CFD/Contract for Difference och binära optioner – två betydelsefulla begrepp inom ramen för finansiella tjänster och produkter

507 visningar
uppladdat: 2017-11-17
Mandy Liljedahl

Mandy Liljedahl 28 år

Från
San Diego, California
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

CFD, även kallat för Contracts for Difference är ett fenomen som blivit populärare, inte minst i Sverige under de senaste åren.

Enligt ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar klassificeras definitionen som ett finansiellt derivatinstrument där priset alltid baseras på marknadspriset av en tillgång. Detta kan vara allt från en råvara, valuta eller index. Teknikmagasinet Dagens Teknik påstår att CFD – contract for differende – är en efterprodukt till binära optioner och att det finns väldigt få element som skiljer dessa två finansiella produkter.

Grundkonceptet med CFD Trading är huvudsakligen att konsumenten, i det här fallet en handlare eller ”trader”, handlar med förändringen på den underliggande tillgångens egentliga pris utan att personen i fråga står i en äganderätt. På det sättet kan handlaren eller tradern handla i tillgångar, dvs. valutor, guld och olja utan att äga tillgångarna fysiskt. Aktivitererna sker hos mäklarfirmor som 24 Option.

Fördelarna ligger i den enkla prissättningen. Enligt grundkonceptet replikerar CFD priset på den underliggande tillgången, vilket systematiskt gör priset på tillgången likgiltigt det ursprungliga priset (alltså samma pris). Om OMXS30 presenterar 2 000 så är CFD:n det samma, alltså 2 000.

Dina fördelar och nyttor av att handla med CFD – Contracts for Difference

Det finns en rad olika fördelar med att engagera sig i binära optioner och CFD. När vi ändå talar om den sistnämnda så ligger fördelen i att du kan handla i både räntor, index, valutor och aktier i hela världen. Du bestämmer själv när du ska handla och avgör själv om handelstillfället ska äga rum när du tror att något kommer gå upp eller ner i pris. 

Som trader/handlare har du full exponering mot en finansiell tillgång och fördelen ligger således i att du aldrig äger tillgången fysiskt. Detta kan till viss del ses som en virtuell tillgång. Inom ramen för CFD talar man också om begreppet hävstång, som syftar till möjligheter med högre avkastningar med mindre kapitalinsats.

Nackdelar och risker förknippade med CFD

Precis som vid andra finansiella tjänster och produkter så finns det risker förknippade även med CFD. Hävstångseffekten som kan generera mångdubbel avkastning till en läg...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: CFD/Contract for Difference och binära optioner – två betydelsefulla begrepp inom ramen för finansiella tjänster och produkter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Mandy Liljedahl [2017-11-17]   CFD/Contract for Difference och binära optioner – två betydelsefulla begrepp inom ramen för finansiella tjänster och produkter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60191 [2019-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×