Bitcoin och kriminalitet Gymnasiearbete

3 röster
7032 visningar
uppladdat: 2019-01-17
Philip Rönnmark

Philip Rönnmark 21 år

Från
Stockholm, Sweden
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Bitcoin & Kriminalitet


Författare: Philip Rönnmark
Handledare: Daniel Strömberg

 

Anderstorpsgymnasiet

apperxd@gmail.com

 

Abstract
This report aims to examine the criminal use of Bitcoin and how law enforcement should counteract it. The anonymity aspect of Bitcoin has many uses in the criminal world, it allows criminals to conduct illegal acts with low probability of being caught, because of this Bitcoin manages to attract criminals. Crypto-markets such as The Silk Road mostly exist because of using bitcoin as their payment method, as this manages to anonymize their users’ identities. Bitcoin’s aspects have resulted in it being used in traditional crime such as money laundering, drug-dealing. The law enforcements methods of catching criminals are limited, however start-up companies has developed forensic-tools that will help the different agencies. Startup companies working together with law enforcement uses the blockchain which contains all bitcoin-transactions to try uncovering the identities of the criminal pseudo-anonymous bitcoin-addresses. But because of minimal regulations, there are methods that criminals are able to use for overcoming law enforcements attempts of unraveling their identities. Crypto-currency is a recently new technology, therefore competence is relatively low in various law enforcement fields, which worries many as its properties could lead to it being a safe haven for criminals.

 

1. Inledning

 

1.1       Bakgrund och tidigare forskning


Den digitala valutan Bitcoin har funnits sedan 2009 och för det mesta av tiden var det en teknisk nyfikenhet och intresse för ett litet segment av befolkningen. Men under det senaste halvåret har Bitcoin användandet dock ökat väsentligt samt blivit väldigt uppmärksammad i media på grund av dess värdeutveckling inom en kort tid. Inom ett år har Bitcoin ökat i värde från ungefär 997 dollar per Bitcoin till 7188 dollar vilket innefattar att kursen har ökat med 618% sedan årsskiftet[1]

Idag genomgår samhället en digital transformation, allt mer digitaliseras. De möjligheter som öppnas är omfattande men samtidigt ger digitalisering många nya utmaningar. En dörr som har öppnats i sammanband med digitalisering är användandet av kryptovalutor. Kryptovalutor såsom Bitcoin är digitala, dessa digitala valutor tillåter individer att skicka en betalning direkt till mottagaren utan att det går igenom någon tredje-part som en bank eller liknande. Det blir samtidigt allt smidigare att handla med Bitcoin. Men med kryptovalutors potential att radikalt omvandla hela monetära system kommer också en mörkare sida.
Genom att fungera som en decentraliserad valuta, där människor betalar varandra utan en tredje part ger det en stor anonymitet, vilket kriminella kan utnyttja för kriminella aktiviteter.

 

 
 

 

 

1.2       Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka syften kryptovaluta fyller för kriminella verksamheter, samt hur kryptovaluta används av kriminella. Hur gör polisen för att stoppa kriminella aktiviteter där kryptovaluta används.

 

1.3       Avgränsning

Det finns flertal olika kryptovalutor men kommer främst använda mig av den största valutan som i nuläget är Bitcoin, eftersom detta är valutan som byggt en grund för alla andra kryptovalutor. Samt är Bitcoin relativt gammal i jämförelse med andra valutor, vilket innebär att information kring Bitcoin är lättillgängligt. Bitcoin är även den valuta som används mest när det kommer till kriminalitet. Att studera mer kryptovalutor än Bitcoin är ej rimligt med tanke på tidsramen av arbetet, då kryptovalutor har olika aspekter och teknologi.

1.4       Frågeställning

1.     Hur används Bitcoin av kriminella och hur kan polisen motverka det?

 

1.5       Metod och metoddiskussion

 

Detta är en litteraturstudie som främst använder sig av Internetkällor, eftersom på internet återfinns mest information kring Bitcoin, förmodligen eftersom Bitcoin är en digital valuta och de flesta användarna utav den är dataintresserade. Jag plockade information ifrån flertal olika källor för att själv kunna skapa en bild. Anledningen varför jag valt Bitcoin är eftersom det är den äldsta kryptovalutan och då antog jag att det fanns mest information tillgänglig om just Bitcoin istället för andra kryptovalutor. Jag har inte använt mig utav enkäter eller intervjuer eftersom arbetet handlar om kriminella samt polis, därför använder jag internet eftersom informationen är lätt tillgänglig samt att det finns ett stort utbud.  Det blir allt för svårt att utföra intervjuer med kriminella som använt Bitcoin, på grund av att jag inte har möjlighet. Enkäter har jag inte använt mig av på grund av att det svårt att få kriminella som använt Bitcoin att svara på enkäterna och samtidigt få flertal svar. Att använda experiment eller observeringar som metod för detta arbete skulle bli otroligt svårt och komplicerat, på grund av att kriminella som använder Bitcoin är extremt svåra att kontakta eller hitta.

 

 

1.6       Material och materialdiskussion

Källorna som används i detta arbete är övergripande endast Internetkällor. Internetkällor i allmänhet kan vara allt från trovärdiga till icke-trovärdiga. Det negativa med Internetkällor är att de kan lätt ändras och förfalskas till skillnad ifrån böcker i pappersformat där det inte går att ändra sin information när den är utgiven, samt är det allt svårare för en publicist att vara anonym vid bokutsläpp tillskillnad på internet där en publicist kan vara anonym.

En källa som används mycket under titeln penningtvätt är en rapport[2] från företaget Elliptic tillsammans med Center on Sanctions and Illicit Finance (CSIF). The Foundation for Defense of Democracies (FDD) som är CSIFs huvudorgan, är en icke inkomstbenägen organisation som samtidigt inte är partisk. Elliptic är ett företag som med hjälp av teknologiska verktyg kan spåra Bitcoin transaktioner. Båda har samarbetat för att utföra denna rapport. Med tanke på grundarna av rapporterna skulle jag säga att källan är trovärdig eftersom båda grundarna är väl etablerade, FDD som grundades 17 år sedan har gjort flertal rapporter på t.ex. Syrien, Iran. Medans företaget Elliptic grundades 2013 och har samarbetat med flertal brottsbekämpandeorgan. Men samtidigt finns det tveksamheter för källan, då FDD har tidigare fått kritik, på grund av att deras finansiering kommer från donationer, och det blev uppenbart att deras donatorer är ”Pro-Israel” vilket resulterat i att FDD har nästan uppenbart advocerat deras donatorers personliga agenda. Vilket skulle kunna ha påverkat denna rapport om FDD’s donatorer har en viss agenda emot Bitcoin, man skulle kunnat manipulerat rapportens statistik för att framföra en viss agenda. Men samtidigt så är detta ett samarbete med Elliptic som har ett verktyg för att framställa sådan statistik, vilket skulle innebära vid en manipulation av statistik skulle både Elliptic och FDD behöva samarbeta vid en manipulering vilket är osannolikt. Samtidigt finns det fler företag som Elliptic som också har verktyg för spårning av Bitcoin transaktioner som skulle kunna konfirmera det som utges i rapporten. 

Under kapitlet försäljning av illegala droger används en rapport[3] som den svenska polisen delgivit. Källan tros vara sannolik på grund av grundaren som är den svenska polismyndigheten. Risk av manipulation är extremt låg då detta är en statlig myndighet, och det skulle behöva vara korruption till hög nivå för att medveten manipulerad fakta ska utges. Det är större sannolikhet att omedveten okorrekt fakta utges, men vilket samtidigt bedömds sannolikheten vara låg på grund av att rapporterna granskas och är publikt öppet för allmänheten.

Något som kan sänka tillförlitligheten för många av källorna som används i detta arbete är att Bitcoin, darknet är teknologi som är relativt ny för många och komplext. För att utge korrekt fakta och statistik på området behövs ett förstående för teknologin, vilket många inte har. Därför lägger myndigheter och samtliga, tillit till företag, personer och organisationer som förstår och har erfarenhet inom området. Vilket minska tillförlitligheten i och med att en person som inte förstår teknologin inte skulle i samma utsträckning kunna lägga märke till manipulerad eller okorrekt information som någon med förstående och erfarenhet.

 

 

 


2. Resultat

2.1 Bitcoin
Bitcoin är ett elektroniskt system som igenom peer-to-peer[4]  inte är beroende av att lita på en central monetär myndighet och tillåter anonyma, oåtkomliga och oskattliga transaktioner.[5] De flesta kryptovalutor följer samma princip att man utesluter en tredje-part. Man lagrar sina Bitcoin och kryptovalutor i så kallade plånböcker och dessa är också helt digitala, man kan lagra sina Bitcoin i E-plånböcker, lokala plånböcker, eller en hybrid som är en blandning av elektroniska och lokala plånböcker. Det mest förekommande är att man lagrar sina kryptovalutor i E-plånböcker, då lagras dina kryptovalutor på en hemsida, och det finns massvis av dessa hemsidor. Ett annat alternativ är att man lagrar sina valutor lokalt på din dator, då laddar du ner en plånbok och då kan du lagra dina valutor lokalt på din dator.

En Bitcoinadress kan se ut såhär: 1HJEQfTtZqGAt4VvvMLHJQNPja9LPDL43M
Med denna adress kan du motta Bitcointransaktioner, det enda som behövs är att någon skickar en betalning till Bitcoinadressen. När betalningen skickats så kommer denna transaktion lagras i något som kallas Blockchain. Via denna hemsidan https://live.blockcypher.com/btc/ kan man se transaktioner som individer gjort, och detta är möjligt på grund av att Blockchain är offentlig data.

