Demokratins Framväxt

1 röster
2565 visningar
uppladdat: 2017-04-20
David Raudszus

David Raudszus 28 år

Från
Sibbhult
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Demokratins framväxt

 

1 Orsaker
a) Ekonomiska orsaker:

Ekonomin I Frankrike var väldigt dålig. Adelsmännen i Frankrike levde lyx vid slotten i Versailles och de levde i lyx på folkets bekostnad de var ju inte Adel som betalade skatt utan det gjorde ju det tredjeståndet som bestod utan bönder, arbetare, advokater, handelsmän osv. Som då uppgjorde omkring 98% av den totala befolkningen.

 

Frankrike hade varit med i många dyra krig(bland annat i Nordamerika) och ekonomin var inte den bästa. För att lösa detta problem så ville då kungen i Frankrike Ludvig XVI höja skatterna. En annan orsak till den dåliga ekonomin berodde på grannlandet Storbritannien hade ju den Industriella revolutionen börjat vilket gjorde att Storbritannien tjänade massa pengar, detta hade man inte på samma sätt i Frankrike utan landet saknade moderna industrier. Detta gjorde ju att folk köpte importerade varor från Storbritannien för det var billigare. Detta ledde ju då till att det blev hög arbetslöshet i Frankrike.

Detta är den första och nog största orsaken till att revolutionen bröt ut.

 

b) Orättvist i landet politiskt och socialt
adelsmännen som jag nämnde innan som hängde på kungens slott och hade fina middagar och fester. Adelsmännen och även präster dom slapp betala skatt. Det var ju det tredjeståndet som gjorde detta, dessutom kunde ju adelsmännen och prästerna tjäna pengar av dem genom att ta betalt för att låna ut kvarnar eller broarna. Så när bönderna skulle använda kvarnen eller bron så fick det betala pengar till adelsmannen eller kyrkan som ägde den. Det fanns ingen jämlikhet bland befolkningen.

Adelsmännen och prästerna hade rättigheter som vanligt folk inte hade och detta kallar man då få Privilegier. Detta kalla man ju då för ett privilegiesamhälle. Vad som är fascinerande är att adel och prästerna uppgjorde ungefär 2% av befolkningen men ägde ungefär 1/3 av all mark i Frankrike. Där kan vi ju snacka om orättvist fördelat.

 

Vad vi också ska nämna är ju att kungen då Ludvig XVI bestämde ju all i Frankrike, men när han ville höja skatterna så gick det inge bra så han var tvungen att kalla in till ståndsriksdag som kallades för Generalständerna(som bestod av representanter från varje stånd Adeln, Präster och tredjeståndet), och det här är något som visar att det var även politiskt orättvist. Denna riksstad fungerade genom att adel hade en röst prästerna en och tredjeståndet en. Vilket ofta resulterade till att adel och prästerna gick ihop, det var två mot en. Då kan vi ju tänka hur orättvist det var men tanke på att tredjeståndet uppgjorde ju cirka 98% av befolkningen. Detta var något som många var väldigt arga och besvikna över och tyckte det orättvist.

 

c) Upplysning fler människor kunde läsa skriva och uppta information
detta kan man väl helt enkelt beskriva som att allt fler och fler människor började att ifrågasätt maktfördelningen när allt fler och lärde sig läsa och skriva. t.ex. varför styrde kungen själv? varför kunde inte folket vara med och bestämma? Varför skulle man vara uppdelade i grupper adel och präster och tredjeståndet? varför kunde man inte bara vara en grupp? Dessa frågor blev allt vanligare i hand som alltmer människor började lära sig läsa och skriva. Ord som frihet, jämlikhet, broderskap blev allt vanligare man ville bort ifrån det där ståndssamhället, och det var ju inte bara fattiga människor som tyckte det här utan det var ju även välutbildade och rika människor som advokater, godsägare, handelsmän och bankmän osv.

 

d) Missväxten svårt att få mat
på 1780 var där missväxt i Frankrike och detta är ju inget man kan beskylla kungen för. Vädret i Frankrike under denna tid hade varit dåligt vilket lätt till dåliga skördar vilket gjorde att Prisen på mat steg. t.ex. bröd som var väldigt vanligt bland befolkningen blev för dyrt. Detta ledde till att folk svälte och när man är hungrig så protesterar man.

