Förhållningssätt: kommunikation och bemätande i Etik

1790 visningar
uppladdat: 2017-04-24
Mirjana Kovacevic

Mirjana Kovacevic 51 år

Från
Uddevalla, Sweden
Utbildning
High School : turisticka, College : Pravni fakultet Kragujevac
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Tema 4: Förhållningssätt: kommunikation och bemätande

 

Empati betyder att leva sig in i hur en annan man upplever sin situation. Att visa empati ställa sig frågan : ” Hur upplever den andra den här situation?” ” Vad känner och tänker han eller hon?” För att empati ska fungera krävs: intresse, förmåga och bekräftelse.

Svårighet med empati att man kommer nära den, som lider. Viktigt att kunna skilja mellan medlidande och medkänsla.

Medlidande lider med någon som är patient. Mitt lidande som ditt lidande, ångest, orolighet. Svårt att gå ifrån – känner sig övergiven (patient).

-       Inte proffessionell hällning- leder till utmattningssyndrom.

-       Skapa avstånd till patienten, vårdtagaren eller de anhöriga.

Väljer Jag-Det – (situation) relation för att skydda dig från andras lidande och egen.

Medkänsla – att du känner med mig som patient eller  vårdtagare men du lider inte med mig. En professionell relation inom vård och omsorgi. Jag – Du – relation och medkänsla. Du kan och bör visa engagemang, intresse och inlevelse, men du tar inte på dig mitt lidande.

Du bär inte heller patientens lidande med dig resten av dagen. Gränsen är klar.

Medmänslighet  plus Jag – Du – relation – en proffessionell distans.

Makt – vårdare befinner sig i maktrelation till vårdtagaren – risk att han hamnar i projektiv indetifikation och medlidande.

Fysisk makt – är dels kompensatorisk och dels repressiv makt.

Kompensatorisk – att man ersätter något där det finnas brister. ( Exempel – toabesök- vårdtagaren vill gå å¨toa och du väljer att hjälpa vårdtagaren eller att göra något annat – han väntar.

Prepressiv makt – du är fysisk starkare och kan hota med detta.

Faktamakt – du har kunskaper som är viktiga för vårdtagaren ( ex.  Rärande biverkningar av medicin, vårdtagarens rättigheter eller hur man hittar på sjukhuset).

Färdigghetsmakt – du har förmågor och färdiheter som vårdtagaren saknar. ( ex skilda område som att kunna laga mat, ge ett svårt besked eller kontrollera dator.)

Ideologisk makt – är sådan makt  du tar dig när du går in och tolkar existentiella frågor som. ” Har livet eller lidandet någon mening?”

Inegritet – betyder orörd, hel. Begreppet är knutete till värde och värdighet och avser varje människans oförytterliga egenvärde som person. Det finns fysisk och psykisk integritet. Fysisk inegritet är den helhet som avses kroppen. Psikisk integritet avses det samlade komplexet av individens värderingar, föreställningar, åsikter och önskinngar, liksom individens trosföreställningar och mentala liv.

Personliga integritet betyder okränkbarhet eller rätt att inte bli kränkt. En sak som utmärker integriteten är att den inte  upphör för att man själv inte förmår hävda den. Personlig integritet handlar bl.a. om att själv förfoga över information om den egna personen, att ha rätten att behålla vissa saker för sig själv.

Autonomi – innebär att man själv ska få bestämma över sitt eget liv och sina egna handlingar under förutsättning att det inte kränker andras självbestämmanderätt. Den enskilde måste också ha en principiell rätt att själv få välja vad han eller hon veta eller om t.ex. risker för framtida sjukdomar. Individen har en rätt att veta vad behandlingen innebär, hur riskabel och smärtsam den är, vilka konsekvenser det sannolikt för med sig att genomgå behandlingen respektive att avstå från den, och därefter en rätt att säga ja eller nej till denna.

Genus är ett nyckelbegrepp för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår. Genus kommer från det engelska ordet gender och betecknar det sociala och kulturella könet. Det innefattar de uppfattningar och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt i samhället.

Genus ger uttryck för de värderingar, attityder och erfarenheter om kvinnor och män som finns i samhället. Att beteckna rosa som en flickfärg och blått som en en pojkfärg är ett exempel på hur vi skapar genus. Genus är inte statiskt utan förändras ständigt och ser olika ut i olika kulturer, tidsepoker och i olika delar av världen.

 

Vi skapar genus ständigt, varje dag, varje minut. Uppdelning i kvinnligt och manligt är en mycket stark kategorisering, som vi alla gör, oftast utan att vara medvetna om det. Vi kan alltså utgå från att genus skapas i förskola och skola, frågan blir om det resulterar i en ojämställd eller jämställd verksamhet. Eftersom genus hela tiden skapas av barn, elever och pedagoger tillsammans, kan vi självklart skapa genus som leder till jämställdhet.

Uppgift: „ Jämställdhet“

1.Att det är manliga chefer även i yrken där de flesta anställda är kvinnor, eller uppfostra pojkar och flickor olika eller yrkeslivet är uppbyggt på att det är mannen som bestämmer.

2.Positiv särbehandling används som ett verktyg, i bland annat svensk jämställdhetspolitik, för att skapa en jämnare könsfördelning inom något samhällsområde. I Sverige får det bara användas när det gäller arbetsmarknaden och bara när det handlar om att ett visst kön är underrespresenterat, aldrig när det handlar om exempelvis underrepresenterade etniska grupper.

De som är kritiska till positiv särbehandling, menar a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

wikipedia

Kommentera arbetet: Förhållningssätt: kommunikation och bemätande i Etik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Mirjana Kovacevic [2017-04-24]   Förhållningssätt: kommunikation och bemätande i Etik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60109 [2020-09-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×