c

911 visningar
uppladdat: 2017-02-16
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Innovation

INNOVATION
PROGRAMMET

FRAMTIDEN
ÄR I DINA
HÄNDER.
I Innovationsprogrammet
hittar du närmare 350 elever
hos oss – alla med olika
erfarenheter, drömmar och
mål. Det skapar en miljö av
mångfald och öppenhet. Här
får du veta hur du blir allt från
projektledare till innovation
manager.
Framtiden blir vad du gör den
till. På Innovationsprogram-
met utvecklas din egna, andras
och organisationers innovativa
och kreativa förmåga.CAMPUS I ESKILSTUNA


Här skapas framtiden


Vad är innovationsteknik ?
INNOVATIONSTEKNIK

Det finns två huvudkategorier som inn-
ovationer kan delas in i; radikala- och
inkrementella- innovationer. När man
utvecklar en befintlig produkt så säger
man att det är en inkrementell inno-
vation. Inkrementella innovationer är
sådana som utvecklas och förändras
i små steg som exempelvis bilar som
kommer med snyggare design och nya
förbättrade funktioner. När något helt
nytt produceras oberoende av tidigare
produkter, så kallas det för en radikal
innovation. Exempel på tidigare radi-
kala innovationer är bl.a. flygplanet,
mikrovågsugnen, hjulet och man kan
även se platt-TV:n som radikal eftersom
själva teknologin är helt ny jämfört med
den gamla tjock-TV:n.
Innovation begreppet som innefattar en hel
del och kan beskrivas på olika sätt
beroende på vem man frågar. Vi alla har tro-
ligtvis skapat innovationer, stora som små,
i vår vardag utan att vi tänker på det som
just innovationer. När ett problem dyker
upp så vill vi lösa det! Det kan vara något
som stoppar matresterna från att spolas
ner i avloppet, ett nytt sätt att korka upp
vinflaskan då korkskruven försvunnit eller
du kanske använder köksredskap i garaget.
En innovation kan alltså vara en lösning
på ett problem men det kan även vara en
helt ny uppfinning som kanske inte sakna-
des innan men när den väl skapats så skulle
det kännas tomt utan den (ett exempel är
mikrovågsugnen). Innovation kan definie-
ras som nytänkande, kreativt, uppfinningar,
utanför boxen, lösning på problem, hållbar
utveckling, att skapa
värde och mer.

Steg 1.
Första steget går ut på att hitta och ringa in ert
utmaningsområde. Vad vill ni utveckla och för vem?
Steg 2.
I det här steget kommer ni att undersöka era
användares behov och hur er tjänst påverkar deras liv.
Steg 3.
Tratta ner alla de insikter ni fått om era användare.
Välj och prioritera det ni ska arbeta vidare med.

Steg 1.
Första steget går ut på att hitta och ringa in ert
utmaningsområde. Vad vill ni utveckla och för vem?
Steg 3.
Tratta ner alla de insikter ni fått om era användare.
Välj och prioritera det ni ska arbeta vidare med.
Steg 6.
Nu är det dags att ta fram lösningsförslag utifrån era an-
vändarinsikter. Ta fram många idéer, bygg vidare på andras
och byt perspektiv.
Steg 5.
Testa och utveckla era idéer med enkla prototyper till-
sammans med era användare.
Steg 4.
Testa och utveckla era idéer med enkla prototyper till-
sammans med era användare.

Innovations modell

”Innovation distinguishes
between a ledader
and a follower.”
-Steve Jobs
”Vi kan omöjligt lösa dagens
stora problem med samma
tankesätt som skapade dem.”
-Albert Einstein
”I blelieve in innovation
and that the way you
get innovation is you
fund research and you
learn the basic facts.”
-Bill Gates
”Everybody has a creative potential
and from the moment you can
express this creative potential,
you can start canging the world.”
- Paulo Coelho
”When you
prohibit failure
you prevent
innovation.”
- Dan Pallotta
”There’s a way
to do it better...
FIND IT.”
- Thomas EDISON
“If you always do what you
always did, you will always get
what you always got.”
- A.Einstein
“The world is changing
very fast. Big will not
beat small anymore. It
will be the fast beating
the slow”
- Rupert Murdoch
“The best way to predict
the future is to invent
it.”
- Alan Kay
Innovations Citat

Produktutvecklare
Tjänsteutvecklare
Tjänstedesigner
Innovationsmäklare
Innovationsrådgivare
Näringslivsutvecklare
Uppfinnare
Entreprenör
Företagare
Intraprenör
Projektledare
Konceptutvecklare
förändringsledare

EFTER EXAMEN
Analytiker
Verksamhetsutvecklare
Innovationsstrateg
Processledare
Innovatör
Innovation manager
Innovationsledare
Innovationstekniker
Kreatör
Kreativitetsledare
Kreativ ledare
Utredare

Jaswinder Singh går på mälardalenshögskolan och läser
innovationprogrammet.
INNOVATIONPROGRAMMET
Jag valde att studera på Mälarda-
lens högskolan i Eskilstuna för att
just de hade utbildningen i
innovationsprogrammet. Jag ångrar
absolut inte att jag valde denna
utbildning.
Innovationsprogrammet utvecklar
mig som person samt min kunska-
per. Lärarna är väldigt duktiga när
det gäller undervisning samt att
det är väldigt spännande program
som innehåller väldigt roliga kur-
ser.
Högskolan är väldigt nyrenoverad
samt att ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

c

Kommentera arbetet: c

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Raja Singh [2017-02-16]   c
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60015 [2019-10-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×