En argumenterande text för Dödstraffet

3907 visningar
uppladdat: 2019-02-05
Abdallah Gouro

Abdallah Gouro 18 år

Från
Tillberga
Utbildning
High School : Tillbergaskolan
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

 

 

Låt dödsstraffet vara!

En argumenterande text till förvar av dödsstraffet 

 

 

Intro

För många så är dödsstraffet ett ganska hett och kontroversiellt ämne. Många har problem att förstå hur avrättandet av ett människoliv kan ge rättvisa för så avskyvärda brott som mord och våldtäkter. Dessa människor anser att dödsstraffet inte borde användas som ett sätt att bestraffa grova brottslingar eftersom det är kontraproduktivt  att regeringen ska bestraffa en person för att ha dödat genom att själv ta dennes liv. Andra anser att dödstraff kostar för mycket och att det oftast kan leda till korrupta rättsystem som drabbar människor med låga ekonomisk inkomster mera än folk med höga ekonomiska inkomster och att det alltid finns risk att oskyldiga människor kan bli avrättad på grund av det korrupta systemet. De mest återkommande argumentet är att ett dödstraff inte avskräcker brott och att människoliv är heligt och har ett omätbart värde som inte kan spillas oavsett hur grovt brott personen i fråga begår. I denna text ska jag argumentera om varför dödstraff är någonting bra och nödvändigt i kampen mot brottsligheten och motbevisa samtliga argument som jag nämnt ovanför. 

 

Avskräckning 

Införandet av av dödsstraff hindrar människor i hög grad från att  begå avskyvärda brott såsom mord.  Många människors största rädsla är döden, om de vet att döden är en direkt konsekvens av deras handlingar, så kommer dem bli mindre benägna att upprepa samma typ av handlingar.  Ernest van den Haag, professor vid Fordham University, skrev lite mer ingående om dödstraff som en avskräcknings metod:

 

"... dödsstraff kommer sannolikt att avskräcka mer än andra straff eftersom människor fruktar döden mer än någonting annat. De fruktar mest den död som syftas på lagliga grunder och stöds av juridiska domstolar då det inte finns någons som helst chans för vedergällning från staten. Därför kan hotet om dödsstraffet avskräcka dem mördare som annars inte skulle ha avskräckts. Dödsstraffet är också det enda säkra sättet att förhindra brottslingar från att begå framtida brott såsom dödandes av fångar i fängelset, fångvakter eller oskyldiga civila vid en potentiell flykt från fängelset. ”(On Deterrence and the Death Penalty )

 

 

Van den Haag framhäver argumentet att dödsstraff är det mest avskräckande bestraffningen mot grova brott och det har bevisats i många studier. I en studie utförd av Isaac Ehrlich 1975 konstaterades att för varje avrättning av en brottsling så räddades sju potentiella offers liv. (The Deterrent Effect of Capital Punishment). Detta beror på potentiella mördare avskräcks från att begå mord efter att ha insett att andra brottslingar verkställdes för sina brott. Ehrlichs argument stöds också av andra studier som hade liknande resultat. Dödsstraffet skulle inte bara avskräcka mördare från att begå brott i framtiden utan skulle också försäkra det med en 100% säkerhet genom att avsluta mördarens liv innan denne begår ett potentiellt brott i framtiden. 

 

Det mest tilltalande argumentet som folk ofta har gentemot dödstraff är att de länder som har dödstraff inte har minskad kriminalitet i jämförelse med de länder som inte dödstraff.  Även denna argument har hål i sig. Det som dessa människor misslyckats med att nämna är att länder med dödstraff generellt sätt har högre kriminalitet än de länderna utan dödstraff. Låt oss ta USA och Kina, två stater med dödstraff, och jämföra dem med Sverige och Norge, två stater utan dödstraff. Dessa fyra stater skiljer sig markant i antalet brott som begås varje år med hänvisning till deras olika storlekar av populationer. USA och Kina och har långt mera människor inom sina gränser än vad Sverige och Norge har. 

 

Detta är ett stort faktum till varför det begås flera brott i USA och Kina än i Norge och Sverige. Större populationer resulterar oftast till mer segregation och ojämställda möjligheter till ekonomiska framgång. Detta leder till att länder med större populationer oftast har större klasskillnader mellan rika och fattiga, därav högre fattigdom. T.ex så finns långt mera fattiga människor som bor i kina och USA än det finns fattiga som bor i Sverige och Norge, vilket är fullständigt logiskt om man portionerar det till storleken av ländernas respektive befolkning. Eftersom fattigdom oftast är en välkänt faktor till brottslighet så har länder med stora populationer i regel högre kriminalitet än länder med mindre populationer. 