När en Bitcointransaktion skickats så bearbetas transaktionen av så kallade miners, 
transaktionen innehåller även en avgift som avsändaren betalar. Miners använder speciell
programvara för att verifiera transaktionen genom att lösa matteproblem, och i gengäld får
dessa miners Bitcoinavgiften som avsändaren betalade, miners kan aldrig sno Bitcoins
från transaktioner utan kan endast verifiera/neka. Hur mycket Bitcoin som miners
tillhandahåller för att slutföra en transaktion varierar på grund av tillgång och efterfrågan,
desto högre avgift avsändaren väljer att betala desto snabbare kommer transaktionen att
verifieras och utföras av miners eftersom de får större belöning.
Transaktionsavgiften som går till miners är just nu exempelvis 1.345 USD.
[6] Detta är
ett smart sätt att utfärda valutan och skapar också ett incitament för fler människor att mina.
Bitcoin miners hjälper till att hålla Bitcoin-nätet säkert genom att vid ett godkännande av
transaktioner måste de gå igenom flertal krävande matematiska processer för att bli
verifierade, samt så verifieras och kontrolleras transaktionen av andra miners.
Denna process skyddar Bitcoin ifrån att någon enskild person ska kunna manipulera
transaktioner. Men det finns brister på säkerhet när det kommer till Bitcointransaktioner,
en 51% attack
[7] kan teoretiskt sätt utföras på nätverket, vilket innefattar att om någon
eller några utgör majoriteten av miners. En sådan attack skulle innebära att attackerare skulle
kunna modifiera transaktioner, välja vilka transaktioner som blir verifierade, och spendera sina
Bitcoins mer än 1 gång. Men för att detta ska kunna utföras behövs enormt mycket
hårdvara och datakraft, och desto större Bitcoin blir desto svårare blir en sådan här typ
av attack. Men fram tills dess är miners är en viktig och integrerad del av Bitcoin som
garanterar rättvisa samtidigt som gör Bitcoin-nätverket är stabilt och säkert.
[8]


2.2 Bitcoin & Darknet


Alla Bitcoin-transaktioner lagras i en offentlig huvudbok som heter Blockchain[9]. De data som lagras i var och en av dessa transaktioner inkluderar ett Bitcoin betalningsbelopp och Bitcoin-adresserna till avsändaren och mottagaren. Eftersom varje transaktion använder Bitcoin från en tidigare transaktion, och Blockchain är offentliga data, har varje Bitcoin-betalning en spårbar historia som kan ses av någon[10]. Bitcoin-adresser är inte själva kopplade till en person eller enhet. Därför kallas Bitcoin ofta pseudonym eller pseudo-anonym. En persons identitet kan emellertid vara associerad med en Bitcoin-adress på annat sätt, då är det möjligt att se personens transaktioner bakåt och framåt genom Blockchain-historiken. En enkel anonymitetsläcka kan avslöja en persons hela Bitcoin-transaktionshistorik.


Darknet[11] är ett nätverk där man bara kan surfa med särskilda webbläsare som Tor[12]. Dessa webbläsare erbjuder anonymitet för användaren. Darknet har en stark koppling till 
Bitcoin då anonymiteten oftast är en viktig aspekt för dess användare. På Darknet återfinns illegala verksamheter och svarta marknader där försäljning av illegala droger, vapen och mera förekommer.2.3 Anonymiteten för Bitcoin och Darknet

Varor och tjänster kan köpas på Darknet och betalningarna måste normalt sätt utfärdas i Bitcoin. Kryptovalutor kan ge ökad anonymitet på Darknet då valutaororna ger en nivå av anonymitet som en traditionell valuta inte kan ge.  Bitcoins nivå av anonymitet beror på att man inte kan spåra transaktionerna tillbaka till en specifik individ. 
Kryptovalutor som Bitcoin används på kryptomarknader för att många av de tillgängliga objekten är olagliga att inneha. En användare kan vara orolig att deras köp av droger eller vapen exempelvis kan spåras tillbaka till dem som kan få rättsliga konsekvenser.


Rollen av anonymitet på Darknet är djupgående, den tillåter individer eller grupper att kunna surfa på Darknet relativt oupptäckta från myndigheter. Darknet-användare kan känna sig dolda från andra användare och känna att de inte längre behöver uppföra sig enligt normen. Denna förlust av självmedvetenhet och självreglering kan eventuellt leda till beteende som anses vara avvikande beteende, anonymitet kan leda till negativt beteende men även kan det ge fördelar. Det kan möjliggöra mer öppna samtal om känsliga ämnen som är inte är accepterade av samhället, det kan exempelvis möjliggöra öppna diskussioner av deras statsöverhuvud, speciellt i land där kritik riktat mot staten bestraffas.


2.4 Kryptomarknader

En kryptomarknad är en plattform för försäljning som för tillsamman flera leverantörer som säljer mestadels olagliga varor och tjänster. Kryptomarknader kan ha samma utseende som vanliga marknadsplatser som exempelvis eBay och Amazon, och de tillåter deras kunder att söka och jämföra produkter och försäljare. Vad som skiljer dessa marknader från etablerade vanliga webbmarknader är dock att de erbjuder anonymitet genom användningen av Darknet. Kryptomarknader innehar en rad strategier för att dölja identiteten hos deras deltagare, genom att göra transaktioner anonyma och dölja fysiska platser av servrar. Decentraliserade och relativt ospårbara kryptovalutor, såsom Bitcoin som betalningsmetod.

Svarta marknader på Darknet uppstod när det blev allt tydligare att mycket pengar kunde tjänas för relativt låga investeringar. Internets tillväxt möjliggjorde att likasinnade individer att hitta varandra och ansluta lättare, vilket ger lättare tillgång till verktyg och vapen, liksom till fler mål.[13]

Köparna lockas till kryptomarknader på grund av upplevd ökad säkerhet, förbättrad kvalitet och variation, lätthet och leveranshastighet.[14] Enligt tidigare forskning och intervjuade verkade köpare på kryptomarknader också vara relativt unga, utbildade och tekniskt kunniga män från anglosaxiska och andra europeiska länder.[15]

Köparna tycktes vara motiverade att köpa droger på darknet på grund av en uppfattning om ökad säkerhet, förbättrad kvalitet och produktsortiment, anonymitet och leveransens lätthet och snabbhet. Tidigare forskning visade att köpare uppskattade också insynen och omfattningen av information om produkter som finns tillgängliga på kryptomarknader.[16]En studie påstår att virtualisering av narkotikarelaterad handel med forum där man kan lämna betyg och feedback på säljare och deras produkter, kan minska kriminalitet samt våld[17] Eftersom vid traditionell droghandel behöver man fysiskt närvara vid köp av droger, detta resulterar i att risken av våldsinslag är allt högre än vid droghandel via internet. Risken är betydligt större att du exempelvis blir rånad. Virtualiserad droghandel lyckas eliminera våldsinslag i droghandel, samt att möjligheten att lämna betyg och feedback resulterar i risken av att bli lurad är låg.

 2.5 Försäljning av illegala droger

Narkotikatrafik är det ämne som oftast är associerat med Darknet och internet, dessa har en växande roll i marknadsföring och försäljning av narkotika[18], speciellt i områden där tillgänglighet på narkotika är låg. Trafiken till narkotikahanteringswebbplatser var den näst mest populära i Dr Gareth Owens studie om darknetsöksvanor.[19] Dessa nätmarknader har inte ersatt traditionell drogförsäljning, utan snarare kompletterat samt delvis integrerats i den. Personer utan kriminella kontakter har satts inför en ökad tillgänglighet av narkotika.[20] Samt så sker betalningen av produkter nästan uteslutande av Bitcoin på dessa marknadsplatser.[21]

En av de största och mest ökända Darknetmarknader var Silk Road där all handel skedde i kryptovaluta som Bitcoin. Det skapades 2011 av Ross William Ulbricht som gömde sig under alias Dread Pirate Roberts (DPR).[22] Det beräknas att DPR mottog över 13 miljoner dollar i provisioner från att tillåta leverantörer att använda sin Silk Road-plattform. I juli 2013 stängde FBI Silk Road. Som en del av sin undersökning bestämde de sig för att över 1,2 miljarder dollar i försäljningen hade inträffat med 150 000 kunder och 4 000 säljare.[23]Dessa svindlande siffror visar omfattningen av olaglig handel på den mörka banan. nedläggningen av Silk Road var inte slutet på Darknets webbmarknader. Faktum är att många fler sprungit upp för att ta plats för Silk Road.


En viktig fördel med att köpa och sälja droger via en kryptomarknad är att köparen och säljaren förblir anonym och behöver därför inte oroa sig för våld, utpressning eller rån. Medan den konventionella droghandeln är byggd på makt och våld, i den anonyma världen av darknet är detta inte ett problem. Det finns dock en annan sida till denna anonymitet, potentiella nykomlingar på dessa kryptomarknader kan känna sig extremt obekväma om att inte veta vem de är har att göra med och vem de överlåter sina Bitcoins eller droger till. Ur denna synvinkel, är gatuhandel där narkotika och pengar byter händer samtidigt är lättare att hålla reda på. Och om en köpare eller säljare blir lurad eller bestulen på en kryptomarket är det nästan omöjligt att ringa gärningsmannen till konto. En annan nackdel med denna anonymitet är att det alltid finns en rimlig chans att en säljare faktiskt säljer till en civilpolis vilket många drogsäljare skulle vilja undvika. Eftersom denna försäljning ger polismyndigheter möjligheten att skaffa bevismaterial, exempelvis när drogförsäljaren ska posta brevet i postlådan, eller kan rättsteknisk analys av drogen leda till ledtrådar.

 

2.6 Ransomware 

WannaCry är ett Ransomware[24] virus som skapade rubriker i media, ransomware attacken började fredagen den 12 maj 2017[25] och inom en dag rapporterades ha infekterat mer än 230 000 datorer i över 150 länder.[26] Spridningen av viruset hade stora effekter då sjukvård, företag och mera vart offer. Delar av Storbritanniens  nationella hälso- och sjukvårdstjänst (NHS) blev infekterade och orsakade att vissa tjänster som tillhandahölls behövde begränsas till att bara ta emot patienter vid nödläge.[27]

Som flera moderna ransomwarevirus visar viruset ett meddelande som informerar användaren om att filerna har krypterats och kräver en betalning på cirka 300 dollar i Bitcoin inom tre dagar, eller 600 dollar inom sju dagar.[28] [29] 
Som med alla Bitcoinplånböcker är deras transaktioner och saldon offentligt tillgängliga igenom Blockchain, men fortfarande så är ägarna utav Bitcoinplånböckerna fortfarande är okända.[30] Från och med den 14 juni 2017, vid 00:18 ET, hade totalt 327 betalningar på totalt 130 634,77 dollar i Bitcoin överförts.[31]

 

2.7 Penningtvätt

I en rapport[32] som Center on Sanctions & Illicit Finance och företag Elliptic gav ut anges att brottslingar - ofta tidiga adoptörer av ny teknik - uppskattade snabbt att Bitcoin har unika egenskaper som potentiellt kan tjäna sitt intresse för att undvika rättsväsenden. Forskningen sysselsätter "Elliptics kriminaltekniska analysverktyg, som kombinerar offentlig Blockchain-data med en databas av Bitcoinadresser associerade med kända enheter, för att ge synlighet till vem som handlar med vem i Bitcoin."

