Historia 1a2 - Sveriges Historia

1550 visningar
uppladdat: 2018-09-13
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Hej alla! Här kommer ett arbete som jag gjort i Historia 1a2. Hoppas att ni kan få användning av texten. Kommentera gärna era synpunkter. 

 

                                                                                      Sveriges historia

Uppgift 1

 

       Birger jarl (Birger Magnusson) född omkring år 1210 ses idag som Sveriges grundare, han byggde upp en stor borg vid Mälaren, borgen fick namnet Tre Kronor vilket idag är Sveriges nationalsybol. Runt borgen byggdes det sedan en stad som fick namnet Stockholm. Han stiftade även dem första landslagarna, dem så kallade fridslagarna (hemfrid, kyrkofrid, tingsfrid och kvinnofrid).

Källorna är ganska oense om hur vi ska minnas Birger jarl.

Vissa källor skriver att han är en tyrann pga hans hänsynslösa metoder medans andra fokuserar på hans goda verk. Men alla källor enas om att utan Birger jarl - inget Sverige.

 

       Magnus Ladulås (Magnus Birgersson) född omkring år 1240 son till Birger jarl och Kung över Sverige.

Det finns olika teorier var namnet “Ladulås” kommer ifrån. Den vanligaste är teorin är att han satte lås för bondens lada.

Alsnö stadga är utformat som ett öppet kungligt brev till folket. Det är uppdelat i fyra olika “artiklar”. Den mest kända är ett gästningsförud som förbjuder stormännen att våldgästa bönderna.

Ungefär: de rika blir aldrig så rika att de drar sig från att besöka en nödställd mans hus och äta upp det den nödställde det han arbetat för under en lång tid utan att betala.

Namnet Ladulås är antagligen en efterkonstruktion då det i de bevarade källorna står “den gamle” om Magnus. Källorna tenderar att skriva gott om Magnus just för hans lag där han ställde sig på böndernas sida och för hans givmildhet till kyrkan.

 

       Heliga Birgitta (Birgitta Birgersdotter) född år 1303 är den enda person som blivit helgonförklarad av påven i norden fram tills 2016 då även Elisabeth Hesselblad blev helgonförklarad.

Birgitta uppfostrades i ett välbärgat hem där hon fick undervisning i svenska tal och skrift, detta var sällsynt under denna tidsperiod. När Birgitta endast var barn fick hon drömmar där Jesus talade till henne. Hennes önskan var att bli nunna och ägna sitt liv åt kyrkan, hennes far Birger Persson förbjöd detta.

Hon giftes bort som trettonåring till Ulf Gudmarsson. Både Ulf och Birgitta var mycket troende och vallfärdade till olika heliga platser. Ulf avled 1344, och efter detta började Birgitta få fler uppenbarelser där hon bland annat blev kallad att bli “kristi brud” och “språkrör för Gud”. Birgitta skrev ner dem flesta av sina uppenbarelser som sedan översattes till latin av präster. Birgitta fick över 600 uppenbarelser under sin livstid.

Birgitta var driven att bygga upp och starta ett nytt kloster för både munkar och nunnor, men för detta behövdes påvens godkännande. Hon reste ner till Rom 1349 men inte förrän 1370 fick hon tillstånd att bygga den nya klosterorden. Den mest välkända är huvudklostret i Vadstena samt ca 80st till runt om i Europa. Hon avled 1773 och ligger idag begravd vid Vadstena Klosterkyrka.  Källorna är ense om att hennes liv präglats av det goda. Hon har dock fått mycket kritik av bland annat Martin Luther där han kallade henne för “die Tolle Brigit” (den galna Birgitta) och Olaus Petri där han kallar hennes uppenbarelser för dagdrömmar.

 

       Gustav Vasa (Gustav Eriksson) född 12 maj 1496 är en av dem kändaste kungarna i Sveriges historia. Gustav är den kung som införde arvmonarki dvs att kronan går i arv i generationer, han valdes till kung 6 juni 1523 som idag är Sveriges nationaldag, han har även blivit kallad för Sveriges landsfader under senare 1800-talet och har därför blivit en viktig nationell symbol för Sverige.

Gustavs karriär tog start ganska tidigt eftersom att han var släkt med Sten Sture den yngre, Gustav sändes till sin släktings hov för praktiska ting såsom hovseder, etikett och fäktning. Enligt många källor var han med i striderna vid Brännkyrka där han blev tillfångatagen av Kristian II (tyrann). Några källor pekar dock på att Kristian föreslog att Sten skulle skicka sina fem viktigaste män som gisslan så skulle Kristian själv komma i land och förhandla. När männen kommit ombord seglade Kristian hem till Danmark istället för att förhandla, ibland gisslan fanns Gustav. Han satt i fångenskap men lyckades fly 1519 till Lubeck där han efter åtta månader tog sig tillbaka till Sverige.

Kristian II (tyrann) kröntes den 4 november till Sveriges kung och den 8-9 november 1520 avrättades bland annat Gustavs far Erik Johansson i Stockholms blodbad 1520.

Gustav själv hade legat lågt efter ankomsten till Sverige och fick i mitten av november beskedet om Stockholms blodbad att alla hans gods och gårdar hade dragits in samt att Danskarna sökte efter honom i hela landet.

