Naturkatastrofer

4 röster
2585 visningar
uppladdat: 2018-03-08
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Sårbara platser

 

Vulkanutbrott 

 

Eftersom att vulkaner uppstår mellan plattgränser är det vid plattgränserna som de flesta vulkanerna finns. När plattorna trycker mot varandra pressas de uppåt och det bildas ett berg eller en vulkan. Städer och samhällen som ligger brevid vulkaner eller nära plattgränser ligger i fara. 

 

Vulkaner kan göra kraftig skada på både natur, Samhälle och människor. Naturen förstörs när magman rinner ner för vulkanen. Om det finns träd där kan det bli en skogsbrand. Vilket skulle förstöra ännu mer natur. Det skulle också döda många djur och förstöra ekosystem i naturen. Om det finns byar och samhällen i närheten av vulkanen ligger de i stor fara. Om vulkanen får utbrott kommer hus och annat i staden att förstöras och många människor i staden skulle dö eller skadas. 

 

Pompeji var en lyxig stad med flera tusen invånare år 79 e.kr. Staden låg några mil sydöst om Rom i Italien. Bredvid staden låg ett högt berg, trodde dom. I själva verket var det en jättelik vulkan. Vulkanen hette Vesuvius och den var 1300 meter hög. Den 24 augusti år 79 hände det. Vulkanen fick ett enormt utbrott och hela staden begravdes under ett 6 meter tjockt lager aska. 2000 personer dog under den här olyckan. På 1700-talet upptäckte arkeologer staden och grävde bort all aska som den var begravd under. Man hittade bevarade kroppar, och man kunde ta reda på vad de gjorde innan de dog.

 

En vulkan är ganska lätt att lokalisera i sig själv. Det svåra är att kunna se när vulkanen är aktiv och kan få utbrott. Man kan använda sig av flera olika verktyg för att ta reda på om en vulkan är aktiv eller inte. Man kan till exempel använda sig av en apparat som känner av minimala regelbundna jordskalv i marken bredvid en vulkan. Det betyder att magman inuti vulkanen rör på sig. Det här apparaten kallas seismograf. Ibland pustar vulkanen också ut sig aska. Det är också ett sätt att ta reda på om den är aktiv. 

 

Om man bor nära en vulkan är det väldigt viktigt att lyssna på forskares varningar eftersom ett vulkanutbrott händer ganska snabbt. Man måste vara förberedd på att överge sitt hus och fly. Det finns inte mycket man kan göra för att förhindra ett vulkanutbrott. Man kan inte proppa igen vulkanen, och magman tar sig förbi det mesta. Men, vad man kan göra är att förminska skadan. 

 

Man kan undvika att många människor dör genom att utveckla sina verktyg och kunna förutspå ett vulkan utbrott längre i förväg. Det här skulle i sin tur leda till att färre människor dör eller blir skadade. Man skulle också kunna uppmuntra människorna att lämna vulkanen och flytta till en annan plats. Inga människor skulle dö i den här situationen och alla människor som bor här skulle ha gott om tid att ta med sig vad de vill från sin nuvarande by. Det här skulle betyda att det skulle bli en spökstad här. En stad med fullt fungerande hus där inga människor bor. Det kan tyckas vara slöseri, men jag tror ändå att det kan vara en bra lösning för att förebygga skador på människor. 

 

En sista idé är att anpassa sin stad efter vulkanen. Om man skulle bygga vägar med höga vallar i staden där lavan skulle rinna kanske man hade kunnat vara säker i sitt hus. Det skulle bli som en kanal genom staden där all lava och magma skulle rinna. Det här skulle så klar kosta mycket pengar för alla som bodde i staden. Och miljön skulle antagligen också förstöras när man körde dit alla stenmurar till kanten på kanalen. Många tunga lastbilar skulle behöva braka igenom vägarna på väg till byn. Men ändå så hade antagligen alla i staden dött av all aska som också uppstår vid ett utbrott. Den lägger sig som ett flera meter tjockt täcke över byn och går inte att undkomma.

 

En stor konsekvens med ett vulkanutbrott är att flygtrafiken kan stanna upp. Det här kan bli ett stort problem för både fraktflygplan och passagerarflygplan. Om hela flygtrafiken i ett område över Europa stannar upp skulle många fraktflygplan inte kunna leverera sina varor till destinationen. Om planet fraktade sjukhus material skulle det i sin tur kunna leda till att ett sjukhus inte kan hjälpa sina patienter. Det kan också bli ett stort problem om människor satt fast på en semesterort. Om flygen hem var blockerade av askmolnet skulle de vara fast där. Om de har något viktigt ärende hemma under tiden skulle det förhindras.

