Kort Uppsats om OSI-Modellen

2578 visningar
uppladdat: 2018-11-22
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

OSI - Modellen

 

OSI - modellen förkortning för “Open Systems Interconnection”. OSI är den mest kända och uppskattade kommunikationsmodellen.  Modellen är uppdelad i 7 lager där varje lager har sin egen uppgift. Detta sätt är ett schematiskt sätt att dela upp funktionerna från de mest simpla till de mer övergripande.

 

Lager 1 - Det fysiska lagret

Detta lagrets uppgift är att koppla flödet av ettor och nollor åt rätt håll vid varje punkt i ett nätverk. Det fysiska lagret är det lägsta lagret i OSI modellen. Det fysiska lagret klarar inte av att göra något på egen hand, därför kallar man det första lagret “dumt”.

För att det fysiska lagret ska kunna utföra sin uppgift måste de överliggande lagret instruera fysiska lagret vad det ska göra. Det fysiska lagret är ungefär som en hiss, den åker dit den blir tillsagd men den vet inte varför den åker dit eller vad den bär med sig dit.

 

Lager 2 - Datalänklagret

Datalänklagret styr flödet av ettor och nollor (data) i ett nätverk. Lagret förhindrar att flera meddelanden skickas samtidigt och kan även i vissa fall rätta fel i överföring av data. Datalänklagret är det näst lägsta lagret och styr det lägsta lagret, det fysiska lagret.

 

Lager 3 - Nätverkslagret

Detta lager ser till att meddelanden går hela vägen från avsändare till mottagare till skillnad från datalänklagret som bara överför data från punkt till punkt ( En punkt i ett nätverk kallas även för Nod)  Nätverkslagret hittar en väg genom nätverket för varje meddelande och kan även lösa enkla problem i överföringen. Detta lager ger instruktioner till Datalänklagret och får instruktioner från lager 4.

 

Lager 4 - Transportlagret

Transportlagret är det lager som ser till att det meddelande som skickats är densamma som mottagaren på andra sidan tar emot. Man kan tycka att detta lagret har samma funktion som nätverkslagret men så är det inte. Nätverkslagret ser bara till att det kommer fram och bryr sig inte om något annat medans Transportlagret ser till att meddelandet kommer fram utan förändringar. Transportlagret tar emot instruktioner från lager 5

 

Lager 5 - Sessionslagret

Sessionslagret skapar en så kallad session, alltså inleder, genomför och avslutar kommunikation mellan två datorer. Detta lagret tar kontakt med mottagaren när avsändaren vill skicka information och berättar om mottagaren är villig och har möjlighet att ta emot information. Lagret kontrollerar även att sessionen flyter på och avslutas sedan. När det inte går att skapa någon uppkoppling har inte sessionslagret någon stor påverkan. Sessionslagret tar instruktioner från Lager 6

 

Lager 6 - Presentationslagret

Presentationslagret ser till att meddelandet når den mänskliga mottagaren i rätt form.

Presentationslagret hanterar sådant som kodning av tecken, dokumentstruktur, format för bilder och video. Presentationslagret kan även hantera kryptering. Presentationslagret ger instruktioner till Lager 5 och får instruktioner från Lager 7.

 

Lager 7 - Applikationslagret

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

https://it-ord.idg.se/

Kommentera arbetet: Kort Uppsats om OSI-Modellen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Oliver Clasborn [2018-11-22]   Kort Uppsats om OSI-Modellen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60431 [2020-06-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×