Gustav sökte stöd i Dalarna för att göra uppror mot Dansken, varför han just valde Dalarna är för att Gustavs släkting (Kettil Karlsson) hade jagat bort Kristian I (Kristian II farfar) ur landet 1463 med hjälp av många dalkarlar.

Enligt sägnen jagades Gustav flera gånger av fienden men lyckades alltid komma undan med hjälp utav trogna män och kvinnor, samtidigt som han uppmanade till uppror mot Kristian II. Han flydde till slut till Norge men hann aldrig dit, när dalkarlarna fick beskedet om vad som hänt i Stockholm följde man efter Gustav och kom ikapp i Sälen och tog med sig honom till Mora (därför går vasaloppet varje år den sträckan). I Mora januari 1521 utsågs Gustav till riksföreståndare över Dalarna och meniga Sverige rike. Upproret spred sig söderut och inom en kort tid hade flera av landskapen gått ihop för att hjälpa Gustav.

I augusti 1521 erkändes Gustav Eriksson som riksföreståndare av Götalandskapen.

Det dröjde ända till 1523 innan hela Sverige var i Gustavs händer, 6 juni 1523 kröntes han som kung över Sverige.

Sveriges tillgångar var små och skulden till Lubeck stora, därför hade han planer på att göra en reformation redan från början. Redan 1524 bröts de officiella kontakterna med Rom efter att han börjat närma sig den protestantiska läran.

I riksdagen 1527 togs beslutet som innebar att kungen kunde dra in dem kyrkliga egendomarna som var mycket stora i och med skatten som innan betalades in till kyrkan av invånarna 10e av bla mark och skörd. Efter reformationen kunde skulderna till Lubeck betalas och ett nytt Sverige började formas.

Gustav Vasa beslutade även om att ge ut en bibel på Svenska vilket är den första bibeln som gavs ut på Svenska.

Källorna tenderar att beskriva Gustav som en hänsynslös och kraftfull i sin maktutövning. Men alla källor ser hans insatser som mycket goda och vi minns honom idag som Sveriges landsfader.

 

       Axel Oxenstierna född 16 juni 1583 känd för att ha delat upp Sverige i jämnstora län med fasta gränser som idag till största delen fortfarande gäller. Han är även känd för att vara grundaren till Sveriges statsapparat, han bildade Sveriges första myndighet och skrev dess arbetsinstruktioner.

Som nyutexaminerad elev från högskolan blev han utsedd till kammarjunkare (hovtjänare) till Karl IX. Tre år senare som 23 åring blev han utsedd till riksråd till kungen vilket gjorde honom till en utav kungens mest betydande män.

Efter Karl IXs död blev Axel  en av representanterna i Gustav II Adolfs förmyndarregering. Vid riksdagen i december agerade han som rikskansler men tillträdde officiellt i början av 1612 när kungen tillträtt. Han låg även bakom flera lagförslag inom handel och industri.

Axel var många år kungens närmaste man, han fick assistera kungen i trettioåriga kriget och vid kungens död i slaget vid Lutzen blev han Sveriges regent då drottning Kristina inte var myndig.

Axel Oxenstierna tenderar att beskrivas som en god person med goda verk.

 

       Gustav II Adolf född 9 december G.S./19 december N.S. 1594 känd som “den moderna krigföringens fader” då han lade grunden för ny krigskonst. Han började intala en god anda för att höja självkänslan hos trupperna, han införde disciplin och en strikt ordning som visade sig göra underverk. Han modifierade hela grunden för armén, han började med förband mellan leden så att dem blev färre vilket gjorde att dem blev mer lättrörliga. Utrustningen gjordes lättare och lättare att använda speciellt då man nu hade färdiga patroner.

Han är mest känd som grundaren av den svenska stormakten, Sverige var då ett utav Europas största och ledande länder. Han har även kallats för Lejonet från Norden och Gustav Adolf den store.

Gustav II Adolf fick fullmakt av regeringen i hemlighet att ingripa i det trettioåriga kriget, när fullmakten kom hade kriget redan pågått i tio år. Kriget rasade på tröskeln till Sveriges gränser, Sverige var i hotat läge.

I efterhand har man sett att religionsfriheten, politiska friheten och nationen var i fara då katolicismens grymma metoder för att återställa “ordningen”.

 

Gustav II Adolf är den enda person som officiellt blivit kallad “den store” så det är ganska uppenbart hur man i dagsläget ser honom. Källorna är överens att hans insatser är goda.

 

       Karl X Gustav född 8 november 1622 kung över Sverige i sex år 1654-1660. Han fick tillträde till tronen genom drottning Kristinas abdikering och konvertering till katolicismen. Hans tid som kung formas av krig och befann sig för det mesta utomlands som ledare för de Svenska trupperna. Det han är mest känd för är tåget över stora Bält som ledde fram till freden i Roskilde 1658 som idag ses som den största krigs-framgång genom tiderna. Det är tack vare Karl X Gustavs krigföring som vi kunde behålla de skånska landskapen och bilda gränserna till det Sverige vi har idag.

 

       Drottning Kristina född 7 eller 8 december enl. G.S. 17 eller 18 december enligt N.S. 1626 hon var dotter till Gustav II Adolf som avled när Kristina endast sex år gammal. En förmyndarregering sattes in där bl.a. Axel Oxenstierna ingick. Hennes mor Maria Eleonora uppfattades som mentalt instabil vilket ledde till att hennes förmyndarregering tog över ansvaret för hennes uppfostran. Hennes uppfostran präglades av att bli en bra regent och en trogen lutheran.