Studien granskar data mellan 2013-2016 från 214 konverteringstjänster[33], "inklusive virtuella valutaväxlingar, spelwebbplatser och mixers[34]", Bitcoincirkuleringar som härrör från 102 olagliga enheter. De olagliga enheter som 30 darknet-marknadsplatser, 6 darknet-tjänster, 16 darknet-leverantörer, 5 identifierade Ponzi-system[35], 19 ransomware-system och 26 enheter som bedriver kriminella aktiviteter.[36]


Forskningen drar slutsatsen att "konverteringstjänster i Europa fick den största andelen olagliga Bitcoins", Europas konvertingstjänster mottar "mer än fem gånger så mycket som de nordamerikanska tjänsterna." Detta kan bero på att EUs regleringar kring anti-penningatvätt inte har omfattat kryptovalutor.

 

I undersökningen av konverteringstjänster konstateras att darknet-marknadsplatser står för mer än 97% av de olagliga Bitcoins som cirkulerades genom Bitcoinekonomin mellan 2013 och 2016. Det enda året som undersöktes i vilket darknet-marknaderna befanns ha svarat för mindre än 97% av de olagliga fonderna var 2016, då uppgången av Ransomware kom till ytan, då estimerar man att 15,75% av olagliga Bitcoins härstammar från ransomware. [37]

Men slutsatsen var att andelen olagliga medel är mindre än en procent av alla Bitcointransaktioner som ägde rum från 2013 till 2016[38]. Andelen olagliga transaktioner minskade avsevärt eftersom Bitcoin fick kontinuerlig popularitet och adoption.[39]

 

Studien indikerar att de flesta typer av konverteringstjänster har fått Bitcoins från olaglig verksamhet, men det verkar som att majoriteten av de medel de mottagit inte vara olagliga. Men två typer av tjänster i synnerhet - mixers och onlinespelstjänster - får en stor andel olagliga Bitcoins och är därmed betydande oro för Bitcoin-tvättning. Det är anmärkningsvärt att konverteringstjänster i Europa tenderar att få högre andel olagliga Bitcoins jämfört med andra regioner. Det är också uppenbart att tjänster som verkar dölja sin plats har höga nivåer på Bitcoin-tvättning[40]


Några viktiga egenskaper hos Bitcoin som visar sig vara fördelaktiga för penningtvättare är anonymitet och flexibilitet[41]. Utan att kunna binda en identifierbar person till en enda Bitcoin-adress, skulle spårning tvättade medel vara extremt svårt för myndigheter. Bitcoin möjliggör eventuellt att kriminella kan överföra pengar i nära ögonblicklig hastighet till låg eller ingen kostnad, med mycket låga hinder, medan de fortfarande är nästan anonyma utan vad som annars skulle innebära i allmänhet mycket pappersspår. Användarnas förmåga att byta Bitcoins direkt för andra valutor, att överföra via ett oändligt antal olika Bitcoin-adresser för förvirring, och att handla med andra användare för fysiska varor. I huvudsak kan Bitcoin och kryptovalutor möjliggöra penningtvätt snabbare, billigare och mer diskret än någonsin tidigare.

I Storbritannien har man sett ökad användning av så kallade kryptovalutsbankomater och polisen i Storbritannien har varnat om att gängmedlemmar och knarklangare sätter in sina intäkter i dessa bankomater för att sedan kunna tvätta pengarna.[42] Kryptovalutsbankomater fungerar så att man konvertera sin traditionella Fiat-valuta till en kryptovaluta, vissa kryptovalutsbankomater har också möjligheten att göra vice versa. En insättning på en kryptovalutsbankomat skulle innebära att traditionellt pappersspår inte längre skulle existera, vilket försvårar polisens arbete med att försöka komma åt pengarna.
Polisen har i Storbritannien beskrivit kryptovalutor som ett av de största framväxande hoten inom organiserad brottslighet, eftersom gängen har insett att kryptovalutsbankomaten erbjuder den perfekta möjligheten att avlasta stora mängder kontanter. [43]
Traditionellt har kasinon och bookmakers använts för att tvätta brottslighet, men den brittiska polisen tror att kryptovalutsbankomater snart kommer att ta över dem.[44]


2.8 Utpressning

 

Grant Thorntons internationella företagsrapport (IBR) visar att globalt sett har nästan en av fem företag (17%) som utsatts för en cyberattack de senaste 12 månaderna utsatts för utpressning. I nästan hälften (46%) av dessa fall krävdes några eller alla pengar i Bitcoin.[45]

