Vi vill ha ett rökfritt samhälle

1974 visningar
uppladdat: 2017-11-29
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

 Varför ska du vara ansvarig för en människas lungskador? Varför ska du ta och ge dessa konsekvenser? Varför inte minska hälso skadorna? Det är dags att ta upp ämnet på nytt, rökning borde förbjudas.

 

Enligt Världshälsoorganisationen WHO finns det forskningsstudier som visar att unga som ser tobaksprodukter i affärer blir rökare i större utsträckning. Alltså dras dessa unga individer till tobaken och snarare drabbas av det i längre perioder. Tobaksreklam borde minska, eller snarare försvinna, eftersom reklamen är det som drar till sig mer rökare men inte nog med det utan ex-rökare lockas även till rökningen på nytt. Det finns statistik som visar antal rökare i Sveriges skolor, Kristofer Odö skriver i drugsmart, “Enligt CAN:s skolundersökning från 2016 svarade 7,6 % av pojkarna och 12,4 % av flickorna i årskurs 9 att de rökte. I årskurs 2 på gymnasiet var det 22,9 % av pojkarna och 25,8 % av flickorna som svarade att de rökte.”

 

Rökning är ett ämne som det ofta talas om i detta samhället och vanligtvis i sammanhang med hälsa och omgivningen. Att röka orsakar en stor fara för både rökaren och passiva rökaren. Individen som röker andas själv in en fjärdedel av röken och resten går vidare i luften, röken frisläpps inte endast i luften utan den skadar omgivningen. Röken som frisläpps leder till att omgivningen drabbas av nikotinet och alla övriga kemikalier som den brinnande cigaretten släpper ifrån sig. Stegvist kommer passiva rökaren att drabbas lika hårt som själva rökaren, och dessutom ökar hälsorisker. Helene Wallskär, skriver i sin faktatext på hemsidan, Tobaksfakta,” När en cigarett brinner sprider den cirka 7 000 kemiska ämnen. Ett 50-tal av dem är cancerframkallande eller misstänks framkalla cancer. Ett par av dem är totalförbjudna i svenska arbetsmiljöer av arbetarskyddsstyrelsen – utom när de produceras av cigarettrökare. Ämnena heter betanaftylamin och 4-aminodifenyl.” Men den passiva rökaren hinner inte få i sig lika mycket kemikalier som rökaren själv, och det beror på att röken hinner bäddas ut innan den har kommit fram till lungorna.

 

Varför vissa väljer att röka kan bero på fler möjliga orsaker, vissa kan tycka att det är en lättnad medan andra gör det för att antingen passa in i ungdoms samhället och för att känna sig tuffare. Men dessa ungdomar drabbas, omedvetna om hur beroendeframkallande nikotinet är. Kristofer Ödo, nämner även att, “Man ska heller inte glömma bort att rökning kan vara en signal till omvärlden om att något inte står rätt till. Om någon mår dåligt och inte känner sig sedd kan rökning (eller annat destruktivt beteende) vara ett sätt att få kontakt med omgivningen. När personen röker så blir kanske personen uppmärksammad och får uppleva omtänksamhet från omgivningen som annars inte tycks bry sig nämnvärt.”

 

En rökare riskerar dubbel stress, och det beror på bland annat nikotin. Ingrid Stjernström Roos, skriver på 1177 vårdguiden, “Du som röker får en dubbel belastning på kroppen vid stress. Dels reagerar kroppen på en stressig situation, dels ökar puls och blodtryck när du drar in rök och nikotinet går ut i blodet. Nikotinet gör att blodet lättare blir trögflytande, vilket ökar risken för proppar. När nikotinnivån sjunker får du abstinensbesvär. Ett av dem är oro och den dämpas tillfälligt när du röker och fyller på med nikotin igen. Därför kan det lätt bli en ond stresscirkel att försöka koppla av med en cigarett. Ett effektivt sätt att minska stressen är istället att sluta röka.” Och det betyder att cigaretter varken är en lättnad eller tuffhet i längre period.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Hemsidor: Tobaksfakta,”Läkare i debattartikel”: Viktigt att Sverige inför exponeringsförbud”, hämtad:2017-02-10 http://www.tobaksfakta.se/lakare-i-debattartikel-viktigt-att-sverige-infor-exponeringsforbud/ kl: 12:20 Tobaksfakta,”Läkare i debattartikel”: Viktigt att Sverige inför exponeringsförbud”, hämtad:2017-03-10 http://www.tobaksfakta.se/lakare-i-debattartikel-viktigt-att-sverige-infor-exponeringsforbud/ kl: 21:10 Kristofer Ödö, “hur många är det som röker i Sverige och i världen?”, Drugsmart,hämtad: 2017-03-10 https://www.drugsmart.com/faq/hur-manga-ar-det-som-roker-i-sverige-och-i-varlden/kl:11:40 Helene Wallskär, “Om passiv rökning”, Tobaksfakta, hämtad: 2017-03-10 http://www.tobaksfakta.se/om-passiv-rokning/ kl: 12:00 Helene Wallskär, “Om passiv rökning”, Tobaksfakta, hämtad: 2017-08-10 http://www.tobaksfakta.se/om-passiv-rokning/ kl: 20:30 Kristofer Ödö, “Varför röker man om man vet att det är farligt?”,Drugsmart, hämtad: 2017-10-10 https://www.drugsmart.com/faq/varfor-roker-man-om-man-vet-att-det-ar-farligt/ kl:10:50 Ingrid Stjernström Roos, “Stress”, 1177vårdguiden, hämtad:2017-10-10 https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/ kl:18:46 BILD: Hämtad: 2017-10-10, Goggle bilder , https://www.google.se/search?q=r%C3%B6kning+borde+f%C3%B6rbjudas&tbm=isch&tbs=rimg:Ceeg0e7OW-BKIjgXM2X1OJoj2OHGS2CbTQbdF0aAqbx6AFHFKbze55JcYoj1qeXtft2N36Ri36GGDe9tijnChERQ2ioSCRczZfU4miPYEQXzOPhPKMkqKhIJ4cZLYJtNBt0RdiBxmFFOlm0qEgkXRoCpvHoAUREdHbiEkDFpJCoSCcUpvN7nklxiEYBekVttok9rKhIJiPWp5e1-3Y0RdzPqLW6ZBSgqEgnfpGLfoYYN7xHOtfA7eyphAioSCW2KOcKERFDaEa8yVamEtnJb&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwi0wpj13ebWAhWDJ5oKHQyrAqwQ9C8IHw&biw=1366&bih=646&dpr=1#imgrc=kG1U8cLe4uLloM:

Kommentera arbetet: Vi vill ha ett rökfritt samhälle

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Hanin Miggdad [2017-11-29]   Vi vill ha ett rökfritt samhälle
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60204 [2020-09-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×