                      När hon senare blev myndig präglades början av hennes regeringstid av oro både inrikes och utrikes.

Många av landets ledare ville se ett giftermål snarast möjligt då man ville att ätten skulle fortsätta existera, dock var Kristinas planer andra. På grund av sin nyfikenhet till den katolska läran abdikerade hon och lät Karl X Gustav bli tronföljare utan giftermål. Hennes egna förklaring till abdikeringen var att hon som kvinna inte kunde leda armén i fält vilket senare påståtts vara en påhittad orsak.

Kristina har spelat en stor roll i eftervärlden i kultursammanhang, bl.a. dramaten-pjäsen dissekering av ett snöfall där pjäsen bygger på drottning Kristinas livsval och omständigheter som kvinna. Det har gjorts filmer, operor, pjäser samt skrivits böcker om drottning Elisabet.

 

       Karl XII född 17 juni enl. G.S. 27 juni enl. N.S. 1682

-          Enligt många källor orsakade Karl XII stormaktstidens undergång

-          Utan Karl XIIs krigssätt hade Sverige idag antagligen inte funnits då Danmark-Norge, Ryssland och Polen hade planer att gå ihop och anfalla Sverige tillsammans.

-          Karl XII har sedan en tid tillbaka blivit en nationell symbol för nationalister och även nazister, speciellt då Hitler i 50-års present fick en bronsstaty avbildad Karl XII av Svensk-Tyska samfundet som en symbol för vänskap mellan dem två länderna. Många högerextrema rörelser minns och firar dödsdagen av Karl XII speciellt i lund där hans staty idag står.

-          Dödsorsaken har sedan länge varit ett hett debattämne som fortfarande debatteras flitigt.

-          Beroende på vilka källor du frågar så är synen på Karl XII väldigt olika. Många ser upp till honom som en nationell hjälte medans andra ser honom som misslyckad kung. Det beror också på vilken tid man tittar på, t.ex. under hans egen tid såg många honom som en bra person då han klädde sig som soldaterna, stred vid deras sida och ledde sina trupper till vinst. Efter hans död såg många honom som en dålig person då man var trötta på krigen och kungarnas maktmissbruk.

                      Kollar man i början av 1800-talet ändras bilden igen då han framställs som en nationell hjälte.

                      Bilden av Karl XII har förändrats genom tiderna och lär fortsätta att göra.

 

 

       Carl von Linné född 12 maj enl. G.S. 23 maj enl. N.S. 1707 är den mest kända biologen inom Svensk historia genom tiderna.

-          Carl utarbetade sexualsystemet d.v.s. uppdelningen av växter efter deras befruktningsdelar (ståndare och pistiller).

-          Carl var först att använda sig av raser för olika människotyper. Kategorierna byggde på hemort och hudfärg, varje ras hade olika egenskaper.

-          Han beskrev alla olika arter efter ett speciellt regelverk vilket ingen har klarat av varken innan eller efter Carl. Hans arbeten utgjorde starten för det internationella systematiska regelverk som förutom några små ändringar är i bruk än idag.

-          Vissa regler som Carl utformade finns kvar ännu idag.

-           

  1. Varje sort har ett systematiskt namn med två bitar dvs namnet på släktet och artnamnet som tex. Tranan som har släktet grus och arten heter grus som då blir grus grus eller som buskviol som tillhör släktet viola och arten hirta som då blir Viola hirta.
  2. Varje ny sort ska redogöras i en publikation som innehåller särdrag, vart den hittades och en generell redogörelse om arten.
  3. Alla redogörelser av nya sorter ska innehålla en sparad kopia på tex ett museum så att andra vetenskapsmän kan inspektera och granska sorten.

 

-          Alla källor tenderar att se Carl som en god person och detta gäller även hans verk.

 

       Gustav III född den 13 januari enl. G.S 24 januari enl. N.S 1746 känd som teaterkungen just av den anledningen att han älskade teater och kultur i allmänhet. Han kröntes i maj 1772 och hade redan planer sedan innan att återinföra monarkin där kungen skulle ha större inflytande. Då riksdagens parti tjafsande gör att förtroendet minskar bland allmänheten passar kungen på att göra en statskupp som lyckas.

Två dagar senare presenterar kungen en ny regeringsform där det bland annat stod att kungen ensam har makten över riket och kungen bestämmer vilka som ska vara riksråd, kungen får skapa allianser och sluta fred men inte starta anfallskrig utan riksdagens tillåtelse. Gustav genomförde förbättringar i många områden som t.ex. avskaffandet av tortyr, förbättring av den offentliga hälsovården och invandrare med annan religion blev nu tillåtna.

1777 var Gustav den första statschef i världen som erkände USA som en självständig stat. Han grundade även ett flertal städer bl.a. Östersund och Kaskö.

Gustav införde även ett tillägg till den tidigare regeringsformen där det stod bl.a. kungen får börja krig och sluta fred utan diskussion med riksdag, dem flesta poster i riket kunde nu bli tillsatta av “borgare” eller oadliga personer och bönder hade nu rätten att jaga på sin egen mark vilket hade varit förbjudet sedan slutet av medeltiden.