Mellan 2014 och 2015 utsatte en kriminell grupp som kallades "DDoS ’4’ Bitcoin" (DD4BC) hundratals individer och företag för DDoS-attacker. DD4BC genomför en demonstration på DDOS[46]-attacken på offret, följt av ett e-postmeddelande som introducerade sig, krävde ett lösenbelopp som betalades i Bitcoins och hotade att en högre attack skulle utfärdas om lösensumman inte betalades inom den angivna tidsfristen. [47]

Privatpersoner har även blivit offer för utpressning av en okänd aktör. Denna okända aktör har skickat brev till flertal individer där han påstår att han iakttagit mottagaren varit otrogen.[48](Se bilaga 1). Om inte en betalning varierande mellan 2000–8000$ i Bitcoin skickas till utpressarens Bitcoin-adress så kommer gärningsmannen skicka bevis av denna påstådda otrohet till partnern och släktningar. Patrick Wyman en specialagent inom FBI:s penningtvättavdelning säger att gärningsmannen har skickat brev i hopp om att mottagaren av brevet faktiskt varit otrogen och kommer betala summan.

Paul Jacobs som erhåller titeln Global leader för Cyber Security Services på företaget Grant Thorthon kommenterar ” Bitcoin is the currency of choice for cyber criminals. For groups and individuals seeking to exploit businesses’ digital weaknesses, the rise of virtual currency must seem like the perfect opportunity. The anonymous nature of Bitcoin using sophisticated encryption allows cyber-criminals to conceal their identities while receiving funds. Business leaders need to understand the implications of paying ransoms in Bitcoin. It is anonymous, virtually untraceable, and it supports global criminal activity and terrorism.”

 

 

2.9 Terroristgruppsfinansiering med Bitcoin

Kryptovalutor som Bitcoin har uppmärksammats av olika kriminella grupper och kan utgöra en risk för terroristgruppsfinansiering. Denna teknik möjliggör anonym överföring av medel internationellt. Medan det ursprungliga köpet av valutan kan vara synlig (t ex via banksystemet) är alla följande överföringar av den kryptovalutan svår att upptäcka. US Secret Service har observerat att brottslingar letar efter och hittar kryptovalutor som erbjuder: anonymitet för både användare och transaktioner[49].

Den 28 augusti 2015 dömdes Ali Shukri Amin till 11 års fängelse och med livstid av övervakad frisläppande, och övervakning av hans internet-aktiviteter för att konspirera för att tillhandahålla materiellt stöd och resurser till ISIL.[50] Han medgav att han använde Twitter för att ge råd och uppmuntran till ISIS och dess anhängare. Amins Twitter-konto hade över 4 000 följare och användes som en pro-ISIS-plattform. Speciellt använde Amin detta konto för att genomföra twitter-baserade konversationer på sätt att utveckla ekonomiskt stöd för ISIS med hjälp av kryptovaluta, såsom Bitcoin, och på så sätt att skapa ett säkert donationssystem och fonder för ISIS.[51]

 

2.10 Hur motverkas kriminella aktiviteter med Bitcoin av polisen


För polisen, så är online-övervakning ett nytt tillvägagångssätt för att hantera narkotikamarknaderna, och de fortsätter att bygga erfarenheter inom detta område. Strategier för brottsbekämpning är främst inriktat på marknadsstörningar, vilket är då man minskar förtroendet kring anonymitet, såväl som identifiering, arrestering och åtal av säljare i kryptomarknader. Civilpoliser kan delta hemliga operationer genom att infiltrera marknader, bli tillförlitlig köpare och arrangera ett möte ansikte mot ansikte. På EU-nivå, Projekt: ITOM (Illegal Trade on Online Marketplaces) har etablerat ett EU-nätverk för nätverket för cyberbrottslighet, med en av dess uppgifter är att skapa effektiva sätt att bekämpa olaglig handel inom online-marknadsplatser.

 

EU har lagt fram strategier för hur polis ska motverka kryptomarknader[52], de ska 
Fortsätta deras nuvarande arbete med att motverka de största kryptomarknader, där man fokuserar på adminstratörer samt moderatorer på dessa marknader. Åtala de säljarna som bedöms sälja störst kvantitet. Samt så ska polisen försöka vara mellan hand på dessa kryptomarknader. Beslagta kryptovalutor när det är möjligt och demontera kryptovalutor som gör det möjligt att ta emot och skicka betalningar för droger. 
Investera i stora datatekniker för att dra paralleller mellan säljares användarnamn och internet aktiviteter med IP-adresser.  Övertyga internetleverantörer som ovetandes är värdar för kryptomarknader till att sluta privata samarbeten med internetleverantören. Angripa medvetande internetleverantörer med regleringar eller åtal. Utveckla kontrollen av paketpost, som skulle leda till minskade odds för att framgångsrikt kunna skicka droger via post. Utveckla en strategi som skulle förstöra tillit till säljare och köper inom dessa kryptomarknader.[53]

 

 