 

2. Dagböcker Adelsmannen

 

a) 17 juli 1789 efter veckors oroligheter och rykten om att kungen skall störta folkets nationalförsamling, har uppror tagits till gatorna. Detta är nog lite kungens fel som kallat in styrkor för att ställa ordning bland oroligheterna, ett dumt beslut. Befolkningen har stormat Bastiljonen och lagt beslag på stadens krutlager. Jag är rädd för mig och min familjs välmående. Vi måste lämna landet! Folket kommer att döda oss, ingen rik man i Frankrike går säker, i dess oroliga tider. Det är bara en tidsfråga innan de kommer och skjuter mig och min familj. Vi har packat våra väskor och reser till våra släckningar i Tyskland där vi kan få skydd. Gud skydda oss mot all ondska på denna resa. Frankrike som land är förlorat när det som inget vet skall styra. Som inte har en aning om politik. Hur ska detta sluta, bara gud vet. Må han straffa de som förrått vårat ädla Frankrike!

 

b) 21 januari 1793

Konventet har beslutat att döda kungen Ludvig XVI och idag verkställdes domen men hjälp av halshuggning. Det landsflyktiga fransmännen har utnämnt kungens son Louis Charles till vår nya kung fast han bara är 8 år gammal. Detta är ju katastrof. Vi måste ta och lugna ner revonärerna. Detta kan leda till inbördeskrig. Jag tänker med mitt politiska inflyttan försöka övertala jakobinerna att vi måste få ett slut på dessa avrättningar. Annars kommer det sluta med att ingen går säker i vårat land vare sig där är rik eller fattig.

 

c) april 1794

Avrättningar idag igen. Men inte kunde vi tro att Danton och hans vän Camille Desmoulins skulle bli avrättade. Jag såg på medans det drog Camillie mot Giljotinen man knutna nävar skrek han "Mig frihetens förste apostel, sänder de till giljotinen". Och Danton även han som varit en stor kämpe i Frankrike för ett enat land han hugger det huvudet av. Ingen går säker i Frankrike, det av rättat alla såväl som adelskvinnor till prostituerade. Detta måste få ett slut. Vi måste göra något för att bli av med Robespierre. Med ett enat folk kan vi ställa Robespierre inför förrätta. Detta ska vi lyckas med för ett enat Frankrike!

 

Dagbok advokaten

 

a) 20 juni 1789

Nu har vi fått nog av adeln och prästerna. Efter många veckors diskussion om att vi ska införskaffa allmän rösträtt där rösterna skall räknas individuellt i stället för att adeln och prästerna alltid ska gå emot oss. Nu räcker det vi tog vårat saker och lämnade riksdagen vi beslutade oss att gå bort till bollhuset där vi alla svor en ed om att vi inte skulle avsluta mötet förrän vi grundat en ny grundlag om hur Frankrike skall styras. Detta är underbart äntligen så ska folket få något att säga till om. Jag tänker gå på detta möte och visa mitt stöd och lägga ett och annat förslag som jag tycker är viktigt att ha med i våran nya lag. viva la France! Äntligen går vi mot en rättvisare framtid!

 

b) 23 augusti 1793

Har vi som representanter i nationalkonventet beslutat att införa en lag som skall främja den franska regeringen. Allmän värnplikt där alla vid 18års ålder kan bli kallade av tjäna i den franska armens styrkor. Detta är en bra sak vi skall med råstyrka störta motsägarna och skydda vårat Frankrike. Vi måste försvara oss mot det som vill införa monarkin aldrig skall Frankrike bli vad det en gång varit. Jag skall själv vara först på plats att ansluta mig till armen imorgon. För ett ljusare Frankrike med mer jämlikhet så måste vi slåss.

 

 

 

c) 1 april 1795

Våldsamma hungers demonstrationer äger runt i Paris. Befolkningen har försökt att storma Konventet men vårat nationalgarde har lyckat hålla tillbaks dom. Kommer detta att hända igen. Vi måste försöka ge folket mat så vi kan få lugn i vårat land. Jag anser att den man som kan skall hjälpa sin granne så att alla i vårat land kan få det jämställt. Jag kan inte mycket göra men den mat jag kan unna till någon annan den skall jag skänka. Många oroligheter har varit i vårat land och jag är trött efter 5 års maktstrider börjat det bli tufft många har dött i revolutionen namn. Snart skall vi väl få ett slut på lidandet.

