Vård och omsorgsarbete 2

3215 visningar
uppladdat: 2017-03-03
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Familjen Jacobskog!

 

Mamma Karin har stora behov av psykisk och fysisk rehabilitering vilket innebär att hon måste få tillbaka sina funktioner som hon tidigare haft, för att få en god livskvalite. Hon lider även av svår depression vilket påverkar hennes mående och tröstätande negativt. Detta beteende drabbar även hela hennes omgivning negativt. Vilket kan leda till att tex. Familjen    håller sig isolerad inomhus och blir mer och mer osocial. vilket kan leda till att hon förlorar vänner och blir mer osäker i sig själv då hon kanske tror att hon inte duger som hon är.

Hennes övervikt är ett stort problem som påverkar hennes livssituation kraftigt på ett negativt sätt. Karin behöver gå ner i vikt fort och drastiskt. Alternativen är många några är följande. Att hon får magsäcken opererad så att intaget av mat minskar (gastric by pass).  Motionera regelbundet, detta kan hon successivt öka på efterhand. Tex. kan hon börja med att gå runt huset för att sedan gå längre sträckor. Då kan man tex. gå längst gatan. Här kan man samtidigt sätta upp ett delmål tex. att kunna gå till affären och handla mat på egen hand. Detta gjorde vi tex. när jag var på praktik i hemtjänsten. Denna personen hade även en rullator och en rap utanför huset som går under hjälpmedel. Detta hade en arbetsterapeut föreskrivit sedan tidigare för att hjälpa han att utföra det som han vill göra. För att han skulle komma ut med rullatorn på ett smidigt sätt behövde arbetstarpeften anpassa miljön, vilket är några av en arbetsteraputes  uppgift. Denna prövar också ut tex en rullator som är ett hjälpmedel. Sjukgymnasten hade sedan prövat ut olika övningar som hade delegerats till en usk (undersköterska). Om mamman i fallbeskrivningen motionerar så får hon en medicinsk rehabilitering som går under HSL (hälso och sjukvårdslagen). Detta kan hon få hjälp med via tex. hemtjänsten eller hemsjukvården till en början och sedan kan hon få fler råd via sin vårdcentral för att senare kanske ta ansvar för sin hälsa själv. Detta blir då egenvård, vilket menas med att hon ansvarar själv för sin vård. Tex. behöver hon också träffa en dietist på vårdcentralen som kan hjälpa henne med kosten. Hon behöver näringsrik kost men som samtidigt inte gör så att hon går upp i vikt. Därför är det viktigt att hon äter på fasta tider och inte går och småäter. Då har hon tex. inte har koll på hur mycket hon äter och då hon små äter mycket godis ökar det risken till både diabetes typ 2 (åldersdiabetes) samt hjärt-kärlsjukdomar . Det är viktigt att dietisten och personalen berättar på ett pedagogiskt sätt hur karin ska gå ner i vikt med hjälp av rätt kostvanor och hur motion kan förändra hennes liv. Detta är viktigt för att karin ska ta det på rätt sätt då det ibland kan vara en känslig fråga att tala om vikten. Om man inte tar det på ett bra och pedagogiskt sätt kan det sänka motivationen till att gå ner i vikt. Går hon inte ner i vikt så sänks inte hennes blodtryck. Om hennes blodtryck inte sänks kan det leda till olika följdsjukdomar tex. hjärt kärlsjukdomar som är en stor kostnad för samhället. Övervikt kan också leda till diabetes. Och nu när hon röker mycket kan det också leda till hjärt kärlsjukdomar och lung cancer. Hon kan också få kol som påverkar hennes andning. Och eftersom att hennes andning redan är ansträngd kommer det blir ännu värre med kol. När det är som värst i kolen så är det som att andas genom ett sugrör och hon kommer antagligen inte att kunna röra sig alls då hon är överviktig och därmed även normalt har svårt att röra sig. Detta kommer att leda till att hon kommer gå upp ännu mer i vikt. Om hon får diabetes 2 kan hon behöva ta insulin vilket också kan leda till att vikten höjs. Hon kommer också antagligen behöva hjälp från hemsjukvården då hon inte kan röra sig och har oxygen. Detta kommer inte bara påverka henne utan även hennes familj då de kommer att inskränka på deras liv, då okända personer kommer att vistas i deras bostad för att hjälpa karin. Det kan också bli så att det är mycket olika personal då det är mycket vikarier i vården på grund av att de är få som vill utbilda sig inom vård och omsorg. Detta kan bero på den dåliga löneutvecklingen samt att det är ett stressigt jobb. Detta är ett stort arbetsmiljöproblem som leder till mycket sjukskrivningar. Vilket i slutändan alltid drabbar patienten.  