 

Folk tendera oftast kolla över dessa faktorer när dem jämför kriminalitetsnivån mellan länder med dödstraff och länder utan dödstraff,  vilket jag tycker är djupt ovärdigt med tanke på att det resultatet som man får från dessa undersökningar oftast används för svartmålandet av dödsstraffet som en ineffektiv och värdelös form av bestraffning. 

 

 

 

 

Rättvisan och moraliteten av dödstraff 

Det finns dem som säger att dödstraff inte skippar rättvisa. Att det är omoraliskt att ta en människas liv, att det är hycklande att vi ska bestraffa människor för att ha tagit ett människoliv genom att själva ta deras. Jag tycker att dessa argument är skrattretande.  Jämför man seriöst avrättningen av en ondsint och psykopatisk  mördare med det ickerättfärdigande och kallblodiga mordet på oskyldiga människor? Hur lågt syn på människoliv måste man ha för att dra denna slutsats? 

När regeringen tar en mördarens liv så tar dem inte en oskyldig människas liv. Denne person har försummat sin oskyldighet i samma stund som den bestämde sig för att mörda en människa. Snarare återställer regeringen balansen som hade rubbats av mördarens samvetslösa handlingar och försäkrar offrets familj att rättvisa har skippats. Dessutom så får mördaren en ärlig och rättvis chans att rentvå sitt namn och bevisa sin oskyldigheten genom långa rättsliga prövningar inför en opartisk jury innan domen verkställs, vilket är mer än vad man kan säga för mördarens offer. 

 

Kritiker av dödstraff har en uppfattningen om att ingen människa borde bli dömd till dödstraff oavsett hur avskyvärd brottet är.  Ett exempel är mordet på Dr Petits fru och två döttrar. Den 23 juli 2007 så våldtogs hans fru och två döttrar av två inbrottstjuvar innan dem satte huset i eld där både frun och döttrarna omkom i eldsvådan. Denna incident gnistrade heta debatter bland dem som var för dödsstraff dem som var emot.

 

Opponenterna till dödsstraffet fick flera frågor om huruvida dessa två mördare som hade begått dessa fruktansvärda brott förtjänade att dö för sin handlingar. Deras svar var, inte helt oväntat, ett skarpt nej. Faktumet är att många som är emot dödstraff anser att döda en mördare är samma sak som att begå mord. Japp du läste rätt, dem flesta opponenter till dödstraffet likställer mordet på en oskyldig familj med att att döma mördarna av familjen till döden. 

 

Dem hävdade att skonandes av en mördares liv helgar det omätbara värdet av människoliv. Visserligen så är detta ett ganska välhållet argument men likväl är det felaktigt och lätt att avfärda. 

 

Tänk dig för exempel om straffet för att råna bank eller köra över hastighets gränsen hade varit samma sak som straffet för mord.  Hur hade det visat värdet av människoliv? Inte tillräckligt bra skulle jag anta. Samhället visar hur dåligt en handling är genom vilket straff den sätter på handlingen. Alltså sätter den ett annorlunda straff på rånare och mördare eftersom människoliv är mera värd än rånades av pengar eller körandes över hastighets gränsen. När en människa begår mord så har samhället rätt att bestraffa personen med den hårdaste bestraffning som finns tillgänglig, döden. Endast då visas det hur heligt ett människoliv är och hur allvarliga konsekvenserna av av att spilla det är. Så att skona en mördares liv vanhedrar värdet av människoliv och förringar allvarligheten av mord. Det eftersom regeringen inte anser att en person som har tagit någonting så heligt som ett människoliv förtjänar det hårdaste straffet som finns döden, vilket i själva verket är djupt kränkande mot heligheten av människoliv. 

 

Vad hände med smärtan och sorgen som drabbar offrets familj? I dem flesta fallen så ökar deras lidande oändligt mycket när de får veta att personen som har mördat deras familjemedlemmar eller vänner lever och och sköts om i fängelset. 

 

Givetvis skulle inte avrättningen av mördaren ger tillbaka deras förlorade familjemedlemmar eller vänner med det skulle ge dem en viss känsla av att rättvisa har skippats. Det är därför Dr Petit, en läkare som har ägnat hela sitt liv åt att rädda människoliv, vill att mördaren av hans familj döms till döden. Enligt hans egna ord är döden ”det enda rättvisa straffet för vissa avskyvärda och moraliskt vedervärdiga brott”.  

Så om en person, som förstår värdet av människoliv,  går med på att dödstraff borde användas till vissa syften så förstår jag inte varför andra människor inte kan gå med på det. 

 

 

 

Vad händer om en oskyldig människa döms eller om det sker diskriminering mot ekonomiskt utsatta?

 

Den finns en hel del motargumentet som oftast får folk att ändra åsikt om dödstraff. Dessa är oroligheter kring ett potentiellt avrättning av en oskyldig människa och systematisk diskriminering mot ekonomisk utsatta som inte har råd med bra advokater och därav faller offer för dödsstraffet oftare än deras rikare motparter.

Jag vill då poängtera att det att det finns korruption och risk för oskyldiga dör i varje system som vi har i vårat samhälle. Ta till exempel att köra bil. Statistiken för antal döda människor i bilolyckor är högre än antalet oskyldiga människor dömda till dödsstraff. Betyder det att vi ska förbjudna bilkörning för att det finns en risk att oskyldiga dör? Självklart inte, vi tillåter bilkörning trots dem höga riskfaktorerna eftersom det är ett effektivt transportsystem. Vi förstår att värdet som bilar har i våra liv är för stora och överväger riskerna som de medför. Samma inställning borde man ha mot dödsstraffet och dess fåtals avrättande av oskyldiga människor som, om jag får tillägga, är ett väldigt sällsynt scenario som nästan aldrig inträffar. 

 

Dessutom, genom att hålla varje mördare vid liv, mördas många fler människor - andra fångar, vakter och människor utanför fängelset vid eventuell flykt eller tidigt frisläppande - än det ofantligt små antalet människor som kan vara felaktigt dömda till dödstraff. För övrigt, med den teknologiska utveckligen inom kriminalteknik såsom DNA-spårning och fingeravtrycks analysering och andra avancerade hjälpmedel, så är det nästan omöjligt att avrätta en oskyldig person.

 

Sen finns det där argumentet om att människor från låga ekonomiska bakgrunder oftast blir drabbat av dödsstraffet än dem från högre ekonomiska bakgrunder på grund av att dem har sämre tillgång till advokater och andra försvarsmedel. Att fattiga människor blir fällda för brott medans rika människor kommer undan är helt irrelevant i huruvida dem som blir fällda för brottet förtjänar att bli bestraffade eller inte. Dem människor som blir fällda för brott är fortfarande skyldiga till dessa brott och förtjänar att hållas ansvariga för sina handlingar. Det faktumet att deras rikare medbrottslingar lyckades komma undan sitt straff är helt oväsentligt till huruvida dem förtjänar dödstraff.  Dem har begått ett brott och förtjänas att hållas ansvariga för det. 

 

Ett bra exempel av det här finns i filmen ”Dead Man Walking”.  I filmen så begår huvudpersonen Poncelet och hans kompanjon Vitello fruktansvärda brott på ett ungt förälskad par. Dessa två män blir arresterade och förs senare till en domstol för att en rättegång. Den ena av dem, Vitello, kom undan tack vare hans tillgång till en bättre advokat. Den andre, huvudpersonen Poncelet, kom inte undan pga bristen på en bra advokat och döm...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Ernest Van den Haag ”On Detterence And The Death Penalty” https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5580&context=jclc. Hämtad 2 december. Isaac Ehrlich “The Deterrence Effect of Capital Punishment” https://deathpenalty.procon.org/sourcefiles/Issac%20Ehrlich%20The%20Deterrent%20Effect%20of%20Capital%20Punishment%20A%20Question%20of%20Life%20and%20Death.pdf. Hämtad 2 December Dennis Prager ”Is Death Penalty Ever Moral?” https://youtu.be/8dnVZibrV6g https://deathpenalty.procon.org/view.resource.php?resourceID=002000. Hämtad 2 december (flera olika skribenter) Uk Essays ”Arguments for the Death Penalty” https://www.ukessays.com/essays/philosophy/arguments-for-the-death-penalty-philosophy-essay.php Hömtad 2 december https://deathpenaltycurriculum.org/student/c/about/arguments/arguments.PDF https://opinionfront.com/pro-death-penalty-arguments

Kommentera arbetet: En argumenterande text för Dödstraffet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Abdallah Gouro [2019-02-05]   En argumenterande text för Dödstraffet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60477 [2020-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×