 

Dagbok Sansculotten

 

a) juli 1789

Kungen har börjat kalla trupper till Versailles och det talas om att han skall störta vår nationalförsamling. Vi måste göra något. Det har kommit förslag om att bilda ett nationalgarde vilket jag tycker är en utmärkt idé bekämpa eld med eld! Men en pålitlig ledare som Generalen La Fayette så skall detta ej vara några bekymmer. Jag är trött och hungrig och jag tycket vi skall ha ett mer rättvist land och om jag så måste ta till våld så skall jag göra det. Frankrike skall seger mer makt åt folket.(vilket det ju också blev)

 

b) 15 januari 1793

Kungen är dömd till döden! Äntligen har denna landsförrädare som skicka hemliga brev med information till våra fiende länder ställts inför rätta. Jag kan glädjes åt att denna man som svikit oss äntligen nått sitt öde. Jag som slagits i armen för detta land, får nu äntligen lite rättvisa. Jag skall gå och se på avrättningen och med ett leende ska ja se på hur bladet faller mot våran ”konungs hals. Nu skall det nog bli lättare att strida för vårat land när fienderna inte längre kan få någon information om våra trupper.

 

c)efter revolutionen

vi har fått en ny befälhavare Napoleon Bonaparte. Men hjälp av hans utmärkta ledarskap skall vi besegra över Italien och Österrike det många strider som han varit med om bevisar hans kunnighet som ledare. Med hjälp av honom skall vi få makt till Frankrike och rikedomarna skall fylla statskassorna. Med det rykte vi fått höra visar allt att denna man är en otrolig ledare. Honom vill jag följa till döden. Han kommer leda Frankrike till storhet!

 

3. Införandet av den allmänna rösträtten i Sverige är en lång historia som påverkats mycket av den franska revolutionen såväl som Napoleon. Tack vare Napoleon härjade runt om i Europa under 17-1800-talet spreds sig många idéer om jämställdhet. Men även pratet om revolutionen i Frankrike bland det handelsmän som handlade med Sverige förde dessa idé till oss. Vi kan idag vara glada över att det som hände under 1800-talet fram till 1919 redan har hänt. Vi kan ändas spekulera hur det hade sett ut idag ifall vi inte också haft en ”svensk demokratisk revolution” kanske inte i den bemärkelsen som i Frankrike, men vi har definitivt påverkats av det som hände där.

 

En viktig person som har stor betydelse än idag är Karl Marx som skrev boken kapitalet som det största ledande partiet i Sverige idag har sin bakgrund i. Jag pratar ju givetvis om Socialdemokraterna. Men det är egentligen inte där vår historia börjar. Man kan väl säga att socialismen dyker upp lite senare.

 

Före år 1866 hade Sverige något som kallades för ståndsriksdag(grundades på1400-talet) som då styrdes av det 4 olika stånden i Sverige, vi hade adeln, vi hade prästerna, vi hade borgarna och bondeståndet. Detta var dock ett väldigt ineffektivt sätt att styra landet då riksdagarna inte sammanträdde så ofta och varade väldigt länge. Men precis som i Frankrike brukade adeln och prästerna hålla ihop för att behålla sina privilegier i samhället.

Precis som många andra länder i Europa präglades Sverige av en maktkamp mellan Liberalismen och Konservatismen. Och jag tänkte jag skulle försöka berätta en historia mellan tre olika släkter släktet Sparre som är konservativa, släkten Stierna som är liberaler och Andersson som till hör arbetarsläktet(socialismen/kommunismen) före år 1866 var släkten Sparre väldigt nöjda med hur saker och ting styrdes i Sverige dom hade väldigt mycket att säga till om och deras makt ifrågasättes sällan. Släkten Stierna där emot tyckte att det fanns många orättvisor i samhället och att de hade väldigt lite att säga till om det vill ha mer makt och frihet åt folket. Menas släkten Andersson de brydde sig inte så mycket. Det var upptagna med att få mat på bordet eller helt enkelt kände att det var ingen idé då det ändå inte kunde påverka något. på 1840-talet var dock påtryckningen från den liberala oppositionen väldigt hög liberalismen hade fått mycket stöd från många olika grupper och stånd i samhället Karl XIV Johan som dåvarande kung kunde inte längre hålla emot kraven på Liberalernas förändringar och år 1842 fick den första stora liberianska reformen sitt ljus. Den allmänna folkskolan infördes i Sverige där helt enkelt alla socklar skulle ha en skola. Innan var de ju kyrkan som utbildat folket i att lära sig läsa och skriva och räkna. Där skull även ingå ämne som kristendomskunskap och fosterlandskärlek. Detta var ju ett sätt att försöka forma ungdomen till att bli bra svenska och goda kristnar. En annan reform var avskaffandes av skråväsendet år 1846. Skråväsendet innebar ju helt enkelt att man inte bara kunde öppna en affär hur som helst utan man var tvungen att fråga det affärer som fanns där ifall man kunde öppna en ny likadan affär t.ex ville man öppna en smedja så var man tvungen att fråga de andra smedjorna och sen en smedja nej så fick man inte det, de hade ett monopol över smedjorna. Detta var ju dock inte så populärt hos släkten Sparre som tyckte att man skulle ha det som man alltid haft det. Det kunde ju till och med vara så att släkten Sparre hade monopol p.g.a. Det ägde kanske en skoaffär eller liknande. Detta var dock väldigt positivt för både släkten Andersson och släkten Stierna. Andersson släkten kanske inte brydde sig så mycket om de just det men det var ju positivt att det kunde öppna en affär och konkursen kanske sänkte priserna på olika saker istället för att de alltid var ett fast pris som det varit innan. Medan Stierna tyckte att det var bra p.g.a. det orsakerna att det blev mer konkurrens och menade på att den som är bäst det är han som kommer lyckas. År 1864 beslutade riksdagen för näringsfrihet vilket var en storvinst för liberalerna på den ekonomiska sidan dock gick det mycket trögare på andra sidor inom politiken.

 

År 1866 avskaffades ståndsriksdagen av den då liberala regeringen som ansåg att för att kunna fortsätta ha ett liberalt styrande måste ståndsriksdag avskaffas och den ersattes då av tvåkammarriksdagen. Den fungerade på så vis att man var uppdelade precis som det låter i två olika kammaren 1:a kammaren(de rikas kammare) och 2:a kammaren(medelklassens kammare)

Fun facts:

ÅR

Valbarhetskrav 1:a kammaren

Rösträttsvillkor 2:a kammaren

effekter

1866

 • Minst 35 år gammal

 • Vara man

 • Minimiinkomst 4000 rdr

 • äga fastighet taxerad till minst 80000 rdr

 • (inget arvode utgick)

 • Tillhöra Svenska kyrkan

 • Minst 21 år gammal

 • Vara man

 • Minimiinkomst 800 rdr

 • Äga fastighet taxerad till minst 1000 rdr

 • Eller arrendera fastighet taxerad till minst 6000 rdr

 • Före 1873: Inte vara katolik

 • Endast personer med god inkomst kan sitta i 1:a kammaren

 • Innan 1870 hindrades judar från att vara riksdagsmän. Katoliker hindrades från att vara statsråd t.o.m. 1950.

 • Effekterna 1866 blev att de besuttna inkl. hemmansägare gynnades medan arrendatorer, hantverkare, lägre tjänstemän och arbetare missgynnades.

 • 1908 (innan reformen) innebar detta att:

  • Ca 500.000 män hade rösträtt

  • Ca 100.000 nominellt berättigade män var uteslutna på grund av obetalda skatter eller liknande

  • Ca 700.000 män saknade rösträtt

  • Ca 1.400.000 kvinnor saknade rösträtt

 

Taget från Wikipedia

 

Detta ledde ju till att alla var nöjda eller ja åtminstone alla Sparre hade ju gått med på liberalernas villkor att ändra regeringsreformen och på så vis undvikit en ”Fransk revolution” i Sverige även om de kanske kände att det förlorat lite av sin makt. Släkten Stierna var väldigt nöjda för nu hade det äntligen fått mer makt och lite att säga till om i samhället. Denna reform var ju dålig då den inte gynnade alla i samhället men det var i alla fall i steg i rätt håll.

 

I mitten av 1880-talet hade folk allt blivit mer politiskt medvetna och Släkten Andersson hade nu börjat arrangera sig mer inom politiken bland annat så tyckte de inte om införandet av skyddstull på bl.a. billigt säd från Amerika. Och allt fler och fler arbetare fick nyss om vikten av politik. En bok skriven av Karl Marx som publicerades 1885 (Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin) skulle komma att ha stort inflyttande på hur människor såg på politiken. fackföreningar grundades för att förbättra arbetsvillkoren år arbetarfolket. Vilket i sitt skede ledde till grundandet av socialdemokraterna år 1889 som har sina rötter i Marxismen. Kraven på allmän rösträtt började växa fram. Detta tyckte ju dock inte den konservativa släkten Sparre och av en ren bluff kompromiss för att försöka bromsa utvecklingen gick man med på rösträttsreformen 1907 som innebar att alla som betalade skatt och var män skulle få rösta. ”alla” var nöjda liberalerna som ville ha mer frihet åt folket som det ville släkten Andersson var nöjda för det jobbade och betalade skatt. Släkten Sparre var väl nöjd men ändå inte.(det var även här man införde proportionella val)

 

Sidofakta:

Kungen som då fick allt mindre och mindre makt tyckte inte om det som man idag kallar parlamentarism, helt enkelt att riksdagen bestämmer vilka som skall sitta i regeringen. Kung hade inget att säga till om när regeringen skulle bildas. Kungen fick inte heller yttra sig politiskt utan tillstånd.

 

Med första världskriget avslutat och rykten från hur Rysslands styre ser ut bildas det en stark oro bland vänstersocialisterna i Sverige och för att hindra ett liknande revolution i Sverige lägger socialdemokraten Hjalmar Branting fram förslaget om allmän rösträtt för alla i Sverige som innebar bland annat att kvinnor får rösträtt och att allas röst är lika värda en person = en röst.

Och nu kunde man väl äntligen säga att Sverige blivit ett rättvist demokratiskt land.

Men vad tyckte då det olika släkterna om detta?
Arbetarsläkten Andersson tyckte att detta var en jätte bra idé och nöjd

Liberalerna stierna nöjda mer makt till folket

Sparre nöjd för att ha undvikit en revolution man lite missnöjd då man förlorat mer av sin makt.

 

 

 

 

 

 

4. Detta skulle jag väl vilja påstå stämmer rätt bra. Visste du att till en början fick kvinnan inte jobba, det uppfostrades för att bli en bra maka och mor. Kvinnans jobb var helt enkelt hushållet. Även om hon inte hade så mycket att säga till om där heller, utan mannen bestämde allt. Det var även mannen som jobbade och tog hand om alla ekonomi. Kvinnan var helt enkelt omyndig och mannen var den som skulle styra och ställa. Men sedan började väckas tankar under 1800-talet om att detta var orättvist och vissa hävde med, ur en ekonomisk synvinkel att man borde ta vara på kvinnans arbetskraft. Under 1800-talet växte Sveriges befolkning, men många av männen migrerade till Amerika vilket ledde till ett kvinnoöverskott i Sverige. Detta ledde till att det inte fanns så många män att gifta sig med och kvinnorna fick helt enkelt försörja sig själva. 1846 avskaffades skråväsendet detta gav kvinnor rätt att driva hantverk och till viss del handel. Även om kvinnor kom in på arbetsmarknaden ledde detta inte till ökad jämlikhet för kvinnorna det skulle ta cirka 80 år innan kvinnorna fick lika rösträtt som männen. Men under 1800-talet gjorde många ändringar för kvinnors jämställdhet t.ex. 1845 fick kvinnor lika arvsrätt som män (det skulle ärva lika mycket som sina bröder när föräldrarna dog), 1863 blev en ogift kvinna vid 25års åldern (21år 1884) även myndigförklarad, detta ledde till att kvinnor som var feminister ofta lät bli att gifta sig, om de gifte sig blev mannen deras förmyndare (denna lag fanns fram till och med 1921). 1864 stiftades även en lag som gjorde det olagligt för mannen att aga sin hustru(man fick helt enkelt inte slå sin fru längre). Men varför blev de då så? Detta beror lite på industrialiseringen i Sverige det fanns många jobb så kvinnor kunde försörja sig själva dock var det helt orättvist, kvinnor fick oftast göra det tunga hårda jobben och hade nästan alltid en man som chef, inte nog med det utan det tjänade runt 30-40% mindre än männen, de argumenten man förde då var att mannen hade en familj att försörja och skulle därför tjäna mer. Detta var även en orsak till det först kvinnliga föreningarna, man menade ”lika lön för lika arbete”. Detta gällde ju dock bara för underklassen(arbetarklassen).

 

Under 1800-talet växte även en annan klass i samhället fram borgar klassen. Deras fruar hade betydligt bättre och var ofta undersysselsatta, med anställda som gjorde det mesta dagliga sysslorna i hemmet. Dessa kvinnor tillbringa ofta dagarna med välgörenhet och prata ofta illa om arbetarklass kvinnorna. Dessa kvinnor skulle även vara väl utbildade för att kunna konversera i många olika ämnen, de utbildades av guvernanter(privatlärare) inom språk, litteratur och konst. Självfallet fanns det kvinnor som inte tyckte om den sysslolösa där började dyka upp kvinnliga författare och musikanter som började engagera sig inom liberalismen och kvinnors rätt i samhället.

 

År 1921 fick kvinnor allmän rösträtt i Sverige efter många års kamp om jämställdhet. Nu kunde man väl ändå säga att Sverige blivit ett jämställt land. Nja till viss del det skulle ta många år innan kvinnan fick samma rättigheter som mannen t.ex. 1947 infördes en lag för statliga anställda om lika lön, innan dess kunde männen tjäna mer för samma arbete. 1950 fick båda föräldrarna vårdad om barnet innan dess var det bara mannen som förmyndare för barnen. Kvinnor fick även inte utföra vissa arbete de fick inte bli präster fram till 1958 då en lag kom som gjorde detta möjligt det fick heller inte vara med i armen förrän 1983.

 

så man kan väl säga att under 1800-talet lades stora grunder för kvinnans möjligheter att förändra samhället hade dessa förändringar inte gjorts hade kvinnor kanske inte fått rösträtt för än mycket senare på 1900-talet så jag skulle vilja påstå att det fick det bättre även om det fortfarande var mycket orättvist.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.a)

 

2. Tidsambandet i artikeln är nog rätt bra den är skriven dagen efter kravallerna.

 

Som jag förstår det så är han inte jätte förtjust i demonstranterna. Han säger att de kastade sten mot polisen och var väldigt nonchalanta mot polisens instruktioner och uppförde sig väldigt aggressivt. Mot polisen känner jag att han varit rätt god och tycker att det har gjort sitt jobb. Bland annat skriver han att det försökt ordna kö led. Men att detta inte fungerade och det blivit ett himla liv så ”polishjälp måste rekvireras”.

 

Tendensen är nog rätt okej det känns som han har försökt hålla sig rätt neutral ändå även om han kanske är lite mer på polisen sida.

 

Beroendet är nog inte heller så jätte bra han har nog fått den mesta informationen i artikeln av polisen och kanske helt enkelt struntat i att prata med demonstranterna.

3. Tidsambandet i artikeln är nog rätt bra den är skriven dagen efter kravallerna.

Författaren tycker verkligen inte om demonstranterna i denna artikeln det kan vi se redan i början han använder ett ord som pöbelexcess som är negativt (pöbel = vildsint folkmassa och excess = överdrive...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://historiesajten.se/handelser2.asp?id=26 http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/skrackvaldet-och-revolutionens-slut https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6str%C3%A4ttens_utveckling_i_Sverige https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_st%C3%A5ndsriksdag http://www.kommunisterna.org/politik/texter/jamstalldhet/klassamhallet-och-kvinnan Perspektiv på historien+ (2011) förlag gleerups AB, Stockholm Diverse kompendium utgiven av läraren Göran Olsson (Östra Göinge Utbildningscenter)

Kommentera arbetet: Demokratins Framväxt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

David Raudszus [2017-04-20]   Demokratins Framväxt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60103 [2020-10-31]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×