Debattinlägg

1378 visningar
uppladdat: 2018-02-01
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

                                                     Surrogatmödraskap   
                                            altruistisk eller affärs modell   
                               Nej till surrogatmödraskap-Barn har inget pris    

Många ofrivilliga barnlösa heterosexuella par vänder sig till olika vägar av föräldrarskap, bland annat homosexuella par som vill uppfostra egna barn. Surrogatmödraskap diskuteras allmänheten aktuellt eftersom många länder framförallt USA, Stor Britanien, Nederland, Israel, Indien, Ukraina tillåter det här fenomenet att vara lagligt. Frågan är om hur berättigad kritiken är.
Vi vet att i de länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, där också det kommersiella surrogatmoderskapet ökat och blivit allt mer accepterat.
EU parlamentets resolution från 2011 konstateras att surrogatmödraskap är ett utnyttjade av kvinnors kroppar och reproduktiva organ. 
Enligt min mening finns det inte skillnad mellan altruistisk eller kommersiell modell. Vid ett altruistiskt surrogatmödraskap utgår ingen ersättning till kvinnan som bär barnet, att jämföra med "kommersiellt". Sett ur denna jämförelse är kvinnors kroppar uttnyttjade och i altruistiska bakgrunden ligger också kommersiell nytta tycker jag. 
Jag förklarar mitt åsikt helt enkelt. Altruistiska modellen som hjälpmedel till heterosexuella barnlösa föräldrar är underlättat och acceptabelt koncept framför allmänheten.
På vilket sätt är den här modellen kommersiell? Det är ett känt sätt att klinikerna tjäna massa pengar under hela processen.
Faktiskt det är omänskligt att betrakta kvinnan som en "fabrik" att framställa barn för försäljning, brukar jag säga.
Vem kan lyckas att få barn på bästa pris?
Jag vill hävda att barnen har inget pris, samt gäller det på människolivet. Vi bör tänka på att barnet är en gudgåva som ska utveckla sig till en vuxen produktiv människa genom rätt psykosocial uppfostran. Men de inflytelserika lyckas att köpa en frisk fattig surrogatmamma och få barn. Allt handlar om ekonomiskt stöd.
Exempelvis
Många fattiga kvinnor från Indien utsätter sig frivillig att vara surrogatmammor. De anser att det är bättre att få ekonomiskt stöd jämförelsevis med arbete på en fabrik att sy kläder och få låg lön.
Alltså Indien har ledande plats på industri marknaden så kallat surrogatmödraskap. Därefter uttrycket "barn på bästa pris" kan tolkas dubbelt. De rikaste får barn på lägre pris i Indien istället i USA eller Stor Britanien och priset är stor ekonomisk uttmaning för de fattigaste.
Mänskliga rättigheter
Surrogatmödraskap som en växande industri runt om i världen är ett brott mot mänskliga rättigheter.
Personligen instämmer jag helt med pågående handel med kvinnors reproduktion och barn som leksaker. Barnen kan inte betrakta som varor och kvinnorna som behållare.
Antydningar som påvisar nedtonad surrogatmoderns situation ur feministiskt hörn:
1. Graviditeten är bland det mest riskfyllda, som en fertil kvinna kan utsätta sig för.
2. Många kvinnor drabbas av bäckenbottensskador med urin eller avföringsinkontinens som följd.
3. Depression är vanligt i samband med förlossning och kan bli långvarig.
4. Varje år dör ett tiotal mammor tillföljd av komplikationer med graviditet och förlossning.
Däremot anser jag att det är amoralisk se på kvinnan som värmeskap. Det spelar ingen roll om genetiska materiallet i befruktningen. Kvinnan som bär barn är moder eftersom hon ger livet och aldrig ska tappa bort navelsträng förbindelse.
Jag tycker inte att någon har rätt att utsätta andra för sådana risker och inte ta i hänsyn "post partus"- efter fölossningen psykiska moment både för kvinnan och barn.
En annan het fråga för diskussion är surrogatmödraskap relaterat hos homosexuella par. Rätt eller fel?
Jag håller med den traditionella modellen om äktenskap mellan man och kvinna och naturligtvis barn födelse.
Allt annat är helt obegripligt på grund av genetik.
Å ena sidan möjligheten att välja ut donator - surrogatmamma och beställa fysiska och intellektuella förmågor ur katalog är fruktansvärd synd. Det är liksom att beställa iphone modell sju eller åtta.
Å andra sidan frågan leder till en djupare eftertanke. Vilken genetisk materiall ska blandas ihop med äggdonatorn.
Vilka gener ska bli dominanta?
Här menar jag att det är stor risk om ärftligheten till nästa generationer och potentiella ny födda homosexuella individer.
En etisk frågeställning till omkring det genetiska underlaget.
Vi kan inte förutsätta och bli säkra att surrogatgraviditeten ska gå som på räls.
Exempelvis 
Vad händer om det är diagnosticerad Down-syndrom i fostret under graviditeten?
En surrogatmamma från Thailand inträffade samma problem. Blivande föräldrar utlämnade barnet till henne efter förlossningen.
Jag undrar om hur många gånger ska de utnyttja kvinnor för att uppnå sitt nöje? Samtidigt det är upprop till alla relevanta faktorer som tycker att surrogatmöderskapet är rätt.
Jag säger kraftfullt nej till surrogatmödraskap som en stor argument emot alla liberala rörelser också som målar upp en ljus bild om altruismen bakom kulisserna.
Jag tycker att en gång accepterad sur...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.nejtillsurrogat.se/om-oss/ http://fertilitetsguiden.com/behandlingar/surrogat.php https://www.facebook.com/events/126757767656400/ https://lup.lub.lu.se/search/publication/21551 https://core.ac.uk/display/38961116 http://www.surrogat.info/indien/ https://sv.wikipedia.org/wiki/Altruism

Kommentera arbetet: Debattinlägg

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Blagica Dimeska [2018-02-01]   Debattinlägg
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60234 [2020-09-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×