Argumentation, Externredovisning

1 röster
1211 visningar
uppladdat: 2019-04-30
Yusur Baker

Yusur Baker

Utbildning
High School : Christian 4:s gymasium, College : Högskolan Kristianstad, College : Uppsala University, College : MRgymnasiet
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

I artikeln ’’Artikeln Technology Limitations in Accounting’’ beskriver Shelley Frost utvecklingen inom teknologi och dess påverkan på företagens hantering av bokföring. Trots att det har gjorts en del digitala framgångar för att underlätta och affektivisera arbetet inom bokföring, nämner Frost flera risker. Exempelvis begränsningar i automatiserade, och oftast föråldrade programvaror, samt dess bristande säkerhet som kan leda till att information läcks ut till obehöriga.  Ett annat problem är personalen, som enligt Frost, varken är kvalificerade eller uppdaterade för tjänster de utför.[1] Artikeln kan i sin tur väcka en del frågor hos företagare: Är våra system säkra eller behöver de mer skydd? Behöver våra system och personal uppdateras? Har våra medarbetare relevant och tillräcklig utbildning? Litar vi för mycket på resurserna vi har idag? Personalen frågar sig nog om de verkligen har den kompetens som krävs och hur mycket ansvar de får bära om något går fel i systemet. Andra intressenter är kunderna och leverantörerna som kanske överväger att lämna sin information till företaget med tanke på den bristande säkerheten framför allt.

Ett problemområde som jag anser är viktigt att studera vidare är säkerhet, då det framkommer tydliga brister som kan leda till allvarliga konsekvenser för företaget, kunderna och även personal vid exempelvis cyberattack.

Även om många företagare anser att deras bokföringssystem är tillräckligt skyddade förekommer det tvärtom tydliga brister, pga. föråldrade säkerhetssystem som inte är tillräckligt starkt skyddade, det poängerar även Frost i sin artikel. Dessutom är cyberattacker mot företag en markant ökande trend,[2] något som inte visar sig vara förvånande om man tar del av undersökningen som genomförts bland Ny Teknik läsare (2018) där den visar att det saknas säkerhetspolicy för uppkopplade enheter i nästan hälften av svenska företag.[3] Däremot prioreteras IT- säkerhet på senare tid i allt flera företag internationellt, en studie genomförd av KPMG (2018) visar att IT-säkerheten har ökats med 23 procent i jämförelse med förra året.[4]  Detta medan talanagfyllda hackers å andra sidan alltid hittar nya vägar för att göra intrång in i systemet,[5] vilken ju kan orsaka katastrofala påföljder. Det är alltså viktigt att vara snabbare än hackers och vara uppdaterad hela tiden i att stärka säkerhet för bokföringssystem genom samarbete med områdesspecialister. Innan dess behövs dock medvetenhet bland företagare utökas, då det är vanligt idag att underskatta risken med bristfällig och föråldrad säkerhetssystem.[6] Själva problemet kring säkerhet är alltså inte omöjlig att åtgärda, men kunskapen och intresset för att det finns ett problem som behöver åtgärdas är det som brister i grunden.

Säkerhet i bokföringssystem specifikt behövder tas på större allvar, då informationen som riskerar att hamna i fel händer är oerhört känsliga samt är drabbade oftast stora i antal. Ett knappklick bort i en redovisningsbyrå och en akut situation är en faktor, då en cyberattack sker oftast genom att en anställd trycker på en infekterad bilaga i ett mail, och ett skadligt program installeras i företagets datamiljö, detta kan leda till att kunddata förstörs, sprids eller raderas.[7] Konsekvenserna för inte minst företaget blir förödande. Varför utbildning kring vikten av säkra bokföringssystem behöver utökas samt seriösa åtgärder för problemet behöver vidgas.Källor för arbetet

https://smallbusiness.chron.com/technology-limitations-accounting-34162. 2018-12-11 https://www.tidningenbalans.se/nyheter/cyberattacker-okar-med-300-procent_cybersakerhet/ 2018-12-11 https://www.affarsvarlden.se/sponsrad/foretags-okunskap-kring-iot-sakerhet-ar-en-samhallsrisk-6933193 2018-12-12 https://www.tidningenbalans.se/branschinfo/kpmg-studie-foretagens-it-sakerhet-okat-med-23-procent/ 2018-12-13 http2018-12-12s://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/softbank-tar-upp-striden-mot-hackers-6857469 2018-12-12 https://www.affarsvarlden.se/sponsrad/foretags-okunskap-kring-iot-sakerhet-ar-en-samhallsrisk-6933193 2018-12-12

Kommentera arbetet: Argumentation, Externredovisning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Yusur Baker [2019-04-30]   Argumentation, Externredovisning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60518 [2021-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×