Gustav har haft en stor betydande roll i den svenska kulturhistorien. Han lade grunden till Svenska Operan 1773, invigde Kungliga teatern 1782 som idag är Kungliga operan. Han grundade den svenska nationalscenen för talteater på svenska som aldrig funnits förut då språket innan varit på franska. Gustav instiftade även Svenska akademien och den svenska nationaldräkten.

   Han är ihågkommen som en mycket betydelsefull person för det svenska kulturlivet.

 

G.S. = Gamla stilen (den äldre julianska kalendern) N.S. = Nya stilen (den nyare gregorianska kalendern)

Sverige bytte till den nya stilen 1 mars 1753 vilket gjorde att man tog bort elva dagar i februari för att kalendern skulle hamna i fas med den nya stilen. Därför är det olika datum på vissa personers födelsedatum beroende på vilken kalender man utgår ifrån.

 

       Axel von Fersen d.y. född 4 september 1755

-          von Fersen deltog som tolk och medlare under Amerikanska revolutionen. Tack vare att han kan behärskade både franskan och engelskan som han lärt sig då han studerat språkkunskap och vistats vid flera av dem europeiska hoven fick han chansen att möta den framtida presidenten George Washington och översätta samtalet mellan George och den franska ledare greve de Rochambeau.

-          von Fersen briljerade i blockaden vid Yorktown, efter drabbningen vändes srtiden till amerikanernas fördel, som gjorde det möjligt för nationens grundande 1788.

-          Under franska revolutionen anordnade von Fersen tillsammans med den franske politikern Louis Auguste den franske kungafamiljens flyktförsök. Han eskorterade kungafamiljen till en närliggande stad vid namn Bondy där han vek av till en annan väg än kungafamiljen för att vilseleda potentiella förföljare. von Fersen var inte närvarande när kungaparet  greps utan han lyckades fly över till Belgien.

-          - Efter en tid i Belgien blev von Fersen hemkallad väl tillbaka i Sverige fick von Fersen en betydande roll i den statliga verksamheten där han bl.a. skickades till mötet i Rastatt som sändebud från Sverige. Vid hovet i Baden arrangerande von Fersen giftermålet mellan Gustav IV Adolf och prinsessan Fredrika Dorotea Vilhelmina.

-          I några perioder var von Fersen vald till representant av regeringen.

-          Hans liv avslutades drastiskt då han misstänktes för att ha förgiftat den utsedde tronföljaren Karl August. När begravningen ägde rum hade ryktet spridit sig och stämningen var hatfylld bland folket i Stockholm. När liktåget med Karl Augusts kista närmade sig Stockholm mötte von Fersen som riksmarskalk upp tåget för att eskortera tåget in i Stockholm. Han slets ut ur sin vagn och misshandlades till döds av den arga mobben.

-          Källorna tenderar att se honom som en betydelsefull person i uppkomsten av nationen Amerika.

 

 

 

       Karl XIV Johan (Jean Bernadotte) född 26 januari 1763

-          1810 gav Karl XIII sitt samtycke med viss tvekan att välja den franske Bernadotte som svensk kronprins efter detta informerades riksdagen som i sin tur röstade igenom motionen om ny kronprins, som är den första regenten i dagens kungliga släktträd.

-          Karl XIV Johan är en historisk person som slumpartat hamnade i svenska historieböcker då plötslig sjukdom drabbade dåvarande kronprinsen Karl August. En man vid namn Otto Mörner hade länge påpekat att endast en fransk marskalk kunde lyfta Sverige, han fick ansvaret att hitta en ny kronprins. Han reste till Paris där han från tidigare resor hade en god vän som tipsade om flertalet marskalkar däribland Bernadotte. Så man kan säga att Karl XIV Johan lika gärna kunde vara någon annan.

 

       Gustav IV Adolf född 1 november 1778

-          Gustav IV Adolf förlorade Finland vid ung ålder och blev därmed den sista svenska kungen som styrde över Finland.

-          Gustav Adolfs torg i Malmö är uppkallat efter Gustav IV Adolf därför att Sverige styrdes från Malmö mellan November 1806 och Maj 1807 dvs 6-7 månader.

-          Gustav IV Adolf beskrevs vid den tiden som en obegåvad och känslomässigt överspänd person vilket visades genom hans tillfälliga och känslomässiga beslut i politiken.

-          Medaljer som Gustav IV Adolf utdelat ersattes med nya utan han namn, detta gällde även skyltar och minnesmärken m.m. som bar hans namn.

 

       Fredrika Bremer född 17 augusti 1801

-          Hennes hängivenhet åt att hjälpa sjuka, fattiga och de socialt utstötta började i ung ålder och det var ovanligt under hennes tid, speciellt för en kvinna.

-          Hennes författande börja ta fart när hon gav ut romanen Grannarne 1837. Hennes senare verk var bl.a. hemmet (1839) och hennes kändaste verk Hertha som gavs ut 1856.

-          Hennes roman Hertha skapade stor debatt vilket ledde till att riksdagen 1858 beslutade att ogifta kvinnor kunde ansöka för att bli myndigförklarad vid 25 års ålder.

-          Fredrika Bremer var före hennes tid med tanken att bygga en kyrka som tillåter alla trosuppfattningar, hon ansåg att olika religioner och moralsystem kunde enas.

