Samhällskunskap 1B - Så styrs Sverige

2734 visningar
uppladdat: 2018-09-13
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Hej alla! Här kommer lite instuderingsfrågor i Samhällskunskap 1b. Hoppas att ni kan få användning av dessa. Kommentera gärna era synpunkter.

 

Så styrs Sverige

 

1.      I alla västerländska demokratiska länder finns fyra statliga maktorgan. Vilka fyra?

-          Riksdagen

-          Regeringen

-          Massmedia

-          Domstolar

 

  1. Vilka tre politiska församlingar väljer vart fjärde år?

-          Riksdagsvalet

-          Landstingsvalet

-          Valet till kommunfullmäktige.

 

2.      Hur fungerar personvalet? Vilken betydelse har det?

-          När en väljare valt vilket parti man ska rösta på kan man även rösta på en specifik person i partiet man valt. Men för att personen ifråga ska ska vara säker på att komma in i riksdag eller Europaparlamentet genom personvalet krävs det minst 5 %  av ett partis väljare (i en valkrets) som kryssat i just den personen.

 

3.      Vilket geografiskt område omfattar i regel en valkrets?

-          Landet är indelat i 29 valkretsar (oftast en per län, storstäderna är egna valkretsar). Valkretsen består av ett visst antal kommuner.

 

4.      Vad menas med att det svenska valsystemet är proportionellt?

-          Varje parti får mandat proportionellt efter hur många röster de fått.

 

5.      Hur är den svenska småpartispärren konstruerad?

-          I Sverige måste du minst ha 4 % av alla röster i hela landet eller 12 % av rösterna i en valkrets för att komma in i riksdagen

 

6.      Vilka är de fyra grundlagarna och vilken grundlag är den viktigaste?

-          Regeringsformen (är viktigast)

-          Tryckfrihetsförordningen

-          Yttrandefrihetsgrundlagen

-          Successionsordningen

 

7.      Vad styr de fyra olika grundlagarna?

a)      Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas.

b)      Tryckfrihetsförordningen beskriver friheten för varje medborgare att ge ut böcker, tidningar och tidskrifter men också vad du får och inte får trycka dock så har myndigheterna har ingen rätt att i förväg granska eller censurera det man skrivit.

c)      Yttrandefrihetsgrundlagen beskriver vad du får göra och inte göra i radio, i tv, på film och i nyare medier som inte omfattas av tryckfrihetsförordningen.

d)      I successionsordningen finns reglerna för vem som kan ärva tronen. Men också att en kung eller drottning har inte religionsfrihet om han eller hon vill behålla rätten till kronan. Den kungliga familjen måste bekänna sig till den rena evangeliska, protestantiska läran, säger successionsordningen.

 

 

8.      Vad krävs det för att man skall få ändra i en grundlag?

-          För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Men det är även möjligt att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga. Om riksdagen har fattat ett första beslut om att ändra i en grundlag kan riksdagen besluta att en folkomröstning ska hållas. Resultatet av en sådan folkomröstning är bindande. Det innebär att om resultatet blir nej får riksdagen inte ändra i grundlagen.

 

9.      Redogör för riksdagens uppgifter!

-          Beslutar om lagar

-          Beslutar om statsbudgeten

-          Kontrollerar regeringen

-          Arbetar med EU-frågor

-          Formar utrikespolitiken

 

10.  Vad är en misstroendeförklaring?

-          Riksdagen kan tvinga regeringen eller en minister att avgå genom att göra en misstroendeförklaring. Minst 35 ledamöter måste gå ihop och föreslå att riksdagen ska rösta om att göra en misstroendeförklaring för att en omröstning ska bli av. En majoritet måste rösta ja till förslaget för att riksdagen ska förklara sitt misstroende för regeringen eller ministern. Om en misstroendeförklaring riktats mot statsministern och riksdagen röstar ja så måste hela regeringen avgå eller utlysa nyval.

 

11.  Beskriv på vilka sätt riksdagen ska kontrollera hur regeringen styr riket? (Miniessä)

-          En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera Hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete till sin hjälp har riksdagen en rad redskap

a)      Varje ledamot har rätt att ställa frågor till regeringen Det är ett sätt för riksdagen att kontrollera vad Regeringen har för sig

b)      Konstitutionsutskottet kui har en speciell uppgift att granska att regeringen följer Reglerna riksdagsledamöterna kan anmäla regeringens ministrar till kui kol har rätt att ta del av regeringens alla handlingar under sin granskning

c)      Om riksdagen inte längre har förtroende för en minister eller statsministern har den möjlighet att göra en misstroendeförklaring

d)      Justitieombudsmannen j o ska skydda varje människas rätt att bli behandlat enligt lagen av

 

12.  Vad är en proposition och vad är en motion?

 

a)      En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen.

 

b)      En motion är ett förslag till beslut som läggs fram av en eller flera riksdagsledamöter. Motioner är ofta motförslag till regeringens egna förslag och de kallas följdmotioner.

 

13.  Varför avslås nästan alla motioner och varför godkänns nästan alla propositioner?

a)      Motioner kan komma från ett helt parti flera riksdagsmän som kommer från olika partier eller från en enskild riksdagsman

b)      Propositioner kommer från regeringen och då regeringen

 

14.  Vad är utskott och partigrupper (riksdagsgrupper)?

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/sa-arbetar-utskotten/

a)       

 

15.  I parlamentariska demokratier är det – åtminstone – i teorin möjligt med fem olika regerings typer. Förklara kort vad som kännetecknar en

a)      Majoritetsregering = enpartiregering

b)      Minoritetsregering = enpartiregering med stöd av andra partier

c)      Koalitionsregering = flera partier i regeringen

d)      Samlingsregering = alla partier i riksdagen ingår i en regering

e)      Expeditionsregering = sköter det löpande arbetet men fattar inga kontroversiella beslut

 

16.  Varför avgår en regering?

a)      När man förlorat ett val

b)      När man byter statsminister

c)      När Olof Palme blev skjuten

d)      När man förlorat en viktig omröstning i riksdagen

e)      Vid interna motsättningar

 

17.  Vad har regeringen för makt enligt regeringsformen?

 

18.   

a)      Vem är statschef i Sverige?

-          Enligt successionsordningen är det den konung eller drottning som innehar tronen Sveriges statschef.

b)      Vad heter denne person just nu?

-          Carl XVI Gustaf

c)      Vad kommer sannolikt hans efterträdare att heta?

-          Victoria

 

19.  Vad har kungen för huvuduppgifter sedan 1974?

-          Kungen är statschef och ska visa vad Sverige är och gör

-

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Z-KONKRET av Bengt-Arne Bengtsson Egna anteckningar

Kommentera arbetet: Samhällskunskap 1B - Så styrs Sverige

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Gabriel van der Eerden [2018-09-13]   Samhällskunskap 1B - Så styrs Sverige
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60387 [2020-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×