för möjligheten att identifiera sig på nätet, en lösning som har omfamnats och spridits med hjälp av svenska myndigheter och samhället i stort. Spelbolagen är på många sätt redan digitaliserade och när det gäller online-verksamheten är Sverige världsledande. Svenska spelföretag är bra på att ta till sig ny teknik, har en känsla för hög säkerhet samt vikten av tydlig konsumentinformation och fostrar dessutom oerhört kreativa spelinnovatörer som skapar spelupplevelser utöver det vanliga. Till en början satt en del av dessa i källare ute i den svenska glesbygden. Många av dem sitter kvar på orten, men deras innovationer har lett till stora företag och dessutom bidragit till svensk export.

Infrastrukturen

Sverige är ett avlångt land och för att innovatörer inom nya branscher som spelbranschen ska lyckas överhuvudtaget, krävs det en infrastruktur som kopplar samman innovatören i Skellefteå med marknadskrafterna i Stockholm för att sedan nå ut med produkten eller tjänsten över hela världen. Där ligger Sverige långt fram med bra kommunikationer för resande, men inte minst en väl utbyggd infrastruktur i form av bredband och telekommunikation.

Välfärdsstaten

Under 1900-talet utvecklade Sverige en unik välfärdsstat. Den tog fart efter kriget och i slutet av 1960-talet nådde den sin höjdpunkt, men idén om ett socialt skyddsnät för alla medborgare levde kvar även i praktiken och en av förklaringarna till Sveriges förmåga att få fram nya innovatörer handlar en hel del om den trygghet som medborgarna kunde falla tillbaka på ifall en satsning misslyckades. Att ta en affärsrisk blev därmed mer att ta en chans, snarare än att riskera allt. Välfärdsstaten innebar även en högre grad av jämställdhet, vilket i sig mycket väl kan ha bidragit till att fler innovatörer fostrades i en miljö där allt var möjligt.

Utbildning och forskning

Redan 1842 infördes en obligatorisk skola för alla svenska barn. Något som lade grunden till att förvandla ett rätt så outbildat och fattigt bondesamhälle till ett högindustrialiserat samhälle med en stark exportindustri. En miljö som föder nya innovatörer. Senare kom även satsningar på att göra högskolan – eller högre utbildning rent generellt - tillgänglig för alla och därmed växte även forskarsamhället. Under senare decennier kan vi se flertalet stora satsningar på världsledande forskningsnischer, såsom grön teknologi och något som bär samlingsnamnet Life Sciences.

Nyckelinstitutioner

Det finns även en rad centrala ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sveriges som innovationsland

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Johan Henriksson [2019-05-14]   Sveriges som innovationsland
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60521 [2020-06-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×