Samhällskunskap 1B - Arbete och välfärd

1008 visningar
uppladdat: 2018-09-13
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Hej alla! Här kommer lite instuderingsfrågor i Samhällskunskap 1b. Hoppas att ni kan få användning av dessa. Kommentera gärna era synpunkter.

 

Arbete och välfärd

 

 1. Hur ser de tre olika välfärdsmodellerna ut?

a)      Socialdemokratisk modell = Sverige och andra nordiska länder

-          Stat och kommun tar hand om välfärden

-          Alla medborgare har del i välfärden

-          Familjen förväntas inte ta eget ansvar för barnomsorg och äldreomsorg

-          Ingen behovsprövning. Även rika får ta del i välfärden

 

b)      Liberal modell = USA, Kanada och Nya Zeeland

-          Låg grundersättning vid sjukdom eller arbetslöshet

-          Låg kostnad för staten

-          Inget missbruk av systemet

-          Privata försäkringar för den som har råd

-          Systemet driver folk att söka alla jobb som dyker upp

 

c)      Konservativ modell = Tyskland och Österrike

-          Företaget och familjen spelar huvudrollen

-          Samarbete mellan stat, arbetsgivare och arbetstagare

-          Den utan anställning kan hamna utanför välfärdssystemet

-          Familjen tar hand om barn och gamla

-          Oftast är det kvinnan som stannar hemma “vid spisen”

 

 1.  

a)       Under vilka perioder av livet får ”kostar” man systemet?

-          När man är barn

-          När man är gammal

 

b)      Under vilka perioder ”tillför” man pengar till systemet?

-          När man arbetar

 

c)      Hur tillför man systemet

-          Skatt på ex. lön, inkomst av näringsverksamhet (företagsvinster) och inkomst av kapital

-          Moms = mervärdesskatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster

-          Arbetsgivaravgiften = 30-35 % av lönen går till ex. sjukförsäkringar, pension m.m.

-          Ränta på ex. lån

 

d)      Vilka typer av bidrag och hjälp kan man få?

-          Generella bidrag ex. barnbidrag

-          Behovsprövade bidrag ex. bostadsbidrag och socialbidrag

-          Bidrag som kompenserar inkomstbortfall ex. sjukpenning

 

 1. Vad innebär socialförsäkringar?

-          Socialförsäkringar innebär att alla som bor i Sverige omfattas av försäkringen. Den bekostas främst genom att staten driver in skatter. Exempel på vad socialförsäkringssystemet innehåller är: sjuklön, sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag, pensioner av olika slag, sjukvårdsersättning, bostadstillägg och arbetslöshetsersättning.

 

 1. På vilka sätt betalar man välfärden?

-          Skatt på ex. lön, inkomst av näringsverksamhet (företagsvinster) och inkomst av kapital

-          Moms = mervärdesskatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster

-          Arbetsgivaravgiften = 30-35 % av lönen går till ex. sjukförsäkringar, pension m.m.

-          Ränta på ex. lån

-          Tull = Skatt på varor som importeras och, i vissa länder skatt på varor som exporteras. Länder tar ut tull för varor vid import av skattemässiga skäl (finanstull) eller för att skydda sin egen industri från konkurrens från importerade varor (skyddstull).

-          Lyxskatt = Skatt på sprit, tobak m.m.

 

 1. Hur fungerar socialbidrag?

-          Socialbidrag heter numera ekonomiskt bistånd. Det är samhällets yttersta sociala skyddsnät. Det är kommunerna som ansvarar för handläggningen av det ekonomiska biståndet och i de flesta kommuner har denna arbetsuppgift givits till socialtjänsten. Socialtjänstens huvuduppgift är att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått. Skälet varför detta skyddsnät finns är för att ge personer en “skälig levnadsnivå”.

 

 1. Vad är direkt skatt och vad är indirekt skatt?

a)      Direkt skatt är

-          Skatt på lön som tas ut av kommunerna vilket är den första brytpunkten då det finns grundavdrag vilket är det man får tjäna innan du behöver betala någon skatt.

-          Om lönen är stor och går över en viss gräns som kallas brytpunkt får man även betala skatt på det man tjänar till staten vilket är 20 % sen vid den tredje läggs det på 5 % till.