 

En till konsekvens är den stora skadan på naturen. Askan och lavan som en vulkan skjuter ut gör så klart stor skada på naturen i närheten. Men det är inte bara aska och lava som sprutas ut, det är också enorma mängder gas. De här gaserna kan påverka jordens klimat flera år framåt och gör så att vädret blir kallare flera tusentals kilometer bort. Ett vulkanutbrott kan ge konsekvenser som missväxt, förlängda vintrar och kallare somrar i över 50 år efter sitt utbrott.

 

Jordbävning

 

Jordbävningar sker liksom vulkanerna nära kontinentalplattornas gränser. När plattorna skaver mot varandra börjar jorden över plattorna att skaka. Detta kan också bilda sprickor i marken ifall plattorna dras ifrån varandra. Alla områden som ligger nära plattornas gränser är utsatta. Men speciellt där plattorna rör sig mycket. Till exempel i Japan.

 

När en jordbävning uppstår skakar marken kraftigt. Den har väldigt stor skada på både samhälle och människor. Eftersom marken skakar kraftigt kan hus braka sönder. Ifall taket faller igen och det finns människor där inne ligger dem risigt till. Människor kan begravas i gamla hus delar, massiva höghus kan rasa ihop och kollapsa. Det blir stort kaos där jordbävningar sker. Många människor dör och mycket förstörs.

 

Japan är speciellt utsatt eftersom det ligger precis mitt emellan två plattor som pressas mot varandra. 2011 den 11 mars hände en hemsk naturkatastrof nära staden Tohoku i östra Japan. Jordbävningen dödade 16000 personer och hade över 125 efterskalv. Den stora jordbävningen hade 4 för skalv och man hade många seismometrar runtom i Japan så man kunde varna i förtid. Ändå hann långt ifrån alla undan. Jordbävningens epicentrum låg strax utanför kusten. Just den här jordbävningen hade en väldigt speciell konsekvens. Japans största ö flyttade sig 2,4 meter i riktning mot Nordamerika. Jordens rotationshastighet blev också lite snabbare, och ett dygn är nu 1,8 millisekunder kortare.

 

Jordbävningar är inte så lätta att förutspå. Man kan lyssna på förskalv, som inträffar före en jordbävning. De flesta jordbävningar har åtminstone ett förskalv och då är det viktigt att skydda sig. Det finns också en apparat som heter seismometer. Seismometern är väldigt känslig mot små skalv i jorden, och kan varna befolkningen i förväg. Seismometer systemet i Japan kallas EEW, Earthquake Early Warning. Det finns över 1000 seismometrar i Japan som alla kan varna för jordbävningar.

 

Det finns många forskare som jobbar med att komma på det bästa sättet att bygga för att huset ska ta så lite skada som möjligt av en jordbävning. Till exempel är det inte bra att bygga med tegelstenar. Det rasar ihop direkt. Men dessutom armerad betong och hus med järnstommar, klarar sig mycket bättre vid jordbävningar. På ställen som Japan satsar man mycket på det här. Om en stor jordbävning skulle ske i Tokyo skulle det bli katastrof. Därför lägger Japan mycket pengar på att bygga stabilt och bra, inte bara i Tokyo utan i hela Japan. 

 

Även om seismometer systemet i Japan är välutvecklat kan man alltid utveckla det mer. Man skulle kunna varna ännu längre i förväg, man skulle kunna vara mer exakt på hur stark jordbävningen är, och man kan ta reda på exakt var epicentrumet på jordbävningen är. Det finns alltid någonting man kan utveckla, uppgradera och förbättra. 

 

Mitt sista förslag satsar på att rädda människor. Man skulle kunna bygga en sorts järn bunker under vissa hus eller till och med under varje. För de flesta som dör eller blir skadade av en jordbävning är anledningen att hus rasar in och att man blir begravd under stenar och gamla hus rester. Om man hade haft en stabil bunker under huset hade man kunna springa ner dit direkt när man hörde varningarna, man skulle kunna ha mat och vatten där ifall man skulle behöva vara där en längre tid. En nackdel med det här är att ingången kanske skulle bli övertäckt med stenar och annat. Då skulle man inte kunna komma därifrån. En till nackdel är att det här skulle kosta en massa pengar. Att bygga en bunker under varje hus skulle inte bli billigt, men man räddar ändå massor av liv. Och det är det som räknas, hus kan byggas upp igen, men det kan inte människor. 

