Egenvård Hemsjukvård

1816 visningar
uppladdat: 2017-04-05
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

 

                                                                     Egenvård

 Egenvård kom på 1970 talet och innebär att en patient ska kunna utföra enklare sjukvårdsuppgifter som kan ge personen åter hälsa och välbefinnande. För att kunna utföra egenvård måste man ha en viss kunskap inom ämnet som t.ex. att känna igen vissa enklare symtomer samt behandlingar. Det ska även gå att behandla relativt fort. Man ska heller inte behöva blanda olika läkemedel för att det ska få en effekt då det ska få kallas egenvård. Det är viktigt att man vet var ens gränser går och att man kontaktar någon i vårdkedjan om man inte vet hur man ska behandla sig själv. Därför måste man också veta var man kan vända sig, T.ex. till 1177 på webb eller telefon där sjuksköterska (SSK) kan besvara dina frågor samt berätta var du ska vända dig i värdekedjan. Idag finns det även bra appar i telefonen som kan hjälpa dig med din egenvård. Detta kan vara t.ex. appar som påminner dig om när du ska ta din medicin. Detta kan vara ett bra komplement när man är rädd för att glömma sin medicin.  Det finns även appar som berättar hur du utför enklare egenvård t.ex. enklare första hjälpen. I hälso och sjukvårdslagen (HSL) beskriver man att egenvård är följande ”En hälso och sjukvårdsåtgärd som legitimerad personal har bedömt att en patient kan utföra själv” Det är vanligt att hälso och sjukvårdspersonal t.ex. SSK och läkare gör en individuell bedömning om att egenvård är lämplig för patienten. I den individuella bedömningen ska det ingå att man analyserar vilka eventuella risker som kan finnas för patienten samt om patienten tros kunna utföra den ev. egen vården.  Ett exempel på egen vård kan vara t.ex. att man ska ta sina medieciner vid en viss tidpunkt. Om man tror att patienten inte kan utföra detta av olika skäl ska man inte rekommendendera egenvård. Skälet kan vara t.ex. att personen glömmer eller inte förstår vikten av att ta sin medicin  på grund av sin diagnos som utvecklingsstörd. Om patienten själv inte kan ta sin medicin och behöver praktisk hjälp ska man samråda med t.ex. hemsjukvård eller andra anhöriga som kan tänkas hjälpa till. Det är också viktigt att man inte ber personen att utföra egenvård om man tror att denne kan skada sig själv av detta, t.ex. om den ska ta insulin. Att personen ger för mycket insulin till sig själv kan leda till att denne går in i en insulinkoma. Här är det då viktigt att man berättar på ett pedagogiskt sätt om vad egenvård innebär för vederbörande. Om t.ex. hemsjukvård utför egen vård är det viktigt att man förklarar för dessa vad det innebär utifrån lagstiftningens perspektiv. Vad som anses som egenvård och vad som anses som sjukvård enligt HSL, kan man inte ange generellt utan är något som man måste se utifrån fall till fall. Om person har t.ex. ett funktionhinder och där med kanske en personlig assistent enligt LSS. Måste sjukvården samarbeta med socialtjänsten i kommunen för att personen ska kunna få hjälp med sin egenvård. Assistenten måste då få en personlig delegering för att få lov att hjälpa patienten med sin ”egen vård”. Denna ges vanligt viss från en sjuksköterska (SSK). Ofta ställer man idag krav på att alla personliga assistenter som ska utföra dessa uppgifter ska vara undersköterska i botten. Vilket innebär att denna har en god förförståelse för hur egenvården ska utföras på ett korrekt sätt. Detta innebär också att begreppet egenvård får omfattande juridiska innebörder för både sjukvårdens och socialtjänstens personal.

Vi var i kursen hemsjukvård på studiebesök på kronans apotek i Hässleholm. Där fick vi möta en apoteksanställd som visade olika produkter för egenvård samt som berättande lite om vad som var apotekets uppgifter. Samt vad apoteket kunde hjälpa till med när det kommer till egenvård. Visa får egen vård via recept. Dessa kan apoteket bland annat få digitalt eller via telefon. Hon berättade även att telefon receptet var på väg bort av patient säkerhetsskäl. Hon berättade att vi likts som Apotekets personal inte får prata om vad våra patienter har för några mediciner. Vi fick även veta att man inte kan blanda vissa enkla mediciner med varandra. Därför är det extra viktigt att man kollar i FASS vad som får blandas. Det är viktigt att vi som vård personal ger råd om vad patienten ska ha för egen vård och gärna skriver upp detta på en lapp som patienten kan ha med sig när denne går till apoteket. Apoteket får inte rekommendera läkemedel utan en diagnos då de inte har utbildning i att sätta diagnoser.

Man har tagit bort vanliga tabletter med paracetamol i den vanliga varodagshandlen då allt för många har tagit skadliga doser av detta läkemedlet. Detta läkemedel påverkar inte magen men tar man mer än 8 tabletter dagligen längre ä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

studiebesök apoteket Hässleholm med tillhörande förevisning, Hemsjukvårdsboken Sanoma utbildning,

Kommentera arbetet: Egenvård Hemsjukvård

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Johan Månsson Christell [2017-04-05]   Egenvård Hemsjukvård
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60086 [2020-08-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×