Samhällskunskap 1B - Så styrs kommunen

510 visningar
uppladdat: 2018-09-13
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Hej alla! Här kommer lite instuderingsfrågor i Samhällskunskap 1b. Hoppas att ni kan få användning av dessa. Kommentera gärna era synpunkter.

Så styrs kommunen

 

  1. Vilka var de tre kommuntyperna enligt 1862 års kommunallag? Vilka uppgifter skulle var och en ansvara för?

a)      Församlingen skulle ta hand om kyrkliga frågor

b)      Kommunen skulle ta hand om folkskola och fattigvård

c)      Landstingen skulle ta hand om landsgränserna, gemensamma angelägenheter, främst sjukvård

 

  1. Varför slog man samman många primärkommuner under 1950- och 1970-talen?

-          Kommunerna minskades eftersom små kommuner inte kunde erbjuda allt som senare kommunallagar krävde.

 

  1. Vad menas med en sekundärkommun?

-          En sekundärkommun är en kommun som består av samma geografiska område som flera primärkommuner (“vanliga kommuner”). De har hand om ärenden som är för stora för att enskilda kommuner ska kunnan ta hand om dem själva men för små för att det skall vara nödvändigt att staten skall ha ansvar för dem ex. sjukvård och kollektivtrafik. I folkmun kallas det för landsting.

 

  1. Hur många primärkommuner finns det just nu i Sverige?

-          290

 

  1.  

a)      Vilka är kommunens viktigaste uppgifter?

-          Skolverksamhet

-          Socialtjänsten, äldreomsorg, socialbidrag

-          Barnomsorg, grundskola och gymnasieskola

-          Plan- och byggfrågor

-          Hälso- och miljöskydd

-          Renhållning och avfallshantering

-          Räddningstjänst

-          Vatten och avlopp

 

b)      Vad är frivilligt?

-          Kultur och fritidsverksamhet (bibliotek är dock obligatoriskt)

-          Man får bedriva idrottsanläggningar, bussbolag och liknande men de får ej drivas i vinstsyfte

 

c)      Vad är förbjudet?

-          Blanda sig i utrikespolitiken

-          Blanda sig i försvarspolitiken

-          Gynna enskilda företag eller privatpersoner

 

  1. Hur får kommunerna sina inkomster?

-          Skatter

-          Generella statsbidrag

-          Taxor och avgifter ex. parkeringsavgifter

 

  1. Vilka är de största utgifterna?

-          Utbildning

-          Äldre och funktionshindrade

-          Förskola

 

  1. Vad heter kommunens motsvarighet till

a)      Riksdag = Kommunfullmäktige

b)      Regering = Kommunstyrelsen

 

  1. Vem kan man säga är kommunens statsminister?

-          Kommunstyrelsens ordförande

 

  1. Vad är ett kommunalråd? Namnge två stycken i Uddevalla.

-          Kommunalråd är en förtroendepost och en titel i de svenska kommunerna. Till skillnad från de flesta kommunpolitiker är kommunalråd hel- eller deltidsarvoderade av kommunen.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Z-KONKRET av Bengt-Arne Bengtsson Egna anteckningar

Kommentera arbetet: Samhällskunskap 1B - Så styrs kommunen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Gabriel van der Eerden [2018-09-13]   Samhällskunskap 1B - Så styrs kommunen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60388 [2020-02-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×