 

En konsekvens av jordbävningar är så klart förstörelse. Om det inträffar en kraftig jordbävning i en storstad kan det bli kaos. Om alla höga hus rasar och faller ihop blir de ekonomiska kostnaderna enorma. Det skulle ta lång tid att bygga upp igen och kosta mycket för staden. All infrastruktur skulle också behöva byggas nytt.

 

En annan konsekvens är hemlösa. Om en jordbävning förstör alla hus i en stad blir alla hemlösa. De har ingenstans att ta vägen när deras hus är förstörda. Därför kommer de att behöva förflytta sig till en annan stad. Då kan det här skapa ett problem i den staden också. Hur ska man ta emot alla hemlösa människor som strömmar in i staden. Alla behöver någonstans att bo under tiden. Antingen får man sätta upp temporära hus och tält och låta människorna bo där, eller så får man skicka dem vidare till en annan stad. 

 

Tsunamis

 

Tsunamis uppstår när en jordbävning sker ute till havs. Skakningen på bottnen bildar stora vågor med vatten som rör sig mot land. När vågen slår mot land så blir vågen större. Eftersom många städer ligger utmed havet är det stor risk att tsunamin medför stor skada. Tsunamis dör ut ganska långsamt och därför är det många städer som ständigt ligger i fara. Till exempel Indonesien som är en ögrupp.

 

När tsunamis träffar land med stor kraft finns det inte mycket att göra. Vattnet har så stor kraft att det drar med sig hus och bilar. Ute på havet kan tsunamis komma upp i en hastighet av 1000 km per timme. Det är en väldigt hög hastighet som är svår att stoppa även fast den bromsas ner kraftigt när den kommer in mot land. Många människor dör och mycket blir förstört när en tsunami träffar en stad.

 

Den tsunamin som drog med sig näst flest människoliv är tsunamin som träffade Indonesien år 2004. Jordbävningens epicentrum låg rakt över Indonesiens västra ö Sumatra. Tsunamin träffade Indonesiens kust 26 december och jordskalvet var det tredje kraftigaste som någonsin uppmätts. Tsunamin dödade över 300.000 personer. 543 av dessa var från Sverige. Många städer, inte bara i Indonesien utan också i till exempel Thailand och Burma blev totalt förstörda av tsunamin. Det tar lång tid att bygga upp allt igen, och på vissa ställen i Indonesien är allting fortfarande inte återställt. Att det inte fanns något varningssystem i en region som är väldigt utsatt för jordbävningar fick stark kritik. Om ett varningssystem hade funnits hade man kunnat räddat flera tusen liv. I alla fall i Thailand och Sri lanka och Indien som hade haft längre tid att utrymma.

 

Tsunamis är nästan omöjliga att förutspå eftersom att det är svårt att mäta skakningar i marken ute till havs. Man får hoppas att den är långt ifrån land så att man hinner utrymma. Man har ständigt satellit koll på jorden för att se en tsunami. En stor tsunami syns ganska tydligt från rymden med en satellit. Man kan också räkna ut hur kraftigt jordskalvet är. Då kan man veta hur allvarligt det är.

 

Tsunamis är ganska svåra att stoppa när de kommer i hög hastighet rakt mot stranden. Forskare försöker ständigt att hitta på nya sätt att förminska skadan av tsunamis. Ett sätt att försöka motverka tsunamis är att bygga speciella murar vid vattnet. Om man bygger murarna så att de är böjda ut mot havet (se bild nedan) så skyfflas mycket av vattnet tillbaka ut i havet.

 

 

 

Det är bevisat i miniatyrer att den här muren är mycket bättre mot tsunamis. Därför tycker jag att vi ska bygga flera sådana här murar på områden som har stor risk för tsunamis. Till exempel i Japan. 

 

En tsunami går inte att stoppa helt, men man kan förminska dess kraft. Tsunamis saktas ner av en ojämn och grund botten, som till exempel ett stort rev ute till havs. Därför kan man bygga konstgjorda rev i vattnet för att sakta ner en tsunami. Det här kommer sakta ner tsunamis så att den har mindre kraft när den träffar land, och som i sin tur gör att skadan på förminskas. Den här tekniken har man bland annat använt i Japan. 