-          Skatt på inkomster av kapital som tas ut av staten

-          Skatt på inkomster av tjänst och näringsverksamhet som tas ut av både kommunerna och staten

-          Proportionell skatt (samma procentsats tas ut hur stora inkomster de skattskyldiga har)

 

b)      Indirekt skatt är

-          Moms = Skatt på konsumtion av varor och tjänster

-          Tull = Skatt på varor som importeras och, i vissa länder skatt på varor som exporteras. Länder tar ut tull för varor vid import av skattemässiga skäl (finanstull) eller för att skydda sin egen industri från konkurrens från importerade varor (skyddstull).

-          Lyxskatt = Skatt på sprit, tobak m.m.

 

 

 1. Vad innebär ålders explosionen?

-          Ålders explosion innebär att fler procent av befolkningen blir äldre och för få barn föds vilket innebär att de som arbetar behöver försörja fler människor, detta gäller speciellt Sverige då vi är en välfärdsstat.

-           

 1.  

a)      Vad finns det för olika typer av ”pensioner” i pensionssystemet

 1. Allmän pension:

-          Garantipension - för den som inte har haft arbete under livet, för att få ut full garantipension krävs att du har bott i Sverige i 40 år - från det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år.

-          Inkomstpension - 16 % av din livsinkomst

-          Premiepension - Placeras efter eget val

 

 1. Avtalspension:

-          Tjänstepension - ofta 10 % av lönen. Dessa avtal sker enligt fackliga avtal.

 

 1. Privat sparande:

-          Pensionsförsäkring

-          Obligationer

-          Fonder

-          Aktier

 

b)      Vad är en pensionsförsäkring?

-          Pensionsförsäkring är en privat försäkring som kan ses som ett komplement till det statliga pensionssystemet och som ett sätt att spara på lång sikt. Den som betalar in premier (priset för försäkringen) under sin yrkesaktiva tid kan senare i livet - men tidigast från 55 års ålder - räkna med pensionspengar utöver det som staten betalar ut.

 

 1. Hur har sysselsättningen i Sverige förändrats från 1870 fram till idag? Jag tänker då på de tre grenarna tjänster, industri och jordbruk.

a)      Jordbruk - Ca 72 % av befolkningen arbetade inom jordbruksnäringen 1870 och idag endast någon procent.

b)      Industri - Ca 12 % av befolkningen arbetade inom industrinäringen 1870 och idag ligger det på ungefär samma nivå

c)      Tjänster - Ca 22 % av befolkningen arbetade inom tjänstenäringen 1870 och idag är det hela 76%.

 

År 1930 möttes jordbruk- och industrinäringen på 37,5 % och 1960 - 1965 gick tjänstenäringen om industrinäringen.

 

 1. Vid industrialiseringens barndom var det enklare produkter som stål, järn, trä och papper som dominerade. Nämn två typer av avancerad industri som idag dominerar i Sverige idag?

-          Läkemedel

-          Kommunikation

 

 1. Många utvecklingsländer är idag exportörer av råvaror, så var även det fattiga Sverige för drygt 150 år sedan. Hur har Sverige lyckats gå från ett land i fattigdom i Europas utkant till ett av världens rikaste länder på mindre än 100 år? (forska i historien)

 

 1. Vad är MBL och vad är LAS? Vad innebär dessa lagar?

a)      MBL = Medbestämmandelagen innebär att:

-          Arbetsgivaren måste informera facket

-          Arbetsgivaren måste förhandla med facket (kollektivavtal)

-          Arbetsgivaren måste förhandla med facket före viktiga förändringar inom företaget

-          Arbetsgivaren bestämmer dock om parterna inte kommer överens

-          Detta betyder att det är arbetsgivarna som har den verkliga makten ute i företagen

 

b)      LAS = Lagen om anställningsskydd innebär att:

-          Det ska finnas en “saklig grund” ifall en arbetsgivare ska kunna avskeda en arbetstagare

-          Det kan ex. vara “saklig grund” om arbetsgivaren har brist på arbetsuppgifter eller om den anställde skulle missköta sitt jobb

-          När en arbetsgivare ska avskeda en anställd måste denne följa särskilda turordningsregler vilket i folkmun kallas “sist in, först ut” men då gäller fortfarande uppsägningstiden

-          Personer med tillsvidareanställningar och fasta tjänster omfattas av denna lag?