-          Bland feminister har Fredrika Bremer hyllats till skyarna och hon kallas ofta för grundaren av den svenska kvinnorörelsen.

-          Fredrika-Bremer-Förbundet startades 1884 av Sophie Adlersparre, det är en utav sveriges äldsta kvinnoorganisationer.

 

       Jenny Lind (Johanna Maria Lind) född 6 oktober 1820

Jenny Lind är känd som den svenska näktergalen. Hon är i särklass Sveriges största operasångerska genom tiderna.

-           Hon utnämndes till hovsångerska av kronprins Oscar (Oscar I)

-          Hennes många donationer till välgörenhet t.ex. mer än 25 000 kronor till Malmqvistska barnuppfostringsanstalten, 40 000 kronor till Diakonissanstalten.

-           Under 1847 och 48 skänkte hon en del av sin inkomst till en fond som delade ut stipendier för resor till musikelever. När fonden kommit upp i 83 000 kronor donerade Jenny Lind hälften till musikaliska akademien och den andra hälften till konstakademien.

-           Jenny Linds födelsedag 6 oktober har sedan 1901 varit namnsdag för namnet Jenny.

-           Jenny Lind var avbildad på den svenska 50 femtiokronorssedeln mellan 1996 och 2016.

-           H.C. Andersen skrev en sagobok "den svenska näktergalen" som anses som en hyllning till Lind,   där han beskriver sin olyckliga kärlek till henne i en symbolisk form.

-           Hennes bidrag till historien är en viktig del den svenska kulturhistorien.

 

       Hjalmar Branting (Karl Hjalmar Branting) född 23 november 1860 var en socialdemokratisk politiker och partiledare från 1908 fram till sin död 1925.

-           Hjalmar Branting var Sveriges första socialdemokratiska statsminister.

-           Hjalmar Branting tros vara den förste att kalla sig socialdemokrat detta redan 1878.

-           Hjalmar Branting var den ledande kraften som drog den tidiga socialdemokratin speciellt efter de tidigare ledarnas bortgång.

-           Hjalmar Branting var den första partiledaren att bli vald av kongressen.

-           Hjalmar Branting var med då Sverige fick folkvälde som innebär att kungen inte hade någon makt över riksdagen.

-           Hjalmar Branting var med och genomförde allmän rösträtt som innebar att den graderade rösträtten avskaffades och att kvinnor fick rösträtt och kunde röstas in i kommunfullmäktige. Han var även med och införde åtta timmars arbetsdag.

-           Hjalmar Branting med andra ledande politiker gav ett förslag om att starta ett rasbiologiskt institut.

-           Hjalmar Branting tilldelades Nobels fredspris 1921 för hans engagemang för att kämpa för demokrati som han visade bl.a. genom att tala för demokratins perfekta ideal mot bolsjevikerna.

-          Han var en utav de första pådrivarna för att gå med i NF (dåtidens FN).

-          Hjalmar Branting lade grunden så att partiet fick inträde i riksdagen samt deras långa regeringsperiod som var väldigt unikt i ett demokratiskt land.

 

       Sven Hedin (Sven Anders Hedin) född 19 februari 1865 var en upptäcktsresare och kartograf från Sverige.

-           Sven Hedin var den sista personen som blev adlad i Sverige.

-           Under sexton år utforskade och kartlade Hedin stora områden mark i Centralasien, speciellt Tibet där Hedin kartlade ca 170 000 kvadratkilometer. Innan Hedin utforskat dessa områden var dessa delar bara vita prickar på kartan

-           Hedin var en stark vän till Tyskland och stöttade landet under första världskriget. Trots att omständigheterna och politiken ändrades förändrades inte Hedins uppfattning om Tyskland, hans stöd till Nazityskland och hitler förändrade hans rykte.

 

       Per Albin Hansson född 28 oktober 1885 var en svensk Socialdemokratisk politiker, partiledare och statsminister.

-           Hansson var försvarsminister mellan 1920 och 1926, han utförde nedrustning av militären i avsikt att frigöra statliga resurser för att istället satsa på sociala reformer.

-           Hansson förespråkade folkhemmet ett gott hem för alla svenskar.

-           Hansson var med och införde den allmänna och avgiftsfria mödravården för att alla barn skulle ha rätt till en likställd och säker förlossning och uppväxt.

-           Per Albin Hansson lade grunden för dagens välfärdssamhälle.

-           Per Albin Hansson höll Sverige utanför andra världskriget, Sverige vann mycket på detta då kriget inte förstörde Sverige såsom fallet inte var i andra länder.

 

       Alva Myrdal (Reimer) född 31 januari 1902 var en svensk socialdemokratisk politiker och ambassadör för Sverige samt en politisk författare.

-           Alva Myrdal och hennes make Gunnar Myrdals bok "kris i befolkningsfrågan" tar upp många samhällsfrågor som paret kritiserade t.ex inkomstfrågan som i början av 1930 talet var högaktuell då lågkonjunkturen hade drabbat västvärlden och miljoner människor gick utan arbete, barnfamiljerna drabbades hårdast. Under senare 1930 talet infördes inkomstprövat barnbidrag.

-           Alva Myrdal var med och lade förslaget om nioårig obligatorisk grundskola.