Karin kanske skulle fått gå i stödgrupp/psykolog för att få prata ut om sina känslor och tankar. Det kan vara bra att få ventilera sig för att sedan bearbeta händelser och situationer som hänt. Om hon inte tar tag i sin depression kan detta leda till att hon får en suicide risk och därmed kan hon i värsta fall omhändertas enligt LPT. Hennes depression kan lindras/arbetas med att försöka gå ut och träffa människor och socialisera sig mer. Det är extra viktigt att hon umgås med kompisar som ger henne energi och inte tar energi då hennes depression kan bli ännu värre. I Karins fall skulle jag rekommenderat medicinering. Antidepressiva har en bra effekt, men behövs prövas ut. När dessa prövas ut kan det vara jobbigt då alla mediciner inte passar alla och dessa kan även ha jobbiga biverkningar. idag menar många att psykiatrin alldeles för lätt skriver ut sådana mediciner. Detta kan leda till stora kostnader för samhället då mediciner är en stor kostnad som till stor del finansieras av skattepengar. Detta kan i sin tur leda till att man får dra ner på andra saker på grund av besparingar.

 

Kevin är arbetslös och tillbringar mycket av sin tid hemma framför tv och spelar spel. Det nämns även att hans alkoholkonsumtion är mycket hög då han gärna dricker när han träffar kompisar på helgerna och även på kvällarna. Kevin har även fått sitt körkort indraget pga rattfylleri. Kevin är deprimerad och försöker hålla tankar och ångest borta med hjälp av alkoholen. Alkolholen kan bli ett beroende och kan leda till andra problem för Kevin, tex. tablettmissbruk. Detta kan i sin tur leda till att kevin hamnar i ett utanförskap i samhället. tex. så kanske han mister sin bostad och därmed få bo på gatan. Om detta inträffar kan han söka hjälp från socialtjänsten i hans kommun som kan hjälpa honom utifrån Sol. Då det står i socialtjänstlagen (sol) att socialnämnden ska motverka och förebygga bla. beroende av alkohol. Det känns inte som att Kevin har kommit över sin pappas bortgång eller ens pratat om det, fått ventilera sig. Kevin kanske har svårt att vända sig till sin mamma som också är i djup depression och har kanske svårt att hjälpa Kevin att tygla sina känslor. Att kevin inte pratat om sina känslor kan bero på att killar medvetet eller omedvetet har lärt sig redan i barndomen att inte prata så jätte mycket om sina egna känslor. Tex. Utifrån behaviorismens perspektiv kan detta också bero på att han inte belönats när han pratat om sina känslor, istället kanske han har “bestraffas” för betendet. Därmed ökar chanserna att han inte kommer prata om sina känslor igen. Hade han däremot belönats för sitt betenede skulle chanserna öka för att han skulle våga prata om detta. Men det finns flera olika vetenskapliga teorier på varför människa beter sig på ett visst sätt i olika situationer.  Kevin kanske kan vända sig till en psykolog/kurator som kan hjälpa honom att ventilera sig. Kevin kan samtidigt få hjälp med intaget av alkoholen och få veta riskerna av att fortsätta med drickandet. Det kan till och med vara så att kevin lider av sjukdomen alkoholism. Det finns flera olika organisationer som man kan få hjälp av anonymt. En av dessa är AA (anonyma alkoholister) Denna organisation kan vara bra att vända sig till då det för många är en skam att få beskedet/ inse att man lider av ett beroende. Där kan man bland annat träffa andra som är eller har varit i samma situation i olika gruppsamtal. Att kevin missbrukar alkohol kan bero på hans depression och han kan uppleva att han glömmer bort allt jobbigt för stunden när han intar alkohol.   