-          Personer med olika former av vikariat och säsongsanställningar omfattas INTE av denna lag

 

 1. Vad är arbetsmiljölagen?

-          “Arbetsförhållandena skall anpassas till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende” säger arbetsmiljölagen.

-          Denna lag omfattar inte enbart anställda utan också för skolelever (fr o m årskurs sju i grundskolan) och värnpliktiga.

-          Hur lagen ska tillämpas i enskilda fall avgörs i stor utsträckning av det statliga Arbetsmiljöverket.

-          Arbetsmiljöverket skriver föreskrifter av olika slag, t.ex. krav på varningstexter och gränsvärden för användare av giftiga kemiska preparat, regler om skydd vid maskiner etc.

 

 1. Nämn en arbetsgivarorganisation och två arbetstagarorganisationer.

a)      Arbetsgivarorganisation - Svenskt Näringsliv

b)      Arbetstagarorganisationer - LO, Unionen

 

 1. Vad är ”Svenskt näringsliv” för typ av organisation?

-          En arbetsgivarorganisation som företräder privata företag i Sverige som har 49 medlemsorganisationer som i sin tur representerar över 60.000 medlemsföretag.

 

 1. Vad finns det för olika arbetstagarorganisationer?

-          LO Landsorganisationen i Sverige

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Z-KONKRET av Bengt-Arne Bengtsson Egna anteckningar

Kommentera arbetet: Samhällskunskap 1B - Arbete och välfärd

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Merly Ovando 2019-03-13

  är här för att vittna om vad den här stora stavningen har gjort för mig. Jag tror aldrig på pole gjutning, tills när jag blev frestad att prova det. Jag och min man har haft många problem att bo tillsammans, han kommer inte alltid göra mig lycklig för att han har blivit kär i en annan dam utanför vårt äktenskap. Jag försökte mitt bästa för att se till att min man lämnar den här kvinnan, men ju mer jag pratar med honom Ju mer han gör mig ledsen, så min äktenskap föll i skilsmässa för att han ger mig mer uppmärksamhet. Så med all denna smärta och ångest bestämde jag mig för att kontakta denna stavningskastare för att se om saker kan träna mellan mig och min man igen. denna spell DR PEACE berättade för mig att min man verkligen är i ett stort pass, att han har varit en charmig magi, så han berättade för mig att han skulle göra allt som vanligt igen. han fortsatte och kastade stavningen för mig efter 3 dagar stavning min man stavade helt förändrats han kom be om ursäkt för att säga hur han behandlade mig att han inte själv, jag tackar verkligen DR PEACE för att få min man tillbaka till mig jag vill ha dig alla att kontakta honom för dem som har några problem i samband med äktenskaps- och förhållandeproblemen, kommer han att lösa det för dig. Dess e-postadress är här: doctorpeacetemple@gmail.com och hans WhatsApp: +2348059073851 1) Om du vill ha din ex tillbaka. (2) kärleksspel (3) Du vill bli befordrad på kontoret. (4) Du vill att kvinnor / män ska springa efter dig. (5) Om du vill ha ett barn. (6) Du vill vara rik eller vinna en lotteri. (7) Du vill knyta din make för att vara din för evigt. (8) Om du behöver ekonomiskt stöd. (9) Om du inte kan träffa din partner. (10) om du vill stoppa din skilsmässa. (11) om du vill skilja dig från din make. (12) om du vill ha dina förfrågningar. (13) Graviditet stavar att tänka på barnet (14) Garanti Du vinner störande rättsfall och skilsmässa oavsett scenen (15) Avbryt ditt äktenskap eller förhållande från att bryta isär. igen e-postadressen är doctorpeacetemple@gmail.com. kontakta honom omgående WhatsApp: +2348059073851 Vad du än vill, kommer du att få det från Dr. PEACE Kontakta bara honom och förklara ditt problem för honom och bli löst.

Källhänvisning

Gabriel van der Eerden [2018-09-13]   Samhällskunskap 1B - Arbete och välfärd
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60390 [2020-02-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×