-           Alva Myrdal var med och formade HSBs sociala verksamhet. HSB är idag Sveriges största bostadssamarbete för t.ex. bosparande, byggande, skötsel och finansiering.

-           Alva Myrdal var den första kvinnan att besitta en hög ställning inom FN, hon satt som chef på departementet för sociala frågor mellan 1949 och 1950 och chef på Unescos socialvetenskapliga departement mellan 1951 och 1955.

-           Alva Myrdal var en flitig opinionsbildare för fred och mot kärnvapenrustningen vilket hon visade tydligt när hon var ordförande i den svenska kommittén vid nedrustningskonferensen i Genève. För hennes engagemang för fred fick hon Nobels fredspris 1982.

-           Alva Myrdal kämpade för kvinnans frigörelse där kvinnor kunde få lika villkor som männen i arbetslivet men också att männen skulle hjälpa till i hemarbetet. Hon deltog i flera internationella organisationer som specialiserade sig på kvinnors rättigheter inom olika områden.

 

 

 

       Greta Garbo (Greta Lovisa Gustavsson) född 18 september 1905 är en svensk skådespelerska som under 1920 och 1930 var en utav de största filmstjärnorna i Hollywood.

-           Greta Garbo blev rankad av amerikanska Filminstitutet som den femte största skådespelerskan genom tiderna.

-           Hennes första stora roll är i filmklassikern Gösta Berlings saga.

-           Greta Garbo blev nominerad till fyra Oscars för bästa skådespelerska i olika filmer.

-           Greta Garbo fick motta The Academy’s Honorary Award 1955.

-           Greta Garbo är avbildad på den nya svenska hundrakronorssedeln.

 

Källor: http://historiska-personer.nu/min-s/p57f6b9ec.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tre_Kronor_(byggnad)

http://historiska-personer.nu/min-s/pae22082a.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alsn%C3%B6_stadga

http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/heliga-birgitta-nordens-enda-riktiga-helgon

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Vasa

http://historiesajten.se/visainfo.asp?id=217

http://historiesajten.se/visainfo.asp?id=5

https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Oxenstierna

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_II_Adolf

https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_X_Gustav#Deltagande_i_trettio.C3.A5riga_kriget

http://historiesajten.se/visainfo.asp?id=13

https://sv.wikipedia.org/wiki/Drottning_Kristina

https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XII#Bilden_av_Karl_XII

https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XII-firande_i_Lund

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9#Efterm.C3.A4le

https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_von_Fersen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XIV_Johan

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_IV_Adolf

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrika_Bremer#Efterm.C3.A4le

 https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Jenny_Lind

 https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Branting

 https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sven_Hedin

 https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Per_Albin_Hansson

 https://sv.m.wikiquote.org/wiki/Per_Albin_Hansson

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kris_i_befolkningsfr%C3%A5gan

 https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Alva_Myrdal

 http://www.hsb-historien.se/manniskorna/alva-myrdal-ville-forbattra-barnens-situation/

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Greta_Garbo

 

 

Uppgift 2

 

       Stockholms blodbad 1520

Stockholms blodbad heter historien då Kristian II mördar över 80 personer på Stortorget i Stockholm efter att ha blivit svensk kung.

-          Historien bakom händelsen börjar med att ärkebiskopen Jacob Ulvsson avgår och Gustav Trolle tar över platsen i enlighet med den kanoniska rätten.

Borgen Almarestäket och länet omkring borgen tillhörde ärkebiskopen, påven gav sitt skydd till Gustav Trolle men även rätten att utlysa kyrkostraff för de som bestred rätten till marken.

 

När Gustav Trolle  anlänt till Sverige upptäckte han att Sten Sture dragit in länet runt Almarestäket.

Gustav hävdade sin rätt till länet men Sten Sture hävdade att han har rätten att dra in och skänka bort län.

Sten Sture inledde sedan en belägring av Borgen då Gustav Trolle inte avlagt trohet till riksrådet så enligt Sten måste han avlagt trohetsed till Kristian II och därför dömas för landsförräderi.

Gustav Trolle blev senare dömd och borgen skulle rivas som straff. Han kapitulerade och fängslades i Västerås slott.

 

-           Efter att ha intagit Stockholm genom en kompromiss som innebar att den avlidne Sten Sture Hans änka och alla medhjälpare skulle få amnesti kröntes Kristian II till Sveriges kung 4 november 1520.

Detta följdes med fest för alla gäster men den 7 november blev alla gäster inkallade till stora salen i Stockholms slott.

Där inför alla gäster lämnade Gustav Trolle ett klagobrev till Kristian II där det bla framkom krav på ekonomisk ersättning samt att bla Sten Sture ,Hans änka, samtliga borgmästare och  statsråd plus samtliga riksråd gjort sig skyldiga till "uppenbar kätteri" (villolära eller avfall).

 

En domstol bestående av 14 präster samlades för att besluta om de anklagade gjort sig skyldiga till brott. Domstolen ansåg att de anklagade hade gjort sig skyldiga till uppenbar kätteri eftersom att de trotsat påven, de dömde en biskop till fängelse (Gustav Trolle)  detta har endast påven tillåtelse att göra. I sin dom skrevs inget straff, istället lämnades de dömdas liv i händerna på Kristian II som dömde dem till döden trots att Kristian II lovat amnesti till de dömda.

 

-           Avrättningarna började 8 november då ca 82 personer avrättades.