När polisen i Storbritannien ville komma åt en knarklangare som sålde stora mängder MDMA kontaktade dem företaget Elliptic.[54] Och med hjälp av deras möjligheter att spåra Bitcoin-transaktioner så lyckades identifiera en 26-årig man som senare blev åtalad. Det finns även fler företag som specialiserar sig på samma område som Elliptic, konkurrenten Blockchain Alliance som också är ett företag som använder kriminaltekniska verktyg för att bekämpa brott på Blockhain. Med grundaren av Blockchain Alliance säger att mjukvaruindustrin för spårning av Bitcoin-transaktioner är ”blomstrande”.[55]


De här brottsbekämpande företagen hjälper brottsbekämpande organ som Europol, FBI, DEA och Department of Homeland Security. Genom markering av kryptovalutstransaktioner och användandet av grafanalys för att hitta mönster eller kluster av samhörande digitala plånböcker. När de väl kan ansluta Bitcoinplånböcker till specifika brott kan pengar spåras över Bitcoinnätverket för att slutligen leda till olika hemsidor där Bitcoins utväxlas mot traditionella valutor som sätts in på gärningsmannens bankkonto.[56]

Eftersom kryptovalutor blir mer förekommande kommer brottslingar att anpassa sina metoder. Nu säger medgrundaren av Elliptic Tom Robinson, att banbrytande skurkar kommer förflytta sig från Bitcoin till säkrare valutor som Monero, som byggdes för att vara lika anonym som kontanter. Programföretag kommer att behöva anpassa sina metoder för att fortsätta, säger han.[57]

Att spåra kriminell aktivitet genom Blockhain blir mer populärt. Februari 2016 skrev en annan Blockchainanalyskonkurrent, Chainalysis Inc, ett memorandum med Europol och tillhandahöll 1,6 miljoner dollar. Det New York-baserade företaget kommer också att hjälpa rättsväsendet med att spåra kriminella.[58]

Företaget Elliptic som varit väldigt framgångsrika inom att hjälpa brottsbekämpande organ att spåra kriminella aktiviteter har gett rekommendationer för hur man ska motverka dessa typer av kriminella aktiviteter med kryptovaluta. Elliptic uppger att nyckeln till att ta itu med mönstret för penningtvättning med Bitcoin som observerats i deras studie är att finansiella institut måste undersöka företag som inte jobbar utifrån anti-penningtvättpraxis, undersöka och förbättra området där företag överlåter valutor utan licens samt företag som inte följer policys och lagar. Elliptic föreslår att myndigheter ska pressa företag så de utövar know-your-customer praxis.[59]

 Det faktum att de flesta mixers och Bitcoin-spelwebbplatser är oftast undangömda verksamheter, tyder detta på att de förmodligen försöker undvika de grundläggande regleringar. Eftersom en handfull specifika mixers och Bitcoin-spelwebbplatser stod för 97 procent av Bitcoin-penningtvätt, bör detta vara målgrupperna som prioriteras av brottsbekämpande organ. Även när mixare och spelplatser inte publicerar sin lokalisering eller äganderätt kan rättsväsende använda webbplatsdomänanalys samt Bitcoin-Blockhain kriminaltekniska verktyg för att identifiera sannolika ägare och administratörer av dessa webbplatser.[60]

Bitcoin är den första kryptovalutan, inte den enda. Under de senaste åren har utvecklare skapat nya kryptovalutor, till exempel Zcash, Monero och Dash, med sekretessfunktioner som gör dem svårare att spåra med hjälp av Blockhain-analystekniker. Monero ser särskilt ökad adoption på Darknet.[61] Mer anonymitet kan vara en viktig funktion för att användningen av laglig kryptovaluta ska växa, men det måste balanseras med att brottsbekämpningen måste kunna spåra transaktioner under vissa omständigheter.[62] Under de kommande åren behöver cyber-brottsbekämpning förvärva den tekniska kompetensen för att bekämpa olaglig användning av kryptovalutor, och regeringar bör förstå riskerna med dessa uppkommande mer anonyma kryptovalutor. [63]

Mike Harris som erhåller titeln Partner på Cyber Security Services i företaget Grant Thorton uttrycker sig om hur man bör motverka cyberkriminalitet med bitcoin” Cybercrime must be combatted from a number of angles, all the way from prevention through to shutting down the mechanisms to launder the proceeds. The prevalence of Bitcoin in the cyber world must be a cause of concern to regulators, policy makers in financial regulation, compliance professionals, and genuine users of Bitcoin.”

 

 

 

3. Diskussion

Bitcoin kommer sannolikt fortsätta att locka till sig kriminella som ser det som ett medel för att flytta eller stjäla pengar samt ett sätt att göra donationer till olagliga grupper. Om Bitcoin stabiliseras och växer i popularitet blir det ett allt mer användbart verktyg för olika olagliga aktiviteter bortom cyberområdet. Eftersom Bitcoin inte har en centraliserad myndighet är det svårt att upptäcka misstänkt aktivitet, identifiera användare och skaffa transaktionsposter - problem som kan locka skadliga aktörer till Bitcoin. Bitcoin kan också logiskt locka penningtvättare och andra brottslingar som undviker traditionella finansiella system genom att använda Internet för att genomföra globala monetära överföringar.

Bitcoins egenskaper utnyttjas av kriminella, egenskaper som pseudo-anonymitet, snabba transaktioner som inte går igenom en tredje-part som t.ex. banker, m.m.  Bitcoin och andra kryptovalutor har förändrat den traditionella brottsligheten, på så sätt att Bitcoin möjliggjort för kriminella att sälja droger via darknet, som i sig minskar risken för åtal för gärningsmannen, samt så är drog köp via darknet något efterfrågat på grund av dess anonymitet, forum, utbud, lättillgänglighet. Penningtvätt med Bitcoin är oroväckande för vissa rättsväsenden, där majoriteten var penningtvätt sker i Europa.


Eftersom Bitcoin och andra kryptovalutor är lättillgängliga, öppen källkod och på ett decentraliserat nätverk, är det osannolikt att de kommer att försvinna som en digital betalningsmetodalternativ inom en snar framtid. Med andra betalningsmetoder så uppstår nya olagliga finansiella risker när de introduceras till allmänheten, men överlever och så småningom blomstrar när skyddsåtgärder utvecklas för att ta itu med (men aldrig fullständigt eliminera) deras brottsliga användning. Kreditkort, bankbank, banköverföring och kontanttransaktioner har alla varit och fortsätter att användas för brott. Akademiska forskare och regeringsanalytiker bör studera historien om äldre betalningsmetoder, härleda lärdomar och formulera en ram för hur finansiella tillsynsmyndigheter ska närma sig riskreducering. Sådan forskning bör konsulteras av ledande tänkare inom kryptovalutsindustrin.

Eftersom anonymitets aspekten av Bitcoin är något som försvårar polisens möjligheter att åtala en gärningsman bör detta området vara i fokus. Med hjälp av kriminaltekniska Blockhain verktyg så har man lyckats fått fram gärningsmäns identitet, där man utnyttjar offentligheten av alla transaktioner inom Blockhain. Man bör även sätta press på Bitcoin-industrin att införa KYC (Know you Customer) praxis, detta skulle tillåta polismyndigheter att enkelt spåra gärningsmän. Men vissa tjänster som mixers och gamblingwebbplatser tillåter gärningsmän att tvätta pengarna, vilket bör tacklas av polismyndigheter igenom regleringar och lagändringar, speciellt inom EU. Under de kommande åren behöver polismyndigheter förvärva den tekniska kompetensen för att bekämpa olaglig användning av kryptovalutor, speciellt då vissa polismyndigheter behöver samarbeta med Blockhain företag på grund av kompetensbrist.

De senaste åren har utvecklare skapat nya kryptovalutor, till exempel Zcash, Monero och Dash, med sekretessfunktioner som gör dem svårare att spåra med hjälp av Blockhain-analystekniker. Monero ser särskilt ökad adoption på Darknet på grund av dess högre standard av anonymitet. Därför är det viktigt att polismyndigheter förstår riskerna med dessa uppkommande valutor, och införskattar kompetens nog för att kunna motverka brottslighet med dessa valutor.

 Källförteckning


Barratt, M. J., Lenton, S. and Allen, M. (2013), ‘Internet content regulation, public drug websites and the growth in hidden internet services’, Drugs: Education, Prevention and Policy 20, pp. 195–202


BBC "Cyber-attack: Europol says it was unprecedented in scale"BBC News. 13 Maj  2017. Hämtad 2017-11-19. http://www.bbc.com/news/world-europe-39907965

Bitcoinmining (2018). Hämtad 2018-01-11 https://www.bitcoinmining.com/

Bitcoinwiki (2017) Väg. 
https://en.bitcoin.it/wiki/Block_chain) Hämtad 2017-09-12

BitInfoCharts (2018) Bitcoin Avg Transaction Fee historical chart. BitInfoCharts.  https://bitinfocharts.com/comparison/bitcoin-transactionfees.html (Hämyad 2018-03-21)

Brenner, Bill. (2017)"WannaCry: the ransomware worm that didn't arrive on a phishing hook". 17 maj. Naked Security. Sophos. https://nakedsecurity.sophos.com/2017/05/17/wannacry-the-ransomware-worm-that-didnt-arrive-on-a-phishing-hook/  (Hämtad 2017-11-19.)

Bryans, Danton (2014) "Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution," Indiana Law Journal: Vol. 89: Iss. 1, Artikel 13. 
Tillgänglig: http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol89/iss1/13 (2018-03-14)

Camber, Rebecca och Greenwood, Chris (2017). Drug dealers using bitcoin cashpoints to launder money: Police warn of explosion in use of digital currency by criminals to offload ill-gotten gains. The daily mail, 4 december. Tillgänglig: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5142033/Drug-dealers-using-bitcoin-cashpoints-launder-money.html (2018-03-14)

Collins, Keith. "Watch as these bitcoin wallets receive ransomware payments from the global cyberattack"
Quartz. Hämtad 2017-11-19. https://qz.com/982993/watch-as-these-bitcoin-wallets-receive-ransomware-payments-from-the-ongoing-cyberattack/

[1]@actual_ransom tweets". Twitter. Hämtad 2017-11-19

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Bitcoin och kriminalitet Gymnasiearbete

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Philip Rönnmark [2019-01-17]   Bitcoin och kriminalitet Gymnasiearbete
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60442 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×