 

En konsekvens av tsunamis kan vara att alla ekosystem i närheten skulle förstöras. Om tsunamin drog över en stor skog skulle alla djur i skogen ett dö. Tsunamin skulle också dra med sig alla träd och fälla dem till marken. När strömmen har dragit tillbaka skulle allt vara dränkt i saltvatten och det skulle inte finnas något liv. Det skulle ta väldigt lång tid innan alla träd växte upp igen och tills det kom djur som skulle kunna tänka sig leva där. 

 

En annan stor konsekvens med en tsunami är att grundvattnet förstörs. Om en by till exempel hämtar allt sitt vatten från en liten sjö och det kommer en stor tsunami. Det salta vattnet från havet skulle blanda sig med vattnet i sjön, och vattnet skulle bli oanvändbart. Samma sak skulle hända om byn hade en brunn som ledde ner till en grundvatten källa. Tsunamis skulle fylla brunnen med saltvatten och vattnet blir inte användbart. Det här skulle i sin tur leda till katastrof för byn när vattnet har dragit tillbaka. Det skulle bli brist på vatten i byn och ingenstans att få tag på nytt. 

 

En tsunami för så klart också med sig en hel del förstörelse. Med den väldiga kraften den får när den kommer upp på land finns det inte många byggnader som står emot kraften. Det kan bli stora problem när man ska bygga upp staden igen. Man måste röja bort alla gamla husrester och återbygga all infrastruktur. Det kostar mycket pengar och man betalar bara för att få det man en gång hade.

 

Lavin

 

En lavin sker i branta snöområden. Eftersom att det finns många städer och stora skidorter som ligger i dalar mellan stora berg täckta med snö, är det många orter som ständigt ligger i fara. Om en stor lavin kom stormandes rakt mot byn skulle det bli total katastrof. En lavin är väldigt svår att förutse men det är ganska lätt att förminska skadan.

 

Laviner störtar ner för berg med en hastighet upp till 300 km/timme. Ingenting kan stoppa dess framfart när den väl har fått upp farten. Hus rasar och människor dör. Lavinen är ganska lik tsunamin på ett sätt. De har ungefär samma påverkan på städer. Efteråt är staden täckt med ett lager snö och allt har rasat. Det tar lång tid att bygga upp och laga allting som har förstörts. Det kostar väldigt mycket pengar för staden.

 

I den lilla staden Galtür i Österrike 1999 inträffade en hemsk lavin. Lavinen hade en hastighet av 290 km/timme och träffade byn med stor kraft. Lavinen förstörde massor med hus och begravde 57 människor. Det var den värsta lavinen på 40 år. Räddnings hjälp kom och lyckades gräva fram och rädda 26 människor. Vissa av de här människorna var skadade och hade svårt att andas med de levde. De andra 31 blev offer för lavinen. Galtür var delvis som en skidort. Det var massvis med turister där från andra länder. Inga svenskar dog i den här olyckan, men ett antal tyskar och personer från flera andra länder omkom. Det var svårt för staden eftersom den inte hade så mycket pengar, men efter några år var allt återuppbyggt och det fanns inga spår av lavinen. Men Galtür har nu gjort många åtgärder för att förhindra att detta händer igen.

 

Men hur kan man då förhindra en lavin om den är så kraftfull och snabb? Jo, tricket är att stoppa lavinen i början när den är svag. Då är den mycket lättare att få stopp på. Man har till exempel kommit på att skog och träd saktar ner en lavin. I Galtür har man därför planterat många träd i sluttningen, på hela dalen. Det här ska alltså försvaga lavinen kraftigt så att staden inte tar lika mycket skada. Det kan vara en värd investering för staden eftersom det inte kostar så mycket att plantera träd jämfört med att bygga upp flera stora hus. 

 

En annan idé är att sätta järn barriärer väldigt högt upp på berget. De inte bara saktar ner en liten lavin utan kan till och med stoppa den. Man bygger upp hela längder med järn barriärer för att försäkra sig om att man är säker var den än börjar. Anledningen till att man sätter barriärerna så högt upp är att en lavin som börjar högt upp är kraftigare än en som börjar långt ner. En väldigt stor nackdel med det här är att det kostar otroligt mycket pengar. Galtür menade att det var värt det till varje pris, om de kunde stoppa en lavin lika farlig som den förra var det en väldigt bra investering.

 

Ännu en sak man kan göra är att bygga stora tjocka murar framför staden av sten. Om de här murarna är tillräckligt höga och tillräckligt hållbara skulle de kunna göra bra motstånd mot en lavin. De här murarna skulle inte heller vara så jätte dyra att bygga eftersom de skulle vara gjorda av sten och betong. Då skulle byn kunna lägga de slantarna på något annat. Det kan vara smart att inte bygga murarna precis intill staden eftersom att ifall de skulle rasa skulle de falla ner på staden.

