Försäkringsmäkleri och dess innebörd

778 visningar
uppladdat: 2017-05-31
Mandy Liljedahl

Mandy Liljedahl 28 år

Från
San Diego, California
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Försäkringsmäkleri är ett begrepp som innebär betydligt mer än att se till att kunden och försäkringsbolaget ingår ett avtal. Försäkringsmäkleri kräver tillstånd och står under tillsyn av Finansinspektionen. Et tydligt exempel är Luxor Finans som är en av de största aktörerna på marknaden.

Mäklarproceduren ska vara professionell

Skicka in och föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan de träder i försäkringsavtal,

För andra uppdrag föreslår försäkringsavtal eller

Assist i förvaltningen och genomförandet av avtal.

Försäkringsmäklare kan göra sin verksamhet på följande sätt:

Råd baseras på en opartisk analys, eftersom de råd grundar sig på en analys av ett tillräckligt antal försäkringsavtal

Genom avtal förbinder sig att tillhandahålla försäkring enbart på uppdrag av en eller flera försäkringar eller

Överföra försäkringar från en eller flera försäkringar utan att utföra oberoende analys och utan avtal med försäkringsbolag.

Den försäkringsmäklare kan också fungera som en associerad försäkringsmäklare till ett försäkringsbolag. Detta innebär att förmedlaren har ingått ett avtal med ett eller flera försäkringsbolag för att förmedla försäkringar för deras räkning. De produkter som erbjuds av en närstående mäklare, inte kan konkurrera med varandra. Försäkringsbolaget är ansvarig för ett sådant offentliggörande av en närstående försäkringsmäklare.

Kunden ska alltid informeras om hur man arbetar.

En mäklare som är medlem i SFM i allmänhet ge råd baserat på en opartisk analys. I undantagsfall och i förhållande till vissa produkter eller marknadssegment, en medlem av SFM fungera utan en opartisk analys är grunden för råd som ges till kunden.

Som medlem i SFM har en försäkringsmäklare möjlighet att vara ansluten värdepappersbolag, men inte till försäkringsbolagen.

Leverantörer som ger råd på grundval av en oberoende analys har en särskild roll som gör det möjligt för kunden att få en skräddarsydd urval av hela marknaden. Kunder har också förmånen att kunna betygsätta företag på

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Försäkringsmäkleri och dess innebörd

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Mandy Liljedahl [2017-05-31]   Försäkringsmäkleri och dess innebörd
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60141 [2018-12-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×