Genetiskt modifierad organism

1 röster
458 visningar
uppladdat: 2019-01-29
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


GMO kan ge mer mat
för de kroniskt
undernärda!


Genetiskt modifierade organismer (GMO)
är en teknik som påverkar oss individer
exakt varje dag. Ett flertal människor har
diverse olika starka åsikter om ämnet, och
jag är en av dem som tycker att genetiskt
modifierade organismer ska bli mer
accepterade. GMO är framtiden!
En genetiskt modifierad organism, mer
känd under förkortningen GMO, är en
speciell organism. Denna speciella
organisms genetiska material har blivit
utsatt för en ändring på ett sätt som inte
händer naturligt. DNA-sekvenser har i
denna organism blivit antingen flera eller
färre. Genom framtagning av GMO
används genteknik, och inom genetisk
modifiering pågår det en konstant
forskning inom området.
1

För det första behövs inget
bekämpningsmedel i maten vi äter eller i
växterna i naturen vid användning av
GMO.

1
Jordbruksverket (2018), Frågor och svar om
GMO
(https://www.jordbruksverket.se/amnesomrade
n/odling/genteknikgmo/fragorochsvaromgmo.
4.465e4964142dbfe44704f38.html
). Hämtat från Jordbruksverket,
https://www.jordbruksverket.se/. Senast
uppdaterad 24 oktober 2018. Hämtad 22
november 2018. Text om GMO.

2
Debatingeurope (2018), Argument för och
mot genetiskt modifierade organismer
(https://www.debatingeurope.eu/focus/argume
nts-gmos/). Hämtad från Debatingeurope,
https://www.debatingeurope.eu. Hämtad 22
november 2018. Text om argument för och
emot GMO.
I genetiskt modifierad mat finns det
mindre risk för skadedjur, därför att maten
då har ett inbyggt motstånd mot
skadedjuren. Tack vare detta behövs inget
bekämpningsmedel i maten, som är
skadligt för miljön. Det finns diverse olika
studier som bevisat detta.
2
För att växter
ska klara sig från insektsgrepp behöver
gener från en jordbakterie föras över till
växterna. Vilket ger konsekvensen att man
inte behöver använda sig av
bekämpningsmedel på växter i naturen
heller. Detta hade inte varit möjligt för icke
genmodifierade växter och mat.
3

För det andra så bidrar GMO till
forskningsändamål inom
läkemedelsindustrin. Där används
transgena djur (genetiskt modifierade djur)
på det sättet att ett djur blir modifierad
med en liknande (eller samma) sjukdom
som människor kan få. Tack vare detta kan
utvecklingar av diverse behandlingar av
olika mänskliga sjukdomar bli kartlagda av
forskare. Med hjälp av detta kommer
forskare fortare fram till behandlingar som
kan bota svåra sjukdomar hos människor
och djur. Det finns även genetiskt
modifierade djur som har släppts ut i olika
länder för att bekämpa en viss
virussjukdom. Detta kallas att använda de
genmodifierade djuren kommersiellt.
4

3
Livsmedelsverket (2017), Genmodifierad
mat, GMO
(https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-
och-innehall/genmodifierad-mat-gmo).
Hämtad från Livsmedelsverket,
https://www.livsmedelsverket.se. Senast
granskad 17 oktober 2017. Hämtad 4
december 2018. Text om genmodifierade
livsmedel.

4
Gentekniknämnden (2017), Djur
(https://genteknik.nu/djur). Hämtat från
Genteknik, https://genteknik.nu/. Senast
uppdaterad 30 juni 2017. Hämtad 22
november 2018. Text om genetiskt
modifierade djur.


De flesta individer som är emot GMO
använder sig av argumentet att
genmodifierad mat idag skulle vara skadlig
för vår hälsa.
5
De påstår bland annat att
matallergierna som är ett stort växande
problem i framförallt USA beror på
genetiska livsmedel. Undersökningar som
har gjorts angående matallergier, visar att
allergierna har ökat. På grund av det
kopplar dessa människor att detta är
orsakat av genetiskt modifierade
livsmedel. De kopplar de även till
genetiska livsmedel därför att det har blivit
allt mer vanligt, samtidigt som
matallergierna ökade drastiskt. Det är även
så att det finns undersökningar som stödjer
deras argument. En undersökning gjordes
av forskare år 1990-talet som en stam av
GM-sojabönor. Det resulterade utlösning
av allergiska reaktioner från sojabönorna
hos personer med Brasilien mutterallergi.
6


Det är idiotiskt att använda argumentet att
genetiska livsmedel orsakar ett flertal mer
matallergier. Detta på grund av att det inte
finns några bevis alls för att genetiska
livsmedel i allmänhet skulle orsaka mer
allergiska reaktioner. Enligt
undersökningar visar det sig att de
genmodifierade livsmedel som för tillfället
finns ute på marknaden, inte har
allergiframkallande effekter.
6


Ett stort problem i världen som har funnits
i många år är människor som är kroniskt
undernärda. Det finns ungefär 795
miljoner människor på denna jord som
lider av att de är kroniskt undernärda.
Detta sker i stort sett mest i fattiga länder
såsom Afrika, Asien, Guinea och Liberia.
Med genmodifierad mat kan man
åtminstone delvis hjälpa de kroniskt
undernärda i fattiga länder. Genmodifierad
mat har även en stor roll när det gäller
matproduktionen, vilket är en rejäl
klimatutmaning. Vi människor är
ansvariga för utsläppet av 25% av alla
växthusgaser, vilket är farligt för miljön.
Istället för att fortsätta med det kan man
använda sig av genmodifierad mat.
Konsekvensen av det blir i långa loppet att
jordbruket blir mer hållbart, då det leder
till mindre utsläpp med genetiskt
modifierad mat. Genmodifierad mat är på
det sättet bland dem bästa lösningarna på
undernäring och miljöproblem.
5

Sammanfattningsvis kan GMO bland
annat ge mer mat för de kroniskt
undernärda. Det är även så att GMO bidrar
till forskningsändamål. Med hjälp av
GMO behöver inte maten vi äter bli
besprutade med bekämpningsmedel. Det
finns inte heller några bevis för att GMO
skulle bidra mer till matallergier än icke
genmodifierad mat. GMO är framtiden!


Cornelia Alexander

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Genetiskt modifierad organism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Cornelia Alexandersen [2019-01-29]   Genetiskt modifierad organism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60475 [2019-09-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×