 

En konsekvens av en lavin är så klart att många personer dör. De flesta blir begravda under gamla husrester. Ett stort problem med det här är att det tar väldigt lång tid för hjälp att komma dit på grund av terrängen och att det inte finns någon hjälp i närheten. När hjälpen väl kommer dit uppstår ett till problem. De vet inte vart de människorna som lever är. Många människor överlever under snön och hus resterna, men kan inte komma loss. Då gäller det att de får hjälp fort så att de överlever. 

 

En till konsekvens med en lavin är återuppbyggnaden. När man ska bygga upp en stad igen som har blivit träffad av en lavin skapas det direkt många problem. Först måste man få bort all snö. Då får man vänta tills sommaren så att allt smälter. Under tiden får man hålla sig i en stad i närheten. Nästa steg är att få bort alla rester från den förra staden. Och till sist måste man bygga upp hela staden igen. Det här kostar enorma pengar för staden, allt måste byggas nytt, elledningar, vattensystem och hus. 

 

Översvämning 

 

Översvämning inträffar när det plötsligt kommer mer nederbörd i ett område eller att det plötsligt blir varmt så att mycket snö och is smälter. Det kan också uppstå vid kusten ifall det plötsligt kommer stora vågor. Det kan också uppstå när en flod rasar eller när en dam går sönder. Översvämningar förstör allt från jordbruk till hus och ibland också människor om den är kraftig.

 

Översvämning blir ständigt ett större och större hot mot våran värld. Eftersom det blir varmare på jorden smälter de stora isarna i världen och vattenytan höjs, vilket i sin tur gör att låglands områdena nära havet kanske snart kommer att vara en havsbotten istället. I Nederländerna till exempel måste man bygga höga vallar för att skydda sig mot vattnet. Vissa människor bor helt enkelt under havet. Om en vall skulle kollapsa skulle det bli kaos. 

 

Naturkatastrofen med flest dödsoffer inträffade vid Gula floden i Kina år 1930. Den föregående vintern hade varit ovanligt hård och kall. När snön och isen började smälta bildades en stor vårflod som svämmade över gula floden och sköljde över många kinesiska bönder som inte kunde göra någonting för att skydda sig själva. Det fortsatte regna konstant i flera månader och flera tyfoner drog in över landet. Flera floder svämmade över och drog med sig ännu fler liv. Flera sjukdomsepidemier spred sig också över landet genom vattnet. Över 200.000 kineser blev dränkta i sömnen och den beräknade totala dödssiffran var hela 3,7 miljoner människor.

 

Översvämning är en av de lättare naturkatastroferna att förutse. Man kan lätt se på väderleksrapporter när det kommer dra in kraftiga regnväder, och när det kommer bli varmt så att isarna smälter. Det svåra ligger i att skydda sig. Det är svårt att skydda sig mot stora mängder vatten. Om vattnet kommer mot en med hög fart finns det inte så mycket man kan göra fö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://illvet.se/naturen/naturkatastrofer/jordskalv/topp-10-stader-som-skulle-drabbas-varst-av-jordbavningar https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kontinentalplatta https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Jordbävning https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Jordbävningen_vid_Tohoku_2011 https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Tsunami https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Jordbävningen_i_Indiska_oceanen_2004 https://www.pinterest.se/pin/451697037608949007/ Naturkatastrofer: Jordbävningar och Cykloner http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hur-mildras-en-tsunami https://en.m.wikipedia.org/wiki/1999_Galtür_avalanche http://oversvamningsfonden.se/index.php/se/oeversvaemning/4-vad-aer-en-oeversvaemning https://www.msb.se/Upload/Nyheter_press/Konsekvensbedömning%203%20vulkanutbrott%202010-04-22.pdf http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/vulkaner-jordens-naturliga-klimatbovar http://alltomhistoria.se/artikler/oversvamning http://www.fjallsakerhetsradet.se/forberedelser/laviner/faktaomlaviner/ https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Vulkan https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Torka https://www.aftonbladet.se/klimathotet/article11849568.ab https://globalportalen.org/artiklar/nyhet/torkan-i-ostra-och-sodra-afrika

Kommentera arbetet: Naturkatastrofer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Joar Persson 2018-03-08

    Sämst

  • Joar Persson 2018-03-08

    Man får bara c ju

Källhänvisning

Albert Engström [2018-03-08]   Naturkatastrofer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60248 [2020-02-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×