Två biskopar samt femton adelsmän halshöggs med svärd. De tre borgmästare och alla rådmän hängdes samma dag.

Dagen efter avrättades adelsmännens tjänstefolk och resterande medhjälpare.

Den 10 november tändes en stor brasa där man brände kropparna, Sten Stures lik grävdes upp och man brände även hans kropp bålet.

Senare begav sig Kristian II ut på sin rundresa i Sverige, resan användes för att gripa och avrätta Kristians fiender och sturepartiets anhängare.

I svensk folkmun kallas han för Kristian Tyrann medans i Danmark kallas han för Kristian den store.

 

-           Det verkar som att han använder situationen till sin fördel att göra sig av med motståndarna i Sturepartiet så ingen kunde utmana Kristian II  om den svenska tronen, detta var antagligen hans motiv.

 

-           Resultatet utav Kristians avrättningar blev ett uppror som började i Småland men som spred sig vidare till andra delar av Sverige bla till Dalarna där Gustav Vasa befann sig på flykt undan danskarna och Kristian II. Gustav Vasa använde händelserna i Stockholm i sin propaganda mot danskarna för att få dalkarlarna att ansluta sig till upproret mot Kristian II.

Senare blev Gustav Vasa ställföreträdare över Dalarna och till slut kung över Sverige.

Kriget mot Kristian II slutade i att Sverige tillslut lämnade Kalmarunionen för gott.

 

En utav de äldsta källorna till händelsen är tavlan som Gustav Vasa beställde avbildar Stockholms blodbad. Hur trovärdig är den tavlan gentemot verkligheten, eftersom Gustav Vasa var upprorsledaren så är det ganska osannolikt att tavlan återspeglar verkligheten.

Källor

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Stockholms_blodbad

http://historiesajten.se/handelser2.asp?id=1

http://historiska.se/upptack-historien/foremal/stockholms-blodbad/

 

       Tåget över Stora Bält 1658

Kriget mellan Danmark och Sverige hade pågått i drygt ett år när historien börjar.

 

-           Karl X Gustavs armé anföll fästningen Fredriksodde i oktober 1657 den svenska armén förlorade inte många soldater medans de danska soldaterna som inte dog i slaget tillfångatogs.

Nu hade hela Jylland erövrats av svenskarna och nästa mål var Köpenhamn.

För att nå Köpenhamn som ligger på Själland måste man först ta sig över två sund, lilla och stora Bält.

 

-           Lilla Bält är det sund som går mellan Jylland och ön Fyn. Temperaturen sjönk snabbt så flottan kunde inte användas för att ta sig över.

Det enda man kunde göra nu var att marschera över isen, armén marscherade över isen och anföll de danska trupperna.

Två militärförband från svenska sidan gick igenom isen under striden men ändå vann svenskarna då danskarna gav upp. Svenskarna hade nu övertagit Fyn.

 

-           Vid Stora Bält fanns en större risk att gå igenom isen. Det fanns två vägar att välja mellan, dels direkt från Fyn till Själland eller via öarna Langeland Lolland och Falster.

Om man tog vägen direkt till Själland fanns större risk att gå igenom isen då strömmen var stark.

Karl X Gustav skickade en utav sina män med skyddsvakter att undersöka isens hållbarhet, det visade sig vid deras hemkomst den 4 februari att vägen via öarna hade den starkaste isen.

Karl X Gustav samtalade med sinarådsmän som påpekade riskerna med operationen.

Morgonen efter skulle isen på nytt undersökas då det blivit mildare väder under morgonen.

Temperaturen sjönk snabbt igen under dagen och kungen beslutade att marschera över till Langeland och sedan om isen höll vidare till Lolland.

På kvällen den 6 februari stod kungen och ca 2000 ryttare på Lolland.

Carl Gustaf Wrangel, kungens generalguvernör följde efter 2 dagar senare med resten utav armén. Den 11 februari sammanfördes armén på Falster, samma dag fortsatte kungen med 600 ryttare till Själland. Dagen efter följde resterande utav armén efter.

 

-           Man fortsatte in mot Köpenhamn, där möttes svenska armén av utsända danska förhandlare när svenskarna bara några mil utanför Köpenhamn. Detta slutade med fredsförhandlingarna i Roskilde.

 

-           Motivet med anfallet var att avskräcka andra fiender som Sverige redan låg i krig med främst Österrike. Samt att stärka Sveriges kontroll och position i Östersjön, detta var syftet med kriget från första början.

Kriget mot Polen hade pågått i tre år och Österrike hade nu börjat sända trupper för att hjälpa Polen. Kanske en snabb seger mot Danmark även skulle få Polen att gå med på fred.

 

-           Resultatet blev att den 26 februari skrevs ett fredsavtal där Skåne Halland Blekinge Bornholm Bohuslän och Trondheims län tillhörde nu Sverige.

 

-           Källorna är bla målningar när den svenska armén marscherar över isen i en tät uppställning där flera förband marscherar i en snygg fyrkant när de i själva verket gick utspritt med flera meters mellanrum för att inte belasta isen för mycket. Ryttarna ledde hästarna för att de var rädda att gå igenom isen. Så bilden överensstämmer inte med verkligheten.

