Samkönade äktenskap

1 röster
171 visningar
uppladdat: 2019-01-29
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Samkönade äktenskap

Det finns flera tusentals människor som gifter sig varje år, varav inte ens häften av alla giftermål är
samkönade. Av nyhetsartikeln
Fler gifta och färre skilda
framgår det att samkönade äktenskap har
rasat ner betydligt fort i antal sedan 2015. Det är på grund utav att det inte var länge sedan som
samkönade äktenskap inte var tillåtet i Sverige. Enligt SCB:s hemsida står det att samkönade
äktenskap blev tillåtet 1 maj 2009 i Sverige. Det står även att det är mer vanligt att kvinnor gifter sig
med varandra än män med varandra. Det har lett till att ett flertal homosexuella par gifte sig när det
blev tillåtet till den grad att de kunde ta något år innan man fick ett datum. Vilket resulterade i att de
blev ett färre antal senare med tiden när det inte var en sån stor händelse längre.
Enligt nyhetssidan SVT så är det nu lagligt med samkönade äktenskap i 25 olika länder som Tyskland,
USA, Australien och Grönland. Men det finns tyvärr fortfarande länder och individer som har låg
acceptans av detta. Man kan få ett flertal diverse straff om man utför ett giftermål som är samkönat i
ett land som inte accepterar det.
Hur lagen om samkönat äktenskap tilläts har faktiskt inte väldigt många orsaker bakom det. Det var
så att homosexuella individer gradvis började få mer rättigheter vid slutet av 1980-talet då Sveriges
ministrar under året 2006 var homosexuella och bisexuella. Ministrarna bidrog till den största delen
att samkönade äktenskap tilläts i Sverige.
Jag tycker att fler länder, helst alla om jag fick välja, ska införa lagen om att det är tillåtet med
samkönade äktenskap. Ytterligare länder anstiftar att införa denna lag, så jag ser inte omöjligheten
med att alla länder någon gång kommer acceptera denna lag och införa den.
I artikeln
Kyrklig vigsel för samkönade par?
finns det ett fåtal kyrkor och präster som fullkomligt
vägrar att viga samkönade äktenskap vilket är konsekvensen av att bibeln kan tolkas på olika sätt. Allt
hänger på hur man själv tolkar bibeln och vad man får för synsätt angående samkönade äktenskap
som präst och vad kyrkan tar för ställning. På grund av det finns det fortfarande HBTQ-personer som
inte känner sig välkomna att gifta sig i Svenska kyrkan enligt en präst som arbetar inom Svenska
kyrkan.
Vissa individer världen om påstår att homosexualitet är en sjukdom och är därför livrädda för att
”sjukdomen” ska smitta av sig på en själv eller ens anhöriga. En del av individerna påstår också att
det är mer acceptabelt när det är två lesbiska kvinnor som är partners än när det är två bögar som är
partners. Anledningen till det är att det inte verkar lika iögonfallande och konstigt om två kvinnor
kysser varandra än om två män gör det.
Sammanfattningsvis blev samkönade äktenskap i Sverige tillåtet 1 maj året 2009 och är just i denna
stund tillåtet i 25 olika länder. Dock är det fortfarande inom vissa specifika religioner förbjudet att
vara homosexuell samt att utföra homosexuella handlingar. Konsekvenserna bl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Samkönade äktenskap

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Cornelia Alexandersen [2019-01-29]   Samkönade äktenskap
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60474 [2019-07-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×