Arbetslivsinriktad rehabilitering finns även som ett alternativ för Kevin då olika insatser kan hjälpa Kevin att fungera som bäst på en arbetsplats. I myndighetssamverkan ingår socialtjänsten, kriminalvården, sjukvård, försäkringskassan och skolan.Insatser i samarbete

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassan ambition är att individen ska få tillgång till tidiga och aktiva insatser utifrån sitt behov. Insatserna ska även kunna bedrivas gemensamt med andra insatser från till exempel arbetsgivare, kommunen och vårdgivare.

Utgångspunkterna för samarbete är respekt, samförstånd för individen och för andra. Förutsatt att personen i fråga är delaktig i sin rehabilitering och att personen får gemensamt från arbetsförmedlingen och försäkringskassan så länge som det ska behövas. Syftet med arbetsinriktad rehabilitering är man ska hitta sätt för att göra det lättare att komma tillbaka in i arbetslivet.

I Tinas fall står det klart och tydligt att hon har blivit mamman i familjen då hon tar över all ansvar från sin mamma då hon gör alla dagliga sysslor, tar hand om sin lillebror, och låter allt gå ut över skolan. Detta leder till att hon inte får de betygen som hon önskar och därmed kan hon inte komma in på den utbildningen som hon önskar vilket i sin tur leder till att hon inte kan få det jobbet som hon önskar. Detta kan leda till att hon inte får någon bra ekonomi och ligger då i riskzonen att hamna i tex. ett missbruk och därmed kanske hamna utanför samhället.  Det nämns att Tina har blivit väldigt skoltrött och ångest mm. Pga av sin pappas bortgång har alla i familjen börjat isolera sig och blivit mindre aktivt vilket har gjort att Tina får allt ansvar och se till så att allt flyter på. Att Tina är skoltrött kan bero på att hon inte hinner med skolan. Därför skulle hon behöva hjälp med att lägga upp en tydlig och strukturerad plan för hur hon ska lägga upp allt skolarbete.  Tina lider av ångest och om detta inte åtgärdas med medicinering eller liknande kan det eskalera i sämre mående och till och med suicidtankar. Därför skulle hon behöva prata om sina problem med tex. sin skolkurator som även kan hjälpa henne att söka vidare vård om hon önskar det eller skulle behöva detta.  Hon träffar inte heller vänner så ofta heller med tanke på att hon måste vara hemma och hjälpa till där. vilket leder till en sämre psykosocial hälsa, detta i sin tur gör att hon inte känner KASAM (en känsla av sammanhang).

 

Wille går i åk  9 år och har ADHD och en måttlig utvecklingsstörning. Wille är stökig i skolan och behöver mycket stöd. Han tar skolbussen hem direkt efter skolan. Ibland kan det bli stökigt på bussen då de andra barnen mobbar han. Han tycker även att det är jobbigt att vara i stora grupper på grund av sina funktionshinder. Detta gör att han inte känner KASAM. Detta kan bli bättre genom att han får åka skoltaxi från skolan i mindre grupper, vilket gör att han känner sig tryggare.  Tina, hans syster tar hand om honom. Wille behöver hjälp med sin hygien, duschning och liknande, därför borde man överväga att kommunen ska sätta in stödinsatser visst antal timmar i veckan för att avlasta familjen som redan mår dåligt av många omständigheter. Wille är en liten kille som kräver socialt stöd i vardagen och även medicinering mot sin ADHD. Wille skulle ha behövt stöd av elevassistent i skolan och gå till fritids efter skolan. för att avlasta Tina på eftermiddagen. I och med att wille har en lätt utvecklingsstörning kan han få gå på fritids även när han fyllt 12 år då han ingår i en av LSS personkretsar. LSS är en komplementerande lag till Socialtjänstlagen och Hälso och sjukvårdslagen.  Det är viktigt att han har en strukturerad vardag då han kan få ännu större problem om han blir osäker på saker som händer i vardagen. Detta kan leda till att han blir utåtriktad mot sin omgivning vilket bara styrks av hans diagnos (ADHD).  

Wille går åk 9 och skulle beh...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vård och omsorgsarbete 2

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Johan Månsson Christell [2017-03-03]   Vård och omsorgsarbete 2
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60031 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×