Hur begravningstraditioner skiljer sig åt mellan olika religioner och traditioner

505 visningar
uppladdat: 2018-07-31
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Hos några av oss sitter de djupt, och vi skulle aldrig kunna tänka oss att rucka på dem. Andra bryr sig inte så mycket om det där med seder och bruk, utan gör det som känns bäst. Men begravningar är ett av de områden där traditionerna har spelat störst roll genom historien.

Människan var tidig med att skapa ritualer kring döden. Det finns efterforskningar som antyder att redan neanderthalarna gräver gravar åt sina döda. Tittar vi på Sverige och Skandinavien var det vanligt med begravningsceremonier där man brände de döda på bål. Åtminstone tills Ansgar kom och ställde allt på ända, och man började istället tillämpa jordbegravningar.

Tiden gick, och på 1600-talet började man använda kistor av trä. På den tiden var också döden en stor anledning till fest – det handlade ofta om storslagna fester, inte olikt de som hölls vid bröllop.

Dagens begravningstraditioner

I en värld som snurrar allt fortare är de gamla traditionerna och ritualerna sakta på väg att trängas undan. Kyrkliga begravningar är fortfarande dominerande, men de minskar i rask takt då människor väljer borgerliga begravningar – oavsett om de tillhör kyrkan eller ej. Dessutom tappar kyrkan stadigt medlemmar, vilket är ytterligare en anledning till att allt färre svenskar väljer en kyrklig begravning.

Även inom Svenska Kyrkan har mycket ändrats genom åren. Jordbegravningar, som var självklart förr i världen, står idag bara för ca 20% av gravsättningarna. Resten är kremeringar. Den första kremeringen i Sverige hölls i slutet av 1800-talet, och det har sedan dess sakta ökat i popularitet. Men då lagen förändrades 2012, till att det bara får gå en månad mellan dödsfall och kremering eller gravsättning, ökade antalet kremeringar drastiskt.

Andra kulturer

Muslimsk begravning

Sverige blir alltmer mångkulturellt, och det här återspeglas naturligtvis även i begravningsbyråernas arbete, och hur en begravning går till. Många begravningsbyråer erbjuder numera begravningar både för kristna, muslimer och judar samt för personer som vill ha helt andra typer av begravningar. Därför kan du idag få hjälp av en begravningsbyrå som Fenix Begravning eller Lavendla - oberoende av vilken kultur eller religion du tillhör.

En stor grupp människor i landet är muslimer, och här skiljer sig traditionerna kraftigt. Begravningen skall helst ske inom 36 timmar, vilket är problematiskt i Sverige på grund av att myndigheterna tar lite tid på sig att registrera dödsfallet och utfärda gravsättningsintyg etc.

Traditionen säger också att man bör gravsätta den avlidne direkt i jorden. Även här tvingas man att kompromissa, då svensk lag inte tillåter detta. Muslimer i Sverige väljer i regel en mycket enkel kista. Kremering är förbjuden inom Islam – kroppen får inte komma till skada.

En muslims begravning handlar om enkelhet. Man sörjer heller inte överdrivet mycket, då man ser döden enbart som början till något nytt. En avliden muslim tvagas i en religiös ritual, och man läser böner för den döde. Därefter bör gravsättning ske snarast möjligt, och då helst i muslimska kvarter på kyrkogården. Du kan läsa mer om hur en muslimsk begravning går till här.

Judisk begravning

Även de judiska traditionerna förespråkar enkelhet, och man ska visa stor respekt för den döde. En judisk begravning sker dagen efter dödsfallet, utom på sabbaten, och kremering är ovanligt.

När någon dör är det begravningssällskapet Chevra Kadisha som utför de ritualer som krävs – en rituell tvagning varpå den avlidne kläs i en enkel vit svepdräkt och en bönesjal om det är en man.

Ceremonin är mycket kort, ofta inte längre än 15-30 minuter, och består till största delen av bibelläsning, böner och några få musikstycken.

Sorgeperioden börjar först när begravningen är över. Shiva är den första veckan och handlar om återhämtning. Den följs av en längre sorgeperiod, kallad Schlosim. De som förlorat en förälder har ännu en sorgeperiod, som varar i ett år från och med dödsfallet.

Nutida trender

Något som blir

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur begravningstraditioner skiljer sig åt mellan olika religioner och traditioner

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Henrik Skoglund [2018-07-31]   Hur begravningstraditioner skiljer sig åt mellan olika religioner och traditioner
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60373 [2018-11-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook