idrotts begrepp pulser etc

1221 visningar
uppladdat: 2017-12-10
Ana Caballero-Herrera

Ana Caballero-Herrera 48 år

Från
Stockholm, Sweden
Utbildning
High School : Instituto Lucia de Medrano, College : Universite de Bordeaux, Graduate School : ngssc, Graduate School : Karolinska Institutet, College : Universidad de Salamanca
Jobb
knc, IKG, Karolinska Institutet
Om
Viva la vida
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Urna Semper

Handledarens namn

26 oktober 2017

 

 

Idrott & hälsa begrepp:

 

Vilopuls:

Den pulsen man har under vila. När man inte gör någon fysisk ansträngning överhuvud taget. Vilopulsen påverkas på grund av hur tränat ditt hjärta är. Om du är bra tränad pumpar hjärtat mer blod i varje slag vilket leder till att det behöver slå mer sällan vilket leder till lägre puls. Ett bra tränat hjärta har alltså lägre puls.

 

Arbetspuls:

Arbetspuls är den puls man har under träning. Arbetspulsen varierar beronende på vilken fysisk aktivitet du utför. T.ex har du inte samma arbetspuls under en promenad som under ett maraton.

 

Maxpuls

Maxpulsen är den puls ditt hjärta har vid högsta ansträngning . Maxpulsen går inte att påverka. Man når sin maxpuls när man använder sina muskler maximalt. Man brukar säga att du kan räkna ut maxpulsen genom att ta 220 - din ålder.

 

Tränings rutiner:

En rutin är en vana alltså något som på bestämda tider återupprepas. En tränings rutin skulle alltså kunna vara att man går ut och springer tre gånger i veckan men teoretiskt sätt skulle det också kunna vara så att du springer en gång om året. Man kan därmed säga att träningsrutiner är en upprepad vana av träning som (ganska) regelbundet genomförs.

 

Syreuptagningsförmåga:

Kroppen och hjärtats förmåga att pumpa ut mer syre till musklerna vilket leder till bättre uthållighet. Syreuptagning kan påverkas av hjärtats förmåga att pumpa blod, antal kapillärer,lungvolym,kön,ålder,kroppsstorlek. Syreupptagning handlar om hur stor kapacitet kroppen har av att ta upp syre.

Uthålliget:

Uthållighet handlar om hur stor del av din syreuptagningsförmåga du kan arbeta med under en längre tid utan att dina musker börjar bilda mjölksyra i den arbetande muskeln. 

 

Träningsmentalitet:

Träningsmentalitet är den inställning man har till träning. Och påverkar hur din träning går. Om man har dålig träningsmentalitet så är det väldigt liten chans att träningen går bra.

 

Rörlighet:

Rörlighet är...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: idrotts begrepp pulser etc

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Ana Caballero-Herrera [2017-12-10]   idrotts begrepp pulser etc
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60213 [2019-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×