 

Källor https://sv.m.wikipedia.org/wiki/T%C3%A5get_%C3%B6ver_B%C3%A4lt

http://popularhistoria.se/artiklar/taget-over-balt/

 

 

       Amaltheaattentatet 1908

Amaltheaattentatet som senare kallas för amaltheadådet är ett terrordåd mot fartyget Amalthea.

 

-           Bakgrunden till dådet är en konflikt mellan arbetare och arbetsgivare i hela Sverige.

Hamnarbetarna runt om i Sverige gick ut i strejk för att få bättre arbetsförhållanden och högre lön.

Arbetsgivaren i Malmö hamn svarade då med lockout som innebär att arbetsgivaren stänger ute alla arbetare från deras arbetsplats.

Arbetsgivaren nekade dessutom de som strejkade något mer jobb och köpte istället in strejkbrytare från Storbritannien som skulle genomföra arbetet istället. Dessutom kallades polis och militär in för att skydda strejkbrytarna.

Detta ansåg de svenska arbetarna som oerhört provocerande, de var så förargade så att strejkbrytarna inte kunde komma i land på grund av hotet från arbetarna så strejkbrytarna fick sova på ett fartyg som låg förtöjd i Malmö hamn istället. Under dagarna fick de polisbeskydd vilket upprörde de svenska arbetarna ännu mer.

Detta ledde även till en stor demonstration där tusentals människor deltog, demonstrationen slutade vid kajkanten där Amalthea låg förtöjd.

Strejkbrytare avlossar tre skarpa skott mot folksamlingen på kajen. Engelsmännen blev åtalade men frikända.

Anton Nilsson är där och kollar på demonstrationen, då han är arbetslös deltar han inte i demonstration.

 

Efter denna händelse blev Anton och hans två vänner från unga socialister allt mer upprörda över att utlänningarna kommer hit beväpnade de får polisen och militärens beskydd medans de svenska medborgarna inte har några vapen, ingen mat och inte ens arbete att kunna försörja sig med.

Det var efter dessa händelser som tanken om att placera en bomb ombord på Amalthea kom till.

 

-           Anton Nilsson stjäl dynamit från ett kalkbrott utanför Malmö som med hjälp av Algot Rosberg testas och de får den effekt de önskat.

De åker tillbaka till kalkbrottet och stjäl mer dynamit som läggs på ett gömställe som polisen senare hittade och dynamiten beslagtas. Alfred Stern och Algot Rosberg tillverkar en bomb utav tidigare nedgrävd dynamit och en blecklåda som de fyller med tidningspapper för att orsaka så lite skada som möjligt. Då man ville göra så lite skada som möjligt avfärdade man tanken att kasta bomben upp på däck.

Istället väljer man att ta vägen via vattnet och placerade bomben vid den lastlucka som fanns på sidan av Amalthea.

Tanken var att inte någon skulle komma till skada men en person dog och 23 andra skadades av strejkbrytarna.

 

Anton Nilsson, Alfred Stern och Algot Rosberg blev senare avslöjade av kassören av ungsocialisternas klubb för en summa på 3000kr.

Två av dem dömdes till döden genom halshuggning medans den tredje dömdes till livstids straffarbete, dock ändrades straffet i högsta domstolen till livstids straffarbete för alla tre.

 

-           I början fördömde arbetarrörelsen dådet men när arbetarrörelsen växte sig starkare började en stor aktion för att få de dömda fria. I Sverige fick man 130 000 namnunderskrifter som lämnades till högsta domstolen, men utan resultat.

Senare blev det även ett större fritagningsförsök då 10.000 från arbetarrörelsen tågade till fängelset där Anton Nilsson satt, demonstranterna fick till slut ge upp då vakterna fick order att det var bättre att skjuta Nilson än att han skulle fritas.

 

Anton Nilsson sågs som en hjälte inom arbetarrörelsen och var under uppbyggandet av rörelsen en central punkt. Vissa källor skriver till och med att han är grunden till den explosiva tillväxten av arbetarrörelsen under 1908-1909.

 

-           Motivet till att spränga Amalthea var att man ville skrämma iväg strejkbrytarna vilket man visserligen lyckades med dock ville man inte skada någon.

 

-           Idag används Anton Nilsson och attentatet som propaganda av socialisterna även som ett exempel i debatter.

 

Källor http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/48468?programid=2519

 https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Amalthead%C3%A5det

 https://www.arbetaren.se/2009/01/20/amalthea-ekar-inte-i-alla-strider/

 http://www.kommunisterna.org/politik/texter/arbetarrorelsens-historia/100-ar-sedan-amalthea.

 

 

       Mordet på statsminister Palme 1986

 

Mordet på Olof Palme har resulterat i en utav världens mest omfattande polisutredningar, den kan jämföras med mordet på John F Kennedy.

 

- Händelseförlopp

21.00 Paret palme anlädner till biograf grand där de möter upp sonen och hans flickvän. Dem ser på bröderna Mozart.

 

Mellan 23.00 och 23.15 lämnar paret biografen till fots för att promenera till bostaden på 1,9 km. Vissa källor påstår att paret diskuterade om dom skulle ta tunnelbanan den biten då Lisbet var trött.

 <...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Se i texten

Kommentera arbetet: Historia 1a2 - Sveriges Historia

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Gabriel van der Eerden [2018-09-13]   Historia 1a2 - Sveriges Historia
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60392 [2021-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×