Heaven's Gate

2103 visningar
uppladdat: 2019-01-18
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Heaven’s Gate

Heaven’s Gate var en amerikansk religiös domedagssekt som varade mellan 1974 - 1997, grundad av ledare Marshall Applewhite och Bonnie Nettles. Sektens tro var att dess anhängare skulle hämtas från jorden av ett utomjordiskt rymdskepp och föras till The Kingdom of Heaven. När kometen Hale-Bopp passerade jorden trodde man att rymdskeppet skulle följa med kometen och föra dem till denna så kallade högre tillvaro. Hale-Bopp passerade jorden under 1997, vilket även var året som 39 av sektens anhängare begick kollektivt självmord i San Diego, Kalifornien, USA, eftersom kometen ansågs vara tecknet på att det var dags för deras färd till The Kingdom of Heaven. Nettles dog redan 1985 av levercancer.

 

Gudsbild:

För att få avancera till The Kingdom of Heaven så räcker det inte att endast vara redo rent själsligt, utan det krävs utbildning och guidning av en varelse eller själ som representerar denna högre tillvaro. Utbildningen kan ta från flera månader till år, helt beroende på varje persons individuella utveckling. Genom historien är det hittills endast Jesus och ledaren Applewhite som varit rättfärdiga ombud från The Kingdom of Heaven. Denna representant måste vara nöjd med personen för att låta den komma till paradiset.

 

Människosyn:

Anhängarna i Heaven’s Gate såg kroppen endast som en behållare för själen, och att kroppen alltså är ett hinder håller själen i fångenskap från individens andliga utveckling. ”Människoskalet” hade enligt sekten endast oönskade drifter, såsom sexualdriften och familjebanden. Därför behövdes dessa oönskade drifter kuvas till varje pris, i form av exempelvis kastrering och undertryckning av familjebanden. Kastrering var inget tvång, men ungefär hälften av de manliga anhängarna inklusive Applewhite var kastrerade. Undertryckning av familjebanden kan vara en stor bidragande faktor till varför sekten i princip isolerade sig från samhället.

 

Med tanke på deras syn på kroppen som en behållare för själen, så ansåg sekten att alla människor är lika värda, och att det inte är någon skillnad på människor oavsett hudfärg eller etnisk bakgrund. Även skillnaderna mellan könen skulle vara obefintlig. Det fanns alltså inte några skillnader mellan människor, utan endast själsliga skillnader. De enda människor sektens medlemmar såg ned på var så kallade Luciferianer, vilket var varelser som blivit utkastade från Heaven’s Gate. Dessa människor anklagades för att ha avsikt att lura bort människan från själslig fullkomlighet i syfte att själva styra på jorden. Den “sociala normen” anses vara Luciferianernas största medel för att hindra anhängare från att avancera till The Kingdom of Heaven. Heaven’s Gate påstår att Bibeln är ett resultat av en 600 år gammal konspirationsteori skriven av Luciferianerna, och anser att det var de som mördade Jesus.

 

Läran:

Heaven’s Gates lära utgår ifrån den kristna läran, då anhängare skall bl.a. hänge sig totalt åt Gud som det står i den kristna Bibeln. I dagens demokratiska stora länder är det ledaren som bestämmer vad som ska vara etiskt, riktigt och oriktigt - något som Heaven’s Gate anser vara helt förkastligt. Man bör istället lyda sektens regler, då de påpekas vara Guds nya budord. Sekten har många olika regler. Det viktigaste av allt är att man inte får vara lat, inte ljuga för sina lärare och sektmedlemmar (som sekten kallar klasskamrater), berätta direkt när man har gjort fel, inte medvetet bryta mot regler och instruktioner och inte visa eller uppmana till sexuella känslor.

 

Anhängarna i Heaven’s Gate levde asketiskt. De sålde det mesta av sina ägodelar och delade resten jämt sinsemellan resterande anhängare. De skall som sagt göra sig av med alla sina mänskliga drifter och behov, så som familjeband och sexualdrift, samt inte tänka så mycket själv, utan lita på dem äldres kunskaper.

 

Jämförelse med kristendomen:

Den totala hängivenheten åt Gud är likartad mellan Heaven’s Gate och kristendomen, till stor del eftersom att sektens lära utgår från den kristna läran. Däremot lyder man inte Guds ursprungliga budord, utan man följer sektens regler som de själva menar är Guds nya budord. De grundar sin hängivenhet från den kristna Bibeln, i form av en bibelöversättning från 1917 som lyder "Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd". Däremot påstår de att Bibeln är en 600 år gammal samling konspirationsteorier av Luciferianerna, vilket skapar en viss dubbelmoral i deras sätt att tolka Bibeln.

 

Deras inställning till sexuellt umgänge är snarlik kristendomens, dock snäppet grövre. Enligt kristendomen skall du avstå från sexuellt umgänge tills äktenskap, medan Heaven’s Gate menar att du skall avstå helt från denna “oönskade drift” för att dedikera dig totalt åt undervisningen.

 

Både kristendomen och Heaven’s Gate har ett mål med livet - ett paradis. Du avancerar till paradiset genom att lyda Guds ord, vilket är en gemensam nämnare. I kristendomen är det Gud som avgör om du får komma till paradiset eller inte, medan det är ledaren Applewhite som avgör för anhängare i Heaven’s Gate. Inom sekten handlar det mycket om att livet är en utbildning där examen motsvarar avancemang till The Kingdom of Heaven, vilket i viss mån även stämmer in inom kristendomen.

 

Familjen är betydligt mycket viktigare inom kristendomen än i Heaven’s Gate. I kristendomen var familjen större än nutidens kärnfamilj, då den be­stod av hushåll vil­kas över­hu­vu­den var söner el­ler sonsöner till en och sam­ma hu­vud­man. Även tjänstefolk och andra som lydde under huvudmannen ingick i familjen. I biblisk lagstiftning finns en mängd regler som gäller solidariteten mot famil...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Heaven's Gate

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Aaron Grape [2019-01-18]   Heaven's Gate
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